AREA 78 | Okres: Brno-město |
Pořadatel akce: Belli / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Kasárna Horákov
GPS: 49.208577,16.727757 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 19.01.2019 14:00
GPS souřadnice: 49.208577,16.727757
GPS souřadnice: 49.208577,16.727757
Základní informace 

- GPS 49.208577,16.727757 
- shromáždění 9:00 / začátek 9:30
- vstupné 50kč
- maximální úsťová rychlost 130ms AEG / manuální opakovačky (sniperky) 180ms (tolerance 5ms)
- hráči ve věku mezi 15-18 lety musí dorazit s kompletně vyplněným formulářem, určeným pro mladistvé https://docs.google.com/document/d/1oR3ust1KmBuLfnoCrAGlZ9fOAy40l8aoN8r2T0mgbpc/edit?usp=sharing
- oheň zajištěn, bude k dispozici zakoupení špekáčku a energeťáku

Pyrotechnika

- plynové granáty 
- dýmovnice
- zvukové petardy povoleny jen od organizátoru

Herní náplň

------------------------------ 
- 3 body (jeden aktivní)
- 2 strany
- Medici  
- Semi only (jednotlivky), nebo podle domluvy 
- Na čas  
- Trhavina na zničení muniční bedny  
--- Popis : 2 strany, 3 body, z toho jeden aktivní, obrana jeden život, útočící respawn, jedna strana  obraňuje svůj aktivní bod, na kterém se nachází bedny s munici, útočící strana je musí dobýt a zničit muniční bednu trhavinou, jakmile útočící team dobije aktivní bod tak se z něj stává respawnem útočících, obrana která padla na aktivním bodě, se přesune na druhy bod, který je neaktivní do doby než-li útočící strana zničí muniční bednu, tak se bráněna základna stane jejích respawnem. Od startu hry budou běžet stopky, po dobytí všech 3 bodu se strany vymění a vyhrává ta strana, která dobije všechny 3 body rychleji.  

-------------------------------
- dvě strany (útočící/obrana)
- obranný post 
- medici 
- útočící respawn(bude určen), obrana 1 až 2 životy + jedno oživení od medika 
- semi only   
- na čas 20/30 min hra 
- hráč obrany který je zasažen a už nemá život, stává se útočícím 

CONQUEST
- dvě strany  
- 3 body (vlajky) 
- respawn bude určen na místě 
- půjde o dobývaní vlajek které jsou rozmístěni po areálu 

Boj o kopec 
- dvě strany 
- jeden bod 
- respawn instantní, nebo na jeden život
- medici 
dobývání hlavního bunkru 

Funkce medika 
Medici -  může oživit hráče pouze jednou
            - sám sebe nemůže oživit, může být oživen jiným medikem  
            - zasažení hráč zvedne ruku a vola si medika, pokud medik nepřijde do 2/3 minut, zaleží na hráči, jak dlouho se mu chce cekat tak odchází na respawn
           - zasažený hráč se nemůže samovolně pohybovat, ale medik nebo jiny hráč může zasazeného odtáhnou na bezpečné místo

Kontakt a důležité informace 
- mobil na organizátora 606510117
- email ondra.pes@seznam.cz
- google maps  https://www.google.com/maps/place/49°12'30.9%22N+16°43'39.9%22E/@49.208577,16.7255683,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.208577!4d16.727757
Důležitá bezpečnostní pravidla

Při zápisu hráčů, budou všichni zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce AREA 78 (odkaz na tyto pravidla bude později), ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla a dodržování provozního řádu areálu.

Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá. Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná páskou označená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Registrací, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftu, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.

ODKAZ NA FB STRAANKY  kde bude veškeré info jak se areál vyvíjí  - Brno AREA 78


UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
Dan 61
Nadporučík
Host - Galu35
Přidán od: KomedianT
BOARS
Rotný
mako201 S.J.O.V. …
Štabní rotmistr
Kostra nemám team
Štábní praporčík
KomedianT BOARS
Praporčík
Host - Sinthera
Přidán od: Kostra
nemám team
Podpraporčík
Host - Dreivik
Přidán od: Belli
AREA 78 TEAM
Podpraporčík
SilverEagle Guláš Tactical
Rotmistr
Belli AREA 78 TEAM
Podplukovník
Phate nemám team
Rotný
Host - Pizenda
Přidán od: mako201
S.J.O.V. …
Desátník
Host - CasualAirsoft
Přidán od: Belli
AREA 78 TEAM
Nadpraporčík
Host - 7Bahno7
Přidán od: Belli
AREA 78 TEAM
Praporčík
Host - Skeble
Přidán od: Belli
AREA 78 TEAM
Praporčík
Host - Fridges
Přidán od: Belli
AREA 78 TEAM
Podpraporčík
Host - DusanHasic
Přidán od: Belli
AREA 78 TEAM
Praporčík
Host - JackHerrer
Přidán od: Belli
AREA 78 TEAM
Štábní praporčík
Kubel nemám team
Desátník
Host - FayBeer
Přidán od: Belli
AREA 78 TEAM
Nadpraporčík
Host - Stano862
Přidán od: Belli
AREA 78 TEAM
Podpraporčík
Host - RazabAliTagas
Přidán od: Belli
AREA 78 TEAM
Praporčík
DevilShadow nemám team
Četař
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
DAN Nadporučík | 61 | 19.01.2019 18:49 | odpovědět |
Komentář akce: AREA 78
Super akce.  
tady jsou fotky https://inkubatorr.rajce.idnes.cz/Airsoft_AREA_78_Mokra_-_Horakov_19.1._2019/