VELIKONOČNÍ RADOVÁNKY | Okres: Opava |
Pořadatel akce: Hudeji3 / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Les - zákopy, kulometná hnízda
GPS: 49.984594001910665,18.07574404486627 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 18.04.2019 19:00
GPS souřadnice: 49.984594001910665,18.07574404486627
Zdravím všechny nadšence.
Tentokrát vám nic podrobného neřekneme. Můžu pouze říci to, že nic podobného jste určitě nehráli! Varování: pokud berete airsoft až moc vážně, tak tohle nebude zrovna pro vás a raději dorazte na nějakou naší akci, která bude mít scénář. Pokud ovšem máte rádi airsoft a rádi se u toho zasmějete, přijďte.
Registrace nutná! Pro tuto akci navyšujeme kapacitu z 50 na 60 registrovaných osob. (počítá se na koalici)

Vstup: 80 Kč Program: sraz: 9:00-9:30 vysvětlení hry: 9:30-10:00
zahájení hry:cca 10:10
Hráči pod 18 let - potvrzení od rodičů ! Zákaz používání jiné munice než BIO !!!!! Brýle pouze se skly! Ne mřížky!

Souhlas s pravidly:
U osob mladších 18 let potřebujeme ověřený podpis zákonného zástupce.
- Prosíme hráče mladší 18 let, aby si vytiskli tento papír, který při každé události přinesou podepsaný rodiči.
Já níže podepsaný/á jakožto zákonný zástupce jsem seznámen s řádem, bezpečnostními pravidly hry a areálu. Jsem si vědom, že osoba za kterou ručím svým podpisem používá zbraň kategorie D. Souhlasím s účastí mého syna/dcery ……………………….………………………., datum narození ………………………., na airsoftové hře konané dne ………………………. ve vašem areálu.
Telefonní kontakt na blízkou osobu :…………………………(povinný)
!!!!! Na akci budou pořizovány fotografie a video záznamy účastníku, které budou zveřejněny na sociálních sítích. V případě nesouhlasu informujte pořadatele!!! V opačném případě souhlasíte s jejich zveřejněním!!!
Podpis rodiče:……………….

……………………………………………………………………………………………………………

Tento souhlas je nutný ke splnění podmínky Zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu. Dále se zavazujeme, že tyto údaje neposkytneme třetím stranám a budou použity výhradně pro naši potřebu.
U hráčů starších 18 let si přečtěte tato prohlášení, která jsou i v areálu.
Hráč svým podpisem (povinné) v provozním formuláři (v areálu AREA 251) potvrzuje souhlas s následujícími pravidly a také potvrzuje prohlášení o účasti na vlastní nebezpečí.

!!!!! Na akci budou pořizovány fotografie a video záznamy účastníku, které budou zveřejněny na sociálních sítích. V případě nesouhlasu informujte pořadatele!!! V opačném případě souhlasíte s jejich zveřejněním svým podpisem. !!!
PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Prohlašuji, že se dobrovolně účastním hraní airsoftu po celou dobu na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a souhlasím s řádem obecných bezpečnostních pravidel a pokyny organizátorů, kterými se budu řídit. Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem poučen/a o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků, třetích osob a zvířat.
Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku.
Po tomto poučení prohlašuji, že hry pořádané členy z týmu Hilvetihof absolvuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda vznikne. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková škoda při hře vznikne.
Potvrzení souhlasu formou vlastnoručního podpisu účastníka v provozním formuláři při vstupu na danou akci.

Obecná pravidla hry:
- Vstup je na vlastní nebezpečí. Účastník si je vědom veškerých rizik spojených s touto adrenalinovou aktivitou. V místě se pohybují lidé pouze s airsoft zbraněmi. Je zakázáno nosit jiné palné zbraně!!!
- Je zakázáno provádět zkušební střelbu na parkovišti. Ta je možná pouze ve vyhraněné části u lesíka.
- Je zakázáno zanechávat odpadky v místě lesa, parkoviště a dalších přilehlých prostranství!!!
- Je zakázáno používat veškerou pyrotechniku (dýmovnice, petardy, atd.)
- V areálu se nachází myslivecké posedy a krmelce pro zvěř. Je zakázáno používat či jinak využívat těchto věcí.
- V herním prostoru používej neustále certifikované plné ochranné brýle se skly určené pro airsoft. Je zakázáno používat brýle s mřížkou bez skla.
- Vzhledem k tomu že hry probíhají v lese, jsme nuceni používat výhradně BIO airsoftové střelivo!!! Děkujeme za pochopení.
- Po zásahu, hráč oznámí hlasitým „MÁM“ nebo jinak pochopitelným oznámením,
že je mrtev. Dále opouští svou pozici, jako mrtví již nemluví.(neprozrazuje pozici nepřátel svým spojencům) Při odchodu ze hry na mrtvolyště nebo tzv. respawn(base) by mělo být rozpoznatelné, že je hráč mrtev.
Proto je doporučeno dodržovat aspoň jedno z těchto pravidel:
označení reflexní vestou (nejlepší), zásobník vytáhnutý ze zbraně nebo zvedne ruku nad hlavu.
- Je zakázáno pohybovat se jinde než na vyznačeném území hřiště. Hra probíhá pouze v lese!!! Na poli muže hráč pouze 1 metr od kraje lesa.
- Předepsaná úsťová rychlost: AEG – max. 140m/s, sniper- max. 190 m/s. Před a během hry bude probíhat namátkové měření úsťové rychlosti s municí 0,20g. (opět hrajeme s citem, přece nikoho nechceme zranit, proto doporučujeme sniperum používání sekundárních krátkých zbraní na krátkou vzdálenost)
- Význam čísel
Každý hráč při vstupu obdrží registrační číslo, pod kterým bude evidován v areálu na dané akci. Po každé akci toto číslo vrací zpět, při další akci obdrží nové číslo. Hlavním důvodem jsou stížnosti. Pokud se vyskytnou potíže s druhým hráčem, nahlásí jeho číslo pořadateli, který se pokusí daný problém vyřešit.
- Udržuj pořádek v areálu.
- Prosíme o respektování pravidel, jak psaných tak ústně vyslovených.Děkujeme
Team Hilvetihof

userodpověď 1TeamÚčast na akcíchHodnost
Jackal6 ne SDK
Nadrotmistr
simirek Ne nemám team
Podpraporčík
Barry Ne Lucky 7
Rotmistr
Chodas Ano nemám team
Desátník
TommySTO Ne
Vojín
pepak1
Vojín
coboll hilvetihof
Desátník
SneakPeak ne nemám team
Svobodník
Bunik nemám team
Vojín
NikVonBorova Ne nemám team
Vojín
TazmanVonBorova ne nemám team
Vojín
Aladeen SDK
Desátník
Lukas02 Ne nemám team
Desátník
XPAND Nechci. ISFO
Vojín
HanslikJ Ne dik, neumim behat ATK
Vojín
LovableMantis5 Ne nemám team
Svobodník
Dellixel Ne nemám team
Vojín
Pivson nemám team
Svobodník
Listr5324 Ne nemám team
Svobodník
Filmaster nemám team
Vojín
KarloSs428 ne nemám team
Svobodník
Keoda Jestli nebudou jiní 102. Průzkumný…
Svobodník
Recoin nemám team
Svobodník
Ota123 102. Průzkumný…
Svobodník
Jack11 nemám team
Svobodník
Remarq7 nemám team
Vojín
Host - Strike
Přidán od: simirek
nemám team
Svobodník
pompino nemám team
Vojín
fedy20 nemám team
Vojín
mosatom Ne nemám team
Vojín
vojtahanke Ne nemám team
Vojín
MikonCZE Ne nemám team
Vojín
Cernoch15 nemám team
Vojín
WoodyCZ nemám team
Vojín
Mates252
Vojín
Vitek94 Ne
Vojín
AirDocker nemám team
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
TAZMANVONBOROVA Vojín | NEMÁM TEAM | 20.04.2019 19:31 | odpovědět |
Díky organizátorům za skvělou akci. Nápad zajímavý, fotbal jsem už dlouho nehrál.
SEBASTIAN Vojín | 102. PRŮZKUMNÝ PRAPOR | 19.04.2019 12:58 | odpovědět |
Zdravím, je ještě volno na akci?
TAZMANVONBOROVA Vojín | NEMÁM TEAM | 19.04.2019 12:05 | odpovědět |
Zdravím, je ještě možno přidat známého jako hosta? Prošvihnul registraci. komu napsat, popř. zda li se to dá nějak vyřešit na místě. Díky

ASTRONAUTCZ Četař | 102. PRŮZKUMNÝ PRAPOR | 16.04.2019 16:51 | odpovědět |
Mohl by mě někdo svézt ?