FREEZBOX 4 | Okres: Frýdek-Místek |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Frýdek-Místek: bývalá raketová základna TTM
GPS: 49.693153032695605,18.393289893865585 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 04.03.2020 20:00
GPS souřadnice: 49.693153032695605,18.393289893865585


Ačkoliv je naše první akce hlavní sezóny naplánovaná na duben, pokusíme se vám po Venomu nabídnout ještě jednu zimní akci. Bude se zároveň jednat o naši první akci roku 2020 v areálu TTM a o čtvrté pokračování akce FREEZBOX, která se uskuteční 7.3. Akce bude na rozdíl od předchozích dílů hraná na 3 strany, které proti sobě stanou při bojích o náhodně se objevující zařízení. Pozor, na žádost mnoha hráčů nově přijímáme registrace i skrz facebookovou událost. Abychom naši stránku do začátku podpořili, po dobu několika akcí bude pro hráče registrace přes facebook nejvýhodnější. Info v sekci registrace a základní informace.

V rámci zvyšování hodností se můžete registrovat současně přes facebook (kvůli výhodnějšímu vstupnému) i přes koalici (kvůli hodnosti). Při zápisu v den akce nás ale musíte na tuto skutečnost upozornit abychom si vaše registrace sloučili.

Nově bude na akci omezen i počet sniperů a to na 9. Jejich registraci přijímáme pouze přes koalici dle instrukcí vypsaných níže. Protože je jasné, že se v tuto chvíli nedá ani náhodou odhadnout jaké bude tou dobou počasí, při přihlášení prosím počítejte s různorodými variantami. Podmínky za kterých se akce neuskuteční jsou následující: celodenní déšť nebo maximální denní teplota pod -5°C

Na akci nabízíme zápůjčku zbraní, baterií a vysílaček. Bližší informace najdete zde.je možná třemi způsoby. Registrací zde na koalici, odesláním e-mailu nebo na facebooku.
Registrujte se prosím pouze jedním z níže uvedených způsobů, nikoliv více najednou. DĚKUJEME

(1) - Registrace skrz airsoftkoalici: za registrované jsou považovaní pouze hráči, kteří zde mají účet a jejichž nick (přezdívka) se objeví v tabulce (níže).

(2) - Registrace zasláním emailu: touto možností můžete registrovat jednotlivce či skupiny. Upozorňujeme, že registrace je kompletní až v okamžik, kdy vám přijde (do třech dní) potvrzení registrace. Poslední registrace přijímáme poslední středu před akcí ve 20 hod, kdy se registrace uzavírá.

Jednotlivci zašlou email na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude uvedeno:
 - jméno nebo příjmení či přezdívka
 - do předmětu emailu uveďte "BOX"

Tým nebo skupina hráčů se registruje odesláním emailu na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude:
 - název týmu (jen pokud se jedná o tým)
 - počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5)
 - pokud se nejedná o tým, ale skupinu hráčů, vypište jména nebo příjmení či přezdívky hráčů
 - do předmětu emailu uveďte "BOX"


(3) - Registrace skrz Facebook: za registrované jsou považovaní hráči, kteří se přihlásí skrz událost vypsanou na naší FB stráncePoslední registrace jsou akceptovány poslední středu před akcí ve 20 hod, kdy se registrace uzavírá. V ten okamžik stáhneme seznam registrovaných a na následující registrace už nebude brán zřetel.

(4) - Vstup bez registrace: je bez problému možný za standardní vstupné viz níže.Kde: Frýdek-Místek: bývalá raketová základna TTM
 - brífink i zápis hráčů proběhne na fotbalovém hřišti, na které odkazuje GPS (níže).
 - parkování vozidel bude umožněno na parkovišti skládky (nelze přehlédnout). Neparkujte prosím jinde

GPS: 49.6932000N, 18.3937500E
Kdy: sobota 7.3.2020
Omezení zbraní: max 2,24J s 0,40g bb (pro AEG 150 m/s s 0,2g bb), výjimky uvedeny níže.
Obsazení: koncipováno pro 50 a více hráčů (rozdělení stran proběhne na místě)
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | 15-18 let pouze s potvrzením** | mladší 15 let***
Respawn: hromadný, každá 10. minuta
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika přísně ZAKÁZÁNA!
Občerstvení: ano, bez možnosti teplého oběda
Za kolik: při včasném příjezdu do 9:00:

 140,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 120,- (+ 20,- vratná záloha) vstupné pro hráče registrované skrz airsoftkoalici nebo přes e-mail*
 100,- (+ 20,- vratná záloha) vstupné pro hráče registrované skrz událost na facebooku*

* U registrace musí hráči bez vyzvání předložit vlastní reflexní vestu. Vstup bez reflexní vesty navýší vstupné o 30 Kč nebo může být dotyčnému nabídnuta koupě nové vesty za 60 Kč.

* Při zápisu po 9:00 bude vstupné navýšeno o 30 Kč a dotyčným nebude umožněn výběr strany

** Hráči ve věku mezi 15 a 18 lety musí dorazit s kompletně vyplněným formulářem určeným pro mladistvé. Bez kompletně vyplněného formuláře nebudou vpuštěni do hry. Pro ověření věku také můžou být požádáni o předložení občanského průkazu. To samozřejmě není jejich povinností, bez jeho předložení však nebudou vpuštěni do areálu. Odkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_15az18let.rtf

*** Mladší 15 let můžou dorazit pouze s k tomu určeným vyplněným formulářem a za doprovodu zákonného zástupce, který bude přítomný po celou dobu akce. Bez zákonného zástupce nebo bez formuláře nebudou vpuštěni do hryOdkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_mladsi15let.rtf


- POZOR!! Maximální množství sniperů s opakovacími puškami je omezeno na 9 (tři pro každou stranu). Ti musí být řádně registrováni dle následujících instrukcí. Jejich registrace je platná pouze při registraci přes airsoftkoalici a to v případě, že do příslušné kolonky vyplní "sniper".

Akceptujeme pouze 9 sniperů. Jakmile bude jejich registrace naplněna, další pokusy o registrace sniperů budeme automaticky kickovat. Pokud na akci dorazí hráč se sniperkou, aniž by byl jedním z oněch devíti registrovaných, nebude se svojí puškou vpuštěn do hry.

- Maximální kinetická energie zbraní je omezena na 2,24J s našimi kuličkami o váze 0,40g
- AEG budeme měřit s kuličkami o váze 0,20g přičemž úsťová rychlost je omezena na 150 m/s
- Výjimka pouze pro opakovací pušky na manuální či plynový pohon - max 3,59J s 0,40g kulemi
- Limity se započtenými tolerancemi jsou: 2,38J, AEG 155 m/s, opakovací pušky 3,77J
- Úsťové rychlosti měříme vždy s našimi kuličkami o váze 0,20g nebo 0,40g
- Zbraně měříme buďto namátkově nebo všem hráčům ještě před registrací

- Každý hráč musí být vybaven reflexní vestou. Hráči kteří při registraci nepředloží reflexní vestu budou mít navýšené vstupné
- Na našich akcích je zákaz používat zbraně na bázi HPA, hráči vybaveni těmito zbraněmi nebudou vpuštěni do hry
- Výjimka platí pouze pro OPAKOVACÍ pušky s HPA pohonem, které s plombou smějí být použity
- Zákaz používání laserových zaměřovačů

Každý hráč MUSÍ MÍT adekvátní ochranu zraku ve formě ochranných brýlí určených pro airsoft (ne mřížkové!). Ty bude nosit v souladu s návodem k použití po celou dobu, po kterou se bude pohybovat nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech). Hráč, který brýle v těchto prostorech nosit nebude, vystavuje se obrovskému riziku destruktivního poranění očí. Činí tak proti pravidlům a na vlastní odpovědnost.

Berte prosím na vědomí, že při hře samotné může dojít ke střelbě na vaši osobu i na velmi krátké vzdálenosti, což je v rozporu s etikou, ne však s pravidly akce. Důrazně tedy doporučujeme vzít si odpovídající ochranné pomůcky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma atp. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které neodpovídá pořadatel ani střelec.08:20 - 09:00 Zápis hráčů
09:05 - 09:30 Rozdělení stran a brífink
09:40 - 09:50 Začátek akce
12:00 - 12:10 Krátká pauza se srazem na středu herní plochy
12:35 - 12:45 Začátek druhé části akce při které se vymění
15:00 - 15:30 Konec akce


Hráči, se rozdělí celkem na 3 strany (červení, zelení a modří). Každá ze stran se následně rozdělí na dvě až tři družstva, která spolu budou kooperovat. Budou vybrány dvě frekvence (jedna PMR a jedna VHF) pro komunikaci (pro všechny strany), na kterých se budou pouze oznamovat koordináty nově objevených bodů zájmu.

