⭐OPERACE LESKOVECKÁ SVOBODA⭐ | Okres: Opava |
Pořadatel akce: Permonik / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Leskovec, bývalá raketová základna
GPS: 49.78092158828371,17.915847301483154 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 02.06.2023 20:00
GPS souřadnice: 49.78092158828371,17.915847301483154
⭐ OPERACE LESKOVECKÁ SVOBODA ⭐

Rád bych Vás pozval na naši 24H akci ,kde se spojí oblibené mody ,které jste u nás již hráli.
Budou to 3 mody+nočni část. 3 herni strany spojené do jednoho příběhu se zakončením
v noční časti hry.Hra bude zážitek pro všechny zůčastněné proto neváhejte a doražte.

Příběh:

V provincii Leskovec se usadila militantní teroristická Organizace Black crow, která uzemí
kompletně ovládá a terorizuje ostatní provincie raketovými útoky a vykořistovaní místního
obyvatelstva.Na pomoc a zvládnutí situace byla vyslána armáda Republiky Leskovec spolu se
speciálními jednotkami, které mají za ůkol zlikvidovat Black crow a stabilizovat provincii
pro těžbu cených kovů, které se tam nachází.V provincii se také nachází domorodé obyvatelstvo ,které ze vzniklé situace není nadšeno a však také neuznavá vládu republiky.Místni stařešina
se chystá ze situace vitěžit co nejvic pro sebe a pro svoje obyvatelstvo.

Více info a rozdělení stran na briefingu!!!!!!!

PS:Kdo budeme mít zájem hrát za místní obyvatelstvo tak se vyžaduje neutrální ústrojení.
      (ne maskovací)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram

08:00-09:00        Zápis hráčů

09:30-10:00        Rozdělení stran a briefing

10:00                  Začátek

14:00-14:30       Tombola  od  ProfiAirsoft

14:30 - 10:00     Konec

 Časové pauzy na občerstvení není určen a může se využít kdykoliv.
 Občerstvení bude k dispozici 24 h.
 Pitná voda zajištěna + místní WC.
 Místo pro stany zajištěno.
 Na akci bude zajištěn stánek s airsoftovým zbožím od  ProfiAirsoft.
 Nabíjení baterií zajištěno !!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VYŽADOVANÁ REFLEXNÍ VESTA !!!!!!
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VSTUPNÉ:

 300,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*

 250,- (+ 20,- vratná záloha) zvýhodněné vstupné pro řádně registrované hráče*

  Každý hráč při zaplacení registrace dostane kartičku s barvou a číslem.

 (Slouží pro identifikaci hráče při stížnostech). Kartičku vždy příi odchodu z areálu vracejte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maximální limity zbraní: 2,24J s 0,40g bb HPA | 150 m/s s 0,20g bb: pouze pro AEG |

Specifické omezení: žádné

Věkové omezení: od 18 let bez omezení | 15-18 let s potvrzením "info"| mladší 15 let v doprovodu "info"

HPA : POVOLENO/ BUDE PLOMBOVÁNO

DMR  POUZE PŘI VYPNUTÍ FULL AUTO, NEMUSÍ BÝT REÁLNÁ PŘEDLOHA. FULL AUTO  JEN NA TLAČNÉ ZÁSOBNÍKY,VÝJIMKU MAJÍ KULOMETY. HPA ZBRANĚ MĚŘÍME V GRAMÁŽI KTEROU POUZÍVÁTE  MAX 2J

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝKON ZBRANĚ:

Nad 3J zákaz střelby pod 20 metrů

Nad 1.7J zákaz střelby pod 10 metrů

Nad 1,3J zákaz střelby pod 5 metrů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kinetická energie zbraní je omezena na 2,24J (to platí pro všechny zbraně kromě AEG viz níže)
- Úsťová rychlost je omezena na 150 m/s (na m/s se budou měřit pouze AEG)

- Výjimka platí pouze pro opakovací pušky na manuální či plynový pohon, jejich maximální kinetická energie je 3,59J

- Limity se započtenými tolerancemi jsou: kinetická energie 2,38J, AEG 155 m/s, Opakovací pušky 3,77J

- Zbraně měříme vždy s našimi kuličkami: úsťovou rychlost s bb o váze 0,20g / kinetickou energii s bb o váze 0,40g

- Zbraně měříme buďto namátkově nebo všem hráčům ještě před registrací

Obsazení: koncipováno až pro 100 hráčů (rozdělení stran proběhne na místě)

Respawn: ZÁVISÍ NA PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE HŘE !!!!

Pyrotechnika:  DÝMOVNICE POVOLENY (JEN NA MÍSTECH URČENÝCH ORGANIZÁTOREM) !!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVIDLA:

- Zákaz střelby na off zóně, na parkovišti a o pauze (vyjímka je předem vyhrazený prostor pro seřízení zbraní).

- Zákaz používání pyrotechniky neřekne li organizátor jinak.

- Zákaz vstupu do bunkrů, budov a na budovy krom vyjímek určených organizátorem.

- Počítá se zásah do všech částí výstroje i výzbroje.

- Na vzdálenost kratší než je povoleno použít primární zbraň s daným výkonem by měla být použita záložní zbraň a nebo " MÁŠ ".

- " MÁŠ " platí stejně jako zásah kuličkou.

Podmínkou pro vyřazení hráče na " MÁŠ " je zamířit na soupeře ve stejnou chvíli v jakou mu oznámím, že je zasažen.

- Mrtvý hráč v herním poli musí být označen reflexní vestou nebo zvedlou rukou.

- Hráči mladší 15 let musí mít předem vyplněný dotazník s poddpisem zákonného zástupce.

(Možnost dostat list k podepsání u vstupu do areálu při registraci.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berte prosím na vědomí, že při hře samotné může dojít ke střelbě na vaši osobu i na velmi krátké vzdálenosti, což je v rozporu s etikou, ne však s pravidly akce. Důrazně tedy doporučujeme vzít si odpovídající ochranné pomůcky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma atp. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které neodpovídá pořadatel ani střelec.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá.  Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy
řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Každý zodpovídá za své jednání , pořadatel nenese odpovědnost za případné zranění.Budeme se těšit na vaši účast  ASGOT tým.

userodpověď 1TeamÚčast na akcíchHodnost
Pupikus ASGOT
Kubis ASGOT
Major
Hawky44 Lost Comando
Rotný
Stoun Ano Khazar
Štábní praporčík
Ades Ano Khazar
Praporčík
petrix221 Ano nemám team
Nadrotmistr
Marketa ANO AloneSniper
Nadpraporčík
Kong ANO ASGOT
Praporčík
Filmaster nemám team
Podporučík
Luker злые волки
Rotmistr
drago ASGOT
Nadrotmistr
PetrKov Ano nemám team
Major
GeorgioCZE nemám team
Nadporučík
Permonik ASGOT
Podporučík
Nogy Ano ASGOT
Major
Jan98 ne ASGOT
Nadrotmistr
MattiasPablo ano AirsoftNovýJič…
Četař
Stasik nemám team
Rotný
dudkovic Ano Tactical…
Četař
Host - HellMajk
Přidán od: Stasik
Šnicl Force
Podpraporčík
Deotto ANO Army Mjölnir…
Štábní praporčík
Rasty26 P.A.S.T.
Rotmistr
JiriCZE NATO
Plukovník
Tonislav ANO P.A.S.T.
Rotmistr
Amest Tactical…
Rotný
VildaCZE ANO 2X nemám team
Vojín
HOPR ANO 2X Black Ghost
Podpraporčík
Host - jakubPRO
Přidán od: HOPR
Black Ghost
Nadrotmistr
SedloFakinOne nemám team
Vojín
ThomasinoCZ ano nemám team
Vojín
MadLion nemám team
Desátník
zuzzraven nemám team
Vojín
Dandy Ano
Vojín
K8UB nemám team
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem