GGC (2015) | Okres: Nový Jičín |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: bývalá ženská věznice Jakubčovice nad Odrou
GPS: 49.69739940165875,17.775082290172577 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 25.06.2015 20:00
GGC JAKUBČOVICE NAD ODROU 2015
30.06.2015 21:26

Přidal: C4PAVEL

O videu:
pořadne jsme se vyřádili
GPS souřadnice: 49.69739940165875,17.775082290172577
Dovolte mi, abych vás po velmi úspěšném ATC 2015 pozval na soutěž, která bude ještě akčnější a to díky užití pouze plynových, či manuálních pistolí. Koncepce soutěže vychází z boje pětičlených týmů, které jsou bodově ohodnoceny a které vyselektují ty nejlepší. První místa budou ohodnocena poháry (zlatým, stříbrným a broznovým) a pro aktuálně nehrající týmy bude připraven zajímavý program. Pistole použité během akce nesmí s kuličkami 0,2g přesáhnout úsťovou rychlost 130 m/s (maximální tolerance 5 m/s) a musí splňovat specifické požadavky vypsané níže. Po celou dobu závodu se smí používat pouze semi-auto (střelba na jednotlivé).

Registrace:
-skrz koalici: nejjednodušší způsob, je registrovat se zde na koalici. Za registrované jsou považovaní hráči, jejichž nick se objeví v tabulce níže. Prosím abyste při registraci vyplnili název pětičleného týmu, za který chcete hrát, pokud nejste všichni z jednoho (reálného) týmu. Je zde i možnost dorazit sólo, nebo v menším počtu s tím, že z těchto sólo hráčů bude vytvořen kompletní tým.

-skrz mail: nemáte-li účet zde na koalici, nebo chcete-li registrovat tým, jehož většina členů zde nemá účet, můžete registraci provézt odesláním emailu na airsoft-akce@seznam.cz, ve kterém bude uveden název týmu a potvrzení počtu hráčů vč. případných náhradníků (např. 5+1), kteří dorazí. V případě jednotlivců pouze svoji přezdívku nebo příjmení a uvedení do kterého týmu se chcete přidat, nebo zdali chcete přijet sólo a přidat se k neúplnému týmu. Do předmětu mailu uveďte "GGC2015". Na základě vaší registrace vám přijde do dvou dní vyrozumnění ve kterém bude uvedeno, zdali byla vaše registrace přijata (skrz možné naplnění maximálního počtu registrovaných). Do mailu můžete uvést i máte-li zájem o klobásu, případně o kolik. Email je možno odeslat nejpozději do 24.6.2015. Na později odeslané maily již nebude brán zřetel.
Registrujte se prosím pouze jedním z výše uvedených způsobů, nikoliv oběma najednou. DĚKUJI


Základní informace
Kdy: sobota 27.6.2015
Kde: bývalá ženská věznice Jakubčovice nad Odrou
GPS: 49.6973686N, 17.7750778E
Kdo: při každém kole dva pětičlené týmy proti sobě
Obsazení: koncipováno pro 30-50 hráčů (6-10 týmů)
Věkové omezení: hráči od 18ti let bez omezení, mladší viz ** níže
Povolené zbraně: plynové, či manuální pistole bez konverzních kitů splňující níže uvedené limity (AEP zakázány!)
Omezení úsťové rychlosti: 130 m/s s 0,2g bb (bude přeměřeno) tolerance 5 m/s
Další omezení: pistole smí užívat pouze střelbu na jednotlivé (dávky zakázány)
Respawn: bez
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika přísně ZAKÁZÁNA!
Občerstvení: ano, v případě předešlého potvrzení zájmu i teplý oběd
Za kolik: při včasném příjezdu do 9:00:
-registrovaní 120,- Kč*
-neregistrovaní 120,- Kč*

Vstup na soutěž je možný i pro neregistrované hráče.
* Hráči, kteří přijedou pozdě a nestihnou se zapsat do 9:00, budou penalizováni o 30,- Kč vyšším vstupným, proto doporučuju dorazit včas.
** Hráči ve věku mezi 15ti a 18ti lety mi pošlou soukromý vzkaz (Henry) se svým e-mailem, načež jim pošlu formulář který musí vytisknout, musí být vyplněn jejich zákonným zástupcem a odevzdán při zápisu na akci.Harmonogram:
08:20 - 09:00 zápis hráčů
09:10 - 09:30 Krátký brífing
09:40 - 09:50 Začátek akce
12:00 - 12:35 Polední pauza
15:00 - 15:30 Konec akce