Úkolem akce bude dobýt a držet co nejvíce aktivních bodů (na každém z nich bude digitální zařízení, které bude sčítat čas každé ze stran zvlášť). Po uplynutí doby (cca hodina) se přestane čas na daných místech počítat a všem stranám budou vysílačkou dodány koordináty k dalším bodům zájmu, které budou vždy takticky atraktivní. Všichni hráči každé ze stran budou vybaveni mapami.


Všeobecná jednotná pravidla všech akcí, které za airsoftgods.cz pořádáme se dočtete na webu airsoftgods.cz. Odkaz zde: http://www.airsoftgods.cz/index?page=rules . Ostatní pravidla specifická pro tuto akci se dočtete na této stránce (viz výše i níže). 

Rozdělení a označení stran - hráči budou rozděleni k jednotlivým stranám dle vlastního uvážení až během brífinku. Při zjevné nevyváženosti můžou být někteří hráči vyzváni k přechodu k protistraně. Barevné rozlišení jednotlivých stran bude oznámeno na brífinku. Všichni hráči budou označeni barevnou páskou na obou pažích.

Číselné označení hráčů - každý hráč bude při vstupu do areálu vybaven viditelným číselným označením. To slouží k jeho identifikaci v situaci, kdyby porušoval pravidla nebo by nepřiznával. Funguje to tak, že v případě, když jste si na 100% jisti, že jste zasáhli hráče a on vám nepřiznal a ani po upozornění neodchází na mrtvolište, zvednete se a se zvednutou rukou nebo nasazenou reflexní vestou (prostě se budete chovat jako zasažený hráč), dojdete k tomuto hráči a buď si situaci v klidu vyříkáte nebo si zjistíte jeho číslo (které vysílačkou nahlásíte organizátorovi na kanálu 8 nebo si ho zapamatujete a nahlásíte ho později). Po zjištění tohoto čísla se vrátíte zpět na svoji původní pozici, sundáte reflexní vestu a pokračujete ve hře.

Komunikace, vysílačky, frekvence - užití kanálů bude omezeno pouze v případě PMR. Jejich rozdělení proběhne na brífinku, kanál 8 však bude určen VÝHRADNĚ PRO ORGANIZÁTORY! Odposlech cizích kanálů je povolen, ale mluvení do nich nebo jiné rušení je zakázáno. Děkujeme předem všem, kteří budou dodržovat tuto vysílací kázeň.

Kameramani, fotografové, reportéři - musí být označeni reflexními vestami a v případě nošení ochranných brýlí pro ně platí stejná pravidla jako pro ostatní hráče. V případě, že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma. Do kameramanů se nesmí střílet avšak upozorňujeme, že není možno zaručit, že během akce nedojde k jejich zásahu. Proto upozorňujeme, že je jejich pohyb na vlastní nebezpečí a že při zásahu do zařízení a případném poškození není možno vymáhat náhradu po střelci pokud se nejednalo o zjevný úmysl. Kameramani, fotografové, reportéři, do hry vstupují na vlastní zodpovědnost, pořadatel akce za případné škody v žádném případě neodpovídá.Na akci si můžete kdykoliv pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraň získáte od organizátora. Cena zápůjčky na celou akci vč. baterie, točného zásobníku a záruky okamžité výměny v případě závady je 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat a to odesláním emailu s žádostí na "airsoft-akce@seznam.cz".

Na akci je možné zapůjčit si i jednu z vysílaček. K dispozici je omezené množství vysílaček s podkanály (uváděný dosah 5 km) za 50,- Kč.

Občerstvení naleznete v době mezi 11. a 15. hodinou ve stánku FOOD UND DRINKS. Je zde možno zakoupit produkty uvedené níže a navíc je možno při polední pauze (přednostně pro hráče, kteří projevili zájem při registraci) zakoupit Ostravskou klobásu s chlebem a přílohou dle chuti za 35,- Kč.

 - Rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 20,- Kč
 - Chlazené rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 25,- Kč
 - Energetický nápoj v plechovce 0,25 l od 15,- Kč
 - Nealkoholické pivo Birel v plechovce 0,5 l od 25,- Kč
 - Káva nebo čaj 0,18 l od 15,- Kč
 - Čokoládové tyčinky a müsli tyčinky od 12,- Kč
 - Instantní nudlová polévka 0,3 l za 25,- Kč


Při zápisu hráčů, budou všichni zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce, pořádané portálem airsoftgods.cz (odkaz na tyto pravidla), ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla.

Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá.  Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Statika objektů je v obzvláště špatném stavu a hrozí jejich zřícení, proto je vstup do nich přísně zakázán stejně tak jako přibližování se k nim na méně než 2 metry. Registrací, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftgods.cz, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.

userodpověď 1TeamÚčast na akcíchHodnost
Tib sniper 13.JUDE prapor…
nneutronn INFIDELS
Brigádní generál
Rosenrot 13.JUDE prapor…
Nadporučík
Host - Uživatel1
Přidán od: Henry
nemám team
Generál major
Host - Uživatel2
Přidán od: Henry
nemám team
Plukovník
Host - Uživatel3
Přidán od: Henry
nemám team
Podplukovník
Host - Uživatel4
Přidán od: Henry
nemám team
Major
Host - Uživatel5
Přidán od: Henry
nemám team
Poručík
Pupikus O.D.S.T
Generál poručík
Host - Uživatel6
Přidán od: Henry
nemám team
Nadpraporčík
Host - Uživatel7
Přidán od: Henry
nemám team
Štabní rotmistr
Host - Uživatel8
Přidán od: Henry
AIRSOFTKOALICE…
Nadrotmistr
Host - Uživatel9
Přidán od: Henry
AIRSOFT KOALICE
Rotmistr
Host - Uživatel10
Přidán od: Henry
AIRSOFTKOALICE
Rotný
Radar Xteampv
Plukovník
Midas O.D.S.T
Nadporučík
Zelko nemám team
Štabní rotmistr
Vonka
Podpraporčík
TomasST A.T.P.
Nadrotmistr
Hermi IŽEVSK
Svobodník
Deepwalker Guláš-GTC
Poručík
kirigy Fox Hound
Rotný
Perak nemám team
Nadrotmistr
Pepe1986 5st OGO -…
Desátník
KrvavaDasen AST Partyzáni
Poručík
Kubis O.D.S.T
Poručík
Magy Black Ghost
Nadporučík
Berry 13.JUDE prapor…
Podpraporčík
Section Fox Hound
Praporčík
Stoun LRFG DELTA
Praporčík
Ades SNIPER LRFG DELTA
Podpraporčík
MartinBobo LRFG DELTA
Rotmistr
Dino55 Sniper Six Guns Crew
Štábní praporčík
Greg Sniper SOGOS
Praporčík
Sony014 AW-AirWolfs
Rotmistr
MartinDTH Delta Team…
Desátník
PhilS SOGOS
Četař
Ambitious SOGOS
Rotmistr
Info AST Partyzáni
Četař
Musfur nemám team
Rotný
Shmudla nemám team
Rotný
Dvojche nemám team
Četař
Marketa Chalapeňos von…
Rotný
Basty AST Partyzáni
Rotmistr
eska SNIPER nemám team
Četař
Critical AW-AirWolfs
Četař
LovableMantis5 nemám team
Desátník
KarloSs428 nemám team
Nadrotmistr
Kondor nemám team
Rotmistr
Jiri1992 nemám team
Desátník
Pety ASGOT
Nadpraporčík
BlyatGuy SNIPER Trained Apes
Desátník
SunTom nemám team
Vojín
adamek12336 SNIPER nemám team
Svobodník
PGResset SNIPER nemám team
Rotmistr
H4SiK nemám team
Rotný
Jimny nemám team
Svobodník
marsalek nemám team
Vojín
Kacer nemám team
Četař
MirekDobrus Trained Apes
Vojín
Vyktor Barbiegirls
Nadrotmistr
Hendys nemám team
Svobodník
JackiroCZ nemám team
Svobodník
Blum3R28
Vojín
deer78 nemám team
Svobodník
Nepunii nemám team
Svobodník
Nick nemám team
Vojín
Tomina nemám team
Desátník
Adosh nemám team
Četař
SAMURAI SNIPER
Rotný
Misuna
Svobodník
Turyy AS group…
Desátník
Mark97 13.JUDE prapor…
Svobodník
Vlad nemám team
Vojín
Dandys21 AS group…
Vojín
Akeki12 nemám team
Vojín
KLARAVRO nemám team
Vojín
mirekzatopek AS group…
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 09.03.2020 00:02 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 4
Děkujeme všem účastníkům, kteří dorazili na každoroční Freezbox. Akce byla dynamická, linie dlouho nevydržely a vše se pěkně hýbalo. Výsledky akce a nějaké fotky naleznete zde.
DEER78 Svobodník | NEMÁM TEAM | 09.03.2020 15:21 |
Díky za vše, vydařená akce
MARSALEK Vojín | NEMÁM TEAM | 08.03.2020 10:07 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 4
mužu poprosit vsechny foto z akce? dik

STOUPALUTIN Vojín | NEMÁM TEAM | 08.03.2020 15:48 |
můžeš  )  ...ale na fotkách pracuju (zpracovávají se). Ode mě potom budou zde (do večera) i u Henryho na webu a FB.

INFO Četař | AST PARTYZÁNI | 08.03.2020 09:09 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 4
Díky za super akci Henrymu a všem zůšastněným !
Softu zdar !!!

ESKA Četař | NEMÁM TEAM | 08.03.2020 10:32 |
supr akce

BARUSHKA Vojín | NEMÁM TEAM | 07.03.2020 18:30 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 4
FOTKY!!!
Ahoj všichni, k fb události nelze přidat příspěvek, takže házím odkaz na fotky zde a můžete jej rozeslat kámošům. Při sdílení pls uvádějte autora.

Kompletní album: https://puccisullivan.rajce.idnes.cz/Freezbox_7.3.2020/
Upravené fotky: https://www.facebook.com/pg/opalwonderland/photos/?tab=album&album_id=1586812404801757

Zase někdy na viděnou, Baruška.
OKUNOKUN Vojín | NEMÁM TEAM | 07.03.2020 19:33 |
Díky za fotky.
PETY Nadpraporčík | ASGOT | 04.03.2020 06:59 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 4
POZOR SNIPERI !!! Ač nerad musím tuto akci odříct , a tak mě místo uvolňují pro jiného snipera , díky za pochopení
BLYATGUY Desátník | TRAINED APES | 24.02.2020 11:40 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 4
Zdravím,

Chtěl bych se zeptat jestli je možné hrát s 6.44 mm kuličkama ... jelikož mám ssg 24 a momentálně si objednávám full thrust, tak by mě zajímalo jestli jej můžu použít ... a protože ssg24 střílí 6.44 kuličky tak není možné tam nacpat 0.4g 6mm ty kuličky, které používáte na měření jestli zbraň je kolem toho limitu 3.59J

Podle statistik by zbraň měla mít sílu kolem 3.51 J s M190 a 0.58g (6.44mm) něco kolem
                                                                      3.21 J s M170 <---- tuto používám 
LOOKASH Rotný | NEMÁM TEAM | 24.02.2020 13:17 |
Mohu vědět, co tě vedlo takovou blbost koupit?
BLYATGUY Desátník | TRAINED APES | 24.02.2020 16:00 |
za mě to blbost není, jsem s tím spokojený, dostřel to má skvělý a kdyby se něco pokazilo, tak všechno je na jeho shopu.
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 24.02.2020 18:45 |
Blyatguy: načerpal jsem nějaké informace a jelikož má full thrust pouze jednu váhu kulí, kterou bez problému nastavím na chronu, tak pokud se vlezeš do limitu 3,59J s tvými kulemi, tak se můžeš jakožto korektně registrovaný sniper zúčastnit.
LOOKASH Rotný | NEMÁM TEAM | 25.02.2020 07:43 |
Nevím, koupit něco předraženého a spoléhat na jediný shop a ještě k tomu mimo území ČR...
KONTY Desátník | [RNT] | 28.02.2020 20:33 |
@Lookash Oháníš se, když ti na komentář odpovídá někdo, komu není určen a sám to děláš.
Vrcholný pokrytectví...
LOOKASH Rotný | NEMÁM TEAM | 29.02.2020 18:39 |
Tohle je ale nějaká "obecná" diskuze. Kdežto na mě reagoval někdo, kdo není pořadatelem akce, tudíž absolutně nesmyslné, když jsem žádal o odpověď pořadatele
ESKA Četař | NEMÁM TEAM | 23.02.2020 10:47 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 4
kdyby někdo ze sniperu odřekl, tak mi napište, ja bych se rád zučastnil  
ESKA Četař | NEMÁM TEAM | 23.02.2020 18:28 |
klidně i den předem..

HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 17.02.2020 20:42 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 4
Registrace sniperů je zaplněna. Korektně registrovaní jsou: Tib, Samurai, Pgresset, Pety, Ligooo, Dino55, Blyatguy, Ades a Adamek12336. Upozorňuji, že jiní než výše vypsaní hráči se nebudou moci se svojí opakovací puškou s energií od 2,24J do 3,59J zúčastnit akce.