CHALLENGER | Okres: Frýdek-Místek |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Frýdek-Místek: bývalá raketová základna TTM
GPS: 49.693153032695605,18.393289893865585 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 31.07.2019 20:00
GPS souřadnice: 49.693153032695605,18.393289893865585


Zveme vás na naši novou akci CHALLENGER, která kromě střelby přinese i omezený počet hráčů, zákaz sniperů a možnost velmi taktického pojetí. Dobývající budou stát proti dvojnásobné přesile. Při opatrném nepozorovaném postupu prostorem však mohou získat náskok oproti ostatním týmům. Účastníci se rozdělí na 3 strany. Dvě budou hrát vždy spolu v roli obránců, jedna bude dobývající. Hrát se budou tři devadesátiminutové hry. Každá ze stran si vyzkouší jednu hru v roli dobývajících. Pokud vás zajímá více informací, přečtěte si níže sekci "herní náplň".

Původně měla být akce pouze na tlačné zásobníky a do 130 m/s. Několik předešlých akcí jsme však kvůli tomuto museli zbytečně zrušit a tak tlačné zásobníky nebudou nutné a limit je 150 m/s. Pokud bude o akci zájem, třeba původně zamýšlené limity při pokračování zavedeme.je možná dvěma způsoby. Buď přihlášením se na akci zde na koalici nebo odesláním e-mailu. Podrobněji níže.
Registrujte se prosím pouze jedním ze dvou níže uvedených způsobů, nikoliv oběma najednou. DĚKUJEME

Registrace skrz airsoftkoalici: za registrované jsou považovaní pouze hráči, kteří zde mají účet a jejichž nick (přezdívka) se objeví v tabulce (níže).

Registrace zasláním emailu: touto možností můžete registrovat jednotlivce či skupiny. Upozorňujeme, že registrace je kompletní až v okamžik, kdy vám přijde (do třech dní) potvrzení registrace. Poslední registrace přijímáme poslední středu před akcí ve 20 hod, kdy se registrace uzavírá.

Jednotlivci zašlou email na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude uvedeno:
 - jméno nebo příjmení či přezdívka
 - do předmětu emailu uveďte "CH" nebo "čelendžr"

Tým nebo skupina hráčů se registruje odesláním emailu na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude:
 - název týmu (jen pokud se jedná o tým)
 - počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5)
 - pokud se nejedná o tým, ale skupinu hráčů, vypište jména nebo příjmení či přezdívky hráčů
 - do předmětu emailu uveďte "CH" nebo "čelendžr"

Vstup bez registrace: je bez problému možný za standardní vstupné viz níže.Kde: Frýdek-Místek: bývalá raketová základna TTM
 - brífink i zápis hráčů proběhne na fotbalovém hřišti, na které odkazuje GPS (níže).
 - parkování vozidel bude umožněno na parkovišti skládky (nelze přehlédnout). Neparkujte prosím jinde

GPS: 49.6932000N, 18.3937500E
Kdy: neděle 4.8.2019
Omezení úsťové rychlosti: pro všechny zbraně 150 m/s s 0,2g bb, sniperky zakázány.
Obsazení: koncipováno pro 35-50 hráčů (rozdělení stran proběhne na místě)
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | 15-18 let pouze s potvrzením** | mladší 15 let zákaz vstupu
Respawn: hromadný, každá 10. minuta (dobývající +nebo pokud se na mrtvolišti sejde 5 hráčů)
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika přísně ZAKÁZÁNA!
Občerstvení: ano avšak bez klobás na oběd
Za kolik: při včasném zápisu do 9:00:

 200,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 120,- (+ 20,- vratná záloha) vstupné pro hráče přihlášené na akci zde na koalici nebo přes e-mail*


* U registrace musí hráči bez vyzvání předložit vlastní reflexní vestu. Vstup bez reflexní vesty navýší vstupné o 30 Kč nebo může být dotyčnému nabídnuta koupě nové vesty za 50 Kč.