O co jde?
Jedná se o soutěž až deseti týmů, které jsou složeny vždy z pěti členů. Tyto týmy spolu budou vždy po dvojicích bojovat 2x každý s každým. Na závěr akce, po bodovém vyhodnocení se dozvíme, kdo je nejlepší. Nemá-li váš tým 5 členů, nevadí - tým který složíte pro tuto akci, může obsahovat členy různých (reálných) týmů, nebo může být složen třeba i z jednotlivců. Domluvit si můžete třeba i náhradníka, který by jel v případě, že vám na poslení chvíli někdo odřekne. Případně může i při plném počtu vašeho týmu a bude střídat některého z vašich hráčů, nebo může suplovat v jiném neúplném týmu. Je-li váš tým tak velký, že poskládáte dvě soutěžní skupiny (z nichž je jedna neúplná), nesmí být při soutěži neúplné skupině zapůjčováni hráči z úplné skupiny.

Cíl týmů
Ve relativně krátkém čase (bude upřesněn na brífingu), eliminovat co nejvíce členů nepřátelského týmu, a postoupit co nejdál na herním poli. V neposlední řadě hrát samozřejmě fér.


Specifikace použitých zbraní
Při soutěži smí být použity pouze pistole na manuální, či plynový pohon (vč. CO2, Red Gas, Vzduchu, Green Gas).  Zásobníky užité v těchto pistolích musí být tlačné (točáky jsou zakázány). Bude určeno maximální množství kuliček (bude upřesněno na brífingu 40-60bb), které budete mít nachystány v zásobnících (namátkově může být zkontrolováno). Během boje si budete moci zásobníky doplnit plynem i kuličkami. Pistole by měly být co nejpodobnější továrnímu vzhledu. Nesmí mít nasazeny žádné konverzní kity, pažby, výrazně delší hlavně ani zaměřovací zařízení, jako jsou kolimátory či lasery. Povoleny jsou svítilny. Pistole musí dodržet maximální limit úsťové rychlosti 130 m/s (tolerance 5 m/s). Jsou zakázány všechny pistole na elektrický pohon (AEP). Dále jsou zakázány revolvery dan wesson překračující limit úsťové rychlosti.

Všechny výše uvedené limitace jsou nastaveny proto, aby bylo vybavení hráčů co nejpodobnější a o výsledku rozhodlo umění boje a ne 20 zásobníků naplněných kulemi.Bodování
Základní bodové hodnocení je udělováno za zásah nepřítele a naopak penalizace jsou udělovány za nepřiznávání. V hřišti bude na fair play dohlížet několik rozhodčích. Pro udělení motivace k pohybu / zabránení kempení, jsou další body strhávány / přičítány za pohyb týmu po hřišti. Následuje přesné bodové hodnocení vašeho týmu:

+1 bod - zásah do nepřátelského hráče
+1 bod - zásah do nepřátelského hráče, který nepřiznal, ale rozhodčí ho uznal jako platný
-1 bod - nepřiznání, které jste v zápalu boje nebo přebíhání nemusel cítit, ale zpozoroval ho rozhodčí
-2 body - za zcela zjevné a úmyslné nepřiznání

Herní zóna bude rozdělena do pěti jasně označených seckí. Jak už bylo psáno výše, chceme zabránit kempování, a tak budeme motivovat hráče získáváním bodů za postup na hřišti.

-3 body - zůstanete-li v základní startovací zóně
-1 bod - dostanete-li se do druhé zóny
0 bodů - dostanete-li se do třetí zóny
1 bod - dostanete-li se do čtvrté zóny
3 body - dostanete-li se do páté zóny

Na postup po hřišti budou opět dohlížet rozhodčí, kteří tuto skutečnost budou zaznamenávat a vyhodnocovat (více informací na brífingu). Každé kolo končí vypršením časového limitu, nebo eliminací posledního hráče jednoho z týmů. Týmy, které budou pravidelně záměrně kempit mohou zpětně při vyhodnocování získat extra záporné body. Modelová situace: tým který zůstane zakempený ve své základně a podaří se mu zastřelit čtyři nepřátele dostane 1 bod. Tým který však zaútočí, dostane se až k nepřátelské základně a zastřelí byť jen jednoho nepřítele získá 2 body.

