ATC 2015 | Okres: Nový Jičín |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: bývalá ženská věznice Jakubčovice nad Odrou
GPS: 49.69739940165875,17.775082290172577 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 21.04.2015 20:00
ATC 2015 | OKRES: NOVÝ JIČÍN | 25…
25.04.2015 19:55

Přidal: GIZMO_CZ

O videu:
4 BRN Znojmo
GPS souřadnice: 49.69739940165875,17.775082290172577
Dovolte mi, abych vás pozval na soutěž, kterou plánuji už opravdu hodně dlouhou dobu. Jedná se o boje pětičlených týmů, které jsou bodově ohodnoceny a které vyselektují ty nejlepší. První místa budou ohodnocena poháry (zlatým, stříbrným a broznovým) a pro aktuálně nehrající týmy bude připraven zajímavý program. Zbraně použité během akce nesmí s kuličkami 0,2g přesáhnout úsťovou rychlost 130 m/s (maximální tolerance 5 m/s). Po celou dobu závodu se smí používat pouze semi-auto (střelba na jednotlivé).

Registrace:
-skrz koalici: nejjednodušší způsob, je registrovat se zde na koalici. Za registrované jsou považovaní hráči, jejichž nick se objeví v tabulce níže. Prosím abyste při registraci vyplnili název pětičleného týmu, za který chcete hrát, pokud nejste všichni z jednoho (reálného) týmu. Je zde i možnost dorazit sólo, nebo v menším počtu s tím, že z těchto sólo hráčů bude vytvořen kompletní tým.

-skrz mail: nemáte-li účet zde na koalici, nebo chcete-li registrovat tým, jehož většina členů zde nemá účet, můžete registraci provézt odesláním emailu na airsoft-akce@seznam.cz, ve kterém bude uveden název týmu a potvrzení počtu hráčů vč. případných náhradníků (např. 5+1), kteří dorazí. V případě jednotlivců pouze svoji přezdívku nebo příjmení a uvedení do kterého týmu se chcete přidat, nebo zdali chcete přijet sólo a přidat se k neúplnému týmu. Do předmětu mailu uveďte "ATC2015". Na základě vaší registrace vám přijde do dvou dní vyrozumnění ve kterém bude uvedeno, zdali byla vaše registrace přijata (skrz možné naplnění maximálního počtu registrovaných). Do mailu můžete uvést i máte-li zájem o klobásu, případně o kolik. Email je možno odeslat nejpozději do 21.4.2015. Na později odeslané maily již nebude brán zřetel.
Registrujte se prosím pouze jedním z výše uvedených způsobů, nikoliv oběma najednou. DĚKUJI

Základní informace
Kdy: sobota 25.4.2015
Kde: bývalá ženská věznice Jakubčovice nad Odrou
GPS: 49.6973686N, 17.7750778E
Kdo: při každém kole dva pětičlené týmy proti sobě
Obsazení: koncipováno pro 30-50 hráčů (6-10 týmů)
Věkové omezení: hráči od 18ti let bez omezení, mladší viz ** níže
Omezení úsťové rychlosti: 130 m/s s 0,2g bb (bude přeměřeno) tolerance 5 m/s
Další omezení: střelba po celou dobu soutěže pouze na jednotlivé (dávky zakázány)
Respawn: bez
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika přísně ZAKÁZÁNA!
Občerstvení: ano, v případě předešlého potvrzení zájmu i teplý oběd
Za kolik: při včasném příjezdu do 9:00:
-registrovaní 120,- Kč*
-neregistrovaní 120,- Kč*

Vstup na soutěž je možný i pro neregistrované hráče.
* Hráči, kteří přijedou pozdě a nestihnou se zapsat do 9:00, budou penalizováni o 30,- Kč vyšším vstupným, proto doporučuju dorazit včas.
* Akce se mohou zúčastnit i neregistrovaní hráči, mají však enormě zvýšené vstupné.
** Hráči ve věku mezi 15ti a 18ti lety mi pošlou soukromý vzkaz (Henry) se svým e-mailem, načež jim pošlu formulář který musí vytisknout, musí být vyplněn jejich zákonným zástupcem a odevzdán při zápisu na akci.


Harmonogram:
08:20 - 09:00 zápis hráčů
09:10 - 09:30 Krátký brífing
09:40 - 09:50 Začátek akce
12:00 - 12:35 Polední pauza
15:00 - 15:30 Konec akce

O co jde?
Jedná se o soutěž až deseti týmů, které jsou složeny vždy z pěti členů. Tyto týmy spolu budou vždy po dvojicích bojovat 2x každý s každým. Na závěr akce, po bodovém vyhodnocení se dozvíme, kdo je nejlepší. Nemá-li váš tým 5 členů, nevadí - tým který složíte pro tuto akci, může obsahovat členy různých (reálných) týmů, nebo může být složen třeba i z jednotlivců. Domluvit si můžete třeba i náhradníka, který by jel v případě, že vám na poslení chvíli někdo odřekne. Případně může i při plném počtu vašeho týmu a bude střídat některého z vašich hráčů, nebo může suplovat v jiném neúplném týmu.

Cíl týmů
Ve relativně krátkém čase (bude upřesněn na brífingu), eliminovat co nejvíce členů nepřátelského týmu, a postoupit co nejdál na herním poli. V neposlední řadě hrát samozřejmě fér.

Bodování
Základní bodové hodnocení je udělováno za zásah nepřítele a naopak penalizace jsou udělovány za nepřiznávání. V hřišti bude na fair play dohlížet několik rozhodčích. Pro udělení motivace k pohybu / zabránení kempení, jsou další body strhávány / přičítány za pohyb týmu po hřišti. Následuje přesné bodové hodnocení vašeho týmu za:

+1 bod - zásah nepřátelského hráče
+1 bod - zásah nepřátelského hráče, který nepřiznal, ale rozhodčí ho uznal jako platný
-1 bod - nepřiznání, které jste v zápalu boje nebo přebíhání nemusel cítit, ale zpozoroval ho rozhodčí
-2 body - za zcela zjevné a úmyslné nepřiznání

Herní zóna bude rozdělena do pěti jasně označených seckí. Jak už bylo psáno výše, chceme zabránit kempování, a tak budeme motivovat hráče získáváním bodů za postup na hřišti.

-3 body - zůstanete-li v základní startovací zóně
-1 bod - dostanete-li se do druhé zóny
0 bodů - dostanete-li se do třetí zóny
1 bod - dostanete-li se do čtvrté zóny
3 body - dostanete-li se do páté zóny

Na postup po hřišti budou opět dohlížet rozhodčí, kteří tuto skutečnost budou zaznamenávat a vyhodnocovat (více informací na brífingu). Každé kolo končí vypršením časového limitu, nebo eliminací posledního hráče jednoho z týmů. Týmy, které budou pravidelně záměrně kempit mohou zpětně při vyhodnocování získat extra záporné body. Modelová situace: tým který zůstane zakempený ve své základně a podaří se mu zastřelit čtyři nepřátele dostane 1 bod. Tým který však zaútočí, dostane se až k nepřátelské základně a zastřelí byť jen jednoho nepřítele získá 2 body.

Zbraně použité během akce nesmí s kuličkami 0,2g přesáhnout úsťovou rychlost 130 m/s (maximální tolerance 5 m/s). Po celou dobu závodu se smí používat pouze semi-auto (střelba na jednotlivé) a to bez výjimek, hráči kteří nebudou mít funkční tento režim střelby nesmí takovou zbraň během akce použít. Pokud někdo během akce použije dávku tak, že to jeho týmu dopomůže k vítězství, nebo bude dávky jakkoliv zneužívat, bude bodově penalizován.

Herní mechanismy
Zásah - v případě že je hráč zasažen do zbraně, zásah neplatí a hráč hraje dál. Je-li ale zasažen do těla, oblečení, helmy, nebo jakékoliv jiné části výstroje (včetně vesty, batohu, boty apod.), hráč je zasažen, hlasitě oznámí "MÁM", ZVEDNE RUKU a neprodleně se odebere na svoje mrtvoliště. Po cestě by si měl nasadit reflexní vestu je-li jí vybaven. Zásah je platný nejen, když ho hráč cití (ve formě bolesti), ale i když pouze slyší "lupnutí", nebo ho pouze vidí (například zásah do baťohu). Pokud jste si na 100% jisti, že kulička, kterou jste dostali, byla odražená, hlasitě nahlásíte "ODRAŽENÁ" a můžete hrát dál. Pokud kterýkoliv hráč uvidí, že některý z členů jeho příslušné strany dostal zásah a neodchází, upozorního že dostal a že by se měl odebrat na mrtvoliště. Pokud zasažený hráč hříšník neuposlechne, hráč, který takové chování zpozoroval, by to měl nahlásit organizátorovi až ho potká.

HRÁČI MUSÍ MÍT PO CELOU DOBU AKCE NASAZENY OCHRANNÉ BRÝLE A TO I KDYŽ NEBUDOU HRÁT! PRO ČIŠTĚNÍ ZAMLŽENÝCH BRÝLÍ BUDE VYMEZEN SPECIÁLNÍ PROSTOR.

Označení stran - přijde-li celý tým v unikátním maskování odlišitelném od ostatních, nebo s vlastním odlišovacím prvkem (např. červená šiltovka, modré tričko nebo žlutá šála, nebude jinak označen. V opačném případě bude tým označen barevnou páskou na obou pažích.

Komunikace, vysílačky, frekvence - týmy nebudou omezeny při výběru kanálů.

Kameramani, fotografové - budou označeni reflexními vestami a nesmí se do nich pochopitelně střílet. V případě že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma.


Občerstvení, prodej jídla a pití
K obědu bude pro zájemce k dispozici klobása za 30,- Kč (platí primárně pro hráče, kteří při registraci napíší, že mají zájem), dále bude možno ve stánku "food und drinks" zakoupit následující:

- Káva nebo čaj za 15,-
- Balené nealko nápoje za 8 - 15,- Kč
- Energetické drinky za 12,- Kč
- Nealkoholické pivo plech za 20,- Kč
- Čokoládové tyčinky a müsli tyčinky za 8 - 12,- Kč
- Možnost zapůjčit zbraně vč. zásobníků a akumulátorů (chcete-li si zbraň zamluvit, napište SZ uživateli "Henry")


Na akci každý ručí sám za sebe. Kromě nutných ochraných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu akce a to i na mrtvolišti) důrazně doporučuji i nošení obličejové masky a další ochranné prvky, vyhnete se tak zbytečným úrazům a poraněním. Pokud někdo někomu způsobí jakoukoliv újmu, zranění, nebo se sám zraní v souvislosti s níže uvedenými rizikovými faktory, pořadatel za to nenese odpovědnost. Při pohybu po prostoru je nutné dbát opatrnosti aby se předešlo zraněním. Přihlášením na akci potvrzujete, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím výše uvedených rizik.

userodpověď 1TeamÚčast na akcíchHodnost
Henry INFIDELS AIRSOFT…
Chuck Norris
Spec INFIDELS INFIDELS
Brigádní generál
Peet INFIDELS ALT
Nadporučík
Tomi INFIDELS INFIDELS
Major
Koudy INFIDELS INFIDELS
Kapitán
OTT1K BLACK RAVENS BLACK RAVENS
Brigádní generál
Host - pajos11
Přidán od: KOMTEKK
Fighting…
Plukovník
Host - Uživatel1
Přidán od: Henry
nemám team
Brigádní generál
Host - Uživatel2
Přidán od: Henry
nemám team
Major
Host - vasil
Přidán od: KOMTEKK
Fighting…
Praporčík
Cain BLACK RAVENS BLACK RAVENS
Podplukovník
KOMTEKK Fighting Manguses Fighting…
Nadporučík
STARKI 4.BRN Znojmo 4 BRN Znojmo
Nadrotmistr
Spider 4.BRN Znojmo 4 BRN Znojmo
Rotmistr
Gizmo_CZ BLACK RAVENS Grey Ghost…
Major
dejv00 BEZ TÝMU SNSN
Četař
LAKY bez tymu F.A.T baletaci
Nadrotmistr
TheSonic 4 BRN Znojmo 4 BRN Znojmo
Nadpraporčík
udolimladych UDO.BC4MILITARY UDO.BC4MILITARY
Poručík
udolimladych2 UDO.BC4MILITARY UDO.BC4MILITARY
Nadporučík
Nyiziel Black Ravens nemám team
Nadrotmistr
henrikee AirFrost
Rotmistr
Mirek66 UDO.BC4MILITARY UDO.BC4MILITARY
Nadpraporčík
Starous68 nemám team
Rotmistr
Host - vincek10
Přidán od: udolimladych
UDO.BC4MILITARY
Rotný
Host - yago
Přidán od: udolimladych
nemám team
Desátník
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 28.04.2015 09:01 | odpovědět |
Komentář akce: ATC 2015
Děkuji všem zúčastněným za kvalitní a férovou hru, ve které všechny týmy bojovaly až do posledních chvil s plným nasazením a vynaložily maximum pro získání kýžených bodů. Gratuluji týmu umístěnému na prvním místě 4.BRN Znojmo. Přesné výsledky jsou v tabulce níže. Do konce roku budou následovat ještě 3 další různé soutěže z nichž první bude omezena na užití pouze plynových a manuálních pistolí. Více informací brzy.
KOMTEKK Nadporučík | FIGHTING MANGUSES | 25.04.2015 20:23 | odpovědět |
Komentář akce: ATC 2015
Maximální spokojenost ve všem! Henry a jeho herní prostory a akce nás čím dál tim víc baví a jeho pořadatelství je opravdu na veliké úrovni. Všem účastníkům ATC 2015 děkuji za parádní hru. Ale hlavně fair-play hru!
Obrovskééé DĚKUJI posílám Gizmovi za půjčení jeho náhradní hop komory s hlavní. Díky němu jsem mohl hrát s mojí kráskou

Zde vkládám link ke stažení 6ti videjí co jsem dnes natočil:

https://webshare.cz/group/33d2ss18b3/


KOMTEKK Nadporučík | FIGHTING MANGUSES | 25.04.2015 20:27 |
Neboj
STARKI Nadrotmistr | 4 BRN ZNOJMO | 25.04.2015 20:20 | odpovědět |
Komentář akce: ATC 2015
Za 4.BRN Znojmo děkujeme všem zúčastněným hráčům a dobrým protivníkům. Pořadatelům, v čele s "HENRYm" děkujeme za perfektně zmáklou akci. Vše naprosto parádní, ideálně v tomto prostoru nastavené herní mechanizmy. Jsem přesvědčený, že se tato akce líbila VŠEM ZÚČASTNĚNÝM. Děkujeme všem
NYIZIEL Nadrotmistr | NEMÁM TEAM | 25.04.2015 19:21 | odpovědět |
Komentář akce: ATC 2015
za dnešek 6 hvězd Henry!! Výborně zvládnutá akce po všech směrech, bez jediné výtky.. velké díky pořadateli a organizátorům. A všechna čest všem zúčastněným týmům. Velmi vyrované hry a zajímavé zvraty ukázaly, že jediná chyba může stát tým hodně bodů! Vynikající momentky v podobě výpadů se záložními pistolemi sranda, fair play, hezké počasí a super lidi! Dnešní akce Best of. Gratulace BRNka i Infidels a osobní poděkování za výborné hostování pro Marťu - Gizmo
GIZMO_CZ Major | GREY GHOST AIRSOFT TEAM PROSTĚJOV | 25.04.2015 17:44 | odpovědět |
Komentář akce: ATC 2015
Výborná, Výborná akce! Henry profesionálně zvládl perfektně vše na profesionální úrovni. Protihráči byli velmi silní, a všem děkuji za opravdu fantastické klání! Klukům z BLACK RAVENS děkuji za perfektní zážitek a na oživení vzpomínek na mé působení v tom to týmu. Chlapi díky. Martin
UDOLIMLADYCH2 Nadporučík | UDO.BC4MILITARY | 25.04.2015 16:05 | odpovědět |
Komentář akce: ATC 2015
Zatím BEST akce henry díki moc
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 21.04.2015 07:59 | odpovědět |
Komentář akce: ATC 2015
Zbývá 6 míst. Na akci se můžou přihlásit i menší týmy nebo jednotlivci, ze kterých pětičlené soutěžní skupiny hravě poskládáme
UDOLIMLADYCH Poručík | UDO.BC4MILITARY | 08.04.2015 15:37 | odpovědět |
Komentář akce: ATC 2015
Náše pěchota se už těší ....