JUGGERANUT NA SEVERU MORAVY
Představujeme Vám herní postavu zvanou Juggeranut, která se již několik let objevuje na akcích v Moravskoslezském kraji díky týmu M.S.A.T. Sám název JÄGER znamená lovec. Více informací včetně videa najdete v článku.
BLACK PRINT - 3D TISK PRO…
Rád bych vám představil Black print, který se zaměřuje převážně na 3D tisk pro Airsoft.
WOSPORT TAKTICKÁ MASKA (HALF…
Hodně dobře vypadající maska ze zahraničí za pár kaček. Odkaz v popisku.
DLOUHO TU NIC NEBYLO, TAK TU…
Jak vypadají nejlepší AirSoftové akce na světě?
JAK SE CHOVAT K LI-POL BATERIÍM
Li-pol akumulátory mají nejlepší poměr mezi kapacitou a hmotností ze všech mobilních zdrojů elektrické energie. Tyto vlastnosti je přímo předurčují k použití pro pohon elektromotorů různých modelů či zbraní! Více v článku.
Sekce: Nápady a návody
Vložil Paul132 | 12.03.2015 00:37 | Zobrazeno 2397x

Li-pol akumulátory - nebezpečné? jen v případě neznalosti jejich užívání

(Jako jejich dlouholetý uživatel je vřele doporučuji. Věřím, že tento podrobný popis vám problematicku těchto akumulátorů osvětlí, již dříve jsem zde uváděl článek o li-pol, ale tento je rozsáhlejší a obsahuje doufejme již všechny informace)


Informace k Li-Ion/Li-Pol bateriím:

Akumulátory těchto typů mají nejlepší poměr mezi kapacitou a hmotností ze všech mobilních zdrojů elektrické energie. Tyto vlastnosti je přímo předurčují k použití pro pohon elektromotorů použitých v airsoftových zbraních!

- Jmenovité napětí je 3,7V na článek u Li-Pol a 3,6V na článek u Li-Ion.
- Nemají výrazný paměťový efekt, tudíž nemusíte provádět formátování a mohou být dobíjeny z libovolného stavu. Také nabíjení je možno kdykoliv ukončit.
- Samovybíjení je minimální.
- Pozvolné snižování kapacity během používání je charakteristickým jevem všech akumulátorových baterií.
- Parametr pro udávání velikosti proudu „C“ se počítá jako násobek kapacity akumulátoru: např. proud 2C pro baterii o kapacitě 1500mAh má velikost 3A.
- Pro vyrovnání napětí na jednotlivých článcích jsou z jednotlivých akumulátorů vyvedeny vodiče do tzv. servisního konektoru, na který se připojuje balancér. Ten pracuje buď aktivně, či pouze pasivně (omezením maximálního napětí jednotlivých článků při nabíjení).
- Nedodržení správného postupu při nabíjení, stejně třeba jako zkrat článku, vede k přehřátí článku a jeho poškození vyvíjejícími se plyny elektrolytu. Pokud teplota uvnitř článku překročí hodnotu cca 150°C, dojde k nastartování exotermní chemické reakce (reakce doprovázená vývojem tepla), která může samovolně pokračovat i při odpojení nabíječe. V důsledku toho může dojít k explozi článku a k vzniku požáru, neboť vystříknutá náplň článku se na vzduchu sama vznítí.
- Ačkoliv jsou Li-Pol akumulátory při správném zacházení zcela bezpečné, nepodceňujte hrozby spojené s nesprávným užíváním!

Poučení o bezpečnosti: 

- Akumulátory nepatří do rukou dětem, ani osobám, které se neseznámily s tímto návodem a zásadami k používání.
- Akumulátory neházejte do ohně či vody.
- Akumulátory neukládejte poblíž topidel. V létě je nenechávejte ve vysoké teplotě v autě.
- Důsledně se vyvarujete zkratu silových vodičů, nebo vodičů servisního konektoru. Pozor na možnost zkratu při převozu akumulátorů v důsledku dotyku s kovovými předměty. Před každým uložením izolujte kontakty.

Obecné informace k používání a skladování baterií:

- Pozvolné snižování kapacity není závada!
- Udávaná kapacita je jmenovitá, skutečná kapacita se může lišit. Užitečná kapacita je také závislá na velikosti vybíjecího proudu.
- Jakýmkoliv používáním se baterie opotřebovávají, kapacita klesá a roste vnitřní odpor. Vysokým vybíjecím proudem se opotřebení urychluje.
- Akumulátory neponechávejte připojené k nabíječům, vybíječům nebo balancerům - po ukončení procesu sadu odpojte.
- Zahřívání baterie v průběhu nabíjení je běžný jev.
- Akumulátory skladujte v prostředí s nízkou vlhkostí, bez korozivních plynů a v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů při teplotách v rozsahu -10 až +40ºC.
- Při skladování baterie je nutné ji 1x za 2 měsíce nabít!
- Použité baterie odevzdejte do nejbližší sběrny nebo svému prodejci.

Použití baterie:

- Před prvním použitím baterii nabijte na plnou kapacitu (až přístroj přestane signalizovat nabíjení, odpojte konektor nabíjení a zhruba po 1 hodině jej znovu připojte a nechte dál nabíjet - tímto dosáhnete plného nabití baterie pro první používání).
- Baterii vždy zapojujte při vypnutém zařízení, aby nedošlo k jejímu poškození!
- Dbejte na správnou polaritu!
- Li-Ion/Li-Pol baterii nenechte nikdy úplně vybít (např. dlouhodobým skladováním) – může dojít k závažnému poškození baterie!
- Při vybíjení není doporučeno aby hodnota napětí článku Li-Pol poklesla pod hodnotu 3,2V na článek! Při vybití pod hodnotu 2,9V pak dochází k nevratnému poškození akumulátoru.
- Při používání doporučujeme k servisnímu konektoru připojit tzv. Li-Po alarm – elektronické zařízení, které při vybití akumulátoru pod určitou mez (standardně 3,3V) vydá zvukové a světelné výstražné znamení.
- Jakmile zpozorujete pokles výkonu, ihned ukončete používání baterie. Vybíjecí křivka je v poslední fázi velmi strmá, navíc dochází v poslední fázi vybíjení z fyzikální podstaty k většímu rozcházení napětí článků.

Nabíjení:

- Pro nabíjení vždy důsledně používejte pouze nabíječe určené pro Li-Pol akumulátory. Takový nabíječ musí být vybaven programem bezpečně zajišťující ukončení nabíjení při dosažení maximálního povoleného napětí 4,2V na článek. (při překročení může dojít ke zničení či explozi akumulátoru)
- V žádném případě nepoužívejte jakékoliv programy, které nejsou určeny pro nabíjení Li-Pol akumulátorů.
- Nabíjení jiným než určeným způsobem může vést ke zničení akumulátorů, hrozí nebezpečí výbuchu a požáru a případné zranění osob.
- Akumulátory Li-Pol jsou standardně vybaveny servisním konektorem, který slouží k připojení balanceru při nabíjení (u Li-Ion může v některých případech chybět, doporučujeme vybírat baterie, na kterých je tento konektor instalován). Balancer používejte při každém nabíjení!
- Nabíjecí proud volte podle údaje výrobce. Základní velikost je 1C, výrobce může udat vyšší.
- Při nabíjení vyjměte baterie ze zbraně, položte na nehořlavou podložku, nenechávejte bez dozoru, chraňte před dětmi.
- Prvních cca 5 cyklů a následně každý desátý cyklus je doporučeno provést se sníženým nabíjecím proudem (max. 0,5C) pro dokonalé vyrovnání napětí na jednotlivých článcích.
- V případě, že zaznamenáte, že jednotlivé články před nabíjením vykazují rozdíl v napětí vyšší než 0,15V, je třeba zařadit nejméně jeden pomalý nabíjecí cyklus.
- Články, které mají nižší napětí než 3,2V je možno zkusit „oživit“nabíjením proudem 0,1C. 


 By Paul, Michal

Zpět na články