* Při zápisu po 9:00 bude vstupné navýšeno o 30 Kč a dotyčným nebude umožněn výběr strany

** Hráči ve věku mezi 15 a 18 lety musí dorazit s kompletně vyplněným formulářem určeným pro mladistvé. Bez kompletně vyplněného formuláře nebudou vpuštěni do hry. Pro ověření věku také můžou být požádáni o předložení občanského průkazu. To samozřejmě není jejich povinností, bez jeho předložení však nebudou vpuštěni do areálu. Odkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_15az18let.rtf- Maximální úsťová rychlost pro použité zbraně je 150 m/s
- Sniperky zakázány, limit 150 m/s platí tentokrát pro všechny zbraně
- Zbraně měříme buďto namátkově nebo všem hráčům ještě před registrací
- Úsťové rychlosti měříme vždy s našimi kuličkami o váze 0,20g, maximální tolerance měření je 5 m/s
- Každý hráč musí být vybaven reflexní vestou. Hráči kteří při registraci nepředloží reflexní vestu, budou penalizováni
- Na našich akcích je zákaz používat zbraně na bázi HPA, hráči vybaveni těmito zbraněmi nebudou vpuštěni do hry
- Zákaz používání laserových zaměřovačů

Každý hráč MUSÍ MÍT adekvátní ochranu zraku ve formě ochranných brýlí určených pro airsoft. Ty bude nosit v souladu s návodem k použití po celou dobu, po kterou se bude pohybovat nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech). Hráč, který si brýle během hry sundá, vystavuje se tak obrovskému riziku destruktivního poranění očí, činí tak proti pravidlům a na vlastní odpovědnost.

Berte prosím na vědomí, že při hře samotné může dojít ke střelbě na vaši osobu i na velmi krátké vzdálenosti, což je v rozporu s etikou, ne však s pravidly akce. Důrazně tedy doporučujeme vzít si odpovídající ochranné pomůcky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma atp. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které neodpovídá pořadatel ani střelec.08:20 - 09:00 Zápis hráčů
09:05 - 09:30 Rozdělení stran a brífink
09:40 - 09:50 Začátek akce
15:00 - 15:30 Konec akce


Hráči, se rozdělí celkem na 3 strany. Dvě budou vždy spolupracovat v roli obránců, jedna bude dobývat. Hrát se budou tři devadesátiminutové hry. Každá ze stran vyzkouší jednu z těchto her v roli dobývajících. Bránící vyberou 3 hledače, kteří si dočasně nechají svoje zbraně na základně / mrtvolišti a obdrží výkonné vysílačky od pořadatele.


Úkol: dobývající se musí dostat k až čtyřem zařízením jejichž polohu předem znají a co nejdéle je musí držet. Každá minuta, kterou zařízení drží dává jeden bod. Bránící polohu zařízení na začátku neznají. Snaží se je co nejrychleji lokalizovat a znemožnit dobývajícím držení těchto zařízení.


Provedení:
Fáze1 - bránící čekají na svojí základně, sledují vysílačky a zaznamenávají na herní mapu oznámené body. 3 vybraní hledači bránících začínají na předem určených místech v herním prostoru a s vysílačkou se vydávají hledat zařízení a hlavně nepřítele. V případě, že naleznou zařízení, nahlásí vysílačkou jeho pozici spoluhráčům čekajícím na základně / mrtvolišti. Ti si ho zaznačí do mapy. V případě, že spatří nepřítele, zvolají do vysílačky "ALARM!". Pokud informaci přijme základna, začíná fáze2.

Dobývající začínají na své základně / mrtvolišti. Snaží se plnit svůj úkol a přitom zůstat co nejdéle nezpozorováni hledači tak aby co nejdéle neaktivovali fázi2.

Fáze2 - začíná buď automaticky 20 minut po začátku hry nebo v okamžik, kdy některý z hledačů spatří dobývající, do vysílačky nahlásí "ALARM!" a informaci zaznamená základna. Při fázi2 mohou vyjít bránící ze své základny eliminovat útočníky a zabrat a držet zařízení. Hledači se vrací na základnu, kde od pořadatele obdrží svoje zbraně, vrátí vysílačky a vydají se na bojiště. Pro dobývající znamená Fáze2 začátek hlavních bojů.


Dodatečná pravidla: hledač nesmí střílet, ale může být zasažen dobývajícími. Pokud před zásahem nestihne do vysílačky nahlásit "ALARM!", odchází na mrtvoliště, kde předává vysílačku jinému hledači, který se ihned vrací zpět do prostoru. Hledači nesmějí manipulovat se zařízeními. Hledači by měli chodit jednotlivě po prostoru tak aby co nejefektivněji pokrývali co největší část prostoru. Pokud se hledač nebude moci dovolat na základnu s hláškou "ALARM!", může ji dopravit ústně i jako zasažený. Vysílačka bránících nesmí být rušena dobývajícími.

Respawn bránících: hromadný, každá 10 minuta
Respawn hledačů: po zásahu předá na mrtvolišti vysílačku nově vybranému hledači
Respawn dobývajících: hromadný, každá 10 minuta nebo pokud se na mrtvolišti sejde 5 hráčůVšeobecná jednotná pravidla všech akcí, které za airsoftgods.cz pořádáme se dočtete na webu airsoftgods.cz. Odkaz zde: http://www.airsoftgods.cz/index?page=rules . Ostatní pravidla specifická pro tuto akci se dočtete na této stránce (viz výše i níže). 

Rozdělení a označení stran - hráči budou rozděleni k jednotlivým stranám dle vlastního uvážení až během brífinku. Při zjevné nevyváženosti můžou být někteří hráči vyzváni k přechodu k protistraně. Barevné rozlišení jednotlivých stran bude oznámeno na brífinku. Všichni hráči budou označeni barevnou páskou na obou pažích.

Číselné označení hráčů - každý hráč bude při vstupu do areálu vybaven viditelným číselným označením. To slouží k jeho identifikaci v situaci, kdyby porušoval pravidla nebo by nepřiznával. Funguje to tak, že v případě, když jste si na 100% jisti, že jste zasáhli hráče a on vám nepřiznal a ani po upozornění neodchází na mrtvolište, zvednete se a se zvednutou rukou nebo nasazenou reflexní vestou (prostě se budete chovat jako zasažený hráč), dojdete k tomuto hráči a buď si situaci v klidu vyříkáte nebo si zjistíte jeho číslo (které vysílačkou nahlásíte organizátorovi na kanálu 8 nebo si ho zapamatujete a nahlásíte ho později). Po zjištění tohoto čísla se vrátíte zpět na svoji původní pozici, sundáte reflexní vestu a pokračujete ve hře.

Komunikace, vysílačky, frekvence - užití kanálů bude omezeno pouze v případě PMR. Jejich rozdělení proběhne na brífinku, kanál 8 však bude určen VÝHRADNĚ PRO ORGANIZÁTORY! Odposlech cizích kanálů je povolen, ale mluvení do nich nebo jiné rušení je zakázáno. Děkujeme předem všem, kteří budou dodržovat tuto vysílací kázeň.

Kameramani, fotografové, reportéři - musí být označeni reflexními vestami a v případě nošení ochranných brýlí pro ně platí stejná pravidla jako pro ostatní hráče. V případě, že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma. Do kameramanů se nesmí střílet avšak upozorňujeme, že není možno zaručit, že během akce nedojde k jejich zásahu. Proto upozorňujeme, že je jejich pohyb na vlastní nebezpečí a že při zásahu do zařízení a případném poškození není možno vymáhat náhradu po střelci pokud se nejednalo o zjevný úmysl. Kameramani, fotografové, reportéři, do hry vstupují na vlastní zodpovědnost, pořadatel akce za případné škody v žádném případě neodpovídá.Na akci si můžete kdykoliv pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraň získáte od organizátora. Cena zápůjčky na celou akci vč. baterie, točného zásobníku a záruky okamžité výměny v případě závady je 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat a to odesláním emailu s žádostí na "airsoft-akce@seznam.cz".

Na akci je možné zapůjčit si i jednu z vysílaček. K dispozici je omezené množství vysílaček s podkanály (uváděný dosah 5 km) za 50,- Kč.

Občerstvení naleznete v době mezi 11. a 15. hodinou ve stánku FOOD UND DRINKS. Je zde možno zakoupit produkty uvedené níže.

 - Káva nebo čaj 0,18 l od 15,- Kč
 - Rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 20,- Kč
 - Chlazené rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 25,- Kč
 - Energetický nápoj v plechovce 0,25 l od 15,- Kč
 - Nealkoholické pivo Birel v plechovce 0,5 l od 25,- Kč
 - Čokoládové tyčinky a müsli tyčinky od 12,- Kč
 - Instantní nudlová polévka 0,3 l za 25,- Kč


Při zápisu hráčů, budou všichni zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce, pořádané portálem airsoftgods.cz (odkaz na tyto pravidla), ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla.

Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá.  Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Statika objektů je v obzvláště špatném stavu a hrozí jejich zřícení, proto je vstup do nich přísně zakázán stejně tak jako přibližování se k nim na méně než 2 metry. Registrací, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftgods.cz, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.

UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
Henry AIRSOFT…
Chuck Norris
Malmerg Fox Hound
Major
Darkie Sabertooth
Nadporučík
Radar Xteampv
Generál major
Moonhell Spectres
Četař
Praecanatus Spectres
Nadpraporčík
Gizmo_CZ Grey Ghost…
Podplukovník
Chicker Spectres
Podpraporčík
Host - Tami
Přidán od: Radar
Xteampv
Štábní praporčík
Host - Palda
Přidán od: Malmerg
Fox Hound
Nadpraporčík
Bulhy Spectres
Štabní rotmistr
Deepwalker Guláš Tactical
Nadporučík
kirigy Fox Hound
Rotný
Salieri Pendechos
Major
SilverEagle Guláš Tactical
Rotmistr
Host - Binas
Přidán od: Malmerg
Fox Hound
Četař
Munk AW-AirWolfs
Štábní praporčík
Vitus Black Ghost
Štabní rotmistr
Dandys SOGOS
Štábní praporčík
Host - Skopi
Přidán od: Malmerg
Fox Hound
Nadrotmistr
Greg SOGOS
Praporčík
Sony014 nemám team
Štabní rotmistr
PhilS SOGOS
Četař
Ambitious SOGOS
Rotmistr
Denjinl nemám team
Četař
Host - BednyCz
Přidán od: Malmerg
Angry Fox
Rotmistr
Adiskosik 75th Blyat…
Desátník
Jamajkagang nemám team
Praporčík
Critical AW-AirWolfs
Rotný
butok nemám team
Svobodník
Pishkot SOGOS
Desátník
Host - Michael1511
Přidán od: Malmerg
Angry Fox
Desátník
Permichal nemám team
Vojín
kilicko nemám team
Desátník
Heppy nemám team
Svobodník
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 07.08.2019 21:39 | odpovědět |
Komentář akce: CHALLENGER
Všem hráčům děkujeme za účast a jsme rádi, že se nový herní styl líbil. Výsledky akcí "Challenger", "Blackbox 3" i nedávné soutěže "GGC 2019" naleznete včetně pár fotek na tomto odkazu.
ADISKOSIK Desátník | 75TH BLYAT REGIMENT | 06.08.2019 19:36 | odpovědět |
Komentář akce: CHALLENGER
Prosim kdyby někdo našel sadu bitu v zelené krabičce, prosim o vrácení. Děkuju
DARKIE Nadporučík | SABERTOOTH | 04.08.2019 20:42 | odpovědět |
Komentář akce: CHALLENGER
Akce paráda, bez problémů, snad bude další.
PRAECANATUS Nadpraporčík | SPECTRES | 04.08.2019 20:23 | odpovědět |
Komentář akce: CHALLENGER
No, tak tohle byla opravdu kvalitní akce. Smekám před Henrym a jeho inovacemi. Dobře vybalancovaná hra i přesto, že jedna strana byla ve dvounásobné přesile, taky výborně schované stojany protože po první hře je nikdo nenašel   Fakt jsem si perfektně zahrál. Velkej palec hore, těším se  na Challenger 2 (pokud bude)
BULHY Štabní rotmistr | SPECTRES | 04.08.2019 18:50 | odpovědět |
Komentář akce: CHALLENGER
Naprosto parádní akce. Herní systém byl parádní. I když byly teamy 2v1, tak to bylo vyváženo možností vystoupit z herního prostoru a navíc 50 lidí bylo naprosto akorát. Opravdu se mi akce hodně líbila, zároveň díky ostatním hráčům, jelikož jsem za celý den nezaznamenal jediný incident, přehnané campení nebo spawn camp, takže za mě velký palec nahoru. Díky

GIZMO_CZ Podplukovník | GREY GHOST AIRSOFT TEAM PROSTĚJOV | 04.08.2019 17:18 | odpovědět |
Komentář akce: CHALLENGER
Díky za parádní akci - herní systém super! Henry opět vymyslel supr náplň akce. Příště bych raději udělal akci do 130ms + jen tlačné zásobníky. Jistě by se našlo hodně těch co by tohle uvítalo. Sorry za předčasný úprk na konci akce bohužel už bylo mooc vody na mě. 


Prosím, kdyby někdo našel pískový plastový G&P tlačák M4 o vrácení. Ztracen zřejmě někde uprostřed prostoru před U rotundou jak byl ukrytý jeden ze stožárů ve křoví. Díky. 
KIRIGY Rotný | FOX HOUND | 03.08.2019 14:05 | odpovědět |
Komentář akce: CHALLENGER
Zdar. Sorry ale byl jsem pracovně odvolán takže se nezúčastním.
MIDAS Nadporučík | O.D.S.T | 01.08.2019 12:28 | odpovědět |
Komentář akce: CHALLENGER
Sorry pánove ale nemohu se zúčastnit této akce.

Diky Mirhaufr