CQB AIRSOFT_22 #29 | Okres: Frýdek-Místek |
Pořadatel akce: Sunrel / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Action Aréna
GPS: 49.732182522811094,18.29732447862625 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 07.05.2022 23:59
GPS souřadnice: 49.732182522811094,18.29732447862625
Poslední aktualizace informací 21.2.2022
 
...............................................................................................................................................
Klíčové vlastnosti Action Arény
...............................................................................................................................................
• opravdová CQB aréna
• přes 1200 m^2
• 2 herní patra
• důmyslně rozmístěné překážky (které podle vašich podnětů stále vylepšujeme)
• plně ozvučený prostor
• pro 10–25 lidí
• oblíbené herní módy (Deathmatch, Kill confirm, Money heist, Bomb defuse a další)
• možnost zapůjčení veškerého vybavení
• možnost zakoupení kuliček a plynu
• zajištěný parkovací prostor
• pravidelné akce po celý rok
Pokud si chcete v naší aréně uspořádat vlastní akci neváhejte nás kontaktovat na našem FB případně telefonicky.
 
...............................................................................................................................................
Harmonogram
...............................................................................................................................................
• Časy jsou uvedeny pouze orientačně pro představu!
• V případě začátku akce v jinou dobu je i harmonogram akce posunut.
• V případě, že by akce trvala jinou dobu je i harmonogram naškálovaný na danou dobu.
• 8:30
• sraz (na parkovišti)
• 8:30 – 9:00
• příprava hráčů, přeměření, rozdělení týmů (pokud někdo chce, tak prohlídka arény)
• 9:00 – 9:45
• Team deathmatch / Kill confirm
• 9:45 – 10:00
• Krátká pauza
• 10:00 – 10:45
• Kill confirm
• 10:45 – 11:00
• Krátká pauza
• 11:00 – 11:45
• Kill Confirm / Money Heist / Bomba
• 11:45 – 12:00
• Poslední pauza
• 12:00 – 13:00
• Kill Confirm / Money Heist / Bomba / Nové herní nápady
• 13:00
• Konec
 
 
.............................................................................................................................................
REGISTRACE
.............................................................................................................................................
• Registrace je možná přes FB akci (formou „Zúčastním se“), telefonickou domluvu, messenger, nebo AirsoftKoalici.
• Registrujte se jen jednou formou z výše uvedených možností!
• V případě zrušení registrace později než 2 dny před událostí bez udání řádného důvodu, hrozí dotyčnému BAN na události.
• Registrovaným, kteří nedorazí, bez udání řádného důvodu, hrozí BAN na události.
• Kapacita hřiště pro naše akce je maximálně 22 hráčů.
• Cena vstupného je 150 Kč.
• Účast je umožněná i neregistrovaným hráčům za příplatek 50 Kč, ale pouze do naplnění maximální kapacity hřiště.
• Platí se na místě, a to pouze v hotovosti.
..............................................................................................................................................
ACTION ARÉNA HERNÍ MENU
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Team deathmatch:
• Cílem je zabít všechny hráče z protějšího týmu.
• Každý hráč má jeden život.
• Když je hráč zasažený hráč [10] se stává okamžitě mrtvým hráčem [11] a odchází na hlavní respawn [2].
 
Kill confirm:
• Cílem je zabít všechny hráče z protějšího týmu.
• Zasažený hráč lze oživit/zabít.
• Když je hráč zasažen [10] zůstane na daném místě, kde ho zasáhli (ideálně si i sedne sedne) a zřetelně nahlas dokola opakuje barvu svého týmu a dále se chová jako zasažený hráč [12].
• Pokud k zasaženému [10] hráči přiběhne jeho spoluhráč, může jej oživit tím, že se jej chytne rukou kamkoliv a nahlas zřetelně napočítá do deseti (není-li určeno jinak) a následně zahlásí nahlas a zřetelně oba hráči, jak oživovaný hráč, tak i oživující hráč „OŽIVEN!“ a oživený hráč může pokračovat dále ve hře.
• Pokud k zasaženému hráči přiběhne protihráč, může jej zabít tím, že se jej chytne rukou kamkoliv a nahlas zřetelně napočítá do dvaceti (není-li určeno jinak) a následně zahlásí nahlas a zřetelně „MRTVÝ!“.
• Mrtvý hráč [11] odchází na hlavní respawn [2].
• Během počítání je zakázáno střílet. Počítání lze však přerušit a následně začít počítat od začátku.
• Pokud je zasažený hráč [10] během oživování zasažen má povinnost zásah zahlásit a jeho oživovací proces musí začít od začátku.
 
Bomb defuse:
• 1. tým chrání co nejdéle bombu.
• 2. tým se snaží bombu co nejrychleji zneškodnit
• Chránící tým před začátkem hry schová kdekoliv v herním patře bombu, tak aby byla vidět.
• Každý z týmu, co chrání bombu má pouze jeden život.
• Pokud se hráč, který chrání bombu, stane zasaženým hráčem [10] stává se okamžitě mrtvým hráčem [11] a odchází na hlavní respawn [2].
• Tým, který dobývá, má neomezený počet životů.
• Pokud je někdo z dobývajícího týmu stane zasaženým hráčem [10], stává se okamžitě mrtvým hráčem [11] odchází na herní respawn [3], kde se dotkne „totemu“, který ho vrátí do hry.
• Hra se primárně hraje pouze na jednom patře není-li určeno jinak.
 
Money Heist:
• Cílem je co nejrychleji ukradnout 4 pytle peněz protějšímu týmu a zároveň své pytle ochránit.
• Všichni hráči mají neomezený počet životů.
• Každý tým má určený svůj prostor pro herní respawn [3].
• Hráč má zakázáno chodit do prostoru vyhrazeného pro herní respawn [3] protějšího týmu, může však do něj střílet.
• Pokud se hráč stane zasaženým hráčem [10] okamžitě se dále stává mrtvým hráčem [11] a odchází na svůj herní respawn [3].
• Hráč se oživí, když se na herním respawnu [3] sejdou 3 a více členů jeho týmu (pokud se neurčí jinak), kteří jsou připraveni jít opět hrát (v tu chvíli se oživí všichni přítomní na herním respawnu [3], kteří jsou schopni jít hrát).
• Hra se odehrává v obou patrech.
• Hráč má zakázáno chodit, nebo střílet skrz první levé a pravé dveře po vstupu do herního prostoru z hlavního respawnu [2] (bude vyznačeno barikádou).
• Jeden hráč může vzít v jednu chvíli maximálně jeden pytel s penězi z nepřátelského trezoru.
• Pokud má hráč pytel s penězi může střílet pouze se zbraní bez pažby, nebo mít štít, tak aby splňoval pravidla pro Blindfire [14].
• Pokud se hráč stane zasaženým hráčem [10], když právě přemisťuje pytel s penězi, tak pytel pokládá na zem a pokračuje dále podle platných pravidel.
• S pytlem na peníze je zakázáno házet. Lze jej však položit nebo někomu předat.
• Hráč smí manipulovat pouze s pytlem na peníze od protějšího týmu, na své vlastní nesmí šahat.
• Pytle s penězi jsou označené barvou příslušného týmu.
• Hráč musí pytel s penězi odnést na základní mrtvoliště [2].
• Pokud hráč odnese pytel na základní mrtvoliště [2] stává se mrtvým hráčem [11] a musí dojít na svůj herní respawn [3], aby se opět oživil.
 
.............................................................................................................................................
Action Arena Easter Egg
.............................................................................................................................................
• Každou událost je v prostoru arény schován jeden poukaz na volný vstup.
• Volný vstup mohou hráči hledat během hry
• Volný vstup je vždy schován na viditelném místě, tak aby hráč nemusel pohybovat s inventářem arény.
• Pokud hráč nalezne volný vstup musí jej pro aktivaci přinést pořadatelům.
• Hráči mají přísný zákaz hledat poukaz na volný vstup během pauzy.
• Zasažení [10] i mrtví hráči [11] mají přísný zákaz hledání volného vstupu.
• Poukaz mohou hledat pouze živí hráči během hry.
• Poukaz je myšlen jako odměna za všímavost během hry, jelikož je vždy na dostatečně viditelném místě.
...............................................................................................................................................
PŮJČOVNÉ
...............................................................................................................................................
Věci na půjčení je nutné objednat předem, a to buď telefonicky nebo přes PM.
• Pistolový set (Plynová pistole + dlouhý zásobník na 50 ran) – 400 Kč
• AEG set (cqb M4 + tlačný zásobník na 120 ran + akumulátor) – 400 Kč
• Brýle/Maska/Hadice/Akumulátor – 50 Kč
• Nasvětlovací tlumič – 150 Kč
• Taktická vesta/HPA láhev/Regulátor – 100 Kč
• Zásobníky (m4, hpa glock, gas glock,) – 50–200 Kč/kus
• Samostatná pistole – 200 Kč
 
 
...............................................................................................................................................
PRODEJ
...............................................................................................................................................
• Na akci bude vždy možnost zakoupení klasického i nasvětlovacího střeliva, Greengas a plničky. (Ceny jsou dostupné na webu https://www.actionshop.cz/)
• Po předchozí domluvě je možné si na místě vyzvednout objednávku z obchodu Actionshop.
 
 
..........................................................................................................................................
OBECNÉ PRAVIDLA (PROVOZNÍ ŘÁD ARÉNY)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Obecná pravidla platí pro všechny osoby pohybující se v objektu arény (tj. i pro osoby neúčastnící se akce) a také pro všechny zúčastněné všech soukromých.
• Vstup do prostoru Arény pouze s adekvátní ochranou zraku.
• Osoba pohybující se v objektu je povinna dbát pokynů organizačního týmu, nebo správců arény.
• Osoba pohybující se v objektu je povinna vždy uposlechnout organizačního týmu, nebo správců arény.
• Svou přítomností v objektu souhlasím se zpracováním osobních údajů.
• Svou přítomností v objektu souhlasím se zveřejněním audio a vizuálních materiálů pořízených během akce.
• Střelba mimo herní aktivitu je povolena pouze pro přeměření, seřízení a ověření funkčnosti zbraně, a to pouze ve vyznačeném herním prostoru.
• Vysílačky jsou povoleny (s použitím podle platných norem ČTÚ).
• Osoba pohybující se v objektu je povinna v aréně udržovat pořádek a vše co si přinese si následně odnese, nebo vyhodí do připravených odpadkových košů.
• Osoba pohybující se v objektu je povinna dodržovat bezpečnou manipulaci se zbraní v neherním prostoru (na nikoho nemířit, zásobník mít mimo zbraň, nemít prst na spoušti atd.)
• Pokud víte, nebo máte podezření, že kdokoliv porušuje pravidla, nahlaste jej prosím organizačnímu týmu, nebo správcům arény.
• Pokud máte jakýkoliv problém, nebo připomínky nahlaste jej prosím organizačnímu týmu, nebo správcům arény.
• Komukoliv, kdo bude opakovaně porušovat jakékoliv pravidla, hrozí zákaz vstupu (BAN) do objektu a na události.
• Zákaz použití síťkových brýlí.
• Zákaz používání veškeré pyrotechniky.
• Zákaz použití neschváleného střeliva dle [17].
• Zákaz užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek během události.
• Zákaz vstupu pod vlivem zákaz alkoholu, omamných a psychotropních látek.
• Zákaz projevu fyzické agrese vůči účastníkům, organizačnímu týmu a správcům arény.
• Zákaz ničení, vynášení nebo poškozování čehokoliv v Aréně.
• Zákaz manipulace s překážkami a neherními objekty.
• Zákaz přelézání překážek.
• Zákaz vynášení odhalených zbraní mimo prostor arény.
• Zákaz zbytečné střelby mimo hru (vyprazdňování zásobníku po skončení hry apod.).
• V prostoru arény je zakázáno kouřit.
• Zákaz střílení do neherních oken objektu [7], ozvučení, osvětlení, či jakékoliv elektroniky v aréně.
• Zákaz znečišťování čehokoliv v aréně.
 
 
 
..............................................................................................................................................
OBECNÉ HERNÍ PRAVIDLA
………………………………………………………………………………………………………………
• Povoleny jsou všechny platformy a hnací média (AEG, AEP, GBB, HPA, manuál).
• Výkon všech zbraní je omezen horní hranicí 0,9 J s používaným střelivem s toleranční odchylkou +0,1 J (tj. maximální tolerovatelný výkon zbraně je 1 J neboli 100 m/s s 0,20 g).
• Minimální výkon zbraní je omezen na 0,25 J s používaným střelivem (tj. např. 50 m/s s 0,2g ).
• Výkon zbraní bude přeměřen se seřízenou a nastřelenou zbraní.
• Povolené střelivo do 0,23 g 6 mm. [17]
• Použití pouze tlačných zásobníků.
• Hráč je povinen jít před začátkem akce přeměřit všechny své zbraně, se kterými bude hrát.
• Granátomety jsou povoleny pouze na Greengas (případně Bluegas a další slabší pohony)
• Hráči jsou od sebe rozlišeni pomocí barevných pásků není-li určeno jinak.
• Rozlišovací pásek je hráč povinen mít na dominantní střelecké ruce není-li řečeno jinak.
• Hráč začíná každou hru vždy ve vyhrazené červeně označené zóně dotýkající se značek na stěně, když zazní povel „HRA“, nebo jiné zvukové oznámení k tomu určené.
• Střelba pouze jednotlivě [8].
• Zásah platí do těla, výstroje, zbraně i oblečení.
• Zásah je platný i od spoluhráče.
• Zásah je platný i pokud se hráč zasáhne sám.
• Odražený zásah neplatí.
• Mrtvý hráč [11] odchází na mrtvoliště [4] a zřetelně nahlas pořád dokola hlásí „MRTVÝ/MRTEV“ apod.
• Pokud je hráč zasažen, nebo jinak eliminován podle platných pravidel, je povinen neprodleně, hlasitě a zřetelně zahlásit „ZÁSAH/HIT/MÁM!“.
• Zasažený hráč [10] se nijak neúčastní probíhající hry. [12]
• Mrtvý hráč se nijak neúčastní probíhající hry. [9]
• Před vrhem granátu je hráč povinen hlasitě a zřetelně zahlásit „GRANÁT!“.
• Granát, který nevybouchne, nebo z něj nevyletí kuličky je neplatný.
• Zásah granátem platí, pokud hráče zasáhnou přímo kuličky z granátu, nebo se hráč nachází ve stejné místnosti, kde granát vybouchnul (pokud je hráč během výbuchu zcela schován za překážkou v dané místnosti tak je zásah neplatný).
• Granáty se smí házen nejdříve 10 sekund po zahájení hry.
• Granáty je povoleno házet přes překážky, štít a zábradlí na schodech.
• Granáty je povoleno házet skrz herní okna [13], schody a zábradlí.
• Granáty se smí házet ze spodního patra do horního, ale i z horního do spodního patra.
• Granáty se nesmí házet skrz díry v podlaze.
• Přes drobné díry a nedokonalosti v překážkách má hráč povolenou se pouze dívat nikoliv střílet.
• Skrz schody a zábradlí na schodech je povoleno střílet.
• Skrz herní okna [13] je povoleno střílet.
• Zákaz Blindfire. [14]
• Zákaz používání laserových zaměřovačů.
• Zákaz používání dvou a více zbraní současně [14].
• Zákaz používání plně automatické střelby.
• Zákaz používaní více ranné dávky.
• Zákaz používání binární spouště [5]
• Zákaz používání stroboskopu [6] na svítilně.
• Zákaz používání chrona [1] bez dozoru organizátora.
• Zákaz používání čehokoliv, co není moje, pokud mi to vlastník nedovolil.
• Zásah do štítu neplatí.
• Při střelbě zpoza štítu se musí hráč vyklonit celý (tak aby byl schopný se svou zbraní zamířit)
• „BANG BANG“ [15] pravidlo neplatí.
• „Knife kill“ [16] platí pouze v případě, že se hráč dotkne druhého hráče rukou, nebo gumovou replikou nože apod.
• Hráč má právo na to se vzdát a poté odejít jako mrtvý hráč [11] na mrtvoliště [4].
• Pokud během hry dojde k situaci, kdy se hráči nejsou schopni dohodnout, kdo koho zasáhl první, stávají se oba hráči zasažení [10].
• Hráč je povinen respektovat dodatečné nápisy uvnitř arény upravující pravidla.
• Mrtvý hráč po příchodu na hlavní respawn [2] je povinen se započítat na počítadle.
• Po konci každé hry jsou hráči povinni z arény odnést všechny věci které tam nepatří (miny, granáty, kuličky, plyny apod.)
• Věci, které zůstanou v aréně z minulé hry (granáty, miny apod.) nesmí být v další hře znovu použity. (Hráč musí mít všechny své věci, které chce použít během hry s sebou na začátku hry v určené červené startovací zóně)
 
..........................................................................................................................................
DEFINICE POJMŮ
……………………………………………………………………………………………………………
• Chrono [1] – zařízení pro přesné přeměření úsťové rychlosti a energie airsoftové zbraně.
• Hlavní respawn [2] – místo, kde e schází hráči po každé hře, mají zde své věci a řeší se většina organizačních záležitostí.
• Herní respawn [3] – vyhrazené prostory, kde se může hráč za určitých podmínek oživit během hry.
• Mrtvoliště [4] – místo kde hráč odchází, jestliže je mrtev. Tímto místem v závislosti na typu hry může být buď Herní [3], nebo Hlavní respawn [2].
• Binární spoušť [5] – režim při které zbraň vystřelí jak při stisku, tak i při uvolnění spouště.
• Stroboskop [6] – režim na svítilně, kdy svítilna sama bliká. Jako Stroboskop se nepovažuje, pokud hráč bude se svítilnou blikat sám.
• Neherní okno objektu [7] – skleněná okna vedoucí ven z objektu.
• Střelba jednotlivě (SEMI) [8] – režim střelby, kdy musí střelec po výstřelu uvolnit a opět stisknout spoušť, aby mohl opět vystřelit.
• Chování mrtvého hráče [9] – Takový hráč nestřílí, nekomunikuje žádným způsobem s ostatními hráči (verbálně i neverbálně) (jediná povolená komunikace je hlášení toho že je mrtev), nedělá lidský štít a neblokuje ostatní hráče apod. Pokud dojde k situaci, kdy je hráč zasažen během přestřelky, nebo cestou na Mrtvoliště [4] narazí na hráče, které by svou přítomností mohl omezit nebo blokovat, má povinnost buď jít jinou cestou, tak aby k takové události nedošlo, nebo si musí stoupnout na místo kde nebude překážet a počkat až taková situace skončí. Tj. neúčastní se žádným způsobem probíhající hry.
• Zasažený hráč [10] – hráč, který byl zasažen nebo eliminován podle platných pravidel.
• Mrtvý hráč [11] – hráč, který podle platných pravidel vyřazen dočasně nebo natrvalo ze hry.
• Chování zasaženého hráče [12] – Takový hráč nestřílí, nekomunikuje žádným způsobem s ostatními hráči (verbálně i neverbálně) (jediná povolená komunikace je ohlášení toho že je zasažen, nebo oznamovaní barvy týmu ke kterému patří) a snaží se chovat tak, aby neomezoval ani neblokoval další hráče. Tj. neúčastní se žádným způsobem probíhající hry.
• Herní okno [13] – úmyslně vytvořená díra v překážce o velikosti alespoň 20 x 20 cm. Většina ne-li všechny taková okna jsou označena po obvodu červený sprejem. Aktuálně se v aréně žádné takové okna nevyskytují.
• Blindfire [14] – Situace kdy hráč střílí ze zbraně, aniž by viděl, kam míří. Tzn hráč nesmí bez výklonu střílet za roh a bez otočení ani za sebe. Dále je hráč povinen při střelbě se zbraní mít zapažbeno, pokud zbraň nemá pažbu musí vidět na zaměřovací zařízení dané zbraně.
• „Bang Bang“ [15] – pravidlo při kterém hráč na velice krátkou vzdálenost nechce vystřelit, aby protihráči neublížil a proto zahlásí „MÁŠ / BANG BANG“.
• „Knife kill“ [16] – způsob eliminování protihráče jinak než zastřelením. Povoleny jsou zásahy gumovou atrapou nože, nebo přímým dotykem protihráče.
• Schválené střelivo [17] – povoleny jsou pouze airsoftové 6mm střelivo o váze maximálně 0,23 g, váhové omezení se nevztahuje na soukromé akce, pokud organizátor dané akce neurčí jinak. Použití jiného střeliva je možné pouze v případě předchozí domluvy se správci arény.
Svou přítomností v aréně potvrzuji, že jsem seznámen s pravidly a provozním řádem a na základě jejich porušení budu vyloučen z objektu bez nároku na vracení vstupného!
Neznalost pravidel neomlouvá!
Pravidla mohou být před začátkem akce změněná nebo upravená organizačním týmem nebo správci arény, ale úpravy musí být sděleny.
Případné dotazy k pravidlům a zákazům směřujte k organizačnímu týmu nebo správcům arény.
Svou přítomností v aréně prohlašuji, že má účast v objektu je po celou dobu na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost a souhlasím s pravidly, provozním řádem arény, pokyny organizátorů a pokyny správců arény, kterými se budu po celou dobu řídit. Jsem si vědom/a zvýšeného vzniku nebezpečí a zranění. Byl/a jsem poučen/a o svých povinnostech a o povinnostech ostatních účastníků akce nebo pohybujících se lidí v objektu. Budu dbát doporučení a příkazů organizátorů a správců arény a aktivně předcházen škodám na zdraví a na majetku. Po tomto poučení prohlašuji, že hry nebo jiné aktivity pořádané v objektu Action Arény absolvuji na vlastní riziko s vědomím, že pořadatelé nebo správci arény nenesou žádnou zodpovědnost za škodu způsobenou na majetku a na zdraví, pokud mi taková škoda v objektu vznikne. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči pořadatelům a správcům arény uplatňovat nároky na náhradu škody na zdraví či na majetku, pokud mi taková škoda v objektu vznikne vznikne.

UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
Sunrel Task Force 106
Brigádní generál
Host - TominJurena
Přidán od: Sunrel
nemám team
DenovOperator nemám team
Generál poručík
RealHonzaCZ Team Wolf
Štabní rotmistr
Nexo B.I.A
Rotný
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem