AREA 78 | Okres: Brno-město |
Pořadatel akce: Belli / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Kasárna Horákov
GPS: 49.208577,16.727757 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 28.09.2019 09:00
GPS souřadnice: 49.208577,16.727757
Základní informace 

- GPS 49.208577,16.727757 
- shromáždění 9:00 / začátek 9:30 konec 16:00
- vstupné 100 kč
- vzhledem k životnímu prostředí je vhodné použití BIO kuliček 
- maximální úsťová rychlost 130ms AEG / manuální opakovačky (sniperky) 180ms (tolerance 5ms) měřeno s 0.20g kuličkami, hráč který přesáhne limit na hřišti, nebude vpuštěn do hry "
- hráči ve věku mezi 15-18 lety musí dorazit s kompletně vyplněným formulářem, určeným pro mladistvé https://docs.google.com/document/d/1oR3ust1KmBuLfnoCrAGlZ9fOAy40l8aoN8r2T0mgbpc/edit?usp=sharing
- podpisem u registrace souhlasíte s pořizovaní a následné zveřejnění fotografii
- mapy k jednotlivým modům najdete na fb stránkách 
- ohně zajištěn, možnost opečení špekáčku nebo jiných uzenin 

Pyrotechnika

- plynové granáty 
- dýmovnice
- zvukové petardy povoleny jen od organizátoru

Herní náplň

NEW MODE ---------------SOON------------------

Funkce medika 
Medici -  může oživit hráče pouze jednou
            - sám sebe nemůže oživit, může být oživen jiným medikem  
            - zasažení hráč zvedne ruku a vola si medika, pokud medik nepřijde do 2/3 minut, zaleží na hráči, jak dlouho se mu chce cekat tak odchází na respawn
           - zasažený hráč se nemůže samovolně pohybovat, ale medik nebo jiny hráč může zasazeného odtáhnou na bezpečné místo

Kontakt a důležité informace 
- mobil na organizátora 606510117
- email ondra.pes@seznam.cz
- google maps  https://www.google.com/maps/place/49°12'30.9%22N+16°43'39.9%22E/@49.208577,16.7255683,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.208577!4d16.727757
Důležitá bezpečnostní pravidla

Při zápisu hráčů, budou všichni zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce AREA 78 (odkaz na tyto pravidla bude později), ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla a dodržování provozního řádu areálu.

Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá. Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná páskou označená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Registrací, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftu, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.


ODKAZ NA FB STRAANKY  kde bude veškeré info jak se areál vyvíjí  - Brno AREA 78


UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
Slejwid nemám team
Svobodník
Phate nemám team
Rotný
Nadare [WTF] - What…
Podpraporčík
Calek nemám team
Četař
JackHerrer AREA 78 TEAM
Nadpraporčík
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem