TALIBAN HUNTERS 2 | Okres: Nový Jičín |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: býválá raketová základna Hukovice (NJ)
GPS: 49.637379314616126,18.038759529590607 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 14.04.2015 20:00
GPS souřadnice: 49.637379314616126,18.038759529590607
Dovolte mi, abych vás pozval na pokračování úspěšné akce "Taliban Hunters 2", která se uskuteční ve zcela novém areálu bývalé raketové základny Hukovice nedaleko Nového Jičína. Tato základna je dispozičně koncipována velmi podobně jako základna v Leskovci nebo a ve Frýdku-Místku, je však mnohem zachovalejší a to včetně hlavní budovy na středu prostoru. Na středu herní plochy jsou navíc vybudovány v přiměřeném množství překážky (viz foto), které zlepšují taktické herní možnoti a výborně se hodí pro koncept akce "Taliban Hunters 2". Z důvodu vyššího nájemného za areál musím také upozornit na zvýšení vstupného o 20,- Kč než je obvyklé na mých akcích.

Popis prostoru:
budovy pomalovány původním maskáčem, členitý terén, dřevěné zátarasy, podzemní garáže, bunkry, budovy, strážní věže, dřevěné tvrze, vstupy do podzemí a podzemné chodby. K dispozici rozsáhlý členitý lesní terén o rozloze 120 000m čtverečních ohraničený 3m betonovou zdí.

Často se mi množí dotazy jestli je možno k areálu přijet již den předem a přespat v něm. Dopředu upozorňuji že toto v tomto případě není možné, protože jsou v objektu v době kdy je jinak nevyužitý volně vypuštěni dva hlídací psi (němečtí ovčáci, kteří si v minulosti udělali už pár zářezů ). Během akce jsou však samozřejmě odvedeni.


Registrace:
-skrz koalici: nejjednodušší způsob je registrovat se zde na koalici. Za registrované jsou považovaní hráči, jejichž nick se objeví v tabulce níže.
-skrz mail: nemáte-li účet zde na koalici, nebo chcete-li registrovat tým, jehož většina členů zde nemá účet, můžete registraci provézt odesláním emailu na "airsoft-akce@seznam.cz". V tomto mailu musí být uveden jen název týmu a počet hráčů (od-do např. 3-5), kteří dorazí. V případě jednotlivců pouze svoji přezdívku nebo příjmení. Do předmětu mailu uveďte "HUNTERS". Na základě vaší registrace vám přijde do dvou dní vyrozumnění ve kterém bude uvedeno, zda-li byla vaše registrace přijata (skrz možné naplnění maximálního počtu registrovaných). Email je možno odeslat nejpozději do 15.04.2015. Na později odeslané maily již nebude brán zřetel.
Registrujte se prosím pouze jedním ze dvou výše uvedených způsobů, nikoliv oběma najednou. DĚKUJI

Základní informace
Kdy: sobota 18.04.2015
Kde: býválá raketová základna Hukovice (nedaleko Nového Jičína)
GPS: 49.6373853N, 18.0385711E
Odkaz: mapy.cz
Kdo: U.S. Army vs. Taliban (1:1)
Omezení: od 18ti let*, v budovách a dřevěných tvrzích omezena úsťová rychlost na 130m/s!**
Obsazení: koncipováno pro 70-100 hráčů
Občerstvení: ano, pro zájemce i teplý oběd
Pyrotechnika: ZCELA ZAKÁZÁNA
Za kolik: při včasném příjezdu a zápisu do 8:50:
- registrovaní 120,-
- neregistrovaní 140,-
V případě pozdního příjezdu (pozdního zápisu) se zvýší vstupné o 30,- Kč.

* Vstup na akci pro hráče mladší 18ti let bude povolen pouze v případě, že se již v minulosti bezproblémově účastnili mých minulých akcí. Tito hráči (konkrétně ve věku mezi 15ti a 18ti lety) mi v případě zájmu pošlou soukromý vzkaz (Henry), načež jim pošlu formulář, který musí vytisknout, musí být vyplněn jejich zákonným zástupcem a odevzdán při zápisu na akci.

**Zbraňové omezení a bezpečnost
Airsoftové zbraně, které si donesete na akci by se měly vlézt do +/- 150 m/s vyjma ostřelovacích pušek, se kterými se pochopitelně nesmí střílet na krátké vzdálenosti pro zachování bezpečenosti všech zúčastněných. V budovách, dřevěných tvrzích, podzemních garážích a podzemních chodbách (dále jen stísněných prostorách) se smí používat pouze zbraně, které budou označeny organizátorem jako vyhovující, tj. zbraně které budou přeměřeny a jejichž úsťová rychlost nepřesáhne 130m/s (tolerance 5m/s). Dále pak bude možno ve stísněných prostorách využít záložních zbraní jako jsou plynové, manuální a elektrícké pistole a brokovnice, které nemusí být organizátorem přeměřeny. Hráči, kteří nebudou mít primární zbraň vyhovující pro boj ve stísněných prostorách, nesmí do těchto míst vůbec vstupovat, s výjimkou těch, kteří při vstupu přezbrojí na záložní zbraň (viz výše). Od vstupu do areálu musí mít všichni účastníci nasazeny ochranné brýle a to i na mrtvolišti a na parkovišti. Na akci je možno dostat zásah, který vám může způsobit krvácivé zranění, proto doporučuji využít dostatečné ochranné pomůcky.

Harmonogram:
08:20 - 08:55  Zápis/Registrace
09:00 - 09:20  Brífing
09:20 - 09:30  Začátek akce
15:00 - 15:30  Konec hlavní náplně akce

Story
Americkou vojenskou základnu v Afghánistánu obklopili ze všech stran bojovníci Talibanu a začli s jejím obléháním. Američani jsou ale odolní a drží se, což donutilo talibance vybudovat si v okolí tábory kde rekrutují nové bojovníky.

O co jde?
Na středu herního území bude prostor americké základny se třemi stožáry. Na začátku akce u těchto stožárů budou začínat americké jednotky. Respawn američanů bude blízko hlavního vstupu do areálu. Na okrajích herní plochy budou tábory Talibanu, které budou označeny stožáry s afghánskou vlajkou. U těchto stožárů budou začínat talibánci a zároveň budou stožáry sloužit jako mrtvoliště talibanu (více o respawnu níže). Každý hráč dostane mapu kde budou vyznačeny pozice všech vlajek a důležitých míst. Každá ze stran bude mít na mapách unikátní kótování, což zkvalitní možnost plánování při použití PMR.

Podmínky vítězství
Taliban vyhraje v případě, že obsadí všechny 3 vlajky v základně americké armády a udrží je po dobu alespoň 15 minut. U.S. Army vyhraje v případě, že obsadí na 15 minut všech 5 vlajek v základnách Talibanu nebo si udrží alespoň jednu vlajku po předem stanovenou dobu. Hra tedy může skončit jak po dosažení předem určeného časového limitu, tak třeba i po půl hodině. Po uplynutí časového limitu se otočí strany.

Herní mechanismy
Zásah - v případě že je hráč zasažen do zbraně, zřetelně nahlásí "DO ZBRANĚ", zásah neplatí a hráč hraje dál. Je-li ale zasažen do těla, oblečení, helmy, nebo jakékoliv jiné části výstroje (včetně vesty, batohu, boty apod.), hráč je zasažen, hlasitě oznámí "MÁM", ZVEDNE RUKU a neprodleně se odebere na svoje mrtvoliště. Po cestě by si měl nasadit reflexní vestu je-li jí vybaven. Zásah je platný nejen, když ho hráč cití (ve formě bolesti), ale i když pouze slyší "lupnutí", nebo ho pouze vidí (například zásah do baťohu). Pokud jste si na 100% jisti, že kulička, kterou jste dostali, byla odražená, hlasitě nahlásíte "ODRAŽENÁ" a můžete hrát dál. Pokud kterýkoliv hráč uvidí, že některý z členů jeho příslušné strany dostal zásah a neodchází, upozorního že dostal a že by se měl odebrat na mrtvoliště. Pokud zasažený hráč hříšník neuposlechne, hráč, který takové chování zpozoroval, by to měl nahlásit organizátorovi až ho potká.

Respawn - v případě, že je kdokoliv zasažen do těla, přilby nebo jakékoliv jiné části výstroje (vyjma zbraně) nasadí si reflexní vestu a odchází na svoje mrtvoliště. Hromadné respawny padlých hráčů budou probíhat každou desátou minutu. Mrtvoly se po zásahu nebudou nikde zdržovat, ani nikde vytvářet hloučky a neprodleně se odeberou s nasazenou reflexní vestou na mrtvoliště. POZOR! Všechna mrtvoliště mohou být bezprostředně ohrožena střelbou, proto je nutné, aby měli hráči i podobu respawnování neustále nasazeny ochrané prostředky, zejména pro ochranu zraku.

Respawn Taliban - Jako mrtvoliště slouží prostory vytyčené výstražnou páskou, které se nachází v těsné blízkosti každého z pěti stožárů s vlajkami (pro úspěšné oživení, musí být vlajka u příslušného mrtvoliště vztyčena). Hráči v těchto místech čekají s nasazenými reflexními vestami na hromadné oživení. Je-li vlajka u daného mrtvoliště sesunuta dolů, mrtvoliště je tímto zrušeno a hráči kteří se chtějí oživit musejí využít jiného funkčního místa se vztyčenou vlajkou. Zároveň hráči, kteří čekali na oživení, ale nestihli to protože během mrtvení nepřítel sejmul příslušnou vlajku, musí opustit přilehlé mrtvoliště a jít se oživit na místo, kde je jejich vlajka vztyčena. Je tedy nutné, aby si talibánci co nejlépe chránili svá mrtvoliště nebo alespoň jedno z nich (více aktivních mrtvolišť však dává taktickou výhodu).

Respawn U.S. Army - bude umístěn nedaleko hlavního vstupu do areálu. Frekvence oživení bude každou desátou minutu. Hráči v těchto místech čekají s nasazenými reflexními vestami na hromadné oživení, jehož princip bude vysvětlen na brífingu.

Označení stran
U.S. Army - budou označeni modrou páskou na obou pažích
Taliban - nebude označen páskou a může přijít v libovolném oděvu. Vhodné je však jednobarevné (ne modré!) oblečení bez maskovacího vzoru, nebo ideálně autentické oděvy
(ne modré!) užívané afgánským lidem vč. doplňků jako jsou shemag nebo pakul apod.

Vlajka - Jedná se o stožár, na kterém je na kladce umístěna vlajka příslušné strany (americká nebo afgánská). Je-li nahoře, patří prostor dané straně a pokud je k ní přidruženo mrtvoliště, může se u něj daná strana oživovat. Pokud je dole, snaží se vlajku příslušná strana získat zpět a není možné se u vlajky oživit. (mrtvoly pochopitelně s vlajkou nesmějí v žádném případě manipulovat).

Získání stožáru - posunem lana vytáhnete, nebo ztáhnete vlajku v závislosti na tom, zdali zabíráte vlajku nepříteli (dolů), nebo získáváte zpět svoji vlajku (nahoru).

Komunikace, vysílačky, frekvence - užití kanálů bude omezeno pouze v případě PMR a to následovně. Kanály 1-3 budou vyhrazeny pro jednotky U.S. Army, 4-6 pro Taliban a kanály 7-8 VÝHRADNĚ PRO ORGANIZÁTORY! Děkuji předem všem, kteří budou dodržovat tuto vysílací kázeň. Odposlech cizích kanálů je povolen, ale mluvení do nich nebo jiné rušení je zakázáno.

"Taliban Hunters 2" je jediná akce, při které smí hojně používat vysílačky i mrtví hráči v poli. Konverzace se však smí točit pouze kolem jednoho tématu a to je identifikace vlajek, u kterých je stále možné oživit se. Mrtví hráči samozřejmě nesmí radit živým pozice nepřátel a podobně.

Kameramani, fotografové - budou označeni reflexními vestami a nesmí se do nich pochopitelně střílet. V případě že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma.


Prodej zboží, servis zbraní, měření úsťové rychlosti, zápůjčka zbraní a prodej jídla a pití
K obědu bude pro zájemce k dispozici klobása za 30,- Kč (platí primárně pro hráče, kteří při registraci napíší, že mají zájem), dále bude možno zakoupit následující:

- Káva nebo čaj za 15,-
- Balené nealko nápoje za 8 - 15,- Kč
- Energetické drinky za 12,- Kč
- Nealkoholické pivo plech za 20,- Kč
- Čokoládové tyčinky a müsli tyčinky za 8 - 12,- Kč
- Možnost zapůjčit zbraně dle standartního sazebníku (chcete-li si zbraň zamluvit, napište SZ uživateli "Henry")


Díky Internetovému obchodu "airsoft-online.cz" bude na akci zajištěno následující:
- Prodej základního AS sortimentu
přímo na akci (kuličky, plyny, brýle, akumulátory a mnoho dalšího)
- Měření úsťové rychlosti
- Možnost zapůjčení zbraní vč. zásobníků a akumulátorů (pro rezervaci piště na info@airsoft-online.cz)
- Možnost zapůjčení akumulátorů- Drobné servisní úkony na místě
- Možnost vyzvednutí eshopové objednávky bez poštovného (objednávejte do 14.4., do poznámky uveďte "TALIBAN")
- V případě, že se nemáte na akci jak dostat a jste z Vyškovska, Prostějovska, nebo Olomoucka, pište na info@airsoft-online.cz - možnost dopravy na akci.

Na akci každý ručí sám za sebe. Kromě nutných ochraných brýlí, které musí být nasazeny po celou dobu akce a to i na mrtvolišti důrazně doporučuji i nošení obličejové masky a další ochranné prvky. Pokud někdo někomu způsobí jakoukoliv újmu, zranění, nebo se sám zraní v souvislosti s níže uvedenými rizikovými faktory, pořadatel za to nenese odpovědnost. Při pohybu po prostoru je nutné dbát zvýšené opatrnosti, na několika místech se zde vyskytují kluzká místa, kameny, pařezy, větve, sklo a neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Přihlášením na akci potvrzujete, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím výše uvedených rizik.

userodpověď 1TeamÚčast na akcíchHodnost
Henry Ano AIRSOFT…
Chuck Norris
Chupi ano DEFENDER
Štábní praporčík
Tomi ano INFIDELS
Major
Dave ano Funny Company
Generál poručík
Leonek ano SKELETONS
Brigádní generál
libor nemám team
Podporučík
Luke Ano C.A.A.S.
Plukovník
Host - pajos11
Přidán od: KOMTEKK
Fighting…
Generál major
Host - Uživatel1
Přidán od: zničmě
nemám team
Chuck Norris
Marlower ano DEFENDER
Rotný
Lucky ANO DEFENDER
Nadrotmistr
vasil Fighting…
Nadpraporčík
Kocmi ano 4 BRN Znojmo
Štábní praporčík
Noy nemám team
Nadrotmistr
Jurgen ÄNO La Tuta Mace
Podporučík
ha-nyz ano nemám team
Nadrotmistr
KOMTEKK ANO Fighting…
Kapitán
Pawelow LRFG (Long…
Nadrotmistr
Orsag ne nemám team
Štabní rotmistr
Kapr Lost Comando
Rotný
Natys Lost Comando
Desátník
Pupikus nemám team
espejc ANO nemám team
Vojín
Filda.M Č.A.T.
Nadrotmistr
Marťass Ano H.A.G.L
Podporučík
Radar Xteampv
Chuck Norris
Mara_D NE BATTLEGROUP…
Podporučík
lusa ano H.A.G.L
Nadpraporčík
KUDR ANO nemám team
Nadrotmistr
Host - Midas
Přidán od: Pupikus
nemám team
Major
honehe ano H.A.G.L
Praporčík
Kolemjdoucí T.A.G.O.
Četař
Kac3r T.A.G.O.
Nadrotmistr
LAKY ano F.A.T baletaci
Nadrotmistr
TheSonic ano 4 BRN Znojmo
Štábní praporčík
Luke990 ANO T.A.G.O.
Rotný
ChemicalBrother ne LRFG (Long…
Četař
Remi Ano H.A.G.L
Četař
redikbot ANO Contractors
Svobodník
perko ANO Contractors
Svobodník
fiasko Contractors
Vojín
Nachtenzacht Contractors
Vojín
udolimladych UDO.BC4MILITARY
Poručík
udolimladych2 UDO.BC4MILITARY
Nadporučík
Host - Nyiziel
Přidán od: OTT1K
nemám team
Nadrotmistr
Jehla ANO Contractors
Vojín
meki ANO Hydra Squad
Rotný
Stali ne 7.Jagerbrigade
Desátník
Laz5 NE Stalkeři
Podplukovník
Rody 7.Jagerbrigade
Desátník
Mirek66 UDO.BC4MILITARY
Nadpraporčík
Starous68 nemám team
Rotmistr
vincek10 UDO.BC4MILITARY
Rotný
Rosta 4 BRN Znojmo
Desátník
yago ANO nemám team
Desátník
Anthrax LRFG (Long…
Rotný
prasivkam ANO nemám team
Svobodník
FeryCZ ANO LRFG (Long…
Svobodník
Mjk001 nemám team
Svobodník
Balu Ano Vlk samotař
Svobodník
czmaty ***
Desátník
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
STAROUS68 Rotmistr | NEMÁM TEAM | 23.04.2015 22:54 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Moc se mi líbilo. Dobrý scénář, terén, lidi. Díky za dobrou akci, Henry.
STALI Desátník | 7.JAGERBRIGADE | 20.04.2015 13:29 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Akce paradni az na to druhy kolo ale branici si za to v podstate mohli sami . Teren taky dobrej. Ta cesta z Brna bez dalnicni znamky (3H) za to stala. Udivuje me ze tu nevidim kritiku toho respawnu branicich u vlajek. Prvni kolo za modry jsem videl jak taliban udatne utocil na tu prvni americkou vlajku smerem od parkoviste ale pokazdy narazil na to ze prisli modri z respu a respawnli se u te vlajky. Cos bylo  par metru od boje a to bylo kazdou chvilu. Je to dost velky zvyhodneni branici strany a ze ta uz ma obrovskou vyhodu domu a tech barikad. Myslim ze bez toho by to bylo zajimavejsi
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 20.04.2015 08:32 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Díky všem hráčům, kteří se zúčastnili i těm, kteří sem napsali svá hodnocení, cením si toho. Na akci jsem tentokrát čísla opravdu nerozdal z organizačních důvodů a omlouvám se za to, vidím že to byla chyba. Někteří hráči pro airsoft opravdu nejsou stvořeni a bude třeba je vybanovat na všechny příští akce. Co se týče prostoru, ostružiny byly opravdu nepříjemné. V tuto chvíli už mám domluvený křovinořez, motorovou pilu na spatlé stromy a před další akcí si udělám jedno až dvoudenní brigádku. Parkování by již příště mohlo být řešeno mimo areál, tudíž bude k dispozici celý a do budov bude pravděpodobně možno chodit pouze s pistolemi s tím, že z oken bude možno střílet AEG. To si ale ještě musím pořádně promyslet.

Za nedlouho chystám pořádat své akce pod hlavičkou nového webu (registrace na akce bude nadále probíhat zde) což bude znamenat i výraznou změnu přímo na akcích. Místo bufetu se zaměřím hlavně na fair play a dodržování pravidel. Čísla už nebudou chybět na žádné akci, v poli budou chodit pořadatelé ve žlutých vestách, kteří budou hned na místě řešit problémy a shromažďovat čísla hříšníků. Posílím také funkci skrytých rozhodčích, kteří budou zamícháni mezi hráči. Tímto způsobem postupně eliminuji všechny co přišli prudit a co význam "fair play" příliš nechápou. Dále bych rád zapracoval i na systému velení jednotlivých stran, ale o tom zase až příště.
FERYCZ Svobodník | LRFG (LONG RANGE FOREST GROUP) | 19.04.2015 22:18 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2

Superní akce jak prostor tak aji všichni hráči jak žlutý tým tak aji náš modrý, prostě super akce. Příště přijedu určitě zase


NYIZIEL Nadrotmistr | NEMÁM TEAM | 19.04.2015 22:04 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Děkuji Henrymu za opět výtečně pořešenou akci. Nový prostor byl (je) velice zajímavý, jen bych pořešil brigádu v podobě křoviňáku /malinovníku musel jsem si zapáskovat boty, aby se mi neustále nerozvazovaly tkaničky :/ první kolo a epické zabrání strategického vyvýšeného místa pecka - odráželi sme odtud veškerý odpor talibanu a rozstříštili síly, které by se jinak soustředily na střed herního pole, tedy naše USA základny. V druhém kole zase bleskurychlé obsazení a totální obklíčení základy na středu - prostě perfektní spolupráce BRNka, Defender, Black Raven.. a další borci! Díky, vážně pěkná hra
HA-NYZ Nadrotmistr | NEMÁM TEAM | 19.04.2015 21:20 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Pro mě skvělá akce. Škoda toho zpackaného začátku druhé hry ze strany žlutých, sám jsem byl jedním z těch, co zaspali na parkovišti. Příště by možná (pro nás méně chápavé) stálo za zvážení např. 1x výstražné troubení 5 min před začátkem hry a pak 3x vlastní start   Osobně jsem nepřiznávání jako problém akce nevnímal a ani bych si netroufl mezi těmi větvemi a ostružinami někoho jednoznačně obviňovat. Ovšem "borce", který prošel linie, jak popisuje PUPIKUS, jsem viděl - a bylo to vážně trapné. Henrymu upřímné DÍKY!!
FILDA.M Nadrotmistr | Č.A.T. | 19.04.2015 20:23 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Z mého pohledu dobrá akce to byla. Henry díky moc 5/5.Počasí vyšlo, terén zajímavý. Co se týče nepřiznávačů, tak jsem měl problém jen 1x, který mě stál 1x celý zasobník to ještě se dá zkousnout  ale jeho slovník to dotazil, když jsem po něm vyběhl tak mi utekl. Takže  silná slova jen z dálky byla. Takže mu chci vzkázat  : Těším se na další akci-na TEBE. Pozdravím Tě u brány. Jak se patří. Klidně risknu i můj dřívější odjezd z akce. Soupeři - (modří) - snipeři- krááása a smekám. Moc pěkný
KOCMI Štábní praporčík | 4 BRN ZNOJMO | 19.04.2015 21:49 |
díky naše práce je trefit 
S.A.G. ŽILINA Vojín | S.A.G. ŽILINA | 19.04.2015 06:52 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Menom teamu sag sa chcem podakovat za akciu.Celkom dobre sme si zahrali a co sa tyka nepriznavania,tak uz sme zazili aj väcsie extremy.Kde si zasahy vybavovali rucne .Takze tu to bolo uplne v pohodicke a radi sa ukazeme zasa na nejakej akcii nabuduce.
PUPIKUS | NEMÁM TEAM | 18.04.2015 22:14 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
za mě teto akci palec nedam vše bylo řešeno s henrym na akci ale modra strana nepřiznavala extemně hlavě někteři typos v kšiltovkach je maji asi z kevlarua člověk z modreho teamu ktery schvalně projde linie aby se podival kde jsme bylo na mě moc navic na dotaz na jmeno  ani nereagoval 

UDOLIMLADYCH Poručík | UDO.BC4MILITARY | 18.04.2015 22:30 |
Kolego. Toto tema ktere tady vedes ohledně priznavani je problemem na vsech akcich a na obou stranach. Mohl bych ti povídat. Resime porad hovna .
LUKE Plukovník | C.A.A.S. | 18.04.2015 22:45 |
Podle mě nepřiznávání bylo v průměrné normmě, až na dva hráče mi opravdu uznal každý. Za to musím poděkovat, především hráčům co uznali padáčky, to někteří razantně odmítají uznávat. Ale říct že to byla hrůza a extrém? nemyslím si. Vždy se najdou jedinci, ale že by všech 50 lidí nebo většina neuznávala? to ne.
MARLOWER Rotný | DEFENDER | 19.04.2015 01:31 |
Na větších akcích se s nepřiznáváním musí počítat, ale naštěstí jsou vždy v drtivé menšině Taky nemám rád po akci stížnosti typu "..modří to a to, červení  zase ono..". "Odrážeči kulek" se najdou při větším množství lidí na každé straně, každý na ně v určité fázi narazí, ale nemůže to zkazit celou hru. Daleko víc mi vadily všudypřítomné ostružiny , ale to je příroda.. Henrymu poděkování, jako vždy dobře připravené, pak už je na nás na hráčích, jak to využijeme.
KOCMI Štábní praporčík | 4 BRN ZNOJMO | 19.04.2015 10:23 |
s nepřižnnáváním je to problém téměř na každé akci jelikož to neí trestáno a hlídáno jako v zahraničí .. mě osobně nepřiznavaly asi tak 3 osoby ale jednalo se furt o ty stejné bohužel pro ně jako odstřelovač s optikou vidím zasáh zcela jasně .. na druhou stranu díky všem co uznali zásah i na větší vzdalenosti jako 90m apod od jedné rany která přišla odemě nebo od kolegy takových hráčů si vážím a sem rád že jich etě dost existuje .)
GIZMO_CZ Podplukovník | GREY GHOST AIRSOFT TEAM PROSTĚJOV | 19.04.2015 11:19 |
A proč pak tedy Henry dělá to označení hráčů čísly a drbe se s tím?! Na předešlé akci byly taky případy, že ten nebo ten nepřiznával. Hráč si na něj stěžoval přede mnou, ale když jsem mu řekl: "tak jdi za ním a konfrontuj ho, nahlaš ho", tak jen mávl rukou... tak že tady všichni opravdu nebrečte, protože si za to můžete samy! Popravdě nevím o nikom koho by kdy Henry jako organizátor řešil a domlouval mu, že nepřiznává (ale nemůžu vědět všechno). Nevím, zda z důvodu toho, že se mu to nedoneslo, protože jste líní nebo neschopní si to vyřešit na místě, ale tady vám huba jede, nebo z toho důvodu, že je měkej prostě se nasrat a ty lidi vyhodit! Já už pár lidí vyhodil pár lidem jsem vstup zakázal!! Já se s něma srát nehodlám to se na mě nezlobte! Proč mě, potažmo OSTATNÍM má pár blbečků (ano nic jiného nejsou) zkazit zážitek z celé akce?! Já nedám tady vstupný 100kč dalších 300kč za benál jen pro to, že pak na akci budu řešit tyhle lidi a budu nasranej. Tak že pokud je nezačnete/me řešit a zakazovat jim vstupy na akce tohle tady budete řešit pořád a bude se to množit! Já to na svých akcích řeším a to doufám víte. Taky pak těch problémů není tolik protože o tom ví. Neznám nic hnusnějšího než nefér hru! PS: A když se Vám můj názor nelíbí můžete lajkovat červeně ale za tímhle co jsme napsal si stojím. Martin
LUKE Plukovník | C.A.A.S. | 19.04.2015 11:21 |
Marťas, no na téhle akci systém číslování nebyl, jinak máš pravdu. A co si pamatuju tak na jednoho hráče se množily stížnosti a Henry mu měl domluvit, jak to dopadlo nevím, ale podle mě kladně.
CHUPI Štábní praporčík | DEFENDER | 18.04.2015 20:08 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Henry dík za akci , přidal jsem pár foto z telefonu .
Zdravím bratov zo Žiliny 
KOCMI Štábní praporčík | 4 BRN ZNOJMO | 18.04.2015 19:39 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
za mě a celou 4. BRN Znojmo bych rád poděkoval henrymu za tuto akci za mě za 1*  škoda jen toho chladnějišiho počasí ale i tak velmi dobré budem se těšit na další akci  PS. nenašel někdo nožky na L96 ?
LUKE990 Rotný | T.A.G.O. | 18.04.2015 16:57 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Povedená akce jsem spokojen palec hore
SPEIRS Vojín | NEMÁM TEAM | 18.04.2015 11:21 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Sorry, že jsem nedorazil, v práci jsem dneska místo do 7 zkysnul do 11 :/
KAHAARII1CZ Štabní rotmistr | H.A.G.L | 16.04.2015 15:34 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Zdravim Henry prosim te nestihl jsem se prihlasit nebylo by mozne se prihlasit ted misto nekoho kdo odrekl nebo tak neco? Dekuji 

FLUFFYALIGATOR Vojín | NEMÁM TEAM | 16.04.2015 21:10 |
Ahoj, dávám do placu i svoje místo Moc se omlouvám za komplikace ale dostali jsme nařízené přesčasy takže nedojedu. Snad na Hunters 3
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 16.04.2015 07:38 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Množí se mi dotazy jak s užitím zbraní v budovách, tak to pro jistotu ještě jednou zopakuji. Mimo budovy je možno používat zbraně víceméně bez omezení. Hráči, kteří však budou chtít vstoupit do budovy, budou muset vytáhnout buď záložní pistoli nebo brokovnici (GAS, MAN, AEP) nebo budou muset mít od organizátora označené AEG. To bude označeno pouze v případě, že projde před začátkem akce kontrolním měřením, které prokáže, že zbraň nepřesahuje při užití kuliček 0,2g 130 m/s (tolerance 5m/s). Další upřesňující pravidla budou sdělena na brífinku. Vstup do budov není bezpodmínečně nutný pro splnění herních úkolů, vytváří však taktickou výhodu.
WINTERS Podpraporčík | 173RD ABN. BDE. PV/CZ | 16.04.2015 21:41 |
To znamená že AEG s úsťovou rychlostí 135m/s je All Right... Bezva... My zkušenější víme co udělá 120m/s i na delší vzdálenost v baráku a přes rukavice... A lidé s GAS pistolí budou dosti znevýhodněni v rychlosti letu koule na protivníka a vězte, že ten rozdíl při nástřelu např. na blbejch 12m je markantní... Ale to je jen takový můj popint. Henry má nejpromakanější pravidla i akce a za to ho uznávám!
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 13.04.2015 00:35 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Instrukce pro příjezd na místo akce. Níže najdete dvě jednoduché mapky, které vám usnadní nalezení příjezdu k bráně do areálu, ve kterém se uskuteční akce. Mapky doporučuji vyfotit / uložit do mobilu, protože se jedná o nový areál a předpokládám že nikdo z vás nemá zkušenosti s dopravou na toto místo. Doporučuji držet se cedulí s šipkami k "PAINTBALL ELITE". Parkovat se bude přímo uvnitř areálu na zpevněné cestě. "Odkaz na místo" konání akce. "Mapa" pro orientaci v Hukovicích, "mapa" pro nalezení správného vjezdu do areálu.

Registrační poplatek se bude platit přímo z auta při vjezdu do areálu. Prosím vás tedy, abyste se složili / nachystali si nejlépe platbu za všechny osoby v autě najednou pro urychlení registrace. Důrazně doporučuji přijet včas. Hráči, kteří přijedou pozdě budou muset vyčkat u vjezdu do areálu na začátek registrace pro pozdě příchozí, který začne zhruba v 9:45 a budou penalizováni zvýšeným vstupným. V případě pozdního příjezdu tedy vypněte motor a počkejte u brány na příchod organizátora. Pokud dojedete k areálu, za jehož bránou uvidíte budovy, jste špatně. Správný vjezd do areálu je z druhé strany, viz třetí mapa výše.
SPEIRS Vojín | NEMÁM TEAM | 13.04.2015 09:29 |
Super popis cesty/mapky, díky.
COCIN Vojín | ATZ | 14.04.2015 08:59 |
Ahoj Henry, včera jsem psal email ohledně registrace, prosím o potvrzení.. díky
UDOLIMLADYCH Poručík | UDO.BC4MILITARY | 12.04.2015 06:39 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Na 18.4. bude sucho . Takovou předpověd jsem slyšel včera  2 x v rádiu . Takže normálni člověk si z toho kousek veme a  Bude sucho . Jaké budou teploty to fakt  nevim . Ale vím ,že budou klíštata !
NOY Nadrotmistr | NEMÁM TEAM | 10.04.2015 22:46 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
ted uz si jen prat pekne pocasi

HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 11.04.2015 09:45 |
K počasí se už raději nebudu vyjadřovat, nicméně vypadá to, že bude asi teplo
SPEIRS Vojín | NEMÁM TEAM | 04.04.2015 17:52 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Ahoj. Nebylo by možné do pravidel dopsat, že z oken budov se může střílet i se silnější zbraní, ničemu by to vadit nemělo, ne? Příklad: Vlezu do budovy se záložní zbraní, jdu do okna z kterého chci sejmout primární zbraní týpka co je venku, Tak jak jsou pravidla psána, bych porušil pravidlo, že se se silnější (neoznačenou zbraní organizátorem) v barákách střílet nesmí. Ale budu střílet ven, takže by to ničemu nemělo vadit 1, nechci porušovat pravidla, 2. nechci se pak s někým dohadovat, jak to, že jsem z baráku ven střílel takovouto zbraní.
OTT1K Generál major | C.A.A.S. | 04.04.2015 17:59 |
A co když se stane, že podél zdi baráku na tebe půjde skupinka a vynoří se 15 metrů od tebe? Přehodíš si na pistoli? Myslím, že tak jak to je, je to OK. I 120 m/s na blízko více než dost.
SPEIRS Vojín | NEMÁM TEAM | 04.04.2015 18:04 |
Tak to se může stát i když budu střílet normálně z poza rohu, že jo
GIZMO_CZ Podplukovník | GREY GHOST AIRSOFT TEAM PROSTĚJOV | 04.04.2015 18:07 |
Přesně tak! Spekulujte dělejte složitý pravidla a máte na průser zaděláno. Čím jsou pravidla jednodušší tím méně je problémů. Henry to má zmáknuté si myslím velmi dobře, tak že není důvod to jakkoliv měnit a překrucovat. Já osobně bych v budovách dal jen a pouze záložky a basta ale to je pouze jen a jen můj názor. Všichni víme dobře co udělá leknutí a nebo adrenalin.
OTT1K Generál major | C.A.A.S. | 04.04.2015 18:19 |
To by dokázal každej se 150 m/s kempnout do okna, vystrčit hlaveň a sypat , ale takhle to bude zajímavější.
WINTERS Podpraporčík | 173RD ABN. BDE. PV/CZ | 04.04.2015 18:31 |
To zase řešíte hovna... Které jsou za Vás už dávno vyřešené.
NEMESI Rotný | | 26.03.2015 21:05 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Henry mam vic jak 130 ustovku da se tam vyhnout hrani v budovach nechci to zase rozebírat..nebo je to cqb....????????????dik moc
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 01.04.2015 20:40 |
Všechny vlajky jsou umístěny mimo budovy. Teoreticky tedy není nutné do budov vstupovat a navíc se určitě najde velké množství hráčů na tvé straně, kteří do budov budou moci vstoupit. Řekl bych že budovy naskýtají taktickou výhodu, ale naprosto nezbytné nejsou.
NOY Nadrotmistr | NEMÁM TEAM | 11.02.2015 19:33 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
psi doporucuji odvest den predem a na uzemi byti prez noc
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 11.02.2015 22:30 |
Oba psi budou odvedeni majitelem v sobotu časně ráno. Já se k těm zabijákům určitě nepřiblížím Vstup do areálu mimo dobu akce důrazně nedoporučuji ve vašem vlastním zájmu.
HYPKO Rotmistr | NEMÁM TEAM | 11.02.2015 10:54 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Henry, jak poznáš kolik přijede talibánců a kolik jednotek U.S?? Ať pak nepřijede 30 tálibů a 60 mariňáků. Chtělo by to přidat ještě do těch možností registrace za kterou stranu kdo půjde. Ale jestli to máš nějak pořešené tak sorry, že s tím otravuju.
NYIZIEL Nadrotmistr | NEMÁM TEAM | 11.02.2015 21:26 |
tuším, že se to řeší klasickým označením barevnou rozlišovací páskou  
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 11.02.2015 22:26 |
HYPKO: Dobrá otázka. Po zkušenostech z prvního dílu tě můžu ujistit, že vysoké množství hráčů v civilním, nebo autentickém oděvu afghánského typu nedorazí. U.S. jednotky budou označeny modrou na obou pažích (viz popis akce / označení stran
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 10.02.2015 23:03 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Dovolte mi, abych vás pozval na pokračování úspěšné akce "Taliban Hunters 2", jejíž registraci jsem nyní po dlouhém jednání mohl konečně otevřít. Akce se odehraje v prostoru pro většinu airsofťáků zcela neznámé raketové základny Hukovice nedaleko Nového Jičína. Tato základna vyniká svou vyjimečnou zachovalostí, kompletním zalesněním a mnoha překážkami, které zlepšují taktické herní možnoti a výborně se hodí pro koncept akce. Více informací naleznete v popisu akce.

http://airsoftkoalice.cz/server/uploads/big/2015-02/taliban%20hunters2%20-%20plakat1.jpg

VEČIS Nadrotmistr | ASKULLERS | 05.02.2015 22:33 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 2
Kdy bude ta registrace teda?

HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 06.02.2015 23:34 |
Mám teď v jednání dva prostory. Bohužel se protáhlo jednání ohledně prostoru o který stojím víc. Na začátku příštího týdne už by to ale mělo být vyřešené a registrace bude otevřena