TALIBAN HUNTERS 5 | Okres: Frýdek-Místek |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Frýdek-Místek: bývalá raketová základna TTM
GPS: 49.693153032695605,18.393289893865585 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 03.04.2019 20:00
GPS souřadnice: 49.693153032695605,18.393289893865585


Airsoftovou sezónu 2019 a zároveň naší první jarní akci oficiálně otevíráme pátým pokračováním akce TALIBAN HUNTERS. Ta se uskuteční 6.4 v prostoru TTM ve Frýdku-Místku. Stejně jako v předchozích dílech série se můžete těšit na intenzivní akci, kterou opět sehrají americké jednotky bojující proti chaotickému tálibánu.

Akce je koncipována přibližně pro 60-100 hráčů a půjde o dobývání americké základny, která je situována na středu herní plochy. Američané mohou základnu nejen bránit, ale mohou i útočit na některou z pěti Tálibánských základen, které jsou rozmístěny po prostoru a dokud nejsou dobyty Američany, Tálibánci je používají jako respawn. Na akci bude velmi výhodné budete-li mít vlastní vysílačku. V případě, že ji nemá nikdo z týmu, je možné si ji zapůjčit (podmínky jsou uvedeny dole v popisu akce).


je možná dvěma způsoby. Buď přihlášením se na akci zde na koalici nebo odesláním e-mailu. Podrobněji níže.
Registrujte se prosím pouze jedním ze dvou níže uvedených způsobů, nikoliv oběma najednou. DĚKUJEME

Registrace skrz airsoftkoalici: za registrované jsou považovaní pouze hráči, kteří zde mají účet a jejichž nick (přezdívka) se objeví v tabulce (níže).

Registrace zasláním emailu: touto možností můžete registrovat jednotlivce či skupiny. Upozorňujeme, že registrace je kompletní až v okamžik, kdy vám přijde (do třech dní) potvrzení registrace. Poslední registrace přijímáme poslední středu před akcí ve 20 hod, kdy se registrace uzavírá.

Jednotlivci zašlou email na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude uvedeno:
 - jméno nebo příjmení či přezdívka
 - můžete uvést i máte-li zájem o oběd dle nabídky, případně o kolik porcí
 - do předmětu emailu uveďte "TALIBAN"

Tým nebo skupina hráčů se registruje odesláním emailu na "airsoft-akce@seznam.cz" ve kterém bude:
 - název týmu (jen pokud se jedná o tým)
 - počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5)
 - pokud se nejedná o tým, ale skupinu hráčů, vypište jména nebo příjmení či přezdívky hráčů
 - můžete uvést i má-li někdo zájem o oběd dle nabídky, případně o kolik porcí
 - do předmětu emailu uveďte "TALIBAN"

Vstup bez registrace: je bez problému možný za standardní vstupné viz níže.Kde: Frýdek-Místek: bývalá raketová základna TTM
 - brífink i zápis hráčů proběhne na fotbalovém hřišti, na které odkazuje GPS (níže).
 - parkování vozidel bude umožněno na parkovišti skládky (nelze přehlédnout). Neparkujte prosím jinde

GPS: 49.6932000N, 18.3937500E
Kdy: sobota 6.4.2019
Omezení úsťové rychlosti: pro všechny zbraně 150 m/s s 0,2g bb, výjimky uvedeny níže.
Obsazení: koncipováno pro 60-100 hráčů (rozdělení stran proběhne na místě)
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | 15-18 let pouze s potvrzením** | mladší 15 let***
Respawn: hromadný, každá 10. minuta + specifický
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika přísně ZAKÁZÁNA!
Občerstvení: ano, v případě předešlého potvrzení zájmu i oběd
Za kolik: při včasném příjezdu do 9:00:

 130,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 100,- (+ 20,- vratná záloha) vstupné pro hráče přihlášené na akci zde na koalici nebo přes e-mail*


* U registrace musí hráči bez vyzvání předložit vlastní reflexní vestu. Vstup bez reflexní vesty navýší vstupné o 30 Kč nebo může být dotyčnému nabídnuta koupě nové vesty za 50 Kč.

