ZRUŠENO! PREDATORS 5 | Okres: Opava |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Bývalá raketová základna Leskovec (nedaleko Opavy)
GPS: 49.78091588283721,17.915847301483154 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 23.09.2020 17:00
GPS souřadnice: 49.78091588283721,17.915847301483154


Upozorňujeme, že je akce kvůli velmi nepříznivé předpovědi počasí ZRUŠENA.

Jako náhradu můžeme nabídnout oblíbenou akci "Team Fortress 12", která se uskuteční následující sobotu (3.10) ve Frýdku-Místku.


Pro fajnšmekry jsme z nostalgie naplánovali jednoduchou akci "PREDATORS 5", jejíž poslední díl se uskutečnil v roce 2016. Zcela zjednodušeně se jedná o lov, kdy velká skupina hráčů se svítilnami pročesávají prostor a mají za úkol eliminovat všechny "predátory", kteří svítilny používat nesmí* (*blíže v herní náplni). Rozeznání stran je velmi jednoduché a funguje skvěle. Jedni svítí, druzí ne. Skupinka lovců je zvýhodněna početní převahou, ale do karet jim nehraje to že každý z nich musí svítit. Důležitou roli tak hraje spolupráce skupin. Menší skupina "predátorů", je znevýhodněna malou početností, výhodou však je, že nejsou vidět a mají moment překvapení.

Co je dobré vědět?
 - Každý, kdo se chce účastnit má povinnost mít svítilnu, bez ní není možná účast
 - Během akce se bude střílet pouze na jednotlivé, zbraně s nefunkčním semi se nesmí účastnit
 - Všem účastníkům doporučujeme mít sebou červené blikačky pro označení mrtvol
 - Noktovizory, termokamery a laserové zaměřovače jsou ZAKÁZÁNY
 - Svítící munice je povolena
 - Doporučujeme mít na zbrani dobře seřízený kolimátor pro lepší zaměřování
 - Velmi omezený počet hráčů
 - Jedná se o velmi jednoduchou akci s jednoduchými pravidly


PŘI ÚČASTI NA AKCI JE POVINNOST MÍT SVÍTILNU - čím výkonnější, tím lepší, bez svítilny hráči nebudou vpuštěni do prostoru. Lovci musí svítit po celou dobu své hry.

Doporučujeme vzít si červenou blikačku např. z jízdního kola, abyste se mohli viditelně označovat, při zásahu. Předejdete tím nedopatřením a dalším zásahům při cestě na mrtvoliště.


Na akci nabízíme zápůjčku zbraní, baterií a vysílaček. Bližší informace najdete zde.


je možná třemi způsoby. Registrací zde na koalici, odesláním e-mailu nebo na facebooku.
Registrujte se prosím pouze jedním ze třech níže uvedených způsobů, nikoliv více najednou. DĚKUJEME

(1) - Registrace skrz airsoftkoalici: za registrované jsou považovaní pouze hráči, kteří zde mají účet a jejichž nick (přezdívka) se objeví v tabulce (níže).

(2) - Registrace zasláním emailu: touto možností můžete registrovat jednotlivce či skupiny. Upozorňujeme, že registrace je kompletní až v okamžik, kdy vám přijde (do třech dní) potvrzení registrace. Poslední registrace přijímáme poslední středu před akcí ve 20 hod, kdy se registrace uzavírá.

Jednotlivci zašlou email na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude uvedeno:
 - jméno nebo příjmení či přezdívka
 - do předmětu emailu uveďte "PREDATOR"

Tým nebo skupina hráčů se registruje odesláním emailu na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude:
 - název týmu (jen pokud se jedná o tým)
 - počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5)
 - pokud se nejedná o tým, ale skupinu hráčů, vypište jména nebo příjmení či přezdívky hráčů
 - do předmětu emailu uveďte "PREDATOR"

(3) - Registrace skrz Facebook: za registrované jsou považovaní hráči, kteří se přihlásí skrz událost vypsanou na naší FB stránce kde kliknou na zúčastním se. Poslední registrace jsou akceptovány poslední středu před akcí ve 20 hod, kdy se registrace uzavírá. V ten okamžik stáhneme seznam registrovaných a na následující registrace už nebude brán zřetel.

(X) - Vstup bez registrace: je bez problému možný za standardní vstupné viz níže.Kde: Bývalá raketová základna Leskovec (nedaleko Opavy)
GPS: 49.7811403N, 17.9157697E
Kdy: sobota 26.9.2020 od 19:00
Omezení úsťové rychlosti: 1,68J (AEG 130 m/s s 0,20g bb)
Obsazení: koncipováno pro 20-30 hráčů
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | 15-18 let pouze s potvrzením** | mladší 15 let zákaz
Respawn: hromadný každá 10. minuta pokud nebude uvedeno jinak
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika přísně ZAKÁZÁNA!
Občerstvení: ano ve velmi omezené míře
Za kolik: při včasném příjezdu do 19:00:

 100,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 50,- (+ 20,- vratná záloha) zvýhodněné vstupné pro řádně registrované hráče* (info výše)
 0,- (+ 20,- vratná záloha) pro členy airsoftgods, kteří se registrují emailem vč. svého čísla ID1 


* Při pozdním příchodu (po 19:00), budou muset dotyční vyčkat na znovuotevření areálu (cca 19:45) a bude jim navýšeno vstupné o 30 Kč. Navíc dotyčným nebude umožněn výběr strany.

** Hráči ve věku mezi 15 a 18 lety musí dorazit s kompletně vyplněným formulářem určeným pro mladistvé. Bez kompletně vyplněného formuláře nebudou vpuštěni do hry. Pro ověření věku také můžou být požádáni o předložení občanského průkazu. To samozřejmě není jejich povinností, bez jeho předložení však nebudou vpuštěni do areálu. Odkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_15az18let.rtf


- Maximální kinetická energie VŠECH zbraní je omezena na 1,68J s našimi kuličkami o váze 0,40g
- AEG budeme měřit s kuličkami o váze 0,20g přičemž úsťová rychlost je omezena na 130 m/s
- Limity se započtenými tolerancemi jsou: 1,81J, AEG 135 m/s
- Úsťové rychlosti měříme vždy s našimi kuličkami o váze 0,20g nebo 0,40g
- Zbraně měříme buďto namátkově nebo všem hráčům ještě před registrací

- Na našich akcích je zákaz používat zbraně na bázi HPA, hráči vybaveni těmito zbraněmi nebudou vpuštěni do hry
- Výjimka platí pouze pro OPAKOVACÍ pušky s HPA pohonem, které s plombou smějí být použity
- Zákaz používání laserových zaměřovačů

Každý hráč MUSÍ MÍT adekvátní ochranu zraku ve formě ochranných brýlí určených pro airsoft (ne mřížkové!). Ty bude nosit v souladu s návodem k použití po celou dobu, po kterou se bude pohybovat nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech). Hráč, který brýle v těchto prostorech nosit nebude, vystavuje se obrovskému riziku destruktivního poranění očí. Činí tak proti pravidlům a na vlastní odpovědnost.

Berte prosím na vědomí, že při hře samotné může dojít ke střelbě na vaši osobu i na velmi krátké vzdálenosti, což je v rozporu s etikou, ne však s pravidly akce. Důrazně tedy doporučujeme vzít si odpovídající ochranné pomůcky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma atp. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které neodpovídá pořadatel ani střelec.18:20 - 19:00 Přeměření zbraní a následný zápis hráčů
19:00 - 19:30 Rozdělení stran a brífink
19:30 - 19:45 Začátek akce
23:30 - 00:00 Konec akce


VARIANTA A:
Hráči se rozdělí na dvě skupiny v poměru 1:5 nebo 1:4. Méně početná skupina hraje za predátory jejichž úkolem je postupně eliminovat lovce, kooperovat s ostatními predátory, chystat léčky a docílit postupné eliminace všech oponentů. Tito hráči nesmí používat svítilny (maximálně nějaké slabé pro krátkodobý přísvit při pohybu terénem). Úkolem lovců je mimo jiné vytvořit několik skupinek pro rychlejší hledání protivníků, najít je a všechny je zlikvidovat v předem určeném časovém limitu. Lovci musí mít neustále zapnuté svítilny. Po skončení hlavní náplně, se budou hrát kratší hry bez respawnu, při kterých se budou hráči střídat v rolích predátorů a lovců, čili by měli všichni postupně vyzkoušet obě role.

VARIANTA B:
Rozdělení stran a užívání svítilen proběhne stejně jako při variantě A. Predátoři mají 3 hnízda, ve kterých ukrývají svítící předměty. Tyto předměty musí najít lovci a v časovém limitu je musí donést do své základny, kde je musí hlídat před opětovným zcizením predátory. Hrát se bude s respawnem s tím, že predátoři respawnují na místech které určí organizátor po pěti minutách. Lovci respawnují každou 10. minutu v blízkosti své základny.


Všeobecná jednotná pravidla všech akcí, které za airsoftgods.cz pořádáme se dočtete na webu airsoftgods.cz. Odkaz zde: http://www.airsoftgods.cz/index?page=rules . Ostatní pravidla specifická pro tuto akci se dočtete na této stránce (viz výše i níže). 

Rozdělení a označení stran - hráči budou rozděleni k jednotlivým stranám dle vlastního uvážení až během brífinku. Při zjevné nevyváženosti můžou být někteří hráči vyzváni k přechodu k protistraně. Barevné rozlišení jednotlivých stran bude oznámeno na brífinku. Všichni hráči budou označeni barevnou páskou na obou pažích.

Číselné označení hráčů - každý hráč bude při vstupu do areálu vybaven viditelným číselným označením. To slouží k jeho identifikaci v situaci, kdyby porušoval pravidla nebo by nepřiznával. Funguje to tak, že v případě, když jste si na 100% jisti, že jste zasáhli hráče a on vám nepřiznal a ani po upozornění neodchází na mrtvolište, zvednete se a se zvednutou rukou nebo nasazenou reflexní vestou (prostě se budete chovat jako zasažený hráč), dojdete k tomuto hráči a buď si situaci v klidu vyříkáte nebo si zjistíte jeho číslo (které vysílačkou nahlásíte organizátorovi na kanálu 8 nebo si ho zapamatujete a nahlásíte ho později). Po zjištění tohoto čísla se vrátíte zpět na svoji původní pozici, sundáte reflexní vestu a pokračujete ve hře.

Komunikace, vysílačky, frekvence - užití kanálů bude omezeno pouze v případě PMR. Jejich rozdělení proběhne na brífinku, kanál 8 však bude určen VÝHRADNĚ PRO ORGANIZÁTORY! Odposlech cizích kanálů je povolen, ale mluvení do nich nebo jiné rušení je zakázáno. Děkujeme předem všem, kteří budou dodržovat tuto vysílací kázeň.

Kameramani, fotografové, reportéři - musí být označeni reflexními vestami a v případě nošení ochranných brýlí pro ně platí stejná pravidla jako pro ostatní hráče. V případě, že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma. Do kameramanů se nesmí střílet avšak upozorňujeme, že není možno zaručit, že během akce nedojde k jejich zásahu. Proto upozorňujeme, že je jejich pohyb na vlastní nebezpečí a že při zásahu do zařízení a případném poškození není možno vymáhat náhradu po střelci pokud se nejednalo o zjevný úmysl. Kameramani, fotografové, reportéři, do hry vstupují na vlastní zodpovědnost, pořadatel akce za případné škody v žádném případě neodpovídá.Na akci si můžete kdykoliv pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraň získáte od organizátora. Cena zápůjčky na celou akci vč. baterie, točného zásobníku a záruky okamžité výměny v případě závady je 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat a to odesláním emailu s žádostí na "airsoft-akce@seznam.cz". (Info o zbraních)

Na akci je možné zapůjčit si i jednu z vysílaček. K dispozici je omezené množství vysílaček s podkanály (uváděný dosah 5 km) za 50,- Kč.

Občerstvení naleznete v době mezi 22. a 1. hodinou ve stánku FOOD UND DRINKS. Je zde možno zakoupit produkty uvedené níže.

 - Rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 20,- Kč
 - Chlazené rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 25,- Kč
 - Energetický nápoj v plechovce 0,25 l od 20,- Kč
 - Nealkoholické pivo Birel v plechovce 0,5 l od 25,- Kč
 - Káva nebo čaj 0,18 l od 15,- Kč
 - Čokoládové tyčinky nebo müsli tyčinky od 15,- Kč
 - Instantní nudlová polévka 0,3 l za 30,- Kč


Při zápisu hráčů, budou všichni zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce, pořádané portálem airsoftgods.cz (odkaz na tyto pravidla), ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla.

Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá.  Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Statika objektů je v obzvláště špatném stavu a hrozí jejich zřícení, proto je vstup do nich přísně zakázán stejně tak jako přibližování se k nim na méně než 2 metry. Registrací, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftgods.cz, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.

UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
Fllypi 3PARA
Podporučík
KOMTEKK Fighting…
Kapitán
VeVerKy Fighting…
Štabní rotmistr
MartinDTH Delta Team…
Rotný
PhoenixCzech nemám team
Desátník
kaimad nemám team
Štabní rotmistr
Mhorse nemám team
Rotný
KarloSs428 nemám team
Štabní rotmistr
Ota123 nemám team
Nadrotmistr
R0bin nemám team
Rotný
Strek24 nemám team
Nadpraporčík
SAMURAI
Rotmistr
Doky33 nemám team
Četař
GeorgioCZE O.R.C
Četař
andress nemám team
Svobodník
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
FLLYPI Podporučík | 3PARA | 21.09.2020 15:34 | odpovědět |
Komentář akce: ZRUŠENO! PREDATORS 5
Bude se akce konat za každého počasí? Na víkend to s počasím nevypadá moc dobře