GUARDIAN:9 (6TH) | Okres: Brno-venkov |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Raketová základna Ketkovice
GPS: 49.159932943603174,16.250240563822445 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 18.05.2016 18:00
GUARDIAN9 (6TH)
22.05.2016 13:12

Přidal: KOCMI

O videu:
akce z pohledu hráče Kocmi 4BRN Znojmo
GPS souřadnice: 49.159932943603174,16.250240563822445


Dovolte mi, abych vás pozval na akci GUARDIAN:9 (6th), která se poprvé uskuteční jinde než v Leskovci, jak je zvykem. Pro tuto sérii akcí je nová lokalita bývalá vojenská základna v Ketkovicích, ležící přibližně 30 kilometrů západně od Brna. Tímto bych chtěl i poděkovat klukům z APM, kteří mi umožnili v tomto prostoru akci uspořádat. Guardian na 9 stožárů s vlajkami bude také poprvé omezen limitem úsťové rychlosti a to do 130 m/s (tolerance měření 5 m/s). V prostoru se nachází velké množství budov a tak bude akce zcela jiná než je obvyklé. Prostor je také o něco menší a vlajky tak budou hustěji rozmístěny. Proto se bude bojovat doslova o každý metr. Možná si řeknete, že akce na vlajky jsou v Ketkovicích vcelku běžné. Důležité ale je, že každý organizátor má jiný přístup a tak se můžete spolehnout, že vás čeká jiný zážitek než obvykle.

Ještě jednou upozorňuji, že se akce uskuteční v Ketkovicích (cca 30 km západně od Brna).je možná dvěma způsoby. Buď přihlášením se na akci zde na koalici nebo odesláním e-mailu. Podrobněji níže.
Registrujte se prosím pouze jedním z níže uvedených způsobů, nikoliv oběma najednou. DĚKUJI

Registrace skrz koalici: nejjednodušší způsob, je přihlásit se na akci zde na koalici. Za registrované jsou považovaní pouze hráči, kteří zde mají účet a jejichž nick (přezdívka) se objeví v tabulce (níže).

Registrace skrz email: chcete-li registrovat sebe nebo tým, jehož většina členů nemá účet zde na koalici, můžete registraci provést odesláním emailu na "airsoft-akce@seznam.cz". V tomto mailu musí být uveden pouze název týmu a počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5). 
V případě jednotlivců uveďte jejich přezdívky nebo jména, či příjmení. Do předmětu mailu musíte uvést "G9". Na základě vaší registrace vám přijde do dvou dní vyrozumění, ve kterém bude uvedeno, zda-li byla vaše registrace přijata (skrz možné naplnění maximálního počtu registrovaných). Do mailu můžete uvést i máte-li zájem o oběd dle nabídky, případně o kolik porcí. Email je možno odeslat nejpozději do 18.5.2016. Na později odeslané emaily již nebude brán zřetel.Kde: bývalá vojenská základna Ketkovice
Kdysobota 21.5.2016
Omezení úsťové rychlosti: 130 m/s s 0,2g bb (bude přeměřeno) tolerance 5 m/s, neplatí pro snipery viz níže.
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | 15-18 let pouze s potvrzením** 
Obsazení: koncipováno pro 40 - 80 hráčů
Respawn: hromadný - každá 15. minuta
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika přísně ZAKÁZÁNA!
Občerstvení: ano, v případě předešlého potvrzení zájmu i oběd
Za kolik: při včasném příjezdu do 9:00:

 200,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 130,- (+ 20,- vratná záloha) vstupné pro hráče přihlášené na akci zde na koalici nebo přes       e-mail*
 110,- (+ 20,- vratná záloha) pro hráče přihlášené na akci zde na koalici, kteří jsou členy airsoftgods.cz*

Pronájem prostoru je poměrně drahý, proto jsou ceny vstupného upraveny dle cenové politiky APM.

* Hráči, kteří přijedou pozdě a nestihnou se zapsat do 9:00, budou penalizováni o 30,- Kč vyšším vstupným, budou muset počkat u vstupu na přesun pozdě příchozích, který proběhne cca v 9:45 a nebude jim umožněn výběr strany (v případě většího týmu reálně hrozí i jeho rozdělení). Proto doporučuji dorazit včas.