* Při zápisu po 9:00 bude vstupné navýšeno o 30 Kč a dotyčným nebude umožněn výběr strany

** Hráči ve věku mezi 15 a 18 lety musí dorazit s kompletně vyplněným formulářem určeným pro mladistvé. Bez kompletně vyplněného formuláře nebudou vpuštěni do hry. Pro ověření věku také můžou být požádáni o předložení občanského průkazu. To samozřejmě není jejich povinností, bez jeho předložení však nebudou vpuštěni do areálu. Odkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_15az18let.rtf

*** Mladší 15 let můžou dorazit pouze s k tomu určeným vyplněným formulářem a za doprovodu zákonného zástupce, který bude přítomný po celou dobu akce. Bez zákonného zástupce nebo bez formuláře nebudou vpuštěni do hryOdkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_mladsi15let.rtf- Maximální úsťová rychlost pro použité zbraně je 150 m/s
- Výjimka pouze pro opakovací pušky na manuální či plynový pohon 190 m/s
- Zbraně měříme buďto namátkově nebo všem hráčům ještě před registrací
- Úsťové rychlosti měříme vždy s našimi kuličkami o váze 0,20g, maximální tolerance měření je 5 m/s
- Každý hráč musí být vybaven reflexní vestou. Hráči kteří při registraci nepředloží reflexní vestu, budou penalizováni
- Na našich akcích je zákaz používat zbraně na bázi HPA, hráči vybaveni těmito zbraněmi nebudou vpuštěni do hry
- Výjimka platí pouze pro OPAKOVACÍ pušky s HPA pohonem, které smějí být použity
- Zákaz používání laserových zaměřovačů

Každý hráč MUSÍ MÍT adekvátní ochranu zraku ve formě ochranných brýlí určených pro airsoft. Ty bude nosit v souladu s návodem k použití po celou dobu, po kterou se bude pohybovat nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech). Hráč, který si brýle během hry sundá, vystavuje se tak obrovskému riziku destruktivního poranění očí, činí tak proti pravidlům a na vlastní odpovědnost.

Berte prosím na vědomí, že při hře samotné může dojít ke střelbě na vaši osobu i na velmi krátké vzdálenosti, což je v rozporu s etikou, ne však s pravidly akce. Důrazně tedy doporučujeme vzít si odpovídající ochranné pomůcky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma atp. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které neodpovídá pořadatel ani střelec.08:20 - 09:00 Zápis hráčů
09:05 - 09:30 Rozdělení stran a brífink
09:40 - 09:50 Začátek akce
12:00 - 12:35 Polední pauza
12:35 - 12:45 Začátek druhé části akce při které se otočí strany
15:00 - 15:30 Konec akce


Americkou vojenskou základnu v Afghánistánu obklopili ze všech stran bojovníci Tálibánu a začali s jejím obléháním. Američani jsou ale odolní a drží se, což donutilo tálibánce vybudovat si v okolí tábory kde rekrutují nové bojovníky.

Geografie
Na středu herního území bude prostor americké základny, který se skládá z hlavní budovy, kruhové zdi ve tvaru C a prostoru se sníženým terénem nadcházejícím se mezi nimi. U každého z těchto míst bude stožár s vlajkou. Na začátku akce u těchto stožárů budou začínat americké jednotky. Respawn Američanů bude u hlavního vstupu do areálu. Na okrajích herní plochy budou tábory Tálibánu, které budou umístěny symetricky ve všech směrech od základny. U těchto stožárů budou začínat tálibánci a zároveň budou stožáry sloužit jako mrtvoliště (více o respawnu níže). Každý hráč dostane mapu kde budou vyznačeny pozice všech vlajek a důležitých míst. Každá ze stran bude mít na mapách unikátní kótování, což zkvalitní možnost plánování při použití PMR.

Podmínky vítězství
Tálibán vyhraje v případě, že obsadí všechny 3 vlajky v základně americké armády a udrží je alespoň po dobu půl hodiny. U.S. Army vyhraje v případě, že obsadí celkem 5 vlajek v základnách Tálibánu a udrží je po dobu 20 minut nebo si udrží alespoň jednu vlajku po celou herní dobu. Hra tedy může skončit jak po dosažení předem určeného časového limitu, tak třeba teoreticky i po půl hodině  Po dokončení první hry, se může začít další s tím, že se otočí strany nebo se později může zahrát hra zcela jiná.

Získání každého stožáru je nutné u obou stran provést nejen fyzicky, ale také je nutno tuto skutečnost ohlásit vysílačkou na vlastní velitelství, kde bude tato informace zaznamenána. Přes velitelství, je také možno získat informace o tom, v čím držení jsou jednotlivé vlajky. Vysílačky tak budou při této akci velmi důležité. Zápůjčka omezeného počtu vysílaček je možná od 30-50 Kč, dle modelu a výkonu.Všeobecná jednotná pravidla všech akcí, které za airsoftgods.cz pořádáme se dočtete na webu airsoftgods.cz. Odkaz zde: http://www.airsoftgods.cz/index?page=rules . Ostatní pravidla specifická pro tuto akci se dočtete na této stránce (viz výše i níže). 

Rozdělení a označení stran - hráči budou rozděleni k jednotlivým stranám dle vlastního uvážení až během brífinku. Při zjevné nevyváženosti můžou být někteří hráči vyzváni k přechodu k protistraně. Barevné rozlišení jednotlivých stran bude oznámeno na brífinku. Všichni hráči budou označeni barevnou páskou na obou pažích.

Číselné označení hráčů - každý hráč bude při vstupu do areálu vybaven viditelným číselným označením. To slouží k jeho identifikaci v situaci, kdyby porušoval pravidla nebo by nepřiznával. Funguje to tak, že v případě, když jste si na 100% jisti, že jste zasáhli hráče a on vám nepřiznal a ani po upozornění neodchází na mrtvolište, zvednete se a se zvednutou rukou nebo nasazenou reflexní vestou (prostě se budete chovat jako zasažený hráč), dojdete k tomuto hráči a buď si situaci v klidu vyříkáte nebo si zjistíte jeho číslo (které vysílačkou nahlásíte organizátorovi na kanálu 8 nebo si ho zapamatujete a nahlásíte ho později). Po zjištění tohoto čísla se vrátíte zpět na svoji původní pozici, sundáte reflexní vestu a pokračujete ve hře.

Komunikace, vysílačky, frekvence - užití kanálů bude omezeno pouze v případě PMR. Jejich rozdělení proběhne na brífinku, kanál 8 však bude určen VÝHRADNĚ PRO ORGANIZÁTORY! Odposlech cizích kanálů je povolen, ale mluvení do nich nebo jiné rušení je zakázáno. Děkujeme předem všem, kteří budou dodržovat tuto vysílací kázeň.

Kameramani, fotografové, reportéři - musí být označeni reflexními vestami a v případě nošení ochranných brýlí pro ně platí stejná pravidla jako pro ostatní hráče. V případě, že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma. Do kameramanů se nesmí střílet avšak upozorňujeme, že není možno zaručit, že během akce nedojde k jejich zásahu. Proto upozorňujeme, že je jejich pohyb na vlastní nebezpečí a že při zásahu do zařízení a případném poškození není možno vymáhat náhradu po střelci pokud se nejednalo o zjevný úmysl. Kameramani, fotografové, reportéři, do hry vstupují na vlastní zodpovědnost, pořadatel akce za případné škody v žádném případě neodpovídá.Na akci si můžete kdykoliv pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraň získáte od organizátora. Cena zápůjčky na celou akci vč. baterie, točného zásobníku a záruky okamžité výměny v případě závady je 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat a to odesláním emailu s žádostí na "airsoft-akce@seznam.cz".

Na akci je možné zapůjčit si i jednu z vysílaček. K dispozici je omezené množství vysílaček s podkanály (uváděný dosah 5 km) za 50,- Kč.

Občerstvení naleznete v době mezi 11. a 15. hodinou ve stánku FOOD UND DRINKS. Je zde možno zakoupit produkty uvedené níže a navíc je možno při polední pauze (přednostně pro hráče, kteří projevili zájem při registraci) zakoupit Ostravskou klobásu s chlebem a přílohou dle chuti za 35,- Kč.

 - Rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 20,- Kč
 - Chlazené rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 25,- Kč
 - Energetický nápoj v plechovce 0,25 l od 15,- Kč
 - Nealkoholické pivo Birel v plechovce 0,5 l od 25,- Kč
 - Káva nebo čaj 0,18 l od 15,- Kč
 - Čokoládové tyčinky a müsli tyčinky od 12,- Kč
 - Instantní nudlová polévka 0,3 l za 25,- Kč


Při zápisu hráčů, budou všichni zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce, pořádané portálem airsoftgods.cz (odkaz na tyto pravidla), ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla.

Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá.  Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Statika objektů je v obzvláště špatném stavu a hrozí jejich zřícení, proto je vstup do nich přísně zakázán stejně tak jako přibližování se k nim na méně než 2 metry. Registrací, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftgods.cz, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.

userodpověď 1TeamÚčast na akcíchHodnost
Henry ANO AIRSOFT…
Chuck Norris
nneutronn ano INFIDELS
Brigádní generál
Spec NE INFIDELS
Brigádní generál
Želva MATH
Podpraporčík
Leonek ano SKELETONS
Podplukovník
Host - Uživatel1
Přidán od: Henry
nemám team
Plukovník
Host - Uživatel2
Přidán od: Henry
nemám team
Major
Host - Uživatel3
Přidán od: Henry
nemám team
Nadporučík
Host - Uživatel4
Přidán od: Henry
nemám team
Nadporučík
Host - Uživatel5
Přidán od: Henry
nemám team
Štábní praporčík
Pupikus O.D.S.T
Plukovník
jaksha ANO A.S.T.U.…
Rotmistr
danpv ano Grey Ghost…
Generál major
IczICHris Ano nemám team
Nadrotmistr
Radar Xteampv
Kapitán
Fitfju NE nemám team
Svobodník
Karl Cobra team…
Štabní rotmistr
Midas ANO O.D.S.T
Podporučík
Host - Tami
Přidán od: Radar
Xteampv
Podpraporčík
TomasST Ano A.T.P.
Rotmistr
Afli ano M.S.A.T
Rotmistr
c4pavel Hydra Squad
Podpraporčík
DEER Ano Taliban…
Svobodník
Boban9AD Ano SAC
Rotmistr
Grey1 nemám team
Četař
stanley ano F.A.D.
Štábní praporčík
ondrapetruska Ano 3 PARA
Poručík
KrvavaDasen ano AST Partyzáni
Štábní praporčík
Kubis NE O.D.S.T
Nadpraporčík
Magy ANO Black Ghost
Štábní praporčík
MPPort ne Prometheus
Podpraporčík
yolk Black Ghost
Svobodník
adriandix NE Task Force…
Nadpraporčík
IngBanana NE Hydra Squad
Štabní rotmistr
Hynda11 nemám team
Vojín
Kangaral820 nemám team
Desátník
Hadzim SAC
Praporčík
Sewen ne nemám team
Rotmistr
Filfis01 nemám team
Desátník
Cvalda Ano AirFrost
Desátník
Host - Adamiskos
Přidán od: Stoun
nemám team
Svobodník
Dominastor Hydra Squad
Rotný
Ades ANO LRFG DELTA
Nadrotmistr
Zipox ANO CCO
Rotmistr
ponoznik Bravinné Team
Nadrotmistr
Vitus Ano Black Ghost
Nadrotmistr
Rajca97 ANO SAC
Nadrotmistr
KEFA NE nemám team
Četař
MartinBobo Ano LRFG DELTA
Četař
Ligooo nemám team
Nadrotmistr
Dino55 O.D.S.T
Podpraporčík
lintrom nemám team
Rotný
Raven NE
Desátník
DatBoi ne nemám team
Četař
Greg Ne SOGOS
Rotmistr
kazo1 SAC
Podpraporčík
Bovem147 ANO nemám team
Rotný
vasikovec14 ANO nemám team
Desátník
Mikey135 NE BelaciAirsoftT…
Vojín
RudyN Black Ghost
Četař
Poustniliska ano 2x Black Ghost
Rotmistr
WillMen Ano Taliban…
Svobodník
MartinDTH ANO Delta Team…
Svobodník
RaAdyn ANO nemám team
Četař
Ambitious ANO SOGOS
Četař
Hans77 Ano nemám team
Četař
Jakub98 ano nemám team
Svobodník
Musfur ne nemám team
Svobodník
Adiskosik Ano 75th Blyat…
Svobodník
DenisHynek 25th infantry…
Četař
Residenr NE AST Partyzáni
Svobodník
Solo Ne
Vojín
kaimad ANO nemám team
Desátník
Mady NE GIGN
Desátník
Shmudla nemám team
Desátník
Hanees Ano Šupácká legie
Svobodník
Dvojche nemám team
Svobodník
Gabusha5194 NE nemám team
Svobodník
DevilShadow NE O.D.S.T
Četař
rolfcze NE nemám team
Svobodník
Mhorse nemám team
Svobodník
Dawid65 ANO AST Partyzáni
Svobodník
Cvalda88 ano nemám team
Svobodník
Host - Pajisek
Přidán od: Poustniliska
nemám team
Vojín
josef147 ANO nemám team
Vojín
ErycKosinus ANO Kosinus
Svobodník
JohnySXfly ANO. Klobása je super ✯Zgyll✯
Desátník
Masakken ANO ✯Zgyll✯
Desátník
Host - FeederPajo
Přidán od: nneutronn
nemám team
Vojín
KamilGal Ano nemám team
Vojín
Lipton91 ANO nemám team
Vojín
Ondrasin214 ✯Zgyll✯
Vojín
Kickin ANO SSCS
Vojín
Kong Ano SSCS
Vojín
Donovitch SSCS
Vojín
Vomitors ANO SSCS
Vojín
Picard nemám team
Vojín
DanteCZE ANO ✯Zgyll✯
Svobodník
Kedar nemám team
Vojín
Vero nemám team
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
DANTECZE Svobodník | ✯ZGYLL✯ | 13.04.2019 21:38 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 5
Nema nekdo nejake fotky?
BARUSHKA Vojín | NEMÁM TEAM | 19.04.2019 14:41 |
Ahoj všichni, posílám odkaz na fotky z akce.

https://puccisullivan.rajce.idnes.cz/Taliban_Hunters_6.4.2019

FB album s upravenými fotkami:

https://www.facebook.com/pg/opalwonderland/photos/?tab=album&album_id=1289397911209876&__xts__%5B0%5D=68.ARCNM-zkodkabcI9H8K-toWnfuD0uAQJKd1HJbkg8H6fCNKMvsSpuoJauzZgc9Qe5xyrEBfVyz5ck4r1ksyvJFLSqtUlfoG98fcvmwd1vjo4Ff2yR3kQ3N3ad_kqTKXxP5JyKwZQ2vCS9jIlWsOm6CKwU5WsLKqg1JCTjZEWQkXb35mAotXx0gV9zlUhtFoopTGbrFFSM2ch3sXnqxmVwx-kGm5Etwlw5939kf71zg6sFS1oDOZIm-c9eXQsnMqDNJZ2nv1QYLkGvXPognO4K1TeLgwNRnF8BZgDifCIwh4OHbf0A_B9_G544HWhfQpvVdLsh8S9c4wzPRhn0tv7N0qyYE7HrWXnBNaXlmlMaTnO5jGbiGqBt6UfGmQegaguteSuWfB3aa47ClvBgNk1CcMMwO65VwXVgtTGZd684gZfbGXsfI9Mxgqct5nRbPlMNzVlsmFvnyihJXgaRfN_&__tn__=-UC-R
MADY Desátník | GIGN | 06.04.2019 08:50 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 5
Omlouvám se že se na akci nedostavím. Na poslední chvíli se mi zničila baterka
KICKIN Vojín | SSCS | 05.04.2019 14:19 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 5
Bude akce i za deště?
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 05.04.2019 17:06 |
Akce se uskuteční za každého počasí. Podle aladina, by měly být nějaké přeháňky do 0,5 mm/hod, což je zahradní deštíček. Více by mělo pršet až ke konci akce.
DANTECZE Svobodník | ✯ZGYLL✯ | 23.03.2019 10:56 | odpovědět |
Komentář akce: TALIBAN HUNTERS 5
Nejede někdo z Ovy?
SALIERI Nadpraporčík | PENDECHOS | 24.03.2019 12:34 |
Cus,mame misto v aute z Ovy na Guardian: 5. Pojedes s nama?