BITVA O VLČÍ ZLATO | Okres: Opava |
Pořadatel akce: Hudeji3 / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Les- zákopy, kulometná hnízda
GPS: 49.98506604690898,18.0755606809455 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 17.05.2019 19:00
GPS souřadnice: 49.98506604690898,18.0755606809455
Vstup 80 Kč Hráči pod 18 let - potvrzení od rodičů! Zákaz používání jiné munice než BIO! Brýle pouze se skly, ne s mřížkou! Doporučuje používat ochranou masku. Občerstvení tentokrát nebude, takže svačiny sebou!

Blíží se konec druhé světové války a zbytek německých vojáků z rozprášené Vlčí divize se v lese snaží ukrýt část ukořistěného zlata a pět kufrů s tajným obsahem.
Netuší však, že vnikli do militarizované zóny mezi americkou a ruskou jednotkou.
Začíná nelítostný boj o zlato a tajné materiály.


Herní mód:
- dva týmy + pět vojáků Vlčí divize, kteří se po eliminaci rozdělí do týmů americké nebo ruské jednotky.

První fáze hry:
- Před zahájením hry obsadí Vlčí vojáci střed mapy v počtu pěti osob společně se zlatem a pěti kufry.
- Nyní začíná hra a týmy Ameriky a Ruska útočí na družstvo vlků a zároveň napadají jeden druhého.
- Poslední eliminovaný vlčí voják odnáší vlajku( Vlčí divize) a odchází za ostatními na západní stranu lesíku, kde budou rozděleni do amerického nebo ruského týmu

Druhá fáze hry:
- Jak ruský tak americký tým má určené dvě místa označené vlajkou, kde budou přinášet získané zlato a kufry. Jednotlivec může přinášet pouze jeden kus. Po uložení na určené místo se vrací pro další. V případě zásahu okamžitě pokládá zlatou cihlu nebo kufr a odchází na mrtvoliště. Do hry se vrací každou desátou minutu.

Třetí fáze hry:
- Ukořistěné zlato a kufry si můžou týmy navzájem krást a odnášet na svou určenou pozici.

Konec + bodování:
- po dvou hodinách se akce přeruší, oba týmy přinesou na střed mapy své získané cihly a kufry.
- nyní začíná sčítaní bodů - cihla 1 ks = +2 body; kufry budou obsahovat různé počty bodů - +5,+10,+20,+30 a -50 bodů.
- po sečtení bodů a přestávce dojde k prohození stran a začíná druhá polovina bitvy (2+2 hodiny).
Program dne: Sraz: 9:00 - 9:30 Vysvětlení hry: 9:30 - 10:00 Zahájení hry: 10:00 - 10:10 Zahájení druhé polovina hry: cca 12:45 - 13:00
Souhlas s pravidly:
U osob mladších 18 let potřebujeme ověřený podpis zákonného zástupce.
- Prosíme hráče mladší 18 let, aby si vytiskli tento papír, který při každé události přinesou podepsaný rodiči.
Já níže podepsaný/á jakožto zákonný zástupce jsem seznámen s řádem, bezpečnostními pravidly hry a areálu. Jsem si vědom, že osoba za kterou ručím svým podpisem používá zbraň kategorie D. Souhlasím s účastí mého syna/dcery ……………………….………………………., datum narození ………………………., na airsoftové hře konané dne ………………………. ve vašem areálu.
Telefonní kontakt na blízkou osobu :…………………………(povinný)
!!!!! Na akci budou pořizovány fotografie a video záznamy účastníku, které budou zveřejněny na sociálních sítích. V případě nesouhlasu informujte pořadatele!!! V opačném případě souhlasíte s jejich zveřejněním!!!
Podpis rodiče:……………….

……………………………………………………………………………………………………………

Tento souhlas je nutný ke splnění podmínky Zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu. Dále se zavazujeme, že tyto údaje neposkytneme třetím stranám a budou použity výhradně pro naši potřebu.
U hráčů starších 18 let si přečtěte tato prohlášení, která jsou i v areálu.
Hráč svým podpisem (povinné) v provozním formuláři (v areálu AREA 251) potvrzuje souhlas s následujícími pravidly a také potvrzuje prohlášení o účasti na vlastní nebezpečí.

!!!!! Na akci budou pořizovány fotografie a video záznamy účastníku, které budou zveřejněny na sociálních sítích. V případě nesouhlasu informujte pořadatele!!! V opačném případě souhlasíte s jejich zveřejněním svým podpisem. !!!
PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Prohlašuji, že se dobrovolně účastním hraní airsoftu po celou dobu na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a souhlasím s řádem obecných bezpečnostních pravidel a pokyny organizátorů, kterými se budu řídit. Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem poučen/a o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků, třetích osob a zvířat.
Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku.
Po tomto poučení prohlašuji, že hry pořádané členy z týmu Hilvetihof absolvuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda vznikne. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková škoda při hře vznikne.
Potvrzení souhlasu formou vlastnoručního podpisu účastníka v provozním formuláři při vstupu na danou akci.

Obecná pravidla hry:
- Vstup je na vlastní nebezpečí. Účastník si je vědom veškerých rizik spojených s touto adrenalinovou aktivitou. V místě se pohybují lidé pouze s airsoft zbraněmi. Je zakázáno nosit jiné palné zbraně!!!
- Je zakázáno provádět zkušební střelbu na parkovišti. Ta je možná pouze ve vyhraněné části u lesíka.
- Je zakázáno zanechávat odpadky v místě lesa, parkoviště a dalších přilehlých prostranství!!!
- Je zakázáno používat veškerou pyrotechniku (dýmovnice, petardy, atd.)
- V areálu se nachází myslivecké posedy a krmelce pro zvěř. Je zakázáno používat či jinak využívat těchto věcí.
- V herním prostoru používej neustále certifikované plné ochranné brýle se skly určené pro airsoft. Je zakázáno používat brýle s mřížkou bez skla.
- Vzhledem k tomu že hry probíhají v lese, jsme nuceni používat výhradně BIO airsoftové střelivo!!! Děkujeme za pochopení.
- Po zásahu, hráč oznámí hlasitým „MÁM“ nebo jinak pochopitelným oznámením,
že je mrtev. Dále opouští svou pozici, jako mrtví již nemluví.(neprozrazuje pozici nepřátel svým spojencům) Při odchodu ze hry na mrtvolyště nebo tzv. respawn(base) by mělo být rozpoznatelné, že je hráč mrtev.
Proto je doporučeno dodržovat aspoň jedno z těchto pravidel:
označení reflexní vestou (nejlepší), zásobník vytáhnutý ze zbraně nebo zvedne ruku nad hlavu.
- Je zakázáno pohybovat se jinde než na vyznačeném území hřiště. Hra probíhá pouze v lese!!! Na poli muže hráč pouze 1 metr od kraje lesa.
- Předepsaná úsťová rychlost: AEG – max. 140m/s, sniper- max. 190 m/s. Před a během hry bude probíhat namátkové měření úsťové rychlosti s municí 0,20g. (opět hrajeme s citem, přece nikoho nechceme zranit, proto doporučujeme sniperum používání sekundárních krátkých zbraní na krátkou vzdálenost)
- Význam čísel
Každý hráč při vstupu obdrží registrační číslo, pod kterým bude evidován v areálu na dané akci. Po každé akci toto číslo vrací zpět, při další akci obdrží nové číslo. Hlavním důvodem jsou stížnosti. Pokud se vyskytnou potíže s druhým hráčem, nahlásí jeho číslo pořadateli, který se pokusí daný problém vyřešit.
- Udržuj pořádek v areálu.
- Prosíme o respektování pravidel, jak psaných tak ústně vyslovených.Děkujeme
Team Hilvetihof

UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
simirek nemám team
Podpraporčík
Barry Lucky 7
Rotmistr
Chodas nemám team
Desátník
tomassr nemám team
Vojín
Tedy
Vojín
AstronautCZ 102. Průzkumný…
Desátník
Lukas02 nemám team
Desátník
LovableMantis5 nemám team
Svobodník
Pivson nemám team
Svobodník
KarloSs428 nemám team
Svobodník
vanek nemám team
Vojín
Keoda 102. Průzkumný…
Svobodník
Recoin nemám team
Svobodník
Ota123 102. Průzkumný…
Svobodník
Jack11 nemám team
Svobodník
Host - Strike
Přidán od: simirek
nemám team
Svobodník
Palcius nemám team
Vojín
Ladas nemám team
Vojín
Sateru nemám team
Vojín
Mates252
Vojín
Vitek94
Vojín
AirDocker nemám team
Vojín
Honza212 102. Průzkumný…
Svobodník
R0bin 102. Průzkumný…
Svobodník
Luigiano
Vojín
BlyatGuy nemám team
Vojín
KRYSS
Vojín
Pleb nemám team
Vojín
jurecek nemám team
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
HUDEJI3 Vojín | HILVETIHOF | 19.05.2019 15:12 | odpovědět |
Komentář akce: Bitva o Vlčí zlato
Děkujeme všem co dorazili na naší akci. Jsme rádi, když vás to u nás baví. 
Koukněte na fotky 
https://goprohudec.rajce.idnes.cz/Bitva_o_Vlci_zlato
LUKASK Vojín | NEMÁM TEAM | 17.05.2019 15:26 | odpovědět |
Komentář akce: Bitva o Vlčí zlato
Můžeme dojet dva bez registrace?
MAJORONDRA Vojín | NEMÁM TEAM | 12.05.2019 12:40 | odpovědět |
Komentář akce: Bitva o Vlčí zlato
Musí mít osoby pod 15 let doprovod rodičů???
ASTRONAUTCZ Desátník | 102. PRŮZKUMNÝ PRAPOR | 12.05.2019 15:44 |
Ano hráči mladší 15 let musí mít doprovod zákoného zástupce.
TEDY Vojín | | 09.05.2019 16:00 | odpovědět |
Komentář akce: Bitva o Vlčí zlato