Pistole použité během akce nesmí s kuličkami 0,2g přesáhnout úsťovou rychlost 130 m/s (maximální tolerance 5 m/s). Po celou dobu závodu se smí používat pouze semi-auto (střelba na jednotlivé) a to bez výjimek, hráči kteří nebudou mít funkční tento režim střelby nesmí takovou pistoli během akce použít. Pokud někdo během akce použije dávku tak, že to jeho týmu dopomůže k vítězství, nebo bude dávky jakkoliv zneužívat, bude bodově penalizován.


Herní mechanismy
Zásah - v případě že je hráč zasažen do zbraně, zásah neplatí a hráč hraje dál. Je-li ale zasažen do těla, oblečení, helmy, nebo jakékoliv jiné části výstroje (včetně vesty, batohu, boty apod.), hráč je zasažen, hlasitě oznámí "MÁM", ZVEDNE RUKU a neprodleně se odebere na svoje mrtvoliště. Po cestě by si měl nasadit reflexní vestu je-li jí vybaven. Zásah je platný nejen, když ho hráč cití (ve formě bolesti), ale i když pouze slyší "lupnutí", nebo ho pouze vidí (například zásah do baťohu). Pokud jste si na 100% jisti, že kulička, kterou jste dostali, byla odražená, hlasitě nahlásíte "ODRAŽENÁ" a můžete hrát dál. Pokud kterýkoliv hráč uvidí, že některý z členů jeho příslušné strany dostal zásah a neodchází, upozorního že dostal a že by se měl odebrat na mrtvoliště. Pokud zasažený hráč hříšník neuposlechne, hráč, který takové chování zpozoroval, by to měl nahlásit organizátorovi až ho potká.

HRÁČI MUSÍ MÍT PO CELOU DOBU AKCE NASAZENY OCHRANNÉ BRÝLE A TO I KDYŽ NEBUDOU HRÁT! PRO ČIŠTĚNÍ ZAMLŽENÝCH BRÝLÍ BUDE VYMEZEN SPECIÁLNÍ PROSTOR.

Označení stran - přijde-li celý tým v unikátním maskování odlišitelném od ostatních, nebo s vlastním odlišovacím prvkem (např. červená šiltovka, modré tričko nebo žlutá šála, nebude jinak označen. V opačném případě bude tým označen barevnou páskou na obou pažích.

Komunikace, vysílačky, frekvence - týmy nebudou omezeny při výběru kanálů.

Kameramani, fotografové - budou označeni reflexními vestami a nesmí se do nich pochopitelně střílet. V případě že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma.Občerstvení, prodej jídla a pití, zápůjčka pistolí
K obědu bude pro zájemce k dispozici klobása za 30,- Kč (platí primárně pro hráče, kteří při registraci napíší, že mají zájem), dále bude možno ve stánku "food und drinks" zakoupit následující:

Káva nebo čaj za 15,-
Čokoládové tyčinky a müsli tyčinky za 10 - 15,- Kč
Chlazené energetické nápoje za 15,- Kč
Ochucené nebo nealkoholické pivo plech za 20,- až 25,- Kč
Chlazené o
chucené nebo nealkoholické pivo plech za 25,- až 30,- Kč
Rozlévaná Kofola nebo Mirinda 0,5L za 15,- Kč
Chlazená rozlévaná Kofola nebo Mirinda 0,5L za 20,- Kč
Polévka instantní 0,2L za 15,- Polévka nudlová instantní 0,3L za 20,- Kč

Nemá-li váš tým, nebo člen týmu k dispozici potřebnou výzbroj pro účast na soutěži (tedy v tomto případě plynovou pistoli), bude možné si zapůjčit několik kusů poloautomatických plynových pistolí Glock 17 od WE vč. dvou zásobníků i možnosti doplňování plynu. Cena za půjčení samotné zbraně je 200,- Kč. Půjčení zbraně vč. jednoho zásobníku navíc (tedy celkem dvou zásobníků) 250,- Kč. Cena zbraně vč. dvou zásobníků a pravidelného doplňování plynu - cena individuální v závislosti na spotřebě. Pro rezervaci piště soukromou zprávu uživateli Henry.

Na akci každý ručí sám za sebe. Kromě nutných ochraných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu akce a to i na mrtvolišti) důrazně doporučuji i nošení obličejové masky a další ochranné prvky, vyhnete se tak zbytečným úrazům a poraněním. Pokud někdo někomu způsobí jakoukoliv újmu, zranění, nebo se sám zraní v souvislosti s níže uvedenými rizikovými faktory, pořadatel za to nenese odpovědnost. Při pohybu po prostoru je nutné dbát opatrnosti aby se předešlo zraněním. Přihlášením na akci potvrzujete, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím výše uvedených rizik.

userodpověď 1TeamÚčast na akcíchHodnost
Henry Infidels AIRSOFT…
Chuck Norris
Spec INFIDELS INFIDELS
Brigádní generál
Tomi Infidels INFIDELS
Major
Koudy INFIDELS INFIDELS
Kapitán
OTT1K BLACK RAVENS BLACK RAVENS
Brigádní generál
Luke BLACK RAVENS BLACK RAVENS
Kapitán
pajos11 Fighting…
Plukovník
Host - Uživatel1
Přidán od: Henry
nemám team
Plukovník
Host - Uživatel2
Přidán od: Henry
nemám team
Major
Host - Uživatel3
Přidán od: Henry
nemám team
Nadporučík
Host - Uživatel4
Přidán od: Henry
nemám team
Nadporučík
vasil Fighting Manguses Fighting…
Praporčík
Cain BLACK RAVENS BLACK RAVENS
Major
Host - Stev
Přidán od: pajos11
Fighting…
Svobodník
KOMTEKK Fighting Manguses Fighting…
Nadporučík
STARKI 4.BRN Znojmo 4 BRN Znojmo
Nadrotmistr
Pupikus O.D.S.T
Plukovník
Host - Uživatel8
Přidán od: udolimladych
AIRSOFTKOALICE…
Rotmistr
Spider 4.BRN Znojmo 4 BRN Znojmo
Rotmistr
Host - Midas
Přidán od: Pupikus
O.D.S.T
Podporučík
dejv00 BEZ TÝMU SNSN
Četař
LAKY F.A.T baletaci
Nadrotmistr
TheSonic 4 BRN Znojmo 4 BRN Znojmo
Praporčík
kuri bez týmu F.A.T baletaci
Svobodník
Termit Diverzanti
Vojín
udolimladych UDO.BC4MILITARY UDO.BC4MILITARY
Poručík
udolimladych2 UDO.BC4MILITARY UDO.BC4MILITARY
Nadporučík
Nyiziel Black Ravens nemám team
Nadrotmistr
lukasxxl01 Hydra Squad nemám team
Vojín
meki Hydra squad Hydra Squad
Rotný
Host - henrikee
Přidán od: OTT1K
AirFrost
Rotmistr
c4pavel Hydra Squad Hydra Squad
Podpraporčík
Host - Mumil
Přidán od: Pupikus
nemám team
Nadrotmistr
Mirek66 udo.bc4.military UDO.BC4MILITARY
Nadpraporčík
Starous68 nemám team
Rotmistr
Host - vincek10
Přidán od: udolimladych
UDO.BC4MILITARY
Rotný
Onderr UDO.BC4MILITARY UDO.BC4MILITARY
Nadrotmistr
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 28.06.2015 22:07 | odpovědět |
Komentář akce: GGC (2015)
Sláva vítězům, čest poraženým. Blahopřeji vítězným týmům uvedeným níže a smekám klobouk před všemi ostatními, kteří nevzdali hru, ani když věděli, že se neumístí na hodnocených pozicích. Věřím, že i když nevyhráli, odnesli si spoustu zkušeností a třeba i nápadů na zlepšení své taktiky pro případnou příští účast. 8 týmů (devátý musel bohužel v půli z technických důvodů hru ukončit) nahrálo celkem 64 kol. Maximální možný počet bodů jež bylo možné nahrát byl 112 (16x7), minimum bylo -21 bodů. Zde je přesná tabulka výsledků a níže jsou uvedeny výsledky týmů, seřazené dle získaných bodů.

101 bodů - 4.BRN Znojmo (1. místo)
79 bodů - Infidels (2. místo)
73 bodů - Fighting Manguses (3. místo)
71 bodů - Black Ravens
65 bodů - Hydra Squad
60 bodů - Udo.Bc
51 bodů - Diverzanti
45 bodů - FAT
Zrušeno - Mlátičky

Pokud se vám soutěž líbila a chtěli byste vyzkoušet další, doporučuji hodit oko na noční soutěž "DARK PLAYGROUND", která se uskuteční ve stejném areálu v sobotu 8.8.2015 (od 21:00). Hrát se bude na AEG, se střelbou na jednotlivé a s úsťovou rychlostí do 130 m/s. Startovní pozice týmů budou změněny což výrazně ovlivní taktiku a dinamiku hry celkově. Areál bude na začátku každého kola osvětlen mnoha výkonými reflektory, které půjdou z určitého místa různě vypínat a zapínat. Tým, který se k tomuto místu probojuje jako první, může získat taktickou výhodu.
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 29.06.2015 12:53 |
*dynamiku
PHIPEK Rotný | 4 BRN ZNOJMO | 01.07.2015 16:29 |
Vyborna akce! Vic takovych 
SPIDER Rotmistr | 4 BRN ZNOJMO | 28.06.2015 19:04 | odpovědět |
Komentář akce: GGC (2015)
Děkuji Henrymu a jeho teamu opět za kvalitní provedení akce, a všem soupeřům děkuji za kvalitní hru a předvedené výkony. Ještě jednou díky.

STARKI Nadrotmistr | 4 BRN ZNOJMO | 28.06.2015 08:50 | odpovědět |
Komentář akce: GGC (2015)
Za 4.BRN Znojmo velký dík pořadatelům. Akce se zdařila, počasí také nebylo špatné. Soutěžící týmy byly dobrými protihráči a jsme velice rádi, že se dodržovala hra "FAIR-PLAY". Jako vždy na každé akci malinké rozpory, ale vše se vyřešilo bez problémů. Chceme poděkovat všem našim soupeřům za kvalitní a dobrou hru. Henry, velký dík tobě a tvému pořadatelskému teamu. Zmákli jste to na jedničku. Těšíme se na další tvoje akce. Díky všem zúčastněným.
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 26.06.2015 12:37 | odpovědět |
Komentář akce: GGC (2015)
Možná jste si všimli, že na zítra nehlásí kdovíjak krásnou předpověď. Chtěl bych tedy upozornit hráče, kteří na minulé soutěži (ATC) nebyli, že od okamžiku příjezdu až do konce soutěže, budou přibližně 85% času pod střechou. Takže se nemusíte bát zmoknutí a navíc by přípaný déšť měl stejně přijít až k večeru. Pro motivaci ještě přihazuji foto pohárů, které jsou ještě větší než minule
GIZMO_CZ Major | GREY GHOST AIRSOFT TEAM PROSTĚJOV | 27.06.2015 07:16 |
Bohuzel se nemohu zucastnit protoze jsem na dovolene v zahranici a tak snad jen drzim palce at vam vyjde pocasi a tise zavidim... PS: BL drzim palce at je rozdrtite
DEJV00 Četař | SNSN | 24.05.2015 19:11 | odpovědět |
Komentář akce: GGC (2015)
zdravím chtěl jsem se ještě zeptat jestli jsou povoleny brokovnice?
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 26.05.2015 07:22 |
Ahoj, dle vcelku podrobného popisu specifikace povolených zbraní, který je navíc zvýrazněn žlutě, je zřejmé, že jsou povoleny pouze PLYNOVÉ, ČI MÁNUÁLNÍ PISTOLE. S brokovnicí tedy hrát nemůžeš. Jestli však vyhovující zbraň nemáš, na soutěži bude "minucak.cz" zajišťovat zápůjčku třech a více poloautomatických pistolí Glock 17. (doporučuji rezervovat předem).
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 19.05.2015 22:04 | odpovědět |
Komentář akce: GGC (2015)
Nemá-li váš tým, nebo člen týmu k dispozici potřebnou výzbroj pro účast na soutěži, bude možné si zapůjčit několik kusů glock 17 od WE vč. dvou zásobníků i možnosti doplňování plynu. Více info v popisu akce.
UDOLIMLADYCH Poručík | UDO.BC4MILITARY | 08.05.2015 17:26 | odpovědět |
Komentář akce: GGC (2015)
Ani znojmo , infidels a ravens. Bude to tezka rezba do dřeva. Kluci uz se tesime.
OTT1K Brigádní generál | BLACK RAVENS | 04.05.2015 23:42 | odpovědět |
Komentář akce: GGC (2015)
Paráda, turnaj na pistole, ten prostor kde se bude hrát je na to jako dělanej, tak popadněte Glocky a jdem si užít