** Hráči ve věku mezi 15 a 18 lety musí dorazit s kompletně vyplněným formulářem určeným pro mladistvé. Bez kompletně vyplněného formuláře nebudou vpuštěni do hry. Pro ověření věku také můžou být požádáni o předložení občanského průkazu. To samozřejmě není jejich povinností, bez jeho předložení však nebudou vpuštěni do areálu. Odkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_15az18let.rtf08:20 - 09:00 Přeměření zbraní a následný zápis hráčů
09:05 - 09:30 Rozdělení stran a brífink
09:40 - 09:50 Začátek akce
12:00 - 12:35 Polední pauza
12:35 - 12:45 Začátek druhé části akce
15:00 - 15:30 Konec akcePokud znáte mód conquest z battlefieldu nemusíte herní náplň číst. Akce se bude točit okolo získávání vlajek, které jsou rozsety po celém hracím poli. U každé získané vlajky se začne přičítat čas vašemu týmu (více vlajek - více času - více "bodů"). Je ale samozřejmě třeba hlídat, aby vámi těžce vybojované vlajky nezískal nepřítel, v tom případě byste se měli snažit mu je opět vzít. Na konci celé akce se sečtou zvlášť časy / body každé ze stran a vyhrává strana, která byla úspěšnější v útoku i v obraně.

Celá akce se rozdělí na dvě části. První část potrvá cca od 9:30 do 12:00. Ve 12:00 bude půlhodinová pauza na oběd, při které se mimo jiné můžou přesunem hráčů vyrovnat strany (tak aby byla hra co nejvyváženější), načež ve 12:30 - 13:00 začne druhá část při které se protočí strany (potrvá do 15:00-15:30) a ta rozhodne o vítězi.


Geografie
Na herním území bude rozmístěno celkem 9 stožárů s vlajkami. Mrtvoliště budou umístěna zrcadlově tak, aby měly obě strany stejně blízko k budovám a pokud možno stejně daleko ke středovým vlajkám. Po skončení první hry se bránící a dobývající strana prohodí, načež se na úplném konci akce bude dát určit, která strana byla úspěšnější. Každý hráč dostane svou mapu, pro lepší orientaci při používání PMR, načež kótování map každé strany bude odlišné.Zásah - v případě, že je hráč zasažen do zbraně, zásah neplatí, hráč hlasitě nahlásí "ZBRAŇ" a hraje dál. Je-li ale zasažen do těla, oblečení, helmy nebo jakékoliv jiné části výstroje (včetně vesty, batohu, boty apod.), hráč je zasažen, hlasitě oznámí "MÁM", ZVEDNE RUKU a neprodleně se odebere na svoje mrtvoliště. Po cestě by si měl nasadit reflexní vestu, je-li jí vybaven. Zásah je platný nejen když ho hráč cítí (ve formě bolesti), ale i když pouze slyší "lupnutí" nebo ho pouze vidí (například zásah do batohu). Pokud jste si na 100% jisti, že kulička, kterou jste dostali, byla odražená, hlasitě nahlásíte "ODRAŽENÁ" a můžete hrát dál. Pokud kterýkoliv hráč uvidí, že některý z členů jeho příslušné strany dostal zásah a neodchází, upozorní ho že dostal a že by se měl odebrat na mrtvoliště. Pokud zasažený hříšník neuposlechne, hráč, který takové chování zpozoroval, by to měl nahlásit organizátorovi až ho potká.

Respawn - v případě, že je kdokoliv zasažen do těla, přilby nebo jakékoliv jiné části výstroje (vyjma zbraně), odchází na svoje mrtvoliště. Hromadné respawny padlých hráčů budou probíhat každou patnáctou minutu (dle hodin umístěných na mrtvolišti). Mrtvoly se po zásahu nebudou nikde zdržovat, ani nikde vytvářet hloučky lidí a neprodleně se odeberou nejlépe s reflexní vestou, se sejmutou pokrývkou hlavy nebo se zvednutou rukou na mrtvoliště.

Omezení úsťové rychlosti - před začátkem samotné hry budou přeměřeny všechny zbraně (vyjma pistolí a brokovnic). Použité zbraně (AEG) nesmí s užitím kuliček o váze 0,2 g přesáhnout úsťovou rychlost 130 m/s (tolerance měření je 5 m/s). Zbraně které neprojdou měřením nebudou označeny a jejich použití při hře bude zakázáno.

Odstřelovací pušky (dále jen sniperky), které jsou na manuální, či plynový pohon do tohoto limitu nespadají. Jejich povolený limit s 0,2 g kuličkami je 170 m/s (tolerance 5 m/s) a budou také přeměřeny. S těmito zbraněmi se nesmí střílet na vzdálenosti pod 25 metrů a jejich uživatelé sebou musí mít záložní zbraň, která splňuje limit do 130 m/s (s 0,2g bb), pro užití na kratší vzdálenosti. Nebude-li mít hráč se sniperkou záložní zbraň, nebude vpuštěn do hry. Pokud hráč se sniperkou použije tuto zbraň na kratší vzdálenost než 20 metrů, bude okamžitě vyloučen z akce bez náhrady vstupného. Odstřelovačky s elektrickým pohonem (AEG) přesahující limit 130 m/s (s 0,2g bb) jsou pochopitelně zakázány.

