LEFT 4 DEAD: LIVE | Okres: Opava |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Bývalá raketová základna Březová-Leskovec
GPS: 49.78091588283721,17.915847301483154 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 05.09.2018 20:00
GPS souřadnice: 49.78091588283721,17.915847301483154

PŘIJÍMÁME REGISTRACI POUZE EMAILEM! Hráči, kteří se přihlásí zde, budou automaticky mazáni. Budeme rádi, pokud se přihlásí celé čtveřice přeživších, ale není to podmínkou.

Dovolte mi, abych vás pozval na náš druhý intenzivní survival zombie event. Pro ty co byli na naší předchozí akci Walking Dead z roku 2014, asi nebude třeba příliš představovat o co se jedná. Další z vás by mohli znát ať už první, či druhý díl fantastické pc hry Left 4 Dead, kterou jsme se inspirovali.


Pro ostatní vysvětlíme, že se jedná o survival hru pro 4 členný tým, který se snaží projít jedním z předem naskriptovaných herních scénářů. Přitom prochází checkpointy, kde nachází nové zbraně, munici, svítilny, lékárničky, mapy a další užitečné itemy. Během průchodu trasou jsou tito 4 hráči nebo chcete-li "přeživší" vystavováni častým útokům zombie s různou úrovní intenzity. Pokud je přeživší pokousán (zasažen) některým ze zombie, je vyřazen do doby než ho ostatní spoluhráči vyléčí. Je tedy třeba aby hráli všichni přeživší týmově a kryli si záda. Jedině tak je možné dokončit scénář, který se snažíme v rámci možností propracovat tak aby byl co nejzajímavější a nejzábavnější. Níže si přečtěte důležité informace ke hře.
  • Registrovat se můžete pouze formou emailu. Při registraci mají přednost celé čtyřčlenné skupiny před jednotlivci.
  • Hra je určena celkem pro 16 hráčů. To znamená čtyři čtyřčlenné skupiny.
  • Každá ze skupin si zahraje 2-4x v roli přeživších. Zbytek herního času pak stráví v roli zombies, kteří budou znepříjemňovat hru ostatním hráčům.
  • Hráči si svoje zbraně nechají doma. Pro hru máme na checkpointy nachystány naše zbraně (pistole, brokovnice, samopaly) s našimi tlačnými zásobníky a naší municí.
  • Na akci budeme natáčet video. Budeme rádi, pokud se připojíte jako herci při natáčení některých záběrů.
Pro tuto akci upravíme naše zbraně formou downgradu. Jejich úsťová rychlost tedy nepřesáhne 115 m/s (měřeno s kuličkami o váze 0,2g). Během scénářů budou zakázány dávky. Pro zombies máme nachystány celoobličejové masky.

Upozorňujeme, že akce je pro velmi malý počet hráčů a proto potřebujeme, aby dorazili všichni registrovaní. Registrujte se pouze pokud jste si zcela jistí, že dorazíte. Hráčům, kteří se registrují a najdeme je na některém z black listů, grey listů nebo uvidíme, že se často neúčastní akcí, na které se přihlásili registraci nepotvrdíme.REGISTRACE SKRZ AIRSOFTKOALICI: není možná! Registrace pouze emailem.

REGISTRACE ZASLÁNÍM EMAILU: stačí zaslat email na "airsoft-akce@seznam.cz", ve kterém musí být uvedena jména, příjmení, či přezdívky registrovaných. V případě registrování skupin či týmů stačí buď název týmu a počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5) nebo výpis jmen, příjmení, či přezdívek jednotlivých hráčů.

Do předmětu mailu musíte uvést "L4D". Zároveň uveďte vaše přezdívky na airsoftkoalici (pokud tu máte registraci), my vás doplníme sem do tabulky registrovaných jako hosty). Na základě vaší registrace vám přijde do sedmi dní vyrozumění, ve kterém bude uvedeno, zda-li byla vaše registrace přijata (skrz možné naplnění maximálního počtu registrovaných). Email je možno odeslat nejpozději do 5.9.2018. Na později odeslané emaily již nebude brán zřetel.

VSTUP BEZ REGISTRACE: je možný se vstupným stanoveným až na 300,- Kč* za osobu.
Kde: bývalá raketová základna Březová-Leskovec
Kdysobota 8.9.2018 od 19:00
Typ akce: open game (airsoftgods RED)
Omezení úsťové rychlosti: hráči si nebudou brát vlastní zbraně ani střelivo, dodá je pořadatel.
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | méně než 18 let = zákaz vstupu
Obsazení: koncipováno pro 16 hráčů
Respawn: specifický
Pyrotechnika: Zakázána (vyjma pyrotechniky od pořadatele)
Občerstvení: ano
Za kolik: při včasném příjezdu do 19:00:

 300,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 120,- (+ 20,- vratná záloha) vstupné pro hráče korektně přihlášené na akci přes e-mail*

* Hráči, kteří přijedou pozdě a nestihnou se zapsat do 19:00, budou penalizováni o 30,- Kč vyšším vstupným, budou muset počkat u vstupu na přesun pozdě příchozích, který proběhne cca v 21:45 a nebude jim umožněn výběr strany (v případě většího týmu reálně hrozí i jeho rozdělení). Proto doporučuji dorazit včas.Berte prosím na vědomí, že při hře samotné může dojít ke střelbě na vaši osobu i na velmi krátké vzdálenosti. Důrazně tedy doporučujeme vzít si odpovídající ochranné pomůcky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma atp. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá. Adekvátní ochrana zraku ve formě ochranných brýlí určených pro airsoft, které hráči nosí po celou dobu, po kterou se budou pohybovat nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) je povinná a je považována za samozřejmost. Hráč, který si brýle během hry sundá, činí tak proti pravidlům na vlastní odpovědnost.


Zákaz používání všech laserových zaměřovačů a laserových ukazovátek. Berte na vědomí, že i velmi slabé lasery (class 1) mohou už při krátké expozici poškodit oční sítnici natož tak výkonné lasery, které jdou vidět za denního světla.


18:40 - 19:00 Kontrola hráčů
19:05 - 19:25 Brífink s herními pravidly
19:40 - 19:50 Začátek eventu
23:00 - 00:00 Konec eventuVšeobecná jednotná pravidla všech akcí, které za airsoftgods.cz pořádáme se dočtete na webu airsoftgods.cz. Odkaz zde: http://www.airsoftgods.cz/index?page=rules . Ostatní pravidla specifická pro tuto akci se dočtete na této stránce (viz výše i níže). 


Při zápisu hráčů, budou všichni zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce, pořádané portálem airsoftgods.cz (odkaz na tyto pravidla), ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla.

Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá.  Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Statika objektů je v obzvláště špatném stavu a hrozí jejich zřícení, proto je vstup do nich přísně zakázán stejně tak jako přibližování se k nim na méně než 2 metry. Registrací, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftgods.cz, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.

UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
Henry AIRSOFT…
Chuck Norris
ahiecek Delta Team…
Rotný
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem