Název teamu: Military Experience
email teamu: info@militaryexperience.cz
www teamu: http://www.militaryexperience.cz
Okres: Nymburk
Kraj: Středočeský
Tel: +420 735 087 823
Pro připojení k týmu se nejprve přihlaste.


O teamu:

Military Experience je projekt, jehož cílem je společnými silami vytvářet činnost zaměřenou na rozvoj tělesné i duchovní výchovy se zaměřením na brannou výchovu a prevenci kriminality.

Military Experience svou činnost rozděluje na výchovně rozvojovou, zážitkovou, kulturně historickou a podpůrnou.

  • Činnost výchovně rozvojová zahrnuje pořádání tématických specializovaných kurzů zahrnující armádní i záchranářské dovednosti v souladu sbranným zákonem č. 585/2004 Sb. a zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR
    Tyto činnosti jsou realizovány prostřednictvím odborných kurzů vedených kvalifikovanými instruktory z řad speciálních útvarů Armády české republiky a Policie České republiky a to v souladu s požadavky ministerstva školství a oficiálními kvalifikačními nároky současných ozbrojených složek a bezpečnostních sborů.
    Odborné kurzy poskytují vzdělávací procesy v jednotlivých odvětví armádních činností a znalostech v záchranářských oborech v duchu vlastního pozitivního osobnostního rozvoje s možností využití i v profesních odvětvích ozbrojených i záchranářských složek České republiky. Jednotlivé kurzy jsou vedeny s patřičným nárokem na odhodlání a morální vyspělost zájemců. Výrazným znakem těchto kurzů jsou požadavky na disciplinovanost a houževnatost, neboť náplň těchto kurzů je uzpůsobena k profesionálnímu využití a podle toho je veden i přístup jednotlivých instruktorů.
  • Činnost zážitková spočívá v pořádání akcí a her s příběhem a atmosférou.
  • Činnost kulturně historická si klade za cíl pečovat o historické objekty a jejich okolí, zachovávat, či rekonstruovat je jako historické i kulturní dědictví a pořádat k nim vlastní přednášky, či akce. Podílet se na podobných činnostech dalších organizací.
  • Činnost podpůrná je zaměřena na pracovní výpomoc dalším spolkům, organizacím, či obcím.

Smyslem tohoto projektu je vytvářet vlastní procesy, které mohou komplexně rozvíjet tématickou činnost spjatou s prostředím, ve kterém působíme a výchovně ovlivňovat mladé lidi se zaměřeném na poznávání a rozvíjení své osobnosti v duchu zásad společenské slušnosti, smyslu pro povinnost a odpovědnost.

V rámci našeho působení uvnitř a v okolí bývalého vojenského prostoru Milovice – Mladá jsou naše snahy výrazně zaměřeny na zachování unikátnosti tohoto ojedinělého prostředí pro sportovní, kulturní i ekologické využití, což považujeme za nejefektivnější cestu k rozvoji života v jeho okolí. Jsme si vědomi vysokého zájmu o tento prostor z řad turistů, historiků i vědců a v rámci rozvoje úrovně místního života chceme naše úsilí výrazně zaměřit na činnosti, které mohou tohoto rozvoje docílit. V rámci toho mimo jiné pomáháme obcím v okolí tohoto prostoru při realizaci jejich kulturních i pracovních programů.

K této naší činnosti se snažíme sdružovat v rámci jednotlivých projektů jak organizace, tak i jednotlivce, kteří mají společný cíl i myšlenku.

MARTINIUS | MILITARY EXPERIENCE | 11.11.2016 10:30 |
odpovědět