Strategie - respawn bude sloužit zároveň jako herní informační centrum. "Mrtví" hráči si zde budou moci domlouvat další strategii a bude zde umístěna mapa, na kterou si budete moci zaznamenat pomocí modrých a červených magnetů aktuální "vlastnictví" konkrétních vlajek (díky čemuž budete moci efektivně posílat oživlé hráče právě tam, kde budou potřeba).

Označení stran - strany budou označeny modrou nebo červenou páskou na obou pažích.

Číselné označení hráčů - každý hráč bude při vstupu do areálu vybaven viditelným číselným označením. To slouží k jeho identifikaci v situaci, kdyby porušoval pravidla nebo by nepřiznával. Funguje to tak, že v případě, když jste si na 100% jisti, že jste zasáhli hráče a on vám nepřiznal a ani po upozornění neodchází na mrtvolište, zvednete se a se zvednutou rukou nebo nasazenou reflexní vestou (prostě se budete chovat jako zasažený hráč), dojdete k tomuto hráči a buď si situaci vyříkáte nebo si zjistíte jeho číslo (které vysílačkou nahlásíte organizátorovi na kanálu 8 nebo si ho zapamatujete a nahlásíte ho později). Po zjištění tohoto čísla se vrátíte zpět na svoji původní pozici, sundáte reflexní vestu a hrajete dál.

Komunikace, vysílačky, frekvence - užití kanálů bude omezeno pouze v případě PMR a to následovně. Kanály 1-3 pro modré, 4-5 pro červené a 7-8 VÝHRADNĚ PRO ORGANIZÁTORY! Děkuji předem všem, kteří budou dodržovat tuto vysílací kázeň. Odposlech cizích kanálů je povolen, ale mluvení do nich nebo jiné rušení je zakázáno.

Kameramani, fotografové - budou označeni reflexními vestami a nesmí se do nich pochopitelně střílet. V případě že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma.
Na akci si můžete kdykoliv pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraň získáte od organizátora nebo ve stánku FOOD UND DRINKS. Cena zápůjčky na celou akci vč. baterie a točného zásobníku je 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat. Stačí napsat soukromou zprávu uživateli Henry nebo emailem na "airsoft-akce@seznam.cz".

Na akci je možné zapůjčit si i jednu z vysílaček. K dispozici je omezené množství vysílaček s podkanály (uváděný dosah 5 km) za 50,- Kč. Dále je možné zapůjčit omezené množství vysílaček jednodušší konstrukce bez podkanálů (uvedený dosah ve volném terénu 1 km) za 30,- Kč.

Občerstvení naleznete v době mezi 10. a 15. hodinou ve stánku FOOD UND DRINKS. Je zde možno zakoupit produkty uvedené níže a navíc je možno při polední pauze (pro hráče, kteří předem projevili zájem) zakoupit Ostravskou klobásu s chlebem a přílohou dle chuti za 30,- Kč.

 - Balená minerální voda 0,5 l za 15,- Kč
 - Rozlévané nealko nápoje 0,5 l za 15,- Kč
 - Chlazené rozlévané nealko nápoje 0,5 l za 20,- Kč
 - Energetický nápoj v plechovce 0,25 l za 15,- Kč
 - Nealkoholické pivo plech 0,5 l za 25,- Kč
 - Káva nebo čaj 0,2 l za 15,- Kč
 - Čokoládové tyčinky a müsli tyčinky za 10 - 15,- Kč
 - Instantní nudlová polévka 0,3 l za 20,- Kč (pouze pro zájemce, kteří si ji předplatí ráno při zápisu hráčů)

Ve stánku AIRSOFT-ONLINE.CZ bude na akci zajištěno následující:

 - Prodej základního AS sortimentu přímo na akci (kuličky, plyny, brýle, akumulátory a mnoho dalšího)
 - Měření úsťové rychlosti
 - Možnost zapůjčení zbraní vč. zásobníků a akumulátorů (pro rezervaci piště na info@airsoft-online.cz)
 - Možnost zapůjčení akumulátorů
 - Možnost vyzvednutí objednávky na akci (objednávejte do 18.5.2016., do poznámky uveďte "GUARDIAN:9")
 - Drobné servisní úkony na místě
 - Jste-li z vyškovska nebo prostějovska, pište na info@airsoft-online.cz - možnost dopravy na akci.Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, kde po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu akce a to i na mrtvolišti) důrazně doporučuji i nošení obličejové masky a dalších ochranných prvků v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a tak v případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na několika místech se zde vyskytují neoznačené: díry, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím a statika objektů je v obzvláště špatném stavu. Přihlášením, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím výše uvedených rizik.

userodpověď 1TeamÚčast na akcíchHodnost
Henry ano AIRSOFT…
Chuck Norris
Tib ANO 13.JUDE prapor…
libor nemám team
Podporučík
AU ano Airsoft
OTT1K ANO C.A.A.S.
Generál major
Luke Ano C.A.A.S.
Podplukovník
Host - Uživatel1
Přidán od: Henry
nemám team
Armádní generál
Host - Uživatel2
Přidán od: Henry
nemám team
Brigádní generál
Host - Uživatel3
Přidán od: Henry
nemám team
Plukovník
Host - Uživatel4
Přidán od: Henry
nemám team
Podplukovník
Host - Uživatel5
Přidán od: Henry
nemám team
Nadporučík
dessonek nemám team
Desátník
Cain Ano C.A.A.S.
Podplukovník
Kostra ANO nemám team
Štábní praporčík
Kocmi ano 4 BRN Znojmo
Štábní praporčík
Tomin44 ANO S.A.R.
Praporčík
Pupikus O.D.S.T
Chuck Norris
danpv ano Grey Ghost…
Generál major
Radar Xteampv
Generál major
Mara_D ANO BATTLEGROUP…
Podporučík
Gizmo_CZ Grey Ghost…
Podplukovník
Bengi ano nemám team
Štábní praporčík
udolimladych UDO.BC4MILITARY
Poručík
udolimladych2 UDO.BC4MILITARY
Nadporučík
Mirek66 UDO.BC4MILITARY
Nadpraporčík
vincek10 ano UDO.BC4MILITARY
Rotný
NickerCZ ano UDO.BC4MILITARY
Svobodník
Tox95 Ano nemám team
Rotmistr
Yety 13.JUDE prapor…
Rotmistr
Fazol SOG Studénka
Podpraporčík
RedSog SOG Studénka
Rotný
Host - Mydlo
Přidán od: Fazol
SOG Studénka
Desátník
KJirik Ano Wolverines o.s.
Podpraporčík
Paolllino COH Brno
Svobodník
Urbanica ANO COH Brno
Desátník
traken222 ano nemám team
Nadrotmistr
SilverEagle Guláš Tactical
Rotmistr
Zd3ny Ano nemám team
Vojín
Maugli nemám team
Vojín
Kobla nemám team
Vojín
Sivi nemám team
Vojín
TeKay nemám team
Vojín
Pauli3 nemám team
Vojín
michalmitu1 nemám team
Vojín
Danke2306 nemám team
Vojín
Ghostik nemám team
Vojín
Martin89 nemám team
Svobodník
Berry 13.JUDE prapor…
Podpraporčík
Kaly NE Žďár nad…
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
MARTIN89 Svobodník | NEMÁM TEAM | 23.05.2016 09:24 | odpovědět |
Komentář akce: GUARDIAN:9 (6th)
Ahoj, bude někde zveřejněné foto ?
ANNAKINKA Vojín | NEMÁM TEAM | 23.05.2016 09:35 |
Co vím, tak jediné fotky najdeš zřejmě jen zde.
TIB | 13.JUDE PRAPOR AIRSOFT ŽDÁNICE | 21.05.2016 18:44 | odpovědět |
Komentář akce: GUARDIAN:9 (6th)
Za 13. prapor perfetkní akce. Opravdu jsme si ji užili, co se týče organizace, tak na jedničku,  hráčí až na pár malých problému taky dobrý. Klasická pořádná "henryovka"  Dávám 5/5, a doufám že brzy bude další, byli jsme opravdu nadšeni.
TRILOBITER Svobodník | NEMÁM TEAM | 20.05.2016 21:09 | odpovědět |
Komentář akce: GUARDIAN:9 (6th)
Omlouvám se ale nedorazím, od někoho sem chytl srčku.....
TOMIN44 Praporčík | S.A.R. | 20.05.2016 17:26 | odpovědět |
Komentář akce: GUARDIAN:9 (6th)
Omlouvám se, ale nedorazím, nebudu mít na víkend auto a není, kdo by nás odvezl. Včera jsem psal Henrymu zprávu, ale pro jistotu dávám vědět i sem.
KOSTRA Štábní praporčík | NEMÁM TEAM | 16.05.2016 20:32 | odpovědět |
Komentář akce: GUARDIAN:9 (6th)
Pojede na tuto akci někdo přes Vyškov a měl by volné místo? Děkuji
HYPKO Rotmistr | NEMÁM TEAM | 16.05.2016 16:57 | odpovědět |
Komentář akce: GUARDIAN:9 (6th)
Ahoj, sháním odvoz na a z akce. Jsem z Brna, jestli by mě někdo vyzvednul kousek od Vaňkovky. Díky
MARTIN89 Svobodník | NEMÁM TEAM | 16.05.2016 12:12 | odpovědět |
Komentář akce: GUARDIAN:9 (6th)