FREEZBOX 6 | Okres: Frýdek-Místek |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Frýdek-Místek: bývalá raketová základna TTM
GPS: 49.693153032695605,18.393289893865585 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 10.03.2023 18:00
GPS souřadnice: 49.693153032695605,18.393289893865585


Zveme vás na naši první akci roku 2023 v areálu TTM. Jedná se o šesté pokračování každoroční akce FREEZBOX, která se je naplánována na 11.3. Hráči budou rozděleni na 3 strany, které proti sobě stanou při bojích o zařízení, která se budou náhodně objevovat a mizet po celém herním prostoru. Kóty nových zařízení budou všem hráčům distribuovány pomocí vysílaček jak na PMR, tak VHF. Na každé nové zařízení bude upozorněno krátkým zahoukáním sirény, což ocení zejména hráči bez vysílaček. Akce se uskuteční v případě, že nebude pršet, teplota nebude nižší než -3°C a přihlásí se alespoň 45 hráčů.

Informace pouze pro snipery: Na akci bude omezen počet sniperů s opakovacími puškami do 3,59J a to na 6. Jejich registrace je platná pouze při registraci přes airsoftkoalici a to v případě, že do příslušné kolonky vyplní "sniper". Akceptujeme pouze 6 sniperů. Jakmile bude jejich registrace naplněna, další pokusy o registrace sniperů budeme automaticky kickovat. Pokud na akci dorazí hráč se sniperkou, aniž by byl jedním z oněch šesti registrovaných, nebude se svojí puškou vpuštěn do hry.


Na akci nabízíme zápůjčku zbraní, baterií a prodej kuliček. Bližší informace najdete zde.


Registrujte se prosím pouze jedním ze dvou níže uvedených způsobů, nikoliv více najednou. DĚKUJEME
Registrací získáte zvýhodněné vstupné a je možná dvěma způsoby. Zde na koalici nebo odesláním e-mailu.
Vstup bez registrace je bez problému možný za standardní vstupné viz níže.


(1) - Registrace skrz airsoftkoalici: za registrované jsou považovaní pouze hráči, kteří zde mají účet a jejichž nick (přezdívka) se objeví v tabulce (níže).

(2) - Registrace zasláním emailu: touto možností můžete registrovat jednotlivce či skupiny. Upozorňujeme, že registrace je kompletní až v okamžik, kdy vám přijde (do třech dní) potvrzení registrace. Poslední registrace přijímáme poslední pátek před akcí v 18 hod, kdy se registrace uzavírá.

Jednotlivci zašlou email na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude uvedeno:
 - jméno nebo příjmení či přezdívka
 - do předmětu emailu uveďte "BOX"

Tým nebo skupina hráčů se registruje odesláním emailu na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude:
 - název týmu (jen pokud se jedná o tým)
 - počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5)
 - pokud se nejedná o tým, ale skupinu hráčů, vypište jména nebo příjmení či přezdívky hráčů
 - do předmětu emailu uveďte "BOX"Kdy: sobota 11.03.2023 od 9:00
Kde: bývalá raketová základna TTM, Frýdek-Místek (nedaleko skládky FM)
Mapy: parkovištězápis hráčů a brífinkkonání akce (nedoporučujeme parkování jinde než na parkovišti skládky)

Maximální limity zbraní: 2,24J s 0,40g bb | 150 m/s s 0,20g bb: pouze pro AEG | výjimky viz "měli byste vědět"
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | 15-18 let s potvrzením "info"| mladší 15 let v doprovodu "info"

Obsazení: koncipováno pro 45 až 100 hráčů (rozdělení stran proběhne na místě)
Respawn: hromadný, každá 5. minuta
Pyrotechnika: akustická pyrotechnika přísně zakázána (výjimka pro dýmovnice - info níže)
Občerstvení: ne
Za kolik: při včasném příjezdu do 8:45:
 150,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 130,- (+ 20,- vratná záloha) zvýhodněné vstupné pro řádně registrované hráče* (info výše)


* Při zápisu po 8:45 bude vstupné navýšeno o 30 Kč a dotyčným nebude umožněn výběr strany
* U registrace musí hráči bez vyzvání předložit vlastní reflexní vestu. Vstup bez reflexní vesty navýší vstupné o 30 Kč nebo může být dotyčnému nabídnuta koupě nové vesty za 60 Kč.


- Kinetická energie zbraní je omezena na 2,24J (to platí pro všechny zbraně kromě AEG viz níže)
- Úsťová rychlost je omezena na 150 m/s (na m/s se budou měřit pouze AEG)
- Výjimka platí pouze pro opakovací pušky na manuální či plynový pohon, jejich maximální kinetická energie je 3,59J

- Limity se započtenými tolerancemi jsou: kinetická energie 2,38J, AEG 155 m/s, Opakovací pušky 3,77J
- Zbraně měříme vždy s našimi kuličkami: úsťovou rychlost s bb o váze 0,20g / kinetickou energii s bb o váze 0,40g
- Zbraně měříme buďto namátkově nebo všem hráčům ještě před registrací
- Na akci bude tentorkát omezený počet sniperů, kteří musí učinit speciální registraci. Info výše (2. odstavec)

- Na akci je zakázána všechna pyrotechnika, která dělá jakýkoliv hluk - hraje se v lese
- Výjimka z výše uvedeného platí pouze pro tiché dýmovnice, které smějí být vrhány pouze na asfaltové cesty a pouze pokud není sucho.
- Hráči obdrží při zápisu číslo, které musí mít během hry viditelně vystaveno pro snazší identifikaci nepřiznavačů
- Každý hráč musí být vybaven reflexní vestou / hráčům bez reflexní vesty bude navýšeno vstupné
- Na všech našich akcích platí zákaz používání laserových zaměřovačů a stroboskopů

- Na akci jsou nově povoleny všechny zbraně na bázi HPA avšak:
  + Účastník si musí donést a nainstalovat vlastní zámek regulátoru s plombou
  + Musí se s kuličkami o váze 0,40g vlézt do limitu kinetické energie
  + Nesmí přesáhnout kadenci 25 kuliček za sekundu

- Je nezbytně nutné seznámit se s "důležitými bezpečnostními pravidly" viz poslední sekce popisu akce
- Všeobecná jednotná pravidla všech akcí, které za airsoftgods.cz pořádáme se dočtete na webu airsoftgods.cz.
- Dodatečná pravidla pro tuto akci se dočtete na této stránce (viz výše i níže). 08:00 - 08:45 Zápis hráčů
09:05 - 09:30 Rozdělení stran a brífink
09:40 - 09:50 Začátek akce
12:00 - 12:15 Velmi krátká přestávka na středu herního prostoru pouze pro protočení stran
12:25 - 12:30 Začátek druhé části akce při které se otočí strany
14:30 - 15:00 Konec akce


Hráči, se rozdělí celkem na 3 strany (červení, žlutí a modří). Každá ze stran se následně rozdělí na dvě až tři družstva, která spolu budou kooperovat. Budou vybrány dvě frekvence (jedna PMR a jedna VHF) pro komunikaci (pro všechny strany), na kterých se budou pouze oznamovat koordináty nově objevených bodů zájmu.

Úkolem akce bude dobýt a držet co nejvíce aktivních bodů (na každém z nich bude digitální zařízení, které bude sčítat čas každé ze stran zvlášť). Po uplynutí doby (cca hodina) se přestane čas na daných místech počítat a všem stranám budou vysílačkou dodány koordináty k dalším bodům zájmu, které budou vždy takticky atraktivní. Všichni hráči každé ze stran budou vybaveni mapami.
Před akcí nebo kdykoliv během akce si můžete pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraně získáte ve stánku s občerstvením nebo u organizátora. Ceny zápůjček na celou akci vč. baterie, točného zásobníku a záruky okamžité výměny v případě závady jsou od 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat a to odesláním emailu s žádostí na "airsoft-akce@seznam.cz". (Info o zbraních)

Na akci je možné zapůjčit si i vysílačky. K dispozici je omezené množství vysílaček PMR s podkanály (uváděný dosah 5 km) za 50,- Kč.

Občerstvení na této akci tentokrát nebude, nebo bude pouze ve velmi omezené míře.


Při zápisu hráčů, mohou být zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce, pořádané portálem airsoftgods.cz (tedy i tato) "odkaz na tyto pravidla", ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla.

Čtěte pozorně:
Na této akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí airsoftovými zbraněmi. Ty mohou způsobit bolestivá či krvácivá zranění, poškození chrupu a dokonce i destruktivní poranění očí atd. Každý účastník odpovídá za ochranu svého zraku a je povinen jej adekvátně chránit kvalitními brýlemi určenými pro airsoft. Brýle musí být nasazeny po celou dobu přítomnosti na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech. Za adekvátní ochranu zraku nejsou považovány brýle a masky s mřížkou v zorném poli!

Důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající nepovinné ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, ochrana chrupu, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika případného zranění jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné nepovinné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které neodpovídá pořadatel ani střelec. Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší mírou opatrnosti a ostražitosti. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, spadlé stromy, vstupy do podzemních prostor, odřezané zbytky trčícího železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Statika objektů je v obzvláště špatném stavu a hrozí jejich zřícení, proto je vstup do nich a na jejich střechy přísně zakázán stejně tak jako přibližování se k nim na méně než 2 metry. Registrací, zapsáním se na akci či vstupem do herního prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftgods.cz, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.

userodpověď 1TeamÚčast na akcíchHodnost
Tib sniper 13.JUDE prapor…
Host - Uživatel2
Přidán od: Henry
nemám team
Chuck Norris
Host - Uživatel3
Přidán od: Henry
nemám team
Armádní generál
Host - Uživatel4
Přidán od: Henry
nemám team
Generál poručík
karanos M.S.A.T.
Rotmistr
Jocy TOS
Nadrotmistr
Tomin44 S.A.R.
Podporučík
Pupikus Deathwatch
danpv Grey Ghost…
Armádní generál
Karl Cobra team…
Štábní praporčík
Lišák Black Ghost
Poručík
Bengi nemám team
Podporučík
Host - Tami
Přidán od: Radar
Xteampv
Nadporučík
Soky Lost Comando
Štabní rotmistr
Host - Deepwalker
Přidán od: SilverEagle
Guláš Tactical
Nadporučík
Host - Salieri
Přidán od: Counter27
Pendechos
Brigádní generál
traken222 nemám team
Štábní praporčík
SilverEagle Guláš Tactical
Nadrotmistr
Berry 13.JUDE prapor…
Nadpraporčík
Hadzim SAC
Nadporučík
Zipox Sniper/nahrada CCO
Štábní praporčík
vencav Lost Comando
Rotmistr
m4rt1ncz Pendechos
Major
HonzaDTH Delta Team…
Nadpraporčík
Martin86 AirWolfs
Štabní rotmistr
Vitalij
Nadrotmistr
lintrom Strike Force…
Nadpraporčík
kazo1 SAC
Major
Hopka nemám team
Rotmistr
mouce nemám team
Svobodník
ErJu O.U.V.K.93
Desátník
Shmudla sniper nemám team
Podpraporčík
Hanees Šupácká legie
Podpraporčík
Dvojche nemám team
Praporčík
Basty AST Partyzáni
Nadrotmistr
Filmaster nemám team
Kapitán
Hrbel nemám team
Rotmistr
Foxik SAC
Praporčík
SAMURAI KATANA
Major
Gyro nemám team
Nadrotmistr
Jordy Tactical…
Praporčík
PetrKov nemám team
Plukovník
SamRych Sniper Rychna
Četař
Permonik ASGOT
Poručík
OrwickCZ IDF Givati
Štábní praporčík
Xena Rychna
Četař
Rokaro44 nemám team
Rotmistr
Honor nemám team
Štabní rotmistr
Schauvi nemám team
Kapitán
IngeBorg HA
Svobodník
fiddlestick SNIPER Kanárci
Nadrotmistr
bublinamagda Kanárci
Svobodník
TomPV nemám team
Štabní rotmistr
Troll nemám team
Vojín
h4nz2 Kanárci
Desátník
Wulfy Delta Team…
Rotmistr
Arminius Kanárci
Svobodník
VeverAk
Svobodník
Crifto nemám team
Podpraporčík
Hypergon nemám team
Četař
Falkon Lost Comando
Rotmistr
WarDeMord nemám team
Svobodník
Libor107 BIKERS
Nadpraporčík
polmat nemám team
Štábní praporčík
m4tul nemám team
Svobodník
Patrikkiller nemám team
Desátník
Host - Hyxo
Přidán od: Libor107
nemám team
Nadrotmistr
Joz24 División Azul
Rotmistr
Shendox Tactical…
Podpraporčík
DesertE4gle nemám team
Rotný
Kucis Lost Comando
Nadrotmistr
Vancak011 nemám team
Štabní rotmistr
witacz666 nemám team
Podpraporčík
palkman Lost Comando
Nadrotmistr
Tobydyk nemám team
Četař
Tuvok Béčka
Četař
Rostaraw Nightlegends
Nadrotmistr
Blackone nemám team
Štabní rotmistr
Texik Nightlegends
Štabní rotmistr
Kosma nemám team
Desátník
Bazcs89 nemám team
Svobodník
HOPR ANO 2X Black Ghost
Podporučík
Host - Max5
Přidán od: Texik
Nightlegends
Rotný
Host - jakubPRO
Přidán od: HOPR
Black Ghost
Nadpraporčík
Radical Nightlegends
Nadrotmistr
MrGlitch nemám team
Rotný
FunkyChunky Střelci z…
Rotný
Keon GOROLI
Svobodník
Samuel nemám team
Rotmistr
Maranty [AVA]
Nadrotmistr
Boboslav nemám team
Vojín
Host - IamNothing
Přidán od: Maranty
[AVA]
Rotmistr
Honza05 nemám team
Nadrotmistr
Swordmaestro10 nemám team
Nadrotmistr
Cptchinchilla nemám team
Svobodník
Skalda8844 nemám team
Vojín
Hudeslav nemám team
Vojín
Filko Nightlegends
Svobodník
Danys nemám team
Svobodník
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 13.03.2023 00:03 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 6
Děkujeme za účast všem hráčům, kteří dorazili na sobotní "Freezbox" i přes sněžení a proklamované freeze podmínky. Atmosféra na bojišti byla unikátní a několikeré rozsáhlé změny v držení území různými stranami byly až překvapivé. Výsledky naleznete na našem IG (odkaz) a fotky od nás a od Stoupy (tímto děkujeme za jeho návštěvu) kde se najde velká část účastníků opět naleznete na našem rajčeti zde: https://stalk3r.rajce.idnes.cz/ a na jeho zoneramě.

Další akci "VENOM 3" plánujeme za 14 dní (25.3) pro základnu ve Leskovci. Otevřeli jsme i registrace na jarní "TALIBAN HUNTERS 9" (8.4 FM), již klasický intenzivní "GUARDIAN:9" (15.4 Leskovec) a nedělní taktický "GUARDIAN:4" (16.4 Leskovec).
TOMIN44 Podporučík | S.A.R. | 13.03.2023 00:32 |
Fotky se taky moc povedly.
TIB | 13.JUDE PRAPOR AIRSOFT ŽDÁNICE | 14.03.2023 23:50 |
Supr fotky i akce, věci se mi sušily 2 dny cca stálo to za to, a i kluci od nas byli velmi spokojení.
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 10.03.2023 13:00 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 6
Zítřejší "FREEZBOX 6" se USKUTEČNÍ dle plánu. Ačkoliv předpověď v počátku týdne naznačovala dešťové srážky, aktuálně to na všech stránkách vypadá na teplotu v rozmezí +1°C až +3°C a slabé sněžení bez deště. Akce tedy bude mít zajímavou atmosféru, dostane svému názvu Freezbox a třeba se budou hodit i zimní převlečníky.

Bližší informace získáte třeba zde: https://www.ventusky.com
TIB | 13.JUDE PRAPOR AIRSOFT ŽDÁNICE | 10.03.2023 13:05 |
yes!
ROSTARAW Nadrotmistr | NIGHTLEGENDS | 11.03.2023 15:28 |
Budou někde fotky z dneška? Jinak super akce.
LINTROM Nadpraporčík | STRIKE FORCE BUKOVEC | 11.03.2023 17:04 |
Super akce. Jen škoda že počasí se na nás úplně neusmálo. Promočený jsem to v polovině zabalil a odšplouchal domů. Děkuji za Hru
TOMIN44 Podporučík | S.A.R. | 11.03.2023 22:32 |
Skvělá akce, neopakovatelné podmínky (takový blizzard jsem fakt ještě nezažil) a i přes totálně promočený gear jsem ke konci dne spokojený člověk!
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 13.03.2023 08:19 |
Děkujeme, jsme rádi, že se akce líbila
TLSSL Rotmistr | NEMÁM TEAM | 07.03.2023 18:33 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 6
Ahoj, proč jste začali omezovat počet sniperů?
TIB | 13.JUDE PRAPOR AIRSOFT ŽDÁNICE | 07.03.2023 19:43 |
Řekl bych, že henry nechce, aby z akce byla sniper aréna, a hra byla zakempená, protože na 10metrů čtverečních bude 25 sniperu.. Taky se sníží procento lidí, co si "sniper" jen říká, protože drží v ruce pušku s optikou, dívali se celý večer na novritsche a jsou mistři světa.
LIŠÁK Poručík | BLACK GHOST | 07.03.2023 21:22 |
Omezení na snipery platí už nějakou dobu, párkrát byli i jen 4 na hru.
TLSSL Rotmistr | NEMÁM TEAM | 08.03.2023 19:10 |
Jako chápu, že jde o to aby půlka týmu nekempila. Ale přijde mi, že 6 je fakt jako málo. To není šance se na takovou akci jako sniper prostě dostat. Navíc zrovna Leskovec není nějak malé hřiště si myslím, aby bylo omezení tak markantní.
SOKY Štabní rotmistr | LOST COMANDO | 08.03.2023 22:03 |
6 je maximum. Cokoliv vyššího už nepříznivě ovlivňuje hru. Souhlasím s TIBem.