CQB AIRSOFT_24 #29 | Okres: Frýdek-Místek |
Pořadatel akce: TominJurena / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Action Aréna
GPS: 49.732182522811094,18.29732447862625 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 13.04.2024 22:00
GPS souřadnice: 49.732182522811094,18.29732447862625
Poslední aktualizace informací 21.2.2022
 
...............................................................................................................................................
Klíčové vlastnosti Action Arény
...............................................................................................................................................
• opravdová CQB aréna
• přes 1200 m^2
• 2 herní patra
• důmyslně rozmístěné překážky (které podle vašich podnětů stále vylepšujeme)
• plně ozvučený prostor
• pro 10–25 lidí
• oblíbené herní módy (Deathmatch, Kill confirm, Money heist, Bomb defuse a další)
• možnost zapůjčení veškerého vybavení
• možnost zakoupení kuliček a plynu
• zajištěný parkovací prostor
• pravidelné akce po celý rok
Pokud si chcete v naší aréně uspořádat vlastní akci neváhejte nás kontaktovat na našem FB případně telefonicky.
 
...............................................................................................................................................
Harmonogram
...............................................................................................................................................
• Časy jsou uvedeny pouze orientačně pro představu!
• V případě začátku akce v jinou dobu je i harmonogram akce posunut.
• V případě, že by akce trvala jinou dobu je i harmonogram naškálovaný na danou dobu.
• 8:30
• sraz (na parkovišti)
• 8:30 – 9:00
• příprava hráčů, přeměření, rozdělení týmů (pokud někdo chce, tak prohlídka arény)
• 9:00 – 9:45
• Team deathmatch / Kill confirm
• 9:45 – 10:00
• Krátká pauza
• 10:00 – 10:45
• Kill confirm
• 10:45 – 11:00
• Krátká pauza
• 11:00 – 11:45
• Kill Confirm / Money Heist / Bomba
• 11:45 – 12:00
• Poslední pauza
• 12:00 – 13:00
• Kill Confirm / Money Heist / Bomba / Nové herní nápady
• 13:00
• Konec
 
 
.............................................................................................................................................
REGISTRACE
.............................................................................................................................................
• Registrace je možná telefonickou domluvu, messenger, nebo AirsoftKoalici.
• Registrujte se jen jednou formou z výše uvedených možností!
• V případě zrušení registrace později než 2 dny před událostí bez udání řádného důvodu, hrozí dotyčnému BAN na události.
• Registrovaným, kteří nedorazí, bez udání řádného důvodu, hrozí BAN na události.
• Cena vstupného je 150 Kč.
• Účast je umožněná i neregistrovaným hráčům za příplatek 50 Kč, ale pouze do naplnění maximální kapacity hřiště.
• Platí se na místě, a to pouze v hotovosti.
..............................................................................................................................................
ACTION ARÉNA HERNÍ MENU
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Team deathmatch:
• Cílem je zabít všechny hráče z protějšího týmu.
• Každý hráč má jeden život.
• Když je hráč zasažený hráč [10] se stává okamžitě mrtvým hráčem [11] a odchází na hlavní respawn [2].
 
Kill confirm:
• Cílem je zabít všechny hráče z protějšího týmu.
• Zasažený hráč lze oživit/zabít.
• Když je hráč zasažen [10] zůstane na daném místě, kde ho zasáhli (ideálně si i sedne sedne) a zřetelně nahlas dokola opakuje barvu svého týmu a dále se chová jako zasažený hráč [12].
• Pokud k zasaženému [10] hráči přiběhne jeho spoluhráč, může jej oživit tím, že se jej chytne rukou kamkoliv a nahlas zřetelně napočítá do deseti (není-li určeno jinak) a následně zahlásí nahlas a zřetelně oba hráči, jak oživovaný hráč, tak i oživující hráč „OŽIVEN!“ a oživený hráč může pokračovat dále ve hře.
• Pokud k zasaženému hráči přiběhne protihráč, může jej zabít tím, že se jej chytne rukou kamkoliv a nahlas zřetelně napočítá do dvaceti (není-li určeno jinak) a následně zahlásí nahlas a zřetelně „MRTVÝ!“.
• Mrtvý hráč [11] odchází na hlavní respawn [2].
• Během počítání je zakázáno střílet. Počítání lze však přerušit a následně začít počítat od začátku.
• Pokud je zasažený hráč [10] během oživování zasažen má povinnost zásah zahlásit a jeho oživovací proces musí začít od začátku.
 
Bomb defuse:
• 1. tým chrání co nejdéle bombu.
• 2. tým se snaží bombu co nejrychleji zneškodnit
• Chránící tým před začátkem hry schová kdekoliv v herním patře bombu, tak aby byla vidět.
• Každý z týmu, co chrání bombu má pouze jeden život.
• Pokud se hráč, který chrání bombu, stane zasaženým hráčem [10] stává se okamžitě mrtvým hráčem [11] a odchází na hlavní respawn [2].
• Tým, který dobývá, má neomezený počet životů.
• Pokud je někdo z dobývajícího týmu stane zasaženým hráčem [10], stává se okamžitě mrtvým hráčem [11] odchází na herní respawn [3], kde se dotkne „totemu“, který ho vrátí do hry.
• Hra se primárně hraje pouze na jednom patře není-li určeno jinak.
 
Money Heist:
• Cílem je co nejrychleji ukradnout 4 pytle peněz protějšímu týmu a zároveň své pytle ochránit.
• Všichni hráči mají neomezený počet životů.
• Každý tým má určený svůj prostor pro herní respawn [3].
• Hráč má zakázáno chodit do prostoru vyhrazeného pro herní respawn [3] protějšího týmu, může však do něj střílet.
• Pokud se hráč stane zasaženým hráčem [10] okamžitě se dále stává mrtvým hráčem [11] a odchází na svůj herní respawn [3].
• Hráč se oživí, když se na herním respawnu [3] sejdou 3 a více členů jeho týmu (pokud se neurčí jinak), kteří jsou připraveni jít opět hrát (v tu chvíli se oživí všichni přítomní na herním respawnu [3], kteří jsou schopni jít hrát).
• Hra se odehrává v obou patrech.
• Hráč má zakázáno chodit, nebo střílet skrz první levé a pravé dveře po vstupu do herního prostoru z hlavního respawnu [2] (bude vyznačeno barikádou).
• Jeden hráč může vzít v jednu chvíli maximálně jeden pytel s penězi z nepřátelského trezoru.
• Pokud má hráč pytel s penězi může střílet pouze se zbraní bez pažby, nebo mít štít, tak aby splňoval pravidla pro Blindfire [14].
• Pokud se hráč stane zasaženým hráčem [10], když právě přemisťuje pytel s penězi, tak pytel pokládá na zem a pokračuje dále podle platných pravidel.
• S pytlem na peníze je zakázáno házet. Lze jej však položit nebo někomu předat.
• Hráč smí manipulovat pouze s pytlem na peníze od protějšího týmu, na své vlastní nesmí šahat.
• Pytle s penězi jsou označené barvou příslušného týmu.
• Hráč musí pytel s penězi odnést na základní mrtvoliště [2].
• Pokud hráč odnese pytel na základní mrtvoliště [2] stává se mrtvým hráčem [11] a musí dojít na svůj herní respawn [3], aby se opět oživil.
 
