CHALLENGER 2 | Okres: Frýdek-Místek |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Frýdek-Místek: bývalá raketová základna TTM
GPS: 49.693153032695605,18.393289893865585 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 29.07.2020 20:00
CHALLENGER 2
16.08.2020 14:32

Přidal: KUBIS

O videu:
Prostřih z další povedené akce, Díky Henry...
GPS souřadnice: 49.693153032695605,18.393289893865585


Zveme vás na pokračování akce CHALLENGER s originálním herním konceptem. Ta přinese omezený počet hráčů, zákaz sniperů a možnost velmi taktického pojetí. Dobývající budou stát proti dvojnásobné přesile. Při opatrném nepozorovaném postupu prostorem však mohou získat výrazný náskok oproti ostatním týmům.

Účastníci se rozdělí na 3 strany. Dvě budou hrát vždy spolu v roli obránců, jedna bude dobývající. Hrát se budou tři devadesátiminutové hry. Každá ze stran si vyzkouší jednu hru v roli dobývajících. Pokud vás zajímá více informací, přečtěte si níže sekci "herní náplň".

AKCE NENÍ URČENA PRO SNIPERY!

Na akci nabízíme zápůjčku zbraní, baterií a vysílaček. Bližší informace najdete zde.


je možná třemi způsoby. Registrací zde na koalici, odesláním e-mailu nebo na facebooku.
Registrujte se prosím pouze jedním ze třech níže uvedených způsobů, nikoliv více najednou. DĚKUJEME

(1) - Registrace skrz airsoftkoalici: za registrované jsou považovaní pouze hráči, kteří zde mají účet a jejichž nick (přezdívka) se objeví v tabulce (níže).

(2) - Registrace zasláním emailu: touto možností můžete registrovat jednotlivce či skupiny. Upozorňujeme, že registrace je kompletní až v okamžik, kdy vám přijde (do třech dní) potvrzení registrace. Poslední registrace přijímáme poslední středu před akcí ve 20 hod, kdy se registrace uzavírá.

Jednotlivci zašlou email na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude uvedeno:
 - jméno nebo příjmení či přezdívka
 - do předmětu emailu uveďte "CH" nebo "čelendžr"

Tým nebo skupina hráčů se registruje odesláním emailu na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude:
 - název týmu (jen pokud se jedná o tým)
 - počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5)
 - pokud se nejedná o tým, ale skupinu hráčů, vypište jména nebo příjmení či přezdívky hráčů
 - do předmětu emailu uveďte "CH" nebo "čelendžr"

(3) - Registrace skrz Facebook: za registrované jsou považovaní hráči, kteří se přihlásí skrz událost vypsanou na naší FB stránce kde kliknou na zúčastním se. Poslední registrace jsou akceptovány poslední středu před akcí ve 20 hod, kdy se registrace uzavírá. V ten okamžik stáhneme seznam registrovaných a na následující registrace už nebude brán zřetel.

(X) - Vstup bez registrace: je bez problému možný za standardní vstupné viz níže.Kde: Frýdek-Místek: bývalá raketová základna TTM
 - brífink i zápis hráčů proběhne na fotbalovém hřišti, na které odkazuje GPS (níže).
 - parkování vozidel bude umožněno na parkovišti skládky (nelze přehlédnout). Neparkujte prosím jinde

GPS: 49.6932000N, 18.3937500E
Kdy: neděle 2.8.2020 od 9:00
Omezení úsťové rychlosti: 2,24J (AEG 150 m/s s 0,20g bb), bez výjimek
Omezení počtu sniperů: 0, snipeři zakázáni
Obsazení: koncipováno pro 45-60 hráčů (rozdělení stran proběhne na místě)
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | 15-18 let pouze s potvrzením** | mladší 15 let zákaz
Respawn: hromadný, každá 10. minuta + specifický
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika přísně ZAKÁZÁNA!
Občerstvení: ano, v případě předešlého potvrzení zájmu i oběd
Za kolik: při včasném příjezdu do 9:00:

 170,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 150,- (+ 20,- vratná záloha) zvýhodněné vstupné pro řádně registrované hráče* (info výše)

* U registrace musí hráči bez vyzvání předložit vlastní reflexní vestu. Vstup bez reflexní vesty navýší vstupné o 30 Kč nebo může být dotyčnému nabídnuta koupě nové vesty za 60 Kč.

* Při zápisu po 9:00 bude vstupné navýšeno o 30 Kč a dotyčným nebude umožněn výběr strany

** Hráči ve věku mezi 15 a 18 lety musí dorazit s kompletně vyplněným formulářem určeným pro mladistvé. Bez kompletně vyplněného formuláře nebudou vpuštěni do hry. Pro ověření věku také můžou být požádáni o předložení občanského průkazu. To samozřejmě není jejich povinností, bez jeho předložení však nebudou vpuštěni do areálu. Odkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_15az18let.rtf


- Maximální kinetická energie zbraní je omezena na 2,24J s našimi kuličkami o váze 0,40g
- AEG budeme měřit s kuličkami o váze 0,20g přičemž úsťová rychlost je omezena na 150 m/s
- Limity se započtenými tolerancemi jsou: 2,38J, AEG 155 m/s
- Zákaz účasti sniperů
- Úsťové rychlosti měříme vždy s našimi kuličkami o váze 0,20g nebo 0,40g
- Zbraně měříme buďto namátkově nebo všem hráčům ještě před registrací

- Každý hráč musí být vybaven reflexní vestou. Hráči kteří při registraci nepředloží reflexní vestu budou mít navýšené vstupné
- Na našich akcích je zákaz používat zbraně na bázi HPA, hráči vybaveni těmito zbraněmi nebudou vpuštěni do hry
- Zákaz používání laserových zaměřovačů

Každý hráč MUSÍ MÍT adekvátní ochranu zraku ve formě ochranných brýlí určených pro airsoft (ne mřížkové!). Ty bude nosit v souladu s návodem k použití po celou dobu, po kterou se bude pohybovat nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech). Hráč, který brýle v těchto prostorech nosit nebude, vystavuje se obrovskému riziku destruktivního poranění očí. Činí tak proti pravidlům a na vlastní odpovědnost.

Berte prosím na vědomí, že při hře samotné může dojít ke střelbě na vaši osobu i na velmi krátké vzdálenosti, což je v rozporu s etikou, ne však s pravidly akce. Důrazně tedy doporučujeme vzít si odpovídající ochranné pomůcky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma atp. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které neodpovídá pořadatel ani střelec.08:20 - 09:00 Zápis hráčů
09:05 - 09:30 Rozdělení stran a brífink
09:40 - 09:50 Začátek akce
15:00 - 15:30 Konec akce


Hráči, se rozdělí celkem na 3 strany. Dvě budou vždy spolupracovat v roli obránců, jedna bude dobývat. Hrát se budou tři devadesátiminutové hry. Každá ze stran vyzkouší jednu z těchto her v roli dobývajících. Bránící vyberou 3 hledače, kteří si dočasně nechají svoje zbraně na základně / mrtvolišti a obdrží výkonné vysílačky od pořadatele.


Úkol: dobývající se musí dostat k až čtyřem zařízením jejichž polohu předem znají a co nejdéle je musí držet. Každá minuta, kterou zařízení drží dává jeden bod. Bránící polohu zařízení na začátku neznají. Snaží se je co nejrychleji lokalizovat a znemožnit dobývajícím držení těchto zařízení.


Provedení:
Fáze1 - bránící čekají na svojí základně, sledují vysílačky a zaznamenávají na herní mapu oznámené body. 3 vybraní hledači bránících začínají na předem určených místech v herním prostoru a s vysílačkou se vydávají hledat zařízení a hlavně nepřítele. V případě, že naleznou zařízení, nahlásí vysílačkou jeho pozici spoluhráčům čekajícím na základně / mrtvolišti. Ti si ho zaznačí do mapy. V případě, že spatří nepřítele, zvolají do vysílačky "ALARM!". Pokud informaci přijme základna, začíná fáze2.

Dobývající začínají na své základně / mrtvolišti. Snaží se plnit svůj úkol a přitom zůstat co nejdéle nezpozorováni hledači tak aby co nejdéle neaktivovali fázi2.

Fáze2 - začíná buď automaticky 20 minut po začátku hry nebo v okamžik, kdy některý z hledačů spatří dobývající, do vysílačky nahlásí "ALARM!" a informaci zaznamená základna. Při fázi2 mohou vyjít bránící ze své základny eliminovat útočníky a zabrat a držet zařízení. Hledači se vrací na základnu, kde od pořadatele obdrží svoje zbraně, vrátí vysílačky a vydají se na bojiště. Pro dobývající znamená Fáze2 začátek hlavních bojů.


Dodatečná pravidla: hledač nesmí střílet, ale může být zasažen dobývajícími. Pokud před zásahem nestihne do vysílačky nahlásit "ALARM!", odchází na mrtvoliště, kde předává vysílačku jinému hledači, který se ihned vrací zpět do prostoru. Hledači nesmějí manipulovat se zařízeními. Hledači by měli chodit jednotlivě po prostoru tak aby co nejefektivněji pokrývali co největší část prostoru. Pokud se hledač nebude moci dovolat na základnu s hláškou "ALARM!", může ji dopravit ústně i jako zasažený. Vysílačka bránících nesmí být rušena dobývajícími.

Respawn bránících: hromadný, každá 10 minuta
Respawn hledačů: po zásahu předá na mrtvolišti vysílačku nově vybranému hledači
Respawn dobývajících: hromadný, každá 10 minuta nebo pokud se na mrtvolišti sejde 5 hráčů


Všeobecná jednotná pravidla všech akcí, které za airsoftgods.cz pořádáme se dočtete na webu airsoftgods.cz. Odkaz zde: http://www.airsoftgods.cz/index?page=rules . Ostatní pravidla specifická pro tuto akci se dočtete na této stránce (viz výše i níže). 

Rozdělení a označení stran - hráči budou rozděleni k jednotlivým stranám dle vlastního uvážení až během brífinku. Při zjevné nevyváženosti můžou být někteří hráči vyzváni k přechodu k protistraně. Barevné rozlišení jednotlivých stran bude oznámeno na brífinku. Všichni hráči budou označeni barevnou páskou na obou pažích.

Číselné označení hráčů - každý hráč bude při vstupu do areálu vybaven viditelným číselným označením. To slouží k jeho identifikaci v situaci, kdyby porušoval pravidla nebo by nepřiznával. Funguje to tak, že v případě, když jste si na 100% jisti, že jste zasáhli hráče a on vám nepřiznal a ani po upozornění neodchází na mrtvolište, zvednete se a se zvednutou rukou nebo nasazenou reflexní vestou (prostě se budete chovat jako zasažený hráč), dojdete k tomuto hráči a buď si situaci v klidu vyříkáte nebo si zjistíte jeho číslo (které vysílačkou nahlásíte organizátorovi na kanálu 8 nebo si ho zapamatujete a nahlásíte ho později). Po zjištění tohoto čísla se vrátíte zpět na svoji původní pozici, sundáte reflexní vestu a pokračujete ve hře.

Komunikace, vysílačky, frekvence - užití kanálů bude omezeno pouze v případě PMR. Jejich rozdělení proběhne na brífinku, kanál 8 však bude určen VÝHRADNĚ PRO ORGANIZÁTORY! Odposlech cizích kanálů je povolen, ale mluvení do nich nebo jiné rušení je zakázáno. Děkujeme předem všem, kteří budou dodržovat tuto vysílací kázeň.

Kameramani, fotografové, reportéři - musí být označeni reflexními vestami a v případě nošení ochranných brýlí pro ně platí stejná pravidla jako pro ostatní hráče. V případě, že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma. Do kameramanů se nesmí střílet avšak upozorňujeme, že není možno zaručit, že během akce nedojde k jejich zásahu. Proto upozorňujeme, že je jejich pohyb na vlastní nebezpečí a že při zásahu do zařízení a případném poškození není možno vymáhat náhradu po střelci pokud se nejednalo o zjevný úmysl. Kameramani, fotografové, reportéři, do hry vstupují na vlastní zodpovědnost, pořadatel akce za případné škody v žádném případě neodpovídá.Na akci si můžete kdykoliv pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraň získáte od organizátora. Cena zápůjčky na celou akci vč. baterie, točného zásobníku a záruky okamžité výměny v případě závady je 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat a to odesláním emailu s žádostí na "airsoft-akce@seznam.cz". (Info o zbraních)

Na akci je možné zapůjčit si i jednu z vysílaček. K dispozici je omezené množství vysílaček s podkanály (uváděný dosah 5 km) za 50,- Kč.

Občerstvení naleznete v době mezi 11. a 15. hodinou ve stánku FOOD UND DRINKS. Je zde možno zakoupit produkty uvedené níže a navíc je možno při polední pauze (přednostně pro hráče, kteří projevili zájem při registraci) zakoupit:

 - Rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 20,- Kč
 - Chlazené rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 25,- Kč
 - Energetický nápoj v plechovce 0,25 l od 20,- Kč
 - Nealkoholické pivo Birel v plechovce 0,5 l od 25,- Kč
 - Káva nebo čaj 0,18 l od 15,- Kč
 - Čokoládové tyčinky nebo müsli tyčinky od 15,- Kč
 - Instantní nudlová polévka 0,3 l za 30,- Kč


Při zápisu hráčů, budou všichni zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce, pořádané portálem airsoftgods.cz (odkaz na tyto pravidla), ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla.

Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá.  Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Statika objektů je v obzvláště špatném stavu a hrozí jejich zřícení, proto je vstup do nich přísně zakázán stejně tak jako přibližování se k nim na méně než 2 metry. Registrací, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftgods.cz, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.

UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
Spec INFIDELS
Generál major
Host - Uživatel1
Přidán od: Henry
nemám team
Generál major
Host - Uživatel2
Přidán od: Henry
nemám team
Plukovník
Host - Uživatel3
Přidán od: Henry
nemám team
Podplukovník
Host - Uživatel4
Přidán od: Henry
nemám team
Major
Vochmot Medvídci
Podpraporčík
Pupikus O.D.S.T
Generál poručík
Radar Xteampv
Plukovník
Midas O.D.S.T
Nadporučík
Host - Tami
Přidán od: Radar
Xteampv
Nadpraporčík
Hermi IŽEVSK
Svobodník
Pepe1986 5st OGO -…
Desátník
Host - Frogman
Přidán od: Smrk
SEAL Team 10
Podporučík
Dandys SOGOS
Praporčík
lintrom Special…
Rotmistr
Greg SOGOS
Praporčík
Deka AW-AirWolfs
Poručík
kaimad nemám team
Nadrotmistr
Mhorse nemám team
Četař
Kondor nemám team
Rotmistr
Redcap EVO SIX
Nadrotmistr
Smrk SEAL Team 10
Rotný
Griffin
Vojín
Vyktor Barbiegirls
Nadrotmistr
kryzak8 nemám team
Desátník
Swilly Zelinkovci
Svobodník
Inkubator420 nemám team
Vojín
Doky33 nemám team
Desátník
Smajdalf44 nemám team
Vojín
Sony Tactical…
Vojín
Jordy Tactical…
Vojín
PetrKov nemám team
Desátník
jari666 nemám team
Vojín
GeorgioCZE O.R.C
Svobodník
GeorgeCZ nemám team
Vojín
Kr4m4r nemám team
Vojín
andress nemám team
Vojín
St4nO nemám team
Vojín
matyaz nemám team
Vojín
hraczicka nemám team
Vojín
Tweny93 nemám team
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
DANDYS Praporčík | SOGOS | 04.08.2020 18:38 | odpovědět |
Komentář akce: CHALLENGER 2
Henry... Parádní akce
GEORGIOCZE Svobodník | O.R.C | 03.08.2020 10:12 | odpovědět |
Komentář akce: CHALLENGER 2
Skvělá akce Henry, díky.
LINTROM Rotmistr | SPECIAL OPERATIONS AND URBAN INTERVENTIONS SQUAD | 31.07.2020 21:07 | odpovědět |
Komentář akce: CHALLENGER 2
Je konání akce opravdu 2.8.? Protože v základním info o akci je napsáno Sobota 2.8. Tak jsem trochu zmaten.
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 31.07.2020 21:48 |
Díky za upozornění. Opraveno - je to opravdu neděle 2.8.
LINTROM Rotmistr | SPECIAL OPERATIONS AND URBAN INTERVENTIONS SQUAD | 01.08.2020 00:02 |
Díky moc