OCTOPUS | Okres: Přerov |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Střední Morava (bude upřesněno registrovaným)
Odkaz na přesné místo srazu najdete v popisu akce
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 15.03.2018 23:59

POZOR! Neakceptujeme registraci zde na koalici! Registrace je platná pouze emailem. Hráči, jejichž registrace bude oficiálně přijata, budou přidáni do tabulky níže pořadatelem jako hosté. Ostatní samovolně přihlášení budou mazáni.

Dovolujeme si vás pozvat na event, který odstartuje nové odvětví našich milsim akcí. Ponese název "OCTOPUS (1.0)" a uskuteční se v půli března (17.3.2018). Místo konání nemůžeme dopředu upřesnit, protože se celá akce odehraje v mnoha rozličných lokacích (les, cqb atd.) z nichž většina nikdy nebyla pro airsoft využita. Navíc bychom zničili překvapení, která si pro hráče chystáme. Každá ze stran dostane pouze výchozí bod, ze kterého se bude akce nadále odvíjet, načež další instrukce budou přicházet formou sms, telefonátů, vysílaček či obálek.


Ve výše uvedeném videu jsme natočili jak by akce zhruba mohla vypadat. Upozorňujeme, že to co ve videu uvidíte je jen špička ledovce ve srovnání s tím, co máme pro zúčastněné nachystáno.

Pro akci hledáme čtyřčlenné týmy nebo jednotlivce, kteří dokáží sestavit čtyřčlennou skupinu, protože budou hráči rozděleni do čtyřčlenných družstev. Tato družstva se pak budou přesouvat vlastními vozidly mezi jednotlivými lokacemi.

Co byste měli o akci vědět?
 • Přeprava hráčů vlastními auty nebude sourhnně delší než 60 km.
 • Při žádné ze situací se nebude střílet přímo u aut hráčů.
 • Každé čtyřčlenné družstvo musí být vybaveno minimálně dvěma vysílačkami.
 • Páté místo ve vozidlech musí mít každé družstvo uvolněno pro převoz speciálních herních osob (rukojmích, novinářů, VIP, generálů apod.).
 • Všichni zúčastnění musí na event dorazit vč. útočné pušky (do 130 m/s), pistole a v ideálním případě gumového nože (poslední jmenované platí pouze pro PMC a není bezpodmínečně nutné)
 • Situace, které bude PMC řešit zahrnují čtyři typy výzbroje. Buď se půjde s útočnými puškami a vestami, nebo bez vest se skrytou pistolí, pouze s gumovými noži, nebo zcela bez výzbroje.
 • Armáda bude mít výzrbroj vyřešenou podobně, ale nebude muset mít gumové nože a naplánované situace zahrnují častější využití AEG.
 • Žádná ze situací nebude hráče stavět do konfliktu se zákonem ve smyslu vytahování zbraní na veřejných místech.
 • Pro účastníky všech stran máme naplánované různorodé neopakující se situace.
 • Hráči budou rozděleni na 3 strany konfliktu: PMC, Armáda a třetí strana o které prozatím nebudeme informovat.
 • PMC musí nosit pouze civilní oblečení (výjimečně můžou i maskované kalhoty), je vhodné mít v autě i taktické nebo neprůstřelné vesty.
 • Army musí mít kompletní maskovaný oděv s vestou.
 • Vstupné je stanoveno na nejmenší možnou výši pro pokrytí nejnutnějších (avšak ne všech) nákladů jakožto benefit pro hráče, kteří se budou chtít zúčastnit naší první akce tohoto typu.


Registrace je možná již pouze za armádu a máme ji otevřenou přednostně pro čtyřčlenné týmy. Registrovat se můžete i jako jednotlivec, potvrzení registrace však dostanete až 10 dní před akcí samotnou.

REGISTRACE ZASLÁNÍM EMAILU: přijímáme především registrace celých čtyřčlenných skupin. Stačí zaslat email na "airsoft-akce@seznam.cz", ve kterém musí být uvedena jména, příjmení, či přezdívky registrovaných. V případě registrování skupin či týmů stačí buď název týmu a počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5) nebo výpis jmen, příjmení, či přezdívek jednotlivých hráčů. Upozorňujeme, že podmínkou registrace členů airsoftgods je i vyplnění ID1 všech registrovaných do registračního emailu.

V textu emailu nezapomeňte uvést jestli máte zájem o účast za PMC (a kolik z hráčů bude mít vlastní gumové nože), nebo za Armádu (a jaké druhy maskáčů mají jednotliví registrovaní). Do předmětu mailu musíte uvést "OCTOPUS". Na základě vaší registrace vám přijde do třech dní vyrozumění, ve kterém bude uvedeno, zda-li byla vaše registrace přijata (skrz možné naplnění maximálního počtu registrovaných). Email je možno odeslat nejpozději do 14.3.2018. Na později odeslané emaily již nebude brán zřetel.

VSTUP BEZ REGISTRACE: je možný se vstupným stanoveným na 350,- Kč* za osobu.
Kde: střední Morava (nutná vlastní auta pro dopravu), místo srazu bude upřesněno
GPS: ---
Kdy: sobota 17.3.2018
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | mladší 18 let zákaz vstupu
Omezení úsťové rychlosti: 130 m/s (měřeno s 0,2g bb) pro všechny zbraně.
Co s sebou: airsoftovou útočnou pušku nebo samopal, pistoli (a pokud možno gumový nůž pro PMC)
Další omezení: povoleny pouze tlačné zásobníky, střelba po většinu akce pouze na jednotlivé

Obsazení: koncipováno pro 32 hráčů
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika přísně ZAKÁZÁNA!
Občerstvení: během dne může proběhnout i zastávka v rychlém občerstvení
Vstupné: při včasném zápisu do 9:00:

vstupné pro neregistrované hráče uvedeno výše*
130,- (+ 100,- vratná záloha na gumový nůž pro PMC) zvýhodněné vstupné pro řádně registrované hráče*

* Při nepředložení vlastní reflexní vesty při zápisu bude vstupné navýšeno od výše uvedených cen o 30,- Kč (před zápisem bude nabízeno na prodej omezené množství vest / 50,- Kč za kus).

* Hráči, kteří přijedou pozdě a nestihnou se zapsat do 9:00, budou penalizováni o 30,- Kč vyšším vstupným, budou muset počkat u vstupu na přesun pozdě příchozích, který proběhne cca v 9:45 a nebude jim umožněn výběr strany (v případě většího týmu reálně hrozí i jeho rozdělení). Proto doporučuji dorazit včas.
Výkon zbraní (se všemi druhy povolených pohonů) použitých při hře nesmí překročit 130 m/s (měřeno s 0,2g kuličkami, tolerance 5 m/s). Výjimka pro snipery tentokrát není udělena. Zbraně všech hráčů budou před začátkem akce přeměřeny. 

Berte prosím na vědomí, že při hře samotné může dojít ke střelbě na vaši osobu i na velmi krátké vzdálenosti. Důrazně tedy doporučujeme vzít si odpovídající ochranné pomůcky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma atp. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá. Adekvátní ochrana zraku ve formě ochranných brýlí určených pro airsoft, které hráči nosí po celou dobu, po kterou se budou pohybovat nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) je povinná a je považována za samozřejmost. Hráč, který si brýle během hry sundá, činí tak proti pravidlům na vlastní odpovědnost.

Zákaz všech poloautomatických a automatických zbraní s pohonem HPA. Hráči vybavení těmito zbraněmi nebudou vpuštěni do hry. Výjimka platí pouze pro opakovací pušky s HPA pohonem, které smějí být použity.

Zákaz používání všech laserových zaměřovačů a laserových ukazovátek. Berte na vědomí, že i velmi slabé lasery (class 1) mohou už při krátké expozici poškodit oční sítnici natož tak výkonné lasery, které jdou vidět za denního světla.

Při nepředložení vlastní reflexní vesty při zápisu bude vstupné navýšeno od výše uvedených cen o 30,- Kč (před zápisem bude nabízeno na prodej omezené množství vest / 50,- Kč za kus).
Všeobecná jednotná pravidla všech akcí, které za airsoftgods.cz pořádáme se dočtete na webu airsoftgods.cz. Odkaz zde: http://www.airsoftgods.cz/index?page=rules . Ostatní pravidla specifická pro tuto akci se dočtete na této stránce (viz výše i níže). 

Komunikace, vysílačky, frekvence - užití kanálů bude omezeno pouze v případě PMR. Jejich rozdělení proběhne na brífinku, kanál 8 však bude určen VÝHRADNĚ PRO ORGANIZÁTORY! Odposlech cizích kanálů je povolen, ale mluvení do nich nebo jiné rušení je zakázáno. Děkujeme předem všem, kteří budou dodržovat tuto vysílací kázeň.
Na akci si můžete pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraň získáte od organizátora. Cena zápůjčky na celou akci vč. lipol baterie a točného zásobníku je 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat a to odesláním emailu s žádostí na "airsoft-akce@seznam.cz". Prodej občerstvení tentokrát nebude k dispozici.


Při zápisu hráčů, budou všichni zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce, pořádané portálem airsoftgods.cz (odkaz na tyto pravidla), ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla.

Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá.  Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Statika objektů je v obzvláště špatném stavu a hrozí jejich zřícení, proto je vstup do nich přísně zakázán stejně tak jako přibližování se k nim na méně než 2 metry. Registrací, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftgods.cz, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.


UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
Henry AIRSOFT…
Chuck Norris
Host - Leonek
Přidán od: Henry
SKELETONS
Major
Host - L.J.
Přidán od: Henry
SKELETONS
Praporčík
Host - OTT1K
Přidán od: Henry
BLACK RAVENS
Brigádní generál
Host - Luke
Přidán od: Henry
BLACK RAVENS
Kapitán
Host - hrobař
Přidán od: Henry
SKELETONS
Četař
Host - Cain
Přidán od: Henry
BLACK RAVENS
Major
Host - Martas
Přidán od: Henry
SKELETONS
Štabní rotmistr
Host - James B.R.
Přidán od: Henry
nemám team
Četař
Host - Z.J
Přidán od: Henry
SKELETONS
Desátník
Host - JanKiller
Přidán od: Henry
SKELETONS
Desátník
Host - shelian
Přidán od: Henry
nemám team
Svobodník
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
FLLYPI Praporčík | 3PARA | 10.03.2018 12:19 | odpovědět |
Komentář akce: OCTOPUS
Je povolena dlouhá GBB ?
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 04.03.2018 16:05 | odpovědět |
Komentář akce: OCTOPUS
Zbývají místa pro dvě čtyřčlenná družstva.
STOUPALUTIN Vojín | NEMÁM TEAM | 27.02.2018 07:57 | odpovědět |
Komentář akce: OCTOPUS
Henry dej mi pak vědět pls kdy a kde to bude
Švagrová sice slaví narozeniny, ale na dopoledne bych se mohl urvat - a rád

díky
Stoupa
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 04.03.2018 14:59 |
Ahoj, budu rád, když se k nám připojíš. Napíšu ti pak bližší info emailem.