SKLENÍKY MALENOVICE III | Okres: Zlín |
Do systému akci vložil: Tib
Místo konání: gps 49°12'32.7"N 17°35'12.1"E
Odkaz na přesné místo srazu najdete v popisu akce
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 29.08.2015 23:59

FB: https://www.facebook.com/events/446162148903301/

Jedná se o klasické skleníky. Začátek akce v 9:00-9:30, příjezd 8:30. Doufám že bude dobré počasí (akce se však koná i za nepříznivého).

SCÉNÁŘ:

- 3 Stanoviště s vlajkami a časovači
- Na každém stanovišti budou umístěny 2 vlajky a časovač se 2ma budíky
- Hráči budou rozděleni do 2 týmů, každý tým má za úkol obsadit co nejvíce stanovišť a udržet je.
- obsazení se provádí první zvednutím vlajky na určené místo a následným přepnutím časovače na stranu podle barvy týmu (červená modrá), pokud je hráč zasažen dříve, než stihne nasadit vlajku svého týmu, časovač nepřepíná a nechá nahoře nepřátelskou vlajku. Pokud Vás zasáhnou a svoji vlajku jste již nasadili, přepínač přepnete.
- hra bude rozdělena na 2 kola po 1,5 hodině s cca 0,5 hodinovou pauzou. Po každém kole budou vyhlášeny výsledky v podobě součtů časů na časovačích v minutách.
- každý hráč bude mít u sebe červenou i modrou pásku. (nejlepší je si ušít plátěné a nosit u sebe v blůze).

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
- Lození na střechy je zakázáno, kdo tam vyleze a bude po někom střílet, zásah se neuznává !!!!! (je to i z důvodu bezpečnosti, 2hé patro a balkón 2hého patra ve vile se nepočítá jako střecha)
- Granáty či jiná pyrotechnika ZAKÁZÁNA !!!!!
- Pokud uvidíte někoho, kdo se neúčastní hry zařvěte nahlas "CIVIL", i kdyby jste se měli prozradit (zdraví je důležitější, než odhalení vaší pozice).
- VILA NENÍ RESPAWN, hráč si zde nenechává žádné věci, ani se zde nijak jinak nezdržuje během hrací doby.
- Hraní a pohyb v druhém patře VILY je zakázán. (
- respawn se uskuteční každou 10tou minutu.
- Nesundávat brýle, ani na respawnu, nasadi při příchodu a sundat až při odchodu !!!!
- Po příchodu na respawn zajistit zbraň a vytáhnout zásobník !!!!
- střelba je povolená pouze na hrací ploše, ne na parkovišti, ani na respawnu.
- Osoby starší 18ti let za sebe nesou plnou odpovědnost, dále i za svá zranění způsobena vlastním či cizím zaviněním na soukromém pozemku a vstupují s tímto rizikem do hry podepsáním formuláře "Souhlas s pravidly", ve kterém hráč souhlasí se všemi pravidly, že s nimi byl obeznámen a rozumí jim. Tento formulář každý hráč podepíše před začátkem hry (s osobními údaji nebude nijak dále nakládáno a nebudou předány žádné další osobě. Budou sloužit jen pro účel hry) .
- Za osoby mladší 18ti let nese odpovědnost rodič uvedený na formuláři "souhlas zákonného zástupce". Na tyto osoby se dále vztahuje stejné pravidlo jako pro osoby starší 18ti let s výjimkou odpovědnosti rodiče.
- Osoby mladší 15ti let mohou vstoupit do hry pouze za neustálého dohledu osoby starší 18ti let, která za ně po celou dobu hry odpovídá. Na tyto osoby se dále vztahuje stejné pravidlo jako pro osoby starší 18ti let s výjimkou odpovědnosti doprovodné osoby.

PRAVIDLA:

Hra je založena na čestném chování hráčů – pokud je hráč zasažen či jiným dovoleným způsobem „zabit“, musí se sám přiznat - hráč musí zřetelně nahlas ohlásit „mám“, nebo zásah“ zvednout ruku a vyjít z úkrytu . Dále se označit reflexní vestou a nejkratší cestou odejít k tzv. „mrtvolišti“, (respawn), kde s ostatními vyřazenými hráči čeká na oživnutí - rewpawn .Na „mrtvoly“ je zakázáno střílet, živí hráči se za mrtvé nesmí vydávat.

Ve hře je zakázáno jakékoli tělesné napadání ostatních hráčů či jiné agresivní chování.

Cílem jedné hry je splnění předem stanoveného úkolu vycházejícího z typických vojenských scénářů, například eliminace soupeřova týmu, získání vlajky, záchranná mise, pozorovací mise, bránění objektu, obsazení objektu atd.

Způsoby smrti - hráče lze „zabít“ (vyřadit ze hry) následujícími způsoby:

Zásah kuličkou – Hráč je vyřazen, pokud je zasažen vystřelenou kuličkou do jakékoli části těla či výstroje (včetně batohů, sumek atp.) kromě zbraně(podle předchozí dohody lze hrát i na zásah do zbraně - hráč nahlas řekne "zbraň" a je odkázán na záložní zbraň).

Bodnutí – Bodnutím se myslí plácnutí rukou (imitování dýky) či dotyk zbraní (imitování bajonetu). Bodnutí platí pouze v případě, kdy o útočníkovi oběť neví (tzn. nejčastěji zezadu).

Vzdání se – Pokud nemá hráč prakticky žádnou naději na útěk či na záchranu života, může se sám vzdát. Nejčastěji to bývá, když ho k tomu někdo z nepřátelské strany vyzve.

V každém případě však závisí na scénáři a domluvě před samotnou hrou.1. Vlastní bojové operace začínají od doby zahájení bojových akcí a končí v čase ukončení bojových akcí . Vždy probíhají jen ve vymezeném herním ( bojovém) prostoru . Mimo tuto zónu je jakákoliv střelba a užívání výbušnin zakázáno .

2. Bojové akce se bez vyzvání pořadatele nepřerušují. Přerušit bojovou akci je oprávněna pouze pořádající jednotka ( pořadatel), v krajní nouzi i každá jiná, a to za mimořádných okolností (závažná zranění, , výskyt civilní osoby v bojové zóně , zásah Policie).

3. Jednotky soupeřících týmů musí mít navzájem viditelné odlišení. Identifikace bude zabezpečena pomocí pásek.

4. Komunikace mezi jednotkami je věcí jednotek samých a není nijak omezena. Přidělení kanálů před hrou po vzájemné domluvě týmů.

5. Počet členů jednotky a typ výzbroje či výstroje je věcí jednotek samých a není nějak limitován . rozdělení proběhne před zahájením akce a bude přihlédnuto k počtu zúčastněných a jejich příslušnosti k Airsoftovým týmům .
Výkon zbraní a jejich regulace je na domluvě všech zůčastněných. Je možno používat všechny typy airsoftových zbraní – elektrika, plyn, manuál.

6. Jako munice je povoleno používat pouze 6mm a 8mm BB plastové kuličky. 

7. Vybavení ochrannými pomůckami (brýle, mřížka, plynová maska) je povinné a hráč který nemá ochranné pomůcky nebude vpuštěn do hry. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl.. Zásah do brýlí či masky je platný. V případě že hráč nemá ochranné brýle či masku nasazenu v bojové zoně z důvodu zamlžení či jiné upravy ,bude automaticky potrestán penalizací - mrtvola - odchází na mrtvolině ( respawn )

8. Používat jakékoli výbušniny je přísně zakázáno

9. Užití dýmovnic jakéhokoliv typu je přísně zakázáno

10. Užívání světlic je zakázáno.

11. Pyrotechnika na bázi raket je zakázána.

13. Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáně. 

14. Je zakázáno užívat výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů

15. Hráč, který odpálí nastraženou výbušninu (mina, trhací nástraha), je vyloučen ze hry a akce pořádané v budoucnu jsou pro něj zakázány - pernanentní Ban na Skleníky Malenovice.

16. Zásah kuličkou z pušky či pistole do jakékoliv části těla a výstroje je platný. Zásah Kuličkou hozenou či vystřelenou praku či foukačky není - nejsme Práčata

17. Zásah do zbraně je platný,hráč zavolá " zásah zbraň " ale už ji nesmí použít,může pokračovat se záložní zbraní nebo si ji půjčit od padlého kolegy,jinak se označí a odejde na mrtvoliště.

18. Zásah do výstroje je platný, taktéž zásah do helmy.

19. Zásah odraženou kuličkou není platný.

20. Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire). Vrah vlastního se sám po zvážení jde na mrtvolině „ odprásknout „ a nebo pokud na to má žaludek dále pokračuje v akci.

21. Není-li uvedeno v briefingu před hrou jinak , zasažený bojovník IHNED po prvním zásahu zavolá " mám nebo zásah a vstane, zvedne zbraň nad hlavu , označí se jako "mrtvý" (nejlépe reflexní vestou ) a odejde mimo boj na stanovené mrtvoliště.

22. Není-li v briefingu před hrou uvedeno jinak, zasažený bojovník vyčká respawnu mimo bojovou linii, poté se může opět zapojit do bojových akcí své jednotky. Doba respawnu se domluví vždy před akci podle typu hry a počtu hráčů

23. Živí bojovníci se neukrývají mezi "mrtvé", ani v jejich bezprostřední blízkosti. Toto jednání vede k omylům a zbytečným sporům. Jakýkoliv "živý" bojovník, zdržující se déle mezi "mrtvými" bude považován za "zombíka " a automaticky umírá. Jeho další zapojení do bojových akcí se posuzuje stejně jako u "mrtvých" , to znamená čeká na stanovený respawn.

