ZRUŠENO: KILLBOX 4 | Okres: Frýdek-Místek |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Frýdek-Místek: bývalá raketová základna TTM
GPS: 49.693153032695605,18.393289893865585 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 30.11.2023 15:00
GPS souřadnice: 49.693153032695605,18.393289893865585//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
POZOR AKCE JE ZRUŠENA PRO NEDOSTATEČNÝ POČET REGISTROVANÝCH
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zveme Vás na čtvrtý "KILLBOX", při kterém budou hráči zápolit o náhodně se objevující a zase mizející zařízení. Proti sobě tentokrát stanou pouze dvě strany. Mrtvoliště budou umístěna na populárních bodech na stranách (nikoliv v rozích) stejně jako při našich akcích série "The Battlefield". Akce se uskuteční v sobotu 2.12 na základně ve Frýdku-Místku.

Hra bez polední pauzy. Během 12 hodiny proběhne pouze krátká přestávka se srazem hráčů na středu herní plochy, sloužící výhradně k vyrovnání a protočení stran. 
 
Počet sniperů není omezen.

( i ) Od září 2023 zvyšujeme vstupné na všechny naše akce o celých 10 Kč. Všechny ostatní ceny zboží s služeb se budeme snažit držet v původní výši, i když některé občerstvení u nás kupujete za stejnou nebo dokonce nižší cenu než v supermarketech 

Na akci nabízíme zápůjčku zbraní a prodej kuliček. Bližší informace najdete zde.
Registrujte se prosím pouze jedním ze dvou níže uvedených způsobů, nikoliv více najednou. DĚKUJEME
Registrací získáte zvýhodněné vstupné a je možná dvěma způsoby. Zde na koalici nebo odesláním e-mailu.
Vstup bez registrace je bez problému možný za standardní vstupné viz níže.


(1) - Registrace skrz airsoftkoalici: za registrované jsou považovaní pouze hráči, kteří zde mají účet a jejichž nick (přezdívka) se objeví v tabulce (níže).

(2) - Registrace zasláním emailu: touto možností můžete registrovat jednotlivce či skupiny. Upozorňujeme, že registrace je kompletní až v okamžik, kdy vám přijde (do třech dní) potvrzení registrace. Poslední registrace přijímáme poslední pátek před akcí v 18 hod, kdy se registrace uzavírá.

Jednotlivci zašlou email na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude uvedeno:
 - jméno nebo příjmení či přezdívka
 - do předmětu emailu uveďte "KILL"

Tým nebo skupina hráčů se registruje odesláním emailu na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude:
 - název týmu (jen pokud se jedná o tým)
 - počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5)
 - pokud se nejedná o tým, ale skupinu hráčů, vypište jména nebo příjmení či přezdívky hráčů
 - do předmětu emailu uveďte "KILL"Kdy: sobota 02.12.2023 od 9:00
Kde: bývalá raketová základna TTM, Frýdek-Místek (nedaleko skládky FM)
Mapy: parkovištězápis hráčů a brífinkkonání akce (nedoporučujeme parkování jinde než na parkovišti skládky)

Maximální limity zbraní: 2,24J s 0,40g bb | 150 m/s s 0,20g bb: pouze pro AEG | výjimky viz "měli byste vědět"
Specifické omezení: žádné
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | 15-18 let s potvrzením "info"| mladší 15 let v doprovodu "info"

Obsazení: koncipováno pro 50 až 100 hráčů (rozdělení stran proběhne na místě)
Respawn: hromadný, každá 10. minuta
Pyrotechnika: akustická pyrotechnika přísně zakázána (výjimka pro dýmovnice - info níže)
Občerstvení: ne
Za kolik: při včasném příjezdu do 9:00:
 160,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 140,- (+ 20,- vratná záloha) zvýhodněné vstupné pro řádně registrované hráče* (info výše)


* Při zápisu po 9:00 bude vstupné navýšeno o 30 Kč a dotyčným nebude umožněn výběr strany
* U registrace musí hráči bez vyzvání předložit vlastní reflexní vestu. Vstup bez reflexní vesty navýší vstupné o 30 Kč nebo může být dotyčnému nabídnuta koupě nové vesty za 60 Kč.


- Kinetická energie zbraní je omezena na 2,24J (to platí pro všechny běžné zbraně kromě AEG viz níže)
- Na AEG jako jediné používáme metriku úsťové rychlosti, přičemž ta je omezena na 150 m/s
- Mimo limit běžných zbraní spadají pouze opakovací pušky na manuální, plynový či HPA pohon označované jako "sniperky", jejich maximální kinetická energie je 3,59J

- Limity se započtenými tolerancemi jsou: kinetická energie 2,38J, AEG 155 m/s, opakovací pušky 3,77J
- Zbraně měříme vždy s našimi kuličkami: úsťovou rychlost s bb o váze 0,20g / kinetickou energii s bb o váze 0,40g
- Zbraně měříme buďto namátkově nebo všem hráčům ještě před registrací

- Na akci je zakázána všechna pyrotechnika, která dělá jakýkoliv hluk - hraje se v lese
- Výjimka z výše uvedeného platí pouze pro tiché dýmovnice, které smějí být vrhány pouze na asfaltové cesty a pouze pokud není sucho.
- Hráči obdrží při zápisu číslo, které musí mít během hry viditelně vystaveno pro snazší identifikaci nepřiznavačů
- Každý hráč musí být vybaven reflexní vestou / hráčům bez reflexní vesty bude navýšeno vstupné
- Na všech našich akcích platí zákaz používání laserových zaměřovačů a stroboskopů

- Na akci jsou nově povoleny všechny zbraně na bázi HPA avšak:
  + Účastník si musí donést a nainstalovat vlastní zámek regulátoru a stahovací pásku
  + Musí se s kuličkami o váze 0,40g vlézt do limitu kinetické energie
  + Nesmí přesáhnout kadenci 25 kuliček za sekundu

- Je nezbytně nutné seznámit se s "důležitými bezpečnostními pravidly" viz poslední sekce popisu akce
- Všeobecná jednotná pravidla všech akcí, které za airsoftgods.cz pořádáme se dočtete na webu airsoftgods.cz.
- Dodatečná pravidla pro tuto akci se dočtete na této stránce (viz výše i níže). 08:20 - 09:00 Zápis hráčů
09:05 - 09:30 Rozdělení stran a brífink
09:45 - 09:55 Začátek akce
12:00 - 12:10 Sraz na středu kvůli protočení stran
12:20 - 12:30 Začátek druhé části akce
14:30             Konec akce


Hráči, se rozdělí na 2 strany. Náplní akce bude dobývání a držení zařízení, která se budou náhodně objevovat kdekoliv na herní ploše (zařízení = časovač který přičítá čas straně, která jej aktuálně drží).

Po uplynutí předem neurčené doby se přestane čas na některých zařízeních přičítat a vysílačkou budou dodány koordináty k dalším nově objeveným zařízením, které budou vždy na takticky atraktivních místech. Všichni hráči budou vybaveni mapami prostoru s kótami.

Kóty nových i zaniklých zařízení budou oznamovány vysílačkami na určeném kanále PMR a kanále VHF. Tyto kanály jsou určeny pouze k poslechu. Navíc se v okamžik aktivace nového zařízení na místě ozve velmi hlasitý tón sirény. Díky tomu tak budou moci hráči dle odposlechu vyrazit směrem k novým bodům i bez vysílaček, které je velmi vhodné mít, avšak není to povinnost.Před akcí nebo kdykoliv během akce si můžete pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraně získáte ve stánku s občerstvením nebo u organizátora. Ceny zápůjček na celou akci vč. baterie, točného zásobníku a záruky okamžité výměny v případě závady jsou od 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat a to odesláním emailu s žádostí na "airsoft-akce@seznam.cz". (Info o zbraních)

Občerstvení tentokrát na akci nebude. Stejně tak nebude polední pauza. Ve 12 hodin bude sraz všech hráčů na středu herní plochy, proběhne přerozdělení, protočí se strany a bez zbytečného prodlení začne druhá část.


Při zápisu hráčů, mohou být zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce, pořádané portálem airsoftgods.cz (tedy i tato) "odkaz na tyto pravidla", ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla.

Čtěte pozorně:
Na této akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí airsoftovými zbraněmi. Ty mohou způsobit bolestivá či krvácivá zranění, poškození chrupu a dokonce i destruktivní poranění očí atd. Každý účastník odpovídá za ochranu svého zraku a je povinen jej adekvátně chránit kvalitními brýlemi určenými pro airsoft. Brýle musí být nasazeny po celou dobu přítomnosti na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech. Za adekvátní ochranu zraku nejsou považovány brýle a masky s mřížkou v zorném poli!

Důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající nepovinné ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, ochrana chrupu, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika případného zranění jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné nepovinné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které neodpovídá pořadatel ani střelec. Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší mírou opatrnosti a ostražitosti. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, spadlé stromy, vstupy do podzemních prostor, odřezané zbytky trčícího železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Statika objektů je v obzvláště špatném stavu a hrozí jejich zřícení, proto je vstup do nich a na jejich střechy přísně zakázán stejně tak jako přibližování se k nim na méně než 2 metry. Registrací, zapsáním se na akci či vstupem do herního prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftgods.cz, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.

UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
Pupikus Deathwatch
Honzys C.A.A.S.
Generál major
Soky Lost Comando
Štabní rotmistr
Maikel C.A.A.S.
Četař
Stejsky nemám team
Podpraporčík
misajurik nemám team
Rotmistr
kazo1 SAC
Major
MikeWazovski nemám team
Svobodník
PetrKov nemám team
Plukovník
Ondrejfiala nemám team
Rotný
Usire HA
Svobodník
IngeBorg HA
Svobodník
MatesH nemám team
Nadrotmistr
Jogo nemám team
Četař
100pka Čubáci
Rotný
Falkon Lost Comando
Rotmistr
palkman Lost Comando
Nadrotmistr
MichalGlaser nemám team
Četař
Al3Xcz nemám team
Rotný
HOPR Black Ghost
Podporučík
Host - jakubPRO
Přidán od: HOPR
Black Ghost
Nadpraporčík
DomiPo Čubáci
Svobodník
Sova nemám team
Svobodník
Radek887887 nemám team
Vojín
Texas77 nemám team
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 30.11.2023 17:21 | odpovědět |
Komentář akce: Zrušeno: KILLBOX 4
Z důvodu nenaplnění minimální účasti jsme nuceni zrušit akci plánovanou na tuto sobotu: KILLBOX 4. Navíc na sobotu hlásí celodenní sněžení, teploty nepřekračující -2°C a vítr 19 km/h. I kdyby se do zítřka počet registrovaných vyšplhal na nutných 50, tyto podmínky by i tak odradily některé již registrované hráče a mohl by se opakovat scénář z X-FIRE, kdy se přihlásilo 70 hráčů a dorazilo 44. Registrovaní hráči byli informováni formou emailu. Všem, kteří měli zájem o účast se tímto omlouváme.
SOKY Štabní rotmistr | LOST COMANDO | 30.11.2023 18:35 |
Škoda, že lidi jsou líní a nechce se jim na jednu z posledních kvalitních akcí v letošním roce. Tak snad to bude příští rok lepší.
TOMIN44 Podporučík | S.A.R. | 30.11.2023 20:32 |
Přesně tak, navíc akce na sněhu mají tu nejlepší atmosféru! Stačí se jen dobře obléct.
MICHALGLASER Četař | NEMÁM TEAM | 01.12.2023 18:20 |
To že bude sněžit je problém? Jezdí se za každého počasí.jen rymyckari kňučí že je zima..jezdilo se i v -30 stupnich i se spalo venku.i kdyby to mělo být o 20 lidech tak by to bylo super
SOKY Štabní rotmistr | LOST COMANDO | 01.12.2023 22:16 |
20 lidí na Leskovec je opravdu dost málo. Navíc nikdo nemůže mít za zlé Henrymu, že nepojede 100km tam a zpátky jen pro to, aby se mu nezaplatil ani benzín.
100PKA Rotný | ČUBÁCI | 30.11.2023 10:57 | odpovědět |
Komentář akce: Zrušeno: KILLBOX 4
Při jakém minimálním počtu hráčů se bude akce konat? Díky
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 30.11.2023 17:24 |
Ahoj, minimum je 50. Akci jsme tedy zrušili