PŘEPADENÍ V LESE 2 | Okres: Opava |
Pořadatel akce: Hudeji3 / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Lesní plocha
GPS: 49.98549416923249,18.075941079983863 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 14.06.2019 00:00
GPS souřadnice: 49.98549416923249,18.075941079983863
A jedeme dál !
Naše první oficiální akce v sezóně 2019 s názvem Přepadení v lese měla velký úspěch a proto se na ní můžete těšit zase.

Vstup na akci je 80 Kč
Sraz v 9:00, zahájení akce 10:00
K dispozici bude také bufet s občerstvením. Pro více informací sledujte naší FB stránku Airsoft Area 251

Registrace na airsoftkoalice.cz
!!!POZOR!!! Kapacita areálu(lesa) je POUZE 50 osob !!!
!! Povolené je pouze BIO střelivo a hráči pod 18 let přinesou vytištěné potvrzení od rodičů, které naleznou níže !!!

Tímto vás prosím, respektujte naše rozhodnutí.
- brýle jedině plné bez mřížky !!!

Co vás čeká ?
Jako mód jsme si pro vás připravili klasiku a to dobývaní vlajek.

Vysvětlení:
Hráči budou rozděleni na dva týmy, kdy se každý z týmu snaží získat svou vlajku z prostřední části hřiště. Dále vlajku odnáší ke svému kufru, vkládá jí do něj a i s kufrem následně útočí na pozici nepřátel kde svou vlajku vytáhne z kufru a vyvěšuje jí na nepřátelské pozici.

!!!POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE NOVÁ PRAVIDLA!!!
Obecná pravidla hry:
- Vstup je na vlastní nebezpečí. Účastník si je vědom veškerých rizik spojených s touto adrenalinovou aktivitou. V místě se pohybují lidé pouze s airsoft zbraněmi. Je zakázáno nosit jiné palné zbraně!!!
- Je zakázáno zanechávat odpadky v místě lesa, parkoviště a dalších přilehlých prostranství!!!
- Je zakázáno používat veškerou pyrotechniku (dýmovnice, petardy, atd.)
- V areálu se nachází myslivecké posedy a krmelce pro zvěř. Je zakázáno používat či jinak využívat těchto věcí.
- V herním prostoru používej neustále certifikované plné ochranné brýle se skly určené pro airsoft. Je zakázáno používat brýle s mřížkou bez skla.
- Vzhledem k tomu že hry probíhají v lese, jsme nuceni používat výhradně BIO airsoftové střelivo!!! Děkujeme za pochopení.
- Herní pole je v lese. Na poli se muže hráč pohybovat pouze 1 metr od zalesněné části.
- Po zásahu, hráč oznámí hlasitým „MÁM“ nebo jinak pochopitelným oznámením,
že je mrtev. Dále opouští svou pozici, jako mrtví již nemluví.(neprozrazuje pozici nepřátel svým spojencům) Při odchodu ze hry na mrtvolyště nebo tzv. respawn(base) by mělo být rozpoznatelné, že je hráč mrtev.
Proto je doporučeno dodržovat aspoň jedno z těchto pravidel:
označení reflexní vestou (nejlepší), zásobník vytáhnutý ze zbraně nebo zvedne ruku nad hlavu.
- Je zakázáno pohybovat se jinde než na vyznačeném území hřiště. Hra probíhá pouze v lese!!! Na poli se muže hráč pohybovat pouze 1 metr od zalesněné části.
- Předepsaná úsťová rychlost: AEG – max. 140m/s, sniper- max. 190 m/s. Před a během hry bude probíhat namátkové měření úsťové rychlosti s municí 0,20g. (opět hrajeme s citem, přece nikoho nechceme zranit, proto doporučujeme sniperum používání sekundárních krátkých zbraní na krátkou vzdálenost)
- Význam čísel
Každý hráč při vstupu obdrží registrační číslo, pod kterým bude evidován v areálu na dané akci. Po každé akci toto číslo vrací zpět, při další akci obdrží nové číslo. Hlavním důvodem jsou stížnosti. Pokud se vyskytnou potíže s druhým hráčem, nahlásí jeho číslo pořadateli, který se pokusí daný problém vyřešit.
- Udržuj pořádek v areálu.
- Prosíme o respektování pravidel, jak psaných tak ústně vyslovených.

Souhlas s pravidly:
U osob mladších 18 let potřebujeme ověřený podpis zákonného zástupce.
- Prosíme hráče mladší 18 let, aby si vytiskli tento papír, který při každé události přinesou podepsaný rodiči.
Já níže podepsaný/á jakožto zákonný zástupce jsem seznámen s řádem, bezpečnostními pravidly hry a areálu. Jsem si vědom, že osoba za kterou ručím svým podpisem používá zbraň kategorie D. Souhlasím s účastí mého syna/dcery ……………………….………………………., datum narození ………………………., na airsoftové hře konané dne ………………………. ve vašem areálu.
Telefonní kontakt na blízkou osobu :…………………………(povinný)
!!!!! Na akci budou pořizovány fotografie a video záznamy účastníku, které budou zveřejněny na sociálních sítích. V případě nesouhlasu informujte pořadatele!!! V opačném případě souhlasíte s jejich zveřejněním!!!
Podpis rodiče:……………….

…………………………………………………………….........................

Tento souhlas je nutný ke splnění podmínky Zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu. Dále se zavazujeme, že tyto údaje neposkytneme třetím stranám a budou použity výhradně pro naši potřebu.

U hráčů starších 18 let si přečtěte tato prohlášení, která jsou i v areálu.
Hráč svým podpisem (povinné) v provozním formuláři (v areálu AREA 251) potvrzuje souhlas s následujícími pravidly a také potvrzuje prohlášení o účasti na vlastní nebezpečí.

!!!!! Na akci budou pořizovány fotografie a video záznamy účastníku, které budou zveřejněny na sociálních sítích. V případě nesouhlasu informujte pořadatele!!! V opačném případě souhlasíte s jejich zveřejněním svým podpisem. !!!

PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Prohlašuji, že se dobrovolně účastním hraní airsoftu po celou dobu na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a souhlasím s řádem obecných bezpečnostních pravidel a pokyny organizátorů, kterými se budu řídit. Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem poučen/a o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků, třetích osob a zvířat.
Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku.
Po tomto poučení prohlašuji, že hry pořádané členy z týmu Hilvetihof absolvuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda vznikne. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková škoda při hře vznikne.

Potvrzení souhlasu formou vlastnoručního podpisu účastníka v provozním formuláři při vstupu na danou akci.

UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
Zelko nemám team
Nadrotmistr
Deepwalker nemám team
Štábní praporčík
simirek nemám team
Podpraporčík
Barry Lucky 7
Rotmistr
redsox nemám team
Štábní praporčík
Garrus Jednotka…
Desátník
Makyn Funny Company
Nadporučík
coboll hilvetihof
Desátník
AstronautCZ 102. Průzkumný…
Četař
Baronda 102. Průzkumný…
Svobodník
Jamajkagang nemám team
Nadrotmistr
Krystof1 nemám team
Vojín
Dellixel nemám team
Vojín
Pivson nemám team
Svobodník
Listr5324 nemám team
Svobodník
Protoss23 nemám team
Vojín
RavenSixx nemám team
Desátník
KarloSs428 nemám team
Svobodník
Sebastian 102. Průzkumný…
Vojín
Keoda 102. Průzkumný…
Svobodník
Recoin nemám team
Svobodník
Ota123 102. Průzkumný…
Desátník
Jack11 nemám team
Svobodník
Remarq7 nemám team
Vojín
Host - Strike
Přidán od: simirek
nemám team
Svobodník
Palcius nemám team
Vojín
vojtahanke nemám team
Vojín
R0bin 102. Průzkumný…
Svobodník
Luigiano
Vojín
BlyatGuy nemám team
Vojín
KRYSS
Vojín
Echo5
Vojín
Brajem Ž*B*O*K
Četař
AtomasII 102. Průzkumný…
Svobodník
Hellgym
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
GARRUS Desátník | JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE | 02.06.2019 09:26 | odpovědět |
Komentář akce: Přepadení v lese 2
Je nějaká tolerance u úsťovky? 5,6... 7 ms? Všude bývá limit 150.
BRAJEM Četař | Ž*B*O*K | 01.06.2019 20:10 | odpovědět |
Komentář akce: Přepadení v lese 2
To zas budou bolet nohy