24. Střelba (ale i míření zbraní) na nezúčastněné osoby je přísně zakázána. Střelba na "mrtvého" bojovníka je zakázána. Jakýkoliv civilista ( rozhodčí, pozorovatel) v bojové zoně se účastní akce na vlastní nebezpečí . Je povinen se držet pravidel pro boj jako všichni ostatní a mít ochranné pomůcky

25. Jediná výjimka je neozbrojený fotograf který musí být řádně označen reflexní vestou,ochrannýmy brýlemi, který může i v případě zásahu pokračovat v zaznamenávání boje,tohle může i účastník bojů který je momentálně "mrtev" ale musí to před začátkem bojů oznámit pořadateli.

26. Tato pravidla platí pro každého bez výjimky.

27. Jakékoliv změny pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je všeobecně ve známost.


Poznámka: Výše zmíněná pravidla jsou platná pro Herní zónu Skleníky Malenovice Každý by měl tato pravidla znát a dbát jich, aby uprostřed bojů nedocházelo ke zbytečnému zranění osob a hádkám. 
Jakákoli hádka se bere jako nesportovní chování a aktéři budou důrazně upozornění a při následném nedodržování klidu jazyků do konce hry vyloučeni .Všem tyto situace pak kazí požitek ze hry !!!!!!

Všeobecná pravidla
- Lození na střechy je zakázáno, kdo tam vyleze a bude po někom střílet, zásah se neuznává !!!!! (je to i z důvodu bezpečnosti, 2hé patro a balkón 2hého patra ve vile se nepočítá jako střecha)
- Granáty či jiná pyrotechnika ZAKÁZÁNA !!!!!
- Pokud uvidíte někoho, kdo se neúčastní hry zařvěte nahlas "CIVIL", i kdyby jste se měli prozradit (zdraví je důležitější, než odhalení vaší pozice).
- VILA NENÍ RESPAWN, hráč si zde nenechává žádné věci, ani se zde nijak jinak nezdržuje během hrací doby.
- Hraní a pohyb v druhém patře VILY je zakázán. (
- respawn se uskuteční každou 10tou minutu.
- Nesundávat brýle, ani na respawnu, nasadi při příchodu a sundat až při odchodu !!!!
- Po příchodu na respawn zajistit zbraň a vytáhnout zásobník !!!!
- střelba je povolená pouze na hrací ploše, ne na parkovišti, ani na respawnu.
- Osoby starší 18ti let za sebe nesou plnou odpovědnost, dále i za svá zranění způsobena vlastním či cizím zaviněním na soukromém pozemku a vstupují s tímto rizikem do hry podepsáním formuláře "Souhlas s pravidly", ve kterém hráč souhlasí se všemi pravidly, že s nimi byl obeznámen a rozumí jim. Tento formulář každý hráč podepíše před začátkem hry (s osobními údaji nebude nijak dále nakládáno a nebudou předány žádné další osobě. Budou sloužit jen pro účel hry) .
- Za osoby mladší 18ti let nese odpovědnost rodič uvedený na formuláři "souhlas zákonného zástupce". Na tyto osoby se dále vztahuje stejné pravidlo jako pro osoby starší 18ti let s výjimkou odpovědnosti rodiče.
- Osoby mladší 15ti let mohou vstoupit do hry pouze za neustálého dohledu osoby starší 18ti let, která za ně po celou dobu hry odpovídá. Na tyto osoby se dále vztahuje stejné pravidlo jako pro osoby starší 18ti let s výjimkou odpovědnosti doprovodné osoby.

PARKOVÁNÍ
-Hráč po příjezdu zaparkuje své vozidlo tak, aby umožnil volný průjezd dalším vozidlům.
- Hráč nebude při chystání (převlékání atd.) zasahovat do vozovky a umožní volný průjezd dalším vozidlům.
- Hráč zaparkuje své vozidlo tak, aby nepoškozoval vegetaci, či jiné zařízení.
- Dbá pokynů pořadatelů

Souhlas zákonného zástupce:
http://ulozto.cz/xeg9NZkr/souhlas-zakonneho-zastupce-k-as-hre-doc

Doufáme, že bude dobrá účast a těšíme se na Vás, A. T. Moravia Zlín

UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
Tib 13.JUDE prapor…
Mara_D BATTLEGROUP…
Podporučík
TONNY82 C.A.A.S.
Rotmistr
Tox95 nemám team
Rotmistr
kodym nemám team
Desátník
ori96
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
ORI96 Vojín | | 28.08.2015 20:21 | odpovědět |
zdravím, na akci nás z Vyškova zase dojede tak 8-11 lidí