UNESENÝ AGENT | Okres: Opava |
Do systému akci vložil: coboll
Místo konání: pin Airsoft AREA - 251 Masospol 251, 74735 Služovi
Odkaz na přesné místo srazu najdete v popisu akce
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 05.10.2018 22:00
!!!!Pozor!!!! 
Byl unesen agent Armády. Tento agent měl u sebe tajné dokumenty, po kterých prahnou únosci. Dříve než agenta zajali, stihl tajné dokumenty uschovat na bezpečné místo. Ovšem kde, ví jen on. My víme pouze to, že někde uschoval mapu k místu, kde se dokumenty nachází.

-hráči budou rozděleni na tým Armáda a Únosci

Úkoly týmu Armáda:

- rozdělení na 3 jednotky zvané Alfa, Bravo, Delta. Každá jednotka má určený úsek, ve kterém by se měla pohybovat a vracet se na pozice. Alfa- rohy budov A. Bravo- rohy budov B. Delta- prostřední ulička. Pokud se na BASE(základně) sejde kompletní jednotka, může se hromadně vrátit do hry. Tyto jednotky musejí spolupracovat. Ani jedna nemůže postupovat za hranici k budovám A3 a B3 dříve než naleznou mapu! (hranice bílé stojany)

- zajistit území v prostorech budov A1,2/B1,2 kde se mohou pohybovat členové únosců pátrající po mapě a najít kufr s mapou vedoucí k místu s tajným dokumentem. Ten se také nachází v kufru

- hromadný přesun všech jednotek směr budovy s číslem 3

- najít kufr s tajnými dokumenty a přinést na základnu Armády 

- najít a vysvobodit agenta a bezpečně jej dopravit na základnu Armády. Pokud bude zachráněn, dřív než budou nalezeny dokumenty, může agent říci přesné místo, kde se dokumenty nachází.

- pozor v týmu je zrádce. Může podávat informace nepříteli nebo dokonce zabít někoho z Armády

- časový limit max. 2 hod

Úkoly týmu Únosců:

- rozmístit určitou část lidí do prostor budov A1,2 a B1,2. Jejich úkolem bude pouze znepříjemnit týmu Armády hledání kufru s mapou. Nikdo jiný krom vybraných zde nebude a oni po zásahu také odcházejí a nesmějí se vracet. Zkrátka po vyčištění nesmí nikdo z únosců do prostor A 1,2 a B1,2

- uhlídat kufry a agenta po dobu 2 hodin

- mají bonus v podobě zrádce v týmu armády

Harmonogram akce
9:00 - 9:40 zápis
9:45 - 10:00 info o hře
10:00 start hry
30 minut pauza po ukončení první hry
konec akce cca v 16:00

Vstupné 100 kč 

Pravidla:
U osob mladších 18 let ověřený podpis zákonného zástupce:
- Prosíme hráče mladší 18 let, aby měli u sebe nadepsaný nebo aby si vytiskl papír, který přinese podepsaný rodiči. 

Já níže podepsaný/á jakožto zákonný zástupce jsem seznámen s řádem, bezpečnostními pravidly hry a areálu. Souhlasím s účastí mého syna/dcery ……………………….………………………., datum narození ………………………., na airsoftové hře konané dne ………………………. ve vašem areálu. 
Občanský průkaz číslo (rodič):

Podpis rodiče:

Tento souhlas je nutný ke splnění podmínky Zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu. Dále se zavazujeme, že tyto údaje neposkytneme třetím stranám a budou použity výhradně pro naši potřebu.
U hráčů starších 18 let si přečtěte tato prohlášení, která jsou i v areálu.
Hráč svým podpisem (povinné) v provozní knize (v areálu AREA 251) potvrzuje souhlas s následujícími pravidly a také potvrzuje prohlášení o účasti na vlastní nebezpečí. 

PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Já 
prohlašuji, že se účastním hraní airsoftu po celou dobu na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a souhlasím s řádem, bezpečnostními pravidly a pokyny organizátorů, kterými se budu řídit. Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem poučen/a o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Po tomto poučení prohlašuji, že hry pořádané organizátory z týmu S.D.F. v areálu AREA 251 absolvuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při hrách vznikne. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková škoda při hře vznikne. 
Vlastnoruční podpis účastníka v provozní knize. 

Obecná pravidla hry:
- Vstup je na vlastní nebezpečí. V místě se můžou pohybovat lidé se zbraněmi.
- V herním prostoru používej neustále brýle určené pro airsoft. Na akci se může střílet.
- Po zásahu hráč oznámí zásah hlasitým MÁM nebo jinak pochopitelným oznámením. Při odchodu ze hry na mrtvolyště nebo-li respawn vytáhne si reflexní vestu nebo dá nad hlavu zásobník.
- V budovách je povoleno střílet pouze jednotlivými střelami (semi) ve venkovních prostorech může používat automat (s citem, když je někdo na 5m samozřejmě nepoužiju dávku a použiji pravidlo BANG-BANG)
- BANG-BANG: pravidlo lze použít v situaci, pokud spatřím nepřítele a usoudím, že by neměl potuchy, o tom kde jsem a tudíž by byl mnou zabit. Když mu to říkám, musím jej vidět (NEPLATÍ- pokud strkám zbraň do okna a nevím jen tuším, ne když on o mé osobě ví).
- Zákaz používání výbušné a hořlavé pyrotechniky. Dýmovnice je povoleno používat (pokud u sebe dýmovnice máte, prosím konzultujte to s organizátory)
- informujte organizátory pokud máte s sebou štít, útočné drony, naváděné rakety atd.
- Je zakázáno pohybovat se jinde než na vyznačeném území hřiště. Lidé se pak ztrácejí a nacházíme je až v Polsku.

- Hráči se silnými zbraněmi (M130 +) by do budov měli mít sekundární pistoli (opět hrajeme s citem, přece nikoho nechceme zranit)

- