14.01.2023 09:00
CONQUER THE HILL IV
počet přihlášených: 80
23.10.2022 08:00
NEDĚLNÍ VALCHA
počet přihlášených: 8/100
15.10.2022 09:00
⭐⭐⭐ ROCKET ATTACK III…
počet přihlášených: 52/100
10.09.2022 09:00
PROJECT SIRIUS
počet přihlášených: 98/100
03.07.2022 09:00
⭐⭐⭐CONQUER THE HILL …
počet přihlášených: 34/100
21.05.2022 07:00
The Colony 2.0
počet přihlášených: 15/72
07.05.2022 15:30
ARMY OF TWO (4th)
počet přihlášených: 12/14
12.02.2022 08:45
DCTF 5
počet přihlášených: 62
02.10.2021 15:30
ARMY OF TWO (3rd)
počet přihlášených: 8/12
Akce zatím bez hodnocení
02.10.2021 09:00
KILLBOX 3
počet přihlášených: 77/100
19.09.2021 08:45
GUARDIAN:9 (15th)
počet přihlášených: 87/100
18.09.2021 08:45
TEAM FORTRESS 15
počet přihlášených: 85/100
07.08.2021 09:00
BLACKBOX 5
počet přihlášených: 100/100
17.07.2021 07:00
Kolonie
počet přihlášených: 6/72
11.07.2021 09:00
PROJECT MEDUSA
počet přihlášených: 66/100
10.07.2021 09:00
TEAM FORTRESS 14
počet přihlášených: 100/100
13.06.2021 09:00
THE BATTLEFIELD 4
počet přihlášených: 98/100
12.06.2021 09:00
TALIBAN HUNTERS 7
počet přihlášených: 99/100
06.06.2021 08:45
GUARDIAN:9 (14th)
počet přihlášených: 98/100
05.06.2021 08:45
TEAM FORTRESS 13
počet přihlášených: 100/100
13.09.2020 09:00
ZRUŠENO! THE DICTATOR
počet přihlášených: 30/60
Akce zatím bez hodnocení
12.09.2020 16:00
ARMY OF TWO
počet přihlášených: 18/20
12.09.2020 09:00
PROJECT CELSIUS
počet přihlášených: 94/100
01.08.2020 09:00
BLACKBOX 4
počet přihlášených: 97/98
28.06.2020 08:45
GUARDIAN:4 (1st)
počet přihlášených: 58/60
27.06.2020 08:45
TEAM FORTRESS 11
počet přihlášených: 100/100
16.05.2020 08:45
MECHANIX
počet přihlášených: 60/60
07.03.2020 09:00
FREEZBOX 4
počet přihlášených: 90/100
22.02.2020 08:45
VENOM
počet přihlášených: 99
19.01.2020 10:00
Counter Strike
počet přihlášených: 24/30
05.01.2020 09:00
CAPTURE THE FLAG VOL.1
počet přihlášených: 23/60
KOLONIE | Okres: Olomouc |
Pořadatel akce: Dragnar69 / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Hranice na Moravě
GPS: 49.5395289N,17.7019356E | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 11.07.2021 00:00
AIRSOFT / KOLONIE 2021 / HRANICE…
18.08.2021 10:55

Přidal: KOUBECX

O videu:
GPS souřadnice: 49.5395289N,17.7019356E
KOLONIE
Svět je v troskách, vzpamatovává se z totální války po které přestaly existovat státy a jakékoliv jiné formy společnosti. Všude vládne jen chaos, hlad a nejistota. Poslední zbytky obyvatel planety přežívají v málo osídlených oblastech které nebyly cílem nukleárních úderů. Situace se ale zhoršuje a kolonie mezi sebou začínají bojovat o jídlo, které bylo roztroušeno po mapě při sestřelu letadel.

1. Podrobnosti a detaily:
- každá z kolonií vlastní jeden díl šifry
- na mapě se nachází cennosti (peníze), které lze směnit za jídlo, vodu, munici.
- obchod pro výměnu cenností za jídlo, vodu a munici bude označeno páskou a bude otevřen pouze 3x za hru (čas bude stanoven na briefingu)
- hraje se nonstop kromě třech 30 minutových přestávek pro obchodování
- obchodovat může pouze jeden člověk z kolonie zvolený velitelem

2. Podmínky kolonie:
- nejmenší počet členů v kolonii bude 8 a největší počet členů v kolonii bude 12
- pokud budou na akci přihlášení jednotlivci, budou po domluvě s týmem s nižším počtem přiřazení ke zvolenému týmu
- týmy nebudou nijak rozlišeny, tudíž se členové jednotlivých kolonií musí mezi sebou poznat
- založená kolonie může být postavena pouze z přírodních materiálů, celty a sítě. Plachty mohou však sloužit jen jako ochrana proti dešti a ne jako zeď
- každá kolonie si určí jednoho velitele, se kterým posléze budou projednány detaily akce po briefingu a zároveň bude sloužit jako hlavní osoba, která určí role v kolonii. Velitel bude zodpovídat i za pořádek v kolonii
- nevylučuje se, že kolonie mohou spolu občas spolupracovat nebo směnit
- každá kolonie by měla mít jednoho člena s aktivním telefonem, pro hledání míst přes souřadnice

2.1 Munice/Jídlo:
- každý hráč má na začátku hry u sebe omezený počet munice a to celkem:
o AEG – 2 točné zásobníky případně 5 tlačných po 32 kulých
o GBBR – 5 tlačných po 32 kulých
o Sniper – 4 zásobníky
- při registraci hráči do tabulky uvedou váhu kuliček, se kterou budou hrát
- na začátku bude nachystán pro každou kolonii jeden potravinový balíček
- ostatní potraviny a jídlo a munici si lze směnit v obchodě
- Při nájezdu kolonie, může být odcizeno jídlo, však v omezeném množství (jeden hráč, jedno jídlo/jedna potravina)
2.2 Peníze a cennosti:
- peníze a cennosti slouží pouze pro směnný obchod, ve hře nemají jiný smysl
- místa kde budou uložené peníze/cennosti jsou skryta ale každá kolonie bude mít indicii

2.2 Respawn:
- respawn každou hodinu/ popř. se upřesní při briefingu.
- respawn se nachází mimo kolonii na předem označením místě. Není od věci si respawn 
připravit proti dešti apod.)
- přísný zákaz zdržování se mrtvých hráčů mimo respawn (mrtvý hráč jde nejkradčí cestou na resp)


3. Hráči/role:
- každá kolonie může mít:
 . pouze jednoho velitele
. pouze jednoho snipera
 . pouze jednoho doktora 


3.1 Doktor/ošetření:
- každá kolonie bude mít 1 doktora, který může ošetřit jakéhokoli zasaženého hráče
- hráč po zásahu si lehá a leží na místě kde byl raněn a dává hlasitě a zřetelně slovem MEDIK signál, že potřebuje ošetřit
- zraněný se nesmí sám z místa hýbat!! (můžou ho ostatní odnést/odtáhnout)
- doktor musí obvázat zasažené místo a to nejpozději do 10 minut od zásahu
- pokud hráč není do 10 minut ošetřen, odebírá se mrtvej s reflexní vestou na respawn
- ošetřený hráč je zcela zdráv (a může si sundat obvaz) po příchodu do své kolonie, která není pod útokem
- při ošetření v obraně kolonie je hráč při druhém zásahu ihned mrtvi a jde okamžitě na respawn
- doktor může ošetřit své i cizí hráče
- pokud byl hráč vyřazen z boje na tichou poštou (MÁŠ) je ihned vyřazen z boje, medika nevolá a s reflexní vestou odchází na respawn

4. Povinnosti a omezení:
- přísný zákaz vjíždět kdykoli a jakkoli na hrací mapu! (okamžitý ban z akce)
- nutnost mít reflexní vestu a červené světlo( na označení mrtvého stavu v noci)
- červené světlo je přísně zakázáno používat na běžné svícení, slouží jen k označení mrtvého stavu
- na reflexní vesty a červené světlo je přísně zakázáno střílet!!
- každá kolonie bude mít ohniště a oheň je povoleno rozdělat jen v místě k tomu určeném
- díly dokumentu se souřadnicemi mohou být pouze v kolonii a není možné je libovolně přenášet. Nemohou být ani odcizeny, pouze vyfoceny či opsány
- na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které mohou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky.  Pořadatel neodpovídá za zranění způsobené nesprávným nošením nebo absencí ochranných pomůcek (brýle)
- velitel je zodpovědný za udržování pořádku v kolonii a kolem ní a to i při odjezdu. (co si s sebou přivezu, to si i odvezu)
- Věkové omezení: od 18 let bez omezení, 15-18 let pouze s potvrzením rodinného 
zákonného zástupce (formulář pro vyplnění je zde: https://docs.google.com/document/d/1F07314rozxWgEHKEAdpWSBv10LRuDIEg63dj7AeSToU/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR3pfLQj18OuSa5orngri1UKoBRO7AcCKZ45DFr39-v9tMdyT9kwZ0p0XzA
- Pyrotechnika zakázána, dýmovnice povoleny

5. Limity:
- všechny zbraně budou měřeny
  . Samopaly 130 m/s
  . Útočné pušky 140 m/s
  . Kulomety 160m/s
  . DMR 170m/s
   . Manuální odstřelovačky 190m/s

- hráči se zbraněmi nad 150m/s a více mají povinnost mít sekundární zbraň do 110m/s pro boj na krátkou vzdálenost do 15-20m!
- zbraně, které přesáhnou limit nebudou vpuštěny do hry !
- berte prosím na vědomí, že při hře samotné může dojít ke střelbě na vaši osobu i na velmi krátké vzdálenosti, což je v rozporu s etikou, ne však s pravidly akce.

6. Dodatečné informace:
- jídlo si můžete vzít vlastní, bude však možnost směnit za herní peníze
- vodu si můžete vzít vlastní, bude však možnost směnit za herní peníze
- vstupné 100 Kč/osoba

7. Cíl hry:
…ta kolonie, která získá všechny díly šifry vyhrává. Šifra bude obsahovat souřadnice místa. Na tomto místě bude vítězný předmět. To, že kolonie získá předmět, ještě nemusí být vítězství. Tento předmět může být odcizen jinou kolonií a jednoduše vyhrává ta kolonie, která předmět vlastní na konci hry.

8. Kdy:
- začátek: 17.7.2021 v 9:00
- konec: 18.7.2021 v 12:00
- přítomnost nejpozději: 17:7.2021 v 7:00
- vyhlášení vítěze: 18.7.2021 13:00

NUTNÁ REGISTRACE PŘES ODKAZ:
https://drive.google.com/file/d/1oDg1s2EHgUxrlP0fw-aXKLKSdnIkNIwQ/view?usp=sharing
(pokud budou problémy s registrací, tak mě neváhejte kontaktovat)

Těší se na Vás tým Angry Foxes a Black Bears


UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
Perak Pasivní Zálohy
Nadporučík
kaimad nemám team
Nadporučík
Lukasgulas M.S.A.T.
Nadrotmistr
Dragnar69 ANGRY FOXES…
Desátník
KoubecX ANGRY FOXES
Rotmistr
Adosh Pasivní Zálohy
Podpraporčík
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
KOUBECX Rotmistr | ANGRY FOXES | 21.07.2021 21:28 | odpovědět |
Komentář akce: Kolonie
Pár momentek z akční kamery  Kolonie 2021 | Zonerama.com
BAKLY Svobodník | NEMÁM TEAM | 10.07.2021 22:42 | odpovědět |
Komentář akce: Kolonie
Ahoj, jak to vypadá s účastí? Mám to k vám relativně daleko. Čeká se více lidí, než je přihlášeno zde?
BAKLY Svobodník | NEMÁM TEAM | 10.07.2021 22:43 |
Už vidím odkaz na Drive
DRAGNAR69 Desátník | ANGRY FOXES AIRSOFT TEAM | 12.07.2021 21:52 |
Zdárek, podařilo se nám zaplnit 4 kolonie, takže za mě pecka...určitě doraz, budem se těšit
PERAK Nadporučík | PASIVNÍ ZÁLOHY | 08.07.2021 19:14 | odpovědět |
Komentář akce: Kolonie
Dříve tak 18 let zpátky jsme tam s klukama z hranic dělavaly akce mi
DRAGNAR69 Desátník | ANGRY FOXES AIRSOFT TEAM | 08.07.2021 21:20 |
Jo to je určitě možné . Teď to má ten Radim Pavlík domluvené, což je super.
PERAK Nadporučík | PASIVNÍ ZÁLOHY | 08.07.2021 12:12 | odpovědět |
Komentář akce: Kolonie
zdravim nebude problem s tim ze areal je pouzivany acr a vstup je zakazany?

DRAGNAR69 Desátník | ANGRY FOXES AIRSOFT TEAM | 08.07.2021 13:22 |
Prostor je domluvený s AČR Radimem Pavlíkem, který v současné době si prostor pronajímá k airsoftovým akcím.