PROJECT CELSIUS | Okres: Frýdek-Místek |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Frýdek-Místek: bývalá raketová základna TTM
GPS: 49.693153032695605,18.393289893865585 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 09.09.2020 20:00
GPS souřadnice: 49.693153032695605,18.393289893865585


Zveme vás na náš další "project", neboli event taktičtějšího typu s názvem "PROJECT CELSIUS". Event se uskuteční v sobotu 12.9.2020 na raketové základně ve Frýdku-Místku.

Akce bude klást mimořádný důraz na kooperaci družstev (a hráčů v rámci těchto šesti až desetičlenných družstev), pohyb po prostoru dle mapy a rádiovou komunikaci s velitelstvím. Generálové na obou stranách budou řídit činnost svých družstev. Přichystány jsou vysílačky s extra výkonem. Komunikace bude probíhat primárně na kanálech VHF, chystáme ale i alternativu pro hráče s PMR. Tyto budou ale kódovány podkanálem, aby se nemíchaly s běžnými přehlcenými kanály. Medici budou stejně jako minule v každém družstvu a budou vybaveni obvazy.

Ohledně náplně hry nechceme prozrazovat zbytečně moc informací dlouho dopředu, nicméně máme pro vás modifikované úkoly, tentokráte vycházející z myšlenek využitých v předchozích dílech série.

Info pro snipery: Na akci bude omezen počet sniperů s opakovacími puškami do 3,59J a to na 10Jejich registrace je platná pouze při registraci přes airsoftkoalici a to v případě, že do příslušné kolonky vyplní "sniper". Akceptujeme pouze 10 sniperů. Jakmile bude jejich registrace naplněna, další pokusy o registrace sniperů budeme automaticky kickovat. Pokud na akci dorazí hráč se sniperkou, aniž by byl jedním z oněch deseti registrovaných, nebude se svojí puškou vpuštěn do hry.

Na akci nabízíme zápůjčku zbraní, baterií a vysílaček. Bližší informace najdete zde.


je možná třemi způsoby. Registrací zde na koalici, odesláním e-mailu nebo na facebooku.
Registrujte se prosím pouze jedním ze třech níže uvedených způsobů, nikoliv více najednou. DĚKUJEME

(1) - Registrace skrz airsoftkoalici: za registrované jsou považovaní pouze hráči, kteří zde mají účet a jejichž nick (přezdívka) se objeví v tabulce (níže).

(2) - Registrace zasláním emailu: touto možností můžete registrovat jednotlivce či skupiny. Upozorňujeme, že registrace je kompletní až v okamžik, kdy vám přijde (do třech dní) potvrzení registrace. Poslední registrace přijímáme poslední středu před akcí ve 20 hod, kdy se registrace uzavírá.

Jednotlivci zašlou email na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude uvedeno:
 - jméno nebo příjmení či přezdívka
 - do předmětu emailu uveďte "PROJECT"

Tým nebo skupina hráčů se registruje odesláním emailu na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude:
 - název týmu (jen pokud se jedná o tým)
 - počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5)
 - pokud se nejedná o tým, ale skupinu hráčů, vypište jména nebo příjmení či přezdívky hráčů
 - do předmětu emailu uveďte "PROJECT"

(3) - Registrace skrz Facebook: za registrované jsou považovaní hráči, kteří se přihlásí skrz událost vypsanou na naší FB stránce kde kliknou na zúčastním se. Poslední registrace jsou akceptovány poslední středu před akcí ve 20 hod, kdy se registrace uzavírá. V ten okamžik stáhneme seznam registrovaných a na následující registrace už nebude brán zřetel.

(X) - Vstup bez registrace: je bez problému možný za standardní vstupné viz níže.Kde: Frýdek-Místek: bývalá raketová základna TTM
 - brífink i zápis hráčů proběhne na fotbalovém hřišti, na které odkazuje GPS (níže).
 - parkování vozidel bude umožněno na parkovišti skládky (nelze přehlédnout). Neparkujte prosím jinde

GPS: 49.6932000N, 18.3937500E
Kdy: sobota 12.9.2020 od 9:00
Omezení úsťové rychlosti: 2,24J (AEG 150 m/s s 0,20g bb), výjimky uvedeny níže
Omezení počtu sniperů: ano, maximálně 10 (nutná zvláštní registrace)
Obsazení: koncipováno pro 60-100 hráčů (rozdělení stran proběhne na místě)
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | 15-18 let pouze s potvrzením** | mladší 15 let***
Respawn: hromadný, každá 10. minuta + specifický
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika přísně ZAKÁZÁNA!
Občerstvení: ano v omezené míře
Za kolik: při včasném příjezdu do 9:00:

 150,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 130,- (+ 20,- vratná záloha) zvýhodněné vstupné pro řádně registrované hráče* (info výše)

* U registrace musí hráči bez vyzvání předložit vlastní reflexní vestu. Vstup bez reflexní vesty navýší vstupné o 30 Kč nebo může být dotyčnému nabídnuta koupě nové vesty za 60 Kč.

* Při zápisu po 9:00 bude vstupné navýšeno o 30 Kč a dotyčným nebude umožněn výběr strany

** Hráči ve věku mezi 15 a 18 lety musí dorazit s kompletně vyplněným formulářem určeným pro mladistvé. Bez kompletně vyplněného formuláře nebudou vpuštěni do hry. Pro ověření věku také můžou být požádáni o předložení občanského průkazu. To samozřejmě není jejich povinností, bez jeho předložení však nebudou vpuštěni do areálu. Odkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_15az18let.rtf

*** Mladší 15 let můžou dorazit pouze s k tomu určeným vyplněným formulářem a za doprovodu zákonného zástupce, který bude přítomný po celou dobu akce. Bez zákonného zástupce nebo bez formuláře nebudou vpuštěni do hryOdkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_mladsi15let.rtf


- Maximální kinetická energie zbraní je omezena na 2,24J s našimi kuličkami o váze 0,40g
- AEG budeme měřit s kuličkami o váze 0,20g přičemž úsťová rychlost je omezena na 150 m/s
- Výjimka pouze pro opakovací pušky na manuální či plynový pohon - max 3,59J s 0,40g kulemi
- Limity se započtenými tolerancemi jsou: 2,38J, AEG 155 m/s, opakovací pušky 3,77J
- Úsťové rychlosti měříme vždy s našimi kuličkami o váze 0,20g nebo 0,40g
- Zbraně měříme buďto namátkově nebo všem hráčům ještě před registrací

Na akci bude omezen počet sniperů s opakovacími puškami do 3,59J a to na 10. Jejich registrace je platná pouze při registraci přes airsoftkoalici a to v případě, že do příslušné kolonky vyplní "sniper". Akceptujeme pouze 10 sniperů. Jakmile bude jejich registrace naplněna, další pokusy o registrace sniperů budeme automaticky kickovat. Pokud na akci dorazí hráč se sniperkou, aniž by byl jedním z oněch deseti registrovaných, nebude se svojí puškou vpuštěn do hry.

- Každý hráč musí být vybaven reflexní vestou. Hráči kteří při registraci nepředloží reflexní vestu budou mít navýšené vstupné
- Na našich akcích je zákaz používat zbraně na bázi HPA, hráči vybaveni těmito zbraněmi nebudou vpuštěni do hry
- Výjimka platí pouze pro OPAKOVACÍ pušky s HPA pohonem, které s plombou smějí být použity
- Zákaz používání laserových zaměřovačů

Každý hráč MUSÍ MÍT adekvátní ochranu zraku ve formě ochranných brýlí určených pro airsoft (ne mřížkové!). Ty bude nosit v souladu s návodem k použití po celou dobu, po kterou se bude pohybovat nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech). Hráč, který brýle v těchto prostorech nosit nebude, vystavuje se obrovskému riziku destruktivního poranění očí. Činí tak proti pravidlům a na vlastní odpovědnost.

Berte prosím na vědomí, že při hře samotné může dojít ke střelbě na vaši osobu i na velmi krátké vzdálenosti, což je v rozporu s etikou, ne však s pravidly akce. Důrazně tedy doporučujeme vzít si odpovídající ochranné pomůcky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma atp. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které neodpovídá pořadatel ani střelec.08:20 - 09:00 Zápis hráčů
09:05 - 09:30 Rozdělení stran a brífink
09:40 - 09:50 Začátek akce
15:00 - 15:30 Konec akce


Veškeré bližší informace o herní náplni, budou uvedeny na brífinku před začátkem akce. Úkoly budou přicházet vysílačkou z velitelství během akce samotné. Je možné že storyline uveřejníme ještě před akcí. Na tuto skutečnost by byli hráči upozorněni formou komentáře k této akci.


Všeobecná jednotná pravidla všech akcí, které za airsoftgods.cz pořádáme se dočtete na webu airsoftgods.cz. Odkaz zde: http://www.airsoftgods.cz/index?page=rules . Ostatní pravidla specifická pro tuto akci se dočtete na této stránce (viz výše i níže). 

Rozdělení a označení stran - hráči budou rozděleni k jednotlivým stranám dle vlastního uvážení až během brífinku. Při zjevné nevyváženosti můžou být někteří hráči vyzváni k přechodu k protistraně. Barevné rozlišení jednotlivých stran bude oznámeno na brífinku. Všichni hráči budou označeni barevnou páskou na obou pažích.

Číselné označení hráčů - každý hráč bude při vstupu do areálu vybaven viditelným číselným označením. To slouží k jeho identifikaci v situaci, kdyby porušoval pravidla nebo by nepřiznával. Funguje to tak, že v případě, když jste si na 100% jisti, že jste zasáhli hráče a on vám nepřiznal a ani po upozornění neodchází na mrtvolište, zvednete se a se zvednutou rukou nebo nasazenou reflexní vestou (prostě se budete chovat jako zasažený hráč), dojdete k tomuto hráči a buď si situaci v klidu vyříkáte nebo si zjistíte jeho číslo (které vysílačkou nahlásíte organizátorovi na kanálu 8 nebo si ho zapamatujete a nahlásíte ho později). Po zjištění tohoto čísla se vrátíte zpět na svoji původní pozici, sundáte reflexní vestu a pokračujete ve hře.

Komunikace, vysílačky, frekvence - užití kanálů bude omezeno pouze v případě PMR. Jejich rozdělení proběhne na brífinku, kanál 8 však bude určen VÝHRADNĚ PRO ORGANIZÁTORY! Odposlech cizích kanálů je povolen, ale mluvení do nich nebo jiné rušení je zakázáno. Děkujeme předem všem, kteří budou dodržovat tuto vysílací kázeň.

Kameramani, fotografové, reportéři - musí být označeni reflexními vestami a v případě nošení ochranných brýlí pro ně platí stejná pravidla jako pro ostatní hráče. V případě, že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma. Do kameramanů se nesmí střílet avšak upozorňujeme, že není možno zaručit, že během akce nedojde k jejich zásahu. Proto upozorňujeme, že je jejich pohyb na vlastní nebezpečí a že při zásahu do zařízení a případném poškození není možno vymáhat náhradu po střelci pokud se nejednalo o zjevný úmysl. Kameramani, fotografové, reportéři, do hry vstupují na vlastní zodpovědnost, pořadatel akce za případné škody v žádném případě neodpovídá.Na akci si můžete kdykoliv pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraň získáte od organizátora. Cena zápůjčky na celou akci vč. baterie, točného zásobníku a záruky okamžité výměny v případě závady je 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat a to odesláním emailu s žádostí na "airsoft-akce@seznam.cz". (Info o zbraních)

Na akci je možné zapůjčit si i jednu z vysílaček. K dispozici je omezené množství vysílaček s podkanály (uváděný dosah 5 km) za 50,- Kč.

Občerstvení naleznete nepravidelně v době mezi 12. a 15. hodinou ve stánku FOOD UND DRINKS. Je zde možno zakoupit produkty uvedené níže.

 - Rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 20,- Kč
 - Chlazené rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 25,- Kč
 - Energetický nápoj v plechovce 0,25 l od 20,- Kč
 - Nealkoholické pivo Birel v plechovce 0,5 l od 25,- Kč
 - Káva nebo čaj 0,18 l od 15,- Kč
 - Čokoládové tyčinky nebo müsli tyčinky od 15,- Kč
 - Instantní nudlová polévka 0,3 l za 30,- Kč


Při zápisu hráčů, budou všichni zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce, pořádané portálem airsoftgods.cz (odkaz na tyto pravidla), ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla.

Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá.  Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Statika objektů je v obzvláště špatném stavu a hrozí jejich zřícení, proto je vstup do nich přísně zakázán stejně tak jako přibližování se k nim na méně než 2 metry. Registrací, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftgods.cz, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.

userodpověď 1TeamÚčast na akcíchHodnost
Tib sniper 13.JUDE prapor…
Host - Uživatel1
Přidán od: Henry
nemám team
Host - Uživatel2
Přidán od: Henry
nemám team
Chuck Norris
Host - Uživatel3
Přidán od: Henry
nemám team
Chuck Norris
Host - Uživatel5
Přidán od: Henry
nemám team
Brigádní generál
Host - Uživatel6
Přidán od: Henry
nemám team
Podplukovník
IczICHris nemám team
Štabní rotmistr
Radar Xteampv
Chuck Norris
Gizmo_CZ Grey Ghost…
Podplukovník
Host - Tami
Přidán od: Radar
Xteampv
Major
Afli M.S.A.T.
Nadpraporčík
Lechoslaw SAC
Kapitán
palo99 SAC
Štábní praporčík
Boban9AD SAC
Nadpraporčík
Perak Pasivní Zálohy
Nadporučík
Dakatell nemám team
Štabní rotmistr
Salieri Pendechos
Generál major
Kubis ASGOT
Podplukovník
Magy Black Ghost
Brigádní generál
tomassr nemám team
Četař
Sewen Funny Company
Štábní praporčík
Stoun Khazar
Štábní praporčík
Ades SNIPER Khazar
Nadpraporčík
ponoznik Bravinné Team
Štabní rotmistr
Vitus Black Ghost
Štábní praporčík
Hanzi SAC
Nadpraporčík
HonzaDTH Delta Team…
Štábní praporčík
MartinBobo Khazar
Nadrotmistr
kazo1 SAC
Podplukovník
Mikey135 BelaciAirsoftT…
Svobodník
MartinDTH Delta Team…
Štábní praporčík
PhoenixCzech SNIPER nemám team
Četař
Shmudla nemám team
Podpraporčík
Hanees Šupácká legie
Nadpraporčík
Gabusha5194 nemám team
Četař
Basty AST Partyzáni
Štabní rotmistr
RavenSixx nemám team
Štabní rotmistr
Filmaster nemám team
Major
CuBeKk nemám team
Desátník
Husar Beskydy Force
Svobodník
KarloSs428 nemám team
Podpraporčík
Foxik SNIPER SAC
Nadpraporčík
Majo nemám team
Svobodník
TlustochsAK nemám team
Svobodník
Pety SNIPER nemám team
Podporučík
BlyatGuy sniper Trained Apes
Nadrotmistr
Vrah Airsoft Bitches
Četař
AtomasII ne nemám team
Nadporučík
Fizl406 nemám team
Vojín
Redcap EVO SIX
Major
PGResset SNIPER nemám team
Rotmistr
H4SiK nemám team
Rotný
macmarcel51 IŽEVSK
Rotmistr
Radovan511cz nemám team
Nadrotmistr
Harusin nemám team
Desátník
Lucanidaes nemám team
Desátník
kryzak8 nemám team
Rotmistr
Tomina nemám team
Štabní rotmistr
Adosh Pasivní Zálohy
Podpraporčík
Strek24 nemám team
Nadpraporčík
SAMURAI SNIPER KATANA
Podplukovník
Faulik55 Trained Apes
Desátník
PSXAV SAC
Desátník
Mark97 13.JUDE prapor…
Svobodník
NekdyPriste nemám team
Nadrotmistr
Lukessss nemám team
Svobodník
Swilly Zelinkovci
Četař
Matujdi Sniper nemám team
Četař
Andrew129 KEBAB
Vojín
NEGAN nemám team
Vojín
petrek
Desátník
Pavlinka ASGOT
Nadrotmistr
danielblahuta nemám team
Svobodník
danysilent nemám team
Desátník
MartinKublak NightVillagers
Vojín
Tomibravo Sniper Alfa 0-0 Recon…
Nadpraporčík
Diremix SAC
Desátník
JohnyMC nemám team
Svobodník
Rumcajz
Vojín
jankymarek
Svobodník
CzechSlayer nemám team
Desátník
MagickaTerka nemám team
Vojín
St4nO nemám team
Vojín
Kienisko nemám team
Vojín
FilipCZ nemám team
Vojín
NINJA44 nemám team
Vojín
Postys
Rotný
Danny97 nemám team
Rotný
xxxJumboxxx5422 nemám team
Svobodník
SamRych Rychna
Četař
MarikaDemlova
Vojín
Tomaskocvelda nemám team
Vojín
Davidcz nemám team
Vojín
Lumirek nemám team
Rotný
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
TIB | 13.JUDE PRAPOR AIRSOFT ŽDÁNICE | 13.09.2020 14:37 | odpovědět |
Komentář akce: PROJECT CELSIUS
Díky za super akci, bavilo nás to a protivník nám to dokázal dobře občas zavařit.. A ted ktomu horšímu.... Někteří co hrají s odstřelovačkou by se nad sebou měli zamyslet nebo se naučit odhadovat vzdálenost.. na 15 metru do krku to fakt není zdravý,a dotyčný by měl zvážit špuntovku, a taky děkuji že mi někdo "pohlídal" mou baterku do MP5 co jsem měl na parkovišti u auta. Ale to henry neovlivní, takže dávám 5 hvězd.
DANIELBLAHUTA Svobodník | NEMÁM TEAM | 11.09.2020 23:38 | odpovědět |
Komentář akce: PROJECT CELSIUS
Zdravím, uvolňuji místo z důvodu prodlouzeneho servisu zbraně-zjistil jsem dnes., takže se omlouvám a kdyby někdo chtěl jít tak může jít za mě
VRAH Četař | AIRSOFT BITCHES | 11.09.2020 19:46 | odpovědět |
Komentář akce: PROJECT CELSIUS
Zdravím jedu z Olomouce kdyby někdo chtěl vzít..
PHOENIXCZECH Četař | NEMÁM TEAM | 11.09.2020 13:53 | odpovědět |
Komentář akce: PROJECT CELSIUS
Zdravím, omlouvám se za komplikaci, nějak mě začala zlobit snipa, snažím se to na zítřek vyřešit, máte případně někdo možnost náhrady, že bych šel s AEG, díky
NIGETT Svobodník | TRAINED APES | 11.09.2020 17:17 |
Mohu dělat snipera místo tebe ?
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 11.09.2020 17:49 |
Ahoj, na akci je k zápůjčce vždy dostatečné množství zbraní viz tento odkaz. Výdej je během celé hry i před ní u pořadatele.
GIZMO_CZ Podplukovník | GREY GHOST AIRSOFT TEAM PROSTĚJOV | 11.09.2020 17:59 |
Cus all sorry nemůžu se dostavit - rodinné záležitosti Mě ten FM není prostě souzený.
PHOENIXCZECH Četař | NEMÁM TEAM | 11.09.2020 23:51 |
NIGETTe prenechano misto pro snipera
URKEBURKE Vojín | NEMÁM TEAM | 11.09.2020 13:03 | odpovědět |
Komentář akce: PROJECT CELSIUS
Dobrej chci se zeptat už se nejde registrovat ?
GEORGIOCZE Plukovník | NEMÁM TEAM | 07.09.2020 14:21 | odpovědět |
Komentář akce: PROJECT CELSIUS
Henry v kolik je tedy začátek? 20:00 nebo 8:20?
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 07.09.2020 18:19 |
Ideální čas příchodu k zápisu hráčů je 8:20-8:30. Popravdě nemůžu najít kde jsi našel ten večerní čas? Nespletl sis to se středečním uzavřením registrace?
GEORGIOCZE Plukovník | NEMÁM TEAM | 07.09.2020 19:46 |
Aaaa. Promiň. Moc jsem nenaspal tak jsem to přehlídl. Opravdu je to uzavření reg.. Díky za objasnění.