.............................................................................................................................................
Action Arena Easter Egg
.............................................................................................................................................
• Každou událost je v prostoru arény schován jeden poukaz na volný vstup.
• Volný vstup mohou hráči hledat během hry
• Volný vstup je vždy schován na viditelném místě, tak aby hráč nemusel pohybovat s inventářem arény.
• Pokud hráč nalezne volný vstup musí jej pro aktivaci přinést pořadatelům.
• Hráči mají přísný zákaz hledat poukaz na volný vstup během pauzy.
• Zasažení [10] i mrtví hráči [11] mají přísný zákaz hledání volného vstupu.
• Poukaz mohou hledat pouze živí hráči během hry.
• Poukaz je myšlen jako odměna za všímavost během hry, jelikož je vždy na dostatečně viditelném místě.
...............................................................................................................................................
PŮJČOVNÉ
...............................................................................................................................................
Věci na půjčení je nutné objednat předem, a to buď telefonicky nebo přes PM.
• AEG set (cqb M4 + tlačný zásobník na 120 ran + akumulátor) – 400 Kč
• Brýle/Maska/Hadice/Akumulátor – 50 Kč
• Nasvětlovací tlumič – 150 Kč
• Taktická vesta/HPA láhev/Regulátor – 100 Kč
• Zásobníky (m4, hpa glock, gas glock,) – 50–200 Kč/kus
• Samostatná pistole – 200 Kč
 
 
...............................................................................................................................................
PRODEJ
...............................................................................................................................................
• Na akci bude vždy možnost zakoupení klasického i nasvětlovacího střeliva, Greengas a plničky. (Ceny jsou dostupné na webu https://www.actionshop.cz/)
• Po předchozí domluvě je možné si na místě vyzvednout objednávku z obchodu Actionshop.
 
 
..........................................................................................................................................
OBECNÉ PRAVIDLA (PROVOZNÍ ŘÁD ARÉNY)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Obecná pravidla platí pro všechny osoby pohybující se v objektu arény (tj. i pro osoby neúčastnící se akce) a také pro všechny zúčastněné všech soukromých.
• Vstup do prostoru Arény pouze s adekvátní ochranou zraku.
• Osoba pohybující se v objektu je povinna dbát pokynů organizačního týmu, nebo správců arény.
• Osoba pohybující se v objektu je povinna vždy uposlechnout organizačního týmu, nebo správců arény.
• Svou přítomností v objektu souhlasím se zpracováním osobních údajů.
• Svou přítomností v objektu souhlasím se zveřejněním audio a vizuálních materiálů pořízených během akce.
• Střelba mimo herní aktivitu je povolena pouze pro přeměření, seřízení a ověření funkčnosti zbraně, a to pouze ve vyznačeném herním prostoru.
• Vysílačky jsou povoleny (s použitím podle platných norem ČTÚ).
• Osoba pohybující se v objektu je povinna v aréně udržovat pořádek a vše co si přinese si následně odnese, nebo vyhodí do připravených odpadkových košů.
• Osoba pohybující se v objektu je povinna dodržovat bezpečnou manipulaci se zbraní v neherním prostoru (na nikoho nemířit, zásobník mít mimo zbraň, nemít prst na spoušti atd.)
• Pokud víte, nebo máte podezření, že kdokoliv porušuje pravidla, nahlaste jej prosím organizačnímu týmu, nebo správcům arény.
• Pokud máte jakýkoliv problém, nebo připomínky nahlaste jej prosím organizačnímu týmu, nebo správcům arény.
• Komukoliv, kdo bude opakovaně porušovat jakékoliv pravidla, hrozí zákaz vstupu (BAN) do objektu a na události.
• Zákaz použití síťkových brýlí.
• Zákaz používání veškeré pyrotechniky.
• Zákaz použití neschváleného střeliva dle [17].
• Zákaz užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek během události.
• Zákaz vstupu pod vlivem zákaz alkoholu, omamných a psychotropních látek.
• Zákaz projevu fyzické agrese vůči účastníkům, organizačnímu týmu a správcům arény.
• Zákaz ničení, vynášení nebo poškozování čehokoliv v Aréně.
• Zákaz manipulace s překážkami a neherními objekty.
• Zákaz přelézání překážek.
• Zákaz vynášení odhalených zbraní mimo prostor arény.
• Zákaz zbytečné střelby mimo hru (vyprazdňování zásobníku po skončení hry apod.).
• V prostoru arény je zakázáno kouřit.
• Zákaz střílení do neherních oken objektu [7], ozvučení, osvětlení, či jakékoliv elektroniky v aréně.
• Zákaz znečišťování čehokoliv v aréně.
 
 
 
..............................................................................................................................................
OBECNÉ HERNÍ PRAVIDLA
………………………………………………………………………………………………………………
• Povoleny jsou všechny platformy a hnací média (AEG, AEP, GBB, HPA, manuál).
• Výkon všech zbraní je omezen horní hranicí 0,9 J s používaným střelivem s toleranční odchylkou +0,1 J (tj. maximální tolerovatelný výkon zbraně je 1 J neboli 100 m/s s 0,20 g).
• Minimální výkon zbraní je omezen na 0,25 J s používaným střelivem (tj. např. 50 m/s s 0,2g ).
• Výkon zbraní bude přeměřen se seřízenou a nastřelenou zbraní.
• Povolené střelivo do 0,23 g 6 mm. [17]
• Použití pouze tlačných zásobníků.
• Hráč je povinen jít před začátkem akce přeměřit všechny své zbraně, se kterými bude hrát.
• Granátomety jsou povoleny pouze na Greengas (případně Bluegas a další slabší pohony)
• Hráči jsou od sebe rozlišeni pomocí barevných pásků není-li určeno jinak.
• Rozlišovací pásek je hráč povinen mít na dominantní střelecké ruce není-li řečeno jinak.
• Hráč začíná každou hru vždy ve vyhrazené červeně označené zóně dotýkající se značek na stěně, když zazní povel „HRA“, nebo jiné zvukové oznámení k tomu určené.
• Střelba pouze jednotlivě [8].
• Zásah platí do těla, výstroje, zbraně i oblečení.
• Zásah je platný i od spoluhráče.
• Zásah je platný i pokud se hráč zasáhne sám.
• Odražený zásah neplatí.
• Mrtvý hráč [11] odchází na mrtvoliště [4] a zřetelně nahlas pořád dokola hlásí „MRTVÝ/MRTEV“ apod.
• Pokud je hráč zasažen, nebo jinak eliminován podle platných pravidel, je povinen neprodleně, hlasitě a zřetelně zahlásit „ZÁSAH/HIT/MÁM!“.
• Zasažený hráč [10] se nijak neúčastní probíhající hry. [12]
• Mrtvý hráč se nijak neúčastní probíhající hry. [9]
• Před vrhem granátu je hráč povinen hlasitě a zřetelně zahlásit „GRANÁT!“.
• Granát, který nevybouchne, nebo z něj nevyletí kuličky je neplatný.
• Zásah granátem platí, pokud hráče zasáhnou přímo kuličky z granátu, nebo se hráč nachází ve stejné místnosti, kde granát vybouchnul (pokud je hráč během výbuchu zcela schován za překážkou v dané místnosti tak je zásah neplatný).
• Granáty se smí házen nejdříve 10 sekund po zahájení hry.
• Granáty je povoleno házet přes překážky, štít a zábradlí na schodech.
• Granáty je povoleno házet skrz herní okna [13], schody a zábradlí.
• Granáty se smí házet ze spodního patra do horního, ale i z horního do spodního patra.
• Granáty se nesmí házet skrz díry v podlaze.
• Přes drobné díry a nedokonalosti v překážkách má hráč povolenou se pouze dívat nikoliv střílet.
• Skrz schody a zábradlí na schodech je povoleno střílet.
• Skrz herní okna [13] je povoleno střílet.
• Zákaz Blindfire. [14]
• Zákaz používání laserových zaměřovačů.
• Zákaz používání dvou a více zbraní současně [14].
• Zákaz používání plně automatické střelby.
• Zákaz používaní více ranné dávky.
• Zákaz používání binární spouště [5]
• Zákaz používání stroboskopu [6] na svítilně.
• Zákaz používání chrona [1] bez dozoru organizátora.
• Zákaz používání čehokoliv, co není moje, pokud mi to vlastník nedovolil.
• Zásah do štítu neplatí.
• Při střelbě zpoza štítu se musí hráč vyklonit celý (tak aby byl schopný se svou zbraní zamířit)
• „BANG BANG“ [15] pravidlo neplatí.
• „Knife kill“ [16] platí pouze v případě, že se hráč dotkne druhého hráče rukou, nebo gumovou replikou nože apod.
• Hráč má právo na to se vzdát a poté odejít jako mrtvý hráč [11] na mrtvoliště [4].
• Pokud během hry dojde k situaci, kdy se hráči nejsou schopni dohodnout, kdo koho zasáhl první, stávají se oba hráči zasažení [10].
• Hráč je povinen respektovat dodatečné nápisy uvnitř arény upravující pravidla.
• Mrtvý hráč po příchodu na hlavní respawn [2] je povinen se započítat na počítadle.
• Po konci každé hry jsou hráči povinni z arény odnést všechny věci které tam nepatří (miny, granáty, kuličky, plyny apod.)
• Věci, které zůstanou v aréně z minulé hry (granáty, miny apod.) nesmí být v další hře znovu použity. (Hráč musí mít všechny své věci, které chce použít během hry s sebou na začátku hry v určené červené startovací zóně)
 
..........................................................................................................................................
DEFINICE POJMŮ
……………………………………………………………………………………………………………
• Chrono [1] – zařízení pro přesné přeměření úsťové rychlosti a energie airsoftové zbraně.
• Hlavní respawn [2] – místo, kde e schází hráči po každé hře, mají zde své věci a řeší se většina organizačních záležitostí.
• Herní respawn [3] – vyhrazené prostory, kde se může hráč za určitých podmínek oživit během hry.
• Mrtvoliště [4] – místo kde hráč odchází, jestliže je mrtev. Tímto místem v závislosti na typu hry může být buď Herní [3], nebo Hlavní respawn [2].
• Binární spoušť [5] – režim při které zbraň vystřelí jak při stisku, tak i při uvolnění spouště.
• Stroboskop [6] – režim na svítilně, kdy svítilna sama bliká. Jako Stroboskop se nepovažuje, pokud hráč bude se svítilnou blikat sám.
• Neherní okno objektu [7] – skleněná okna vedoucí ven z objektu.
• Střelba jednotlivě (SEMI) [8] – režim střelby, kdy musí střelec po výstřelu uvolnit a opět stisknout spoušť, aby mohl opět vystřelit.
• Chování mrtvého hráče [9] – Takový hráč nestřílí, nekomunikuje žádným způsobem s ostatními hráči (verbálně i neverbálně) (jediná povolená komunikace je hlášení toho že je mrtev), nedělá lidský štít a neblokuje ostatní hráče apod. Pokud dojde k situaci, kdy je hráč zasažen během přestřelky, nebo cestou na Mrtvoliště [4] narazí na hráče, které by svou přítomností mohl omezit nebo blokovat, má povinnost buď jít jinou cestou, tak aby k takové události nedošlo, nebo si musí stoupnout na místo kde nebude překážet a počkat až taková situace skončí. Tj. neúčastní se žádným způsobem probíhající hry.
• Zasažený hráč [10] – hráč, který byl zasažen nebo eliminován podle platných pravidel.
• Mrtvý hráč [11] – hráč, který podle platných pravidel vyřazen dočasně nebo natrvalo ze hry.
• Chování zasaženého hráče [12] – Takový hráč nestřílí, nekomunikuje žádným způsobem s ostatními hráči (verbálně i neverbálně) (jediná povolená komunikace je ohlášení toho že je zasažen, nebo oznamovaní barvy týmu ke kterému patří) a snaží se chovat tak, aby neomezoval ani neblokoval další hráče. Tj. neúčastní se žádným způsobem probíhající hry.
• Herní okno [13] – úmyslně vytvořená díra v překážce o velikosti alespoň 20 x 20 cm. Většina ne-li všechny taková okna jsou označena po obvodu červený sprejem. Aktuálně se v aréně žádné takové okna nevyskytují.
• Blindfire [14] – Situace kdy hráč střílí ze zbraně, aniž by viděl, kam míří. Tzn hráč nesmí bez výklonu střílet za roh a bez otočení ani za sebe. Dále je hráč povinen při střelbě se zbraní mít zapažbeno, pokud zbraň nemá pažbu musí vidět na zaměřovací zařízení dané zbraně.
• „Bang Bang“ [15] – pravidlo při kterém hráč na velice krátkou vzdálenost nechce vystřelit, aby protihráči neublížil a proto zahlásí „MÁŠ / BANG BANG“.
• „Knife kill“ [16] – způsob eliminování protihráče jinak než zastřelením. Povoleny jsou zásahy gumovou atrapou nože, nebo přímým dotykem protihráče.
• Schválené střelivo [17] – povoleny jsou pouze airsoftové 6mm střelivo o váze maximálně 0,23 g, váhové omezení se nevztahuje na soukromé akce, pokud organizátor dané akce neurčí jinak. Použití jiného střeliva je možné pouze v případě předchozí domluvy se správci arény.
Svou přítomností v aréně potvrzuji, že jsem seznámen s pravidly a provozním řádem a na základě jejich porušení budu vyloučen z objektu bez nároku na vracení vstupného!
Neznalost pravidel neomlouvá!
Pravidla mohou být před začátkem akce změněná nebo upravená organizačním týmem nebo správci arény, ale úpravy musí být sděleny.
Případné dotazy k pravidlům a zákazům směřujte k organizačnímu týmu nebo správcům arény.
Svou přítomností v aréně prohlašuji, že má účast v objektu je po celou dobu na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost a souhlasím s pravidly, provozním řádem arény, pokyny organizátorů a pokyny správců arény, kterými se budu po celou dobu řídit. Jsem si vědom/a zvýšeného vzniku nebezpečí a zranění. Byl/a jsem poučen/a o svých povinnostech a o povinnostech ostatních účastníků akce nebo pohybujících se lidí v objektu. Budu dbát doporučení a příkazů organizátorů a správců arény a aktivně předcházen škodám na zdraví a na majetku. Po tomto poučení prohlašuji, že hry nebo jiné aktivity pořádané v objektu Action Arény absolvuji na vlastní riziko s vědomím, že pořadatelé nebo správci arény nenesou žádnou zodpovědnost za škodu způsobenou na majetku a na zdraví, pokud mi taková škoda v objektu vznikne. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči pořadatelům a správcům arény uplatňovat nároky na náhradu škody na zdraví či na majetku, pokud mi taková škoda v objektu vznikne vznikne.

UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
TominJurena nemám team
deer78 Task Force 106
Generál poručík
Koky007 Task Force 106
Nadporučík
Host - DenovOperator
Přidán od: TominJurena
nemám team
Generál poručík
Ronin nemám team
Podporučík
Blackelite nemám team
Štábní praporčík
Jirkos LYNX CORPS
Štabní rotmistr
dandix LYNX CORPS
Praporčík
Dejsi420 nemám team
Četař
Macek721 nemám team
Četař
ZirafaPlesingr Recruits…
Praporčík
Simpan Recruits…
Rotný
Justdoit nemám team
Nadrotmistr
Pertho E. T. U. P.
Vojín
Hoffik nemám team
Desátník
IamCZEWill nemám team
Vojín
Firex E. T. U. P.
Vojín
IHoshiko nemám team
Desátník
Sally Devildogs
Vojín
Melicharik nemám team
Vojín
mramras
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
IHOSHIKO Desátník | NEMÁM TEAM | 13.04.2024 16:28 | odpovědět |
Komentář akce: CQB AIRSOFT_24 #29
Přibral bych jednoho nezletilého s sebou. Prosím o zapůjčení nejake dlouhé AEG a masku . Děkuji
BLACKELITE Štábní praporčík | NEMÁM TEAM | 12.04.2024 20:16 | odpovědět |
Komentář akce: CQB AIRSOFT_24 #29
Denove můžu poprosit o 1000ml green gas ke koupě