FREEZBOX 2 | Okres: Frýdek-Místek |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Bývalá raketová základna Nové Dvory (FM)
GPS: 49.693153032695605,18.393289893865585 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 07.03.2018 20:00
GPS souřadnice: 49.693153032695605,18.393289893865585


Zveme vás na naši první vetší akci tohoto roku a zároveň první akci v areálu bývalé raketové základny ve Frýdku-Místku. Jedná se o druhé pokračování akce FREEZBOX, která byla první akcí série (freezbox, blackbox, icebox) a zároveň jediná, při které byli hráči rozděleni do družstev. To bude zachováno, ačkoliv funkce medika bude zrušena. Ožívání bude probíhat standardně ve čtvrthodinových intervalech na mrtvolištích s tím, že pokud se na mrtvolišti v jeden okamžik sejde alespoň dvě třetiny členů jednoho družstva, mohou okamžitě ožít. Video z předchozího dílu.

Protože je jasné, že se v tuto chvíli nedá ani náhodou odhadnout jaké bude tou dobou počasí, při přihlášení prosím počítejte s různorodými variantami. Podmínky za kterých se akce neuskuteční jsou následující: celodenní déšť nebo maximální denní teplota pod -5°Cje možná dvěma způsoby. Buď přihlášením se na akci zde na koalici nebo odesláním e-mailu. Podrobněji níže. Registrujte se prosím pouze jedním ze dvou níže uvedených způsobů, nikoliv oběma najednou. DĚKUJEME

REGISTRACE SKRZ AIRSOFTKOALICI: za registrované jsou považovaní pouze hráči, kteří zde mají účet a jejichž nick (přezdívka) se objeví v tabulce (níže).

REGISTRACE ZASLÁNÍM EMAILU: stačí zaslat email na "airsoft-akce@seznam.cz", ve kterém musí být uvedeno vaše jméno, příjmení, či přezdívka. V případě registrování skupin či týmů stačí buď název týmu a počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5) nebo výpis jmen, příjmení, či přezdívek jednotlivých hráčů.

Do předmětu mailu musíte uvést "FREEZBOX". Na základě vaší registrace vám přijde do třech dní vyrozumění, ve kterém bude uvedeno, zda-li byla vaše registrace přijata (skrz možné naplnění maximálního počtu registrovaných). Email je možno odeslat nejpozději do 7.3.2018. Na později odeslané emaily již nebude brán zřetel.

VSTUP BEZ REGISTRACE: je bez problému možný avšak s navýšením vstupného viz níže.Kde: bývalá raketová základna Nové Dvory ve Frýdku-Místku
 - brífink i zápis hráčů proběhne na fotbalovém hřišti, na které odkazuje GPS (výše).
 - parkování vozidel bude umožněno na parkovišti skládky (nelze přehlédnout). Neparkujte prosím jinde
Kdy: sobota 10.3.2018
Omezení úsťové rychlosti: 150 m/s s 0,2g bb, výjimky pro snipery uvedeny níže
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | 15-18 let pouze s potvrzením** | mladší 15 let***
Obsazení: koncipováno pro 30 a více hráčů (rozdělení stran proběhne na místě)
Respawn: hromadný, každá 15. minuta + specifický
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika přísně ZAKÁZÁNA!
Občerstvení: ne
Za kolik: při včasném příjezdu do 9:00:

 120,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 100,- (+ 20,- vratná záloha) vstupné pro hráče přihlášené na akci zde na koalici nebo přes e-mail*

* Při nepředložení vlastní reflexní vesty při zápisu bude vstupné navýšeno o 30,- Kč (při zápisu bude možno zakoupit omezené množství vest / 50,- Kč za kus).

* Hráči, kteří přijedou pozdě a nestihnou se zapsat do 9:00, budou penalizováni o 30,- Kč vyšším vstupným a nebude jim umožněn výběr strany (v případě většího týmu reálně hrozí i jeho rozdělení).

** Hráči ve věku mezi 15 a 18 lety musí dorazit s kompletně vyplněným formulářem určeným pro mladistvé. Bez kompletně vyplněného formuláře nebudou vpuštěni do hry. Pro ověření věku také můžou být požádáni o předložení občanského průkazu. To samozřejmě není jejich povinností, bez jeho předložení však nebudou vpuštěni do areálu. Odkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_15az18let.rtf

*** Mladší 15 let můžou dorazit pouze s k tomu určeným vyplněným formulářem a za doprovodu zákonného zástupce, který bude přítomný po celou dobu akce. Bez zákonného zástupce nebo bez formuláře nebudou vpuštěni do hryOdkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_mladsi15let.rtfVýkon airsoftových zbraní (se všemi druhy povolených pohonů) použitých při hře nesmí překročit 150 m/s (měřeno s 0,2g kuličkami, tolerance 5 m/s). Výjimku tvoří pouze airsoftové opakovací pušky s manuálním nebo plynovým pohonem, které jsou omezeny limitem 200 m/s (měřeno s 0,2g bb). Zbraně se nebudou přeměřovat všem hráčům před začátkem akce, ale namátkou až během hry nebo před brífinkem. 

Berte prosím na vědomí, že při hře samotné může dojít ke střelbě na vaši osobu i na velmi krátké vzdálenosti. Důrazně tedy doporučujeme vzít si odpovídající ochranné pomůcky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývku hlavy, helmu atp. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel ani střelec neodpovídá. Adekvátní ochrana zraku ve formě ochranných brýlí určených pro airsoft, které hráči nosí po celou dobu, po kterou se budou pohybovat nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) je povinná a je považována za samozřejmost. Hráč, který si brýle během hry sundá, činí tak proti pravidlům na vlastní odpovědnost.

Zákaz všech poloautomatických a automatických zbraní s pohonem HPA. Hráči vybavení těmito zbraněmi nebudou vpuštěni do hry. Výjimka platí pouze pro opakovací pušky s HPA pohonem, které smějí být použity.

Zákaz používání všech laserových zaměřovačů a laserových ukazovátek. Berte na vědomí, že i velmi slabé lasery (class 1) mohou už při krátké expozici poškodit oční sítnici natož tak výkonné lasery, které jdou vidět za denního světla.


08:20 - 09:00 Přeměření zbraní a následný zápis hráčů
09:05 - 09:30 brífink s herními pravidly
09:45 - 09:55 Začátek akce
14:30 - 15:00 Konec akce


Hráči, se rozdělí celkem na 4 strany (červení, zelení, modří a žlutí). Každá ze stran se následně rozdělí na dvě družstva, která spolu budou kooperovat. Budou vybrány dvě frekvence (jedna PMR a jedna VHF) pro komunikaci (pro všechny strany), na kterých se budou pouze oznamovat koordináty nově objevených bodů zájmu. Úkolem akce bude dobýt a držet jedno ze dvou uvedených míst (na každém z nich bude digitální zařízení, které bude sčítat čas každé ze 4 stran zvlášť). Po uplynutí doby (cca hodina) se přestane čas na daných místech počítat a všem stranám budou vysílačkou dodány koordináty k dalším bodům zájmu, které budou vždy takticky atraktivní. Všichni hráči každé ze stran budou vybaveni mapami.

Generálové tentokrát na akci nebudou přítomni. V rámci autonomizace družstev, které budou vždy v páru, budeme rádi, pokusí-li se družstva mezi sebou vybrat (i díky osobní přítomnosti v terénu) tu nejvhodnější taktiku.

Díky pohybu v nepřátelském prostředí, kde proti každé ze stran budou 3 potenciální protistrany se může nepřítel objevit opravdu všude. Předpokládáme, že družstvům tak nezbude stejně nic jiného, než hlídat si celých 360°. Velký počet nepřátel klade vyšší nároky na souhru v rámci každého samostatného družstva.Všeobecná pravidla našich akcí se dočtete na webu airsoftgods.cz. Specifická pravidla jsou uvedena níže.

Označení stran - každá ze 4 stran bude označena odlišnou barevnou páskou na obou pažích.

Číselné označení hráčů - každý hráč bude při vstupu do areálu vybaven viditelným číselným označením. To slouží k jeho identifikaci v situaci, kdyby porušoval pravidla nebo by nepřiznával. Funguje to tak, že v případě, když jste si na 100% jisti, že jste zasáhli hráče a on vám nepřiznal a ani po upozornění neodchází na mrtvolište, zvednete se a se zvednutou rukou nebo nasazenou reflexní vestou (prostě se budete chovat jako zasažený hráč), dojdete k tomuto hráči a buď si situaci vyříkáte nebo si zjistíte jeho číslo (které vysílačkou nahlásíte organizátorovi na kanálu 8 nebo si ho zapamatujete a nahlásíte ho později). Po zjištění tohoto čísla se vrátíte zpět na svoji původní pozici, sundáte reflexní vestu a hrajete dál.

Komunikace, vysílačky, frekvence - užití kanálů bude omezeno pouze v případě PMR. Jejich rozdělení proběhne na brífinku, kanál 8 však bude určen VÝHRADNĚ PRO ORGANIZÁTORY! Odposlech cizích kanálů je povolen, ale mluvení do nich nebo jiné rušení je zakázáno. Děkujeme předem všem, kteří budou dodržovat tuto vysílací kázeň.

Kameramani, fotografové - budou označeni reflexními vestami a nesmí se do nich pochopitelně střílet. V případě že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma.Na akci si můžete kdykoliv pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraň získáte od organizátora. Cena zápůjčky na celou akci vč. lipol baterie a točného zásobníku je 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat a to odesláním emailu s žádostí na "airsoft-akce@seznam.cz". Prodej občerstvení tentokrát nebude k dispozici.


Při zápisu hráčů, budou všichni zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce, pořádané portálem airsoftgods.cz (odkaz na tyto pravidla), ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla.

Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá.  Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Statika objektů je v obzvláště špatném stavu a hrozí jejich zřícení, proto je vstup do nich přísně zakázán stejně tak jako přibližování se k nim na méně než 2 metry. Registrací, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftgods.cz, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.

userodpověď 1TeamÚčast na akcíchHodnost
Henry PMR, VHF AIRSOFT…
Chuck Norris
Mates PMR L.A.S.T.…
Podporučík
Jackal6 VHF SDK
Rotný
Host - Uživatel1
Přidán od: Mates
nemám team
Major
Fllypi 3PARA
Podpraporčík
Malmerg PMR Fox Hound
Nadporučík
Pupikus uhf,vhf O.D.S.T
Major
Lampino Ne nemám team
Desátník
Karl UHF, VHF Cobra team…
Četař
Honzys ANO C.A.A.S.
Nadpraporčík
rozi ne nemám team
Desátník
TomasST A.T.P.
Vojín
AlikCT uhf vhf
Desátník
Lechoslaw PMR SAC
Nadrotmistr
Boban9AD PMR s podkanaly SAC
Desátník
Vlastik753 nemám team
Svobodník
Archer PMR Fox Hound
Nadpraporčík
PredatorUA Bruh
Nadpraporčík
ondrapetruska pmr nemám team
Štábní praporčík
Parexik Pmr L.A.S.T.…
Rotný
Nosic
Vojín
Kubis UHf,VHF O.D.S.T
Nadrotmistr
adriandix pmr, vhf, uhf W.H.A.T.…
Rotmistr
IngBanana PMR Hydra Squad
Rotmistr
AnetaV nemám team
Rotný
Counter27 PMR nemám team
Desátník
Host - Section
Přidán od: Malmerg
Fox Hound
Rotmistr
Filfis01 nemám team
Svobodník
MrSmity nemám team
Svobodník
Tr00p3r L.A.S.T.…
Svobodník
ZePi ANO nemám team
Desátník
Stoun PMR LRFG DELTA
Desátník
konop PRO-GARDISTI
Svobodník
Ades PMR LRFG DELTA
Vojín
Zipox Vhf, uhf, pmr nemám team
Vojín
ponoznik Bravinné Team
Četař
Tycka L.A.S.T.…
Svobodník
Frogman PMR, VHF SEAL Team 10
Desátník
Rajca97 PMR SAC
Desátník
Zemi PMR, UHF, VHF SEAL Team 10
Vojín
m4rt1ncz PMR nemám team
Desátník
daag VHF SBO
Vojín
Ligooo nemám team
Desátník
PAVLOSS133 L.A.S.T.…
Svobodník
Dandys UHF SOGOS
Vojín
Skopi Fox Hound
Vojín
Flatback pmr Fox Hound
Vojín
lintrom NEVÍM Rangers Morava
Vojín
Buchly nemám team
Vojín
DatBoi nemám team
Vojín
VikvixCZ nemám team
Vojín
arttatus Nope FAT Zadymiarze
Vojín
GregSad no
Vojín
HerDoctor nemám team
Vojín
Greg UHF SOGOS
Vojín
Patrikzmoravky nemám team
Vojín
kazo1 PMR nemám team
Vojín
Prime nemám team
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
FLLYPI Podpraporčík | 3PARA | 07.02.2018 13:44 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 2
Usťovku pro semi DMR jako zvláštní katergorii asi neuděláš co? ( AEG 150 . DMR 160 , Snipe 200 )
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 07.02.2018 18:24 |
Když jsem jako jeden z prvních na Moravě zakázal HPA, byl jsem za hajzlíka a teď to zakazuje většina pořadatelů. To, že se v ČR povolují poloautomatické DMR s vyšší úsťovkou zní opravdu hezky a z pohledu hráče by se mi to asi líbilo. Jako pořadatel se na to ale dívám spíše z funkčního hlediska a to už mi v globálu nepřipadne až tak fajn. Vím o několika lidech včetně tebe, kteří by s tímto typem zbraně při povolení hráli tak jak se patří. Když to však povolím, na akci s tím může přijít kde jakej kinder a co si budeme povídat - rychlý prsty dokážou s jednotlivkama vytvořit téměř dávku.

Pro větší akce jsem spíš zastánce zastropování úsťovky na jedné úrovni tak aby byly co nejvyrovnanější podmínky (s výjimkou pouze pro snipery s opakovacími puškami). Tuším, že na Moravě je DMR povolený jen v ketkách no a slýchám, že tam s tím někteří jsou schopni nastřílet podobná kvanta munice jako s AEG, nebo že tam s tím po sobě lidi střílí na 15 metrů. Je mi líto, ale z mého pohledu je to na větších akcích nezvladatelné. Budu uvažovat, že bych to možná v budoucnu povolil na drobných akcích do 30 lidí, ale i tak by to ještě bylo věcí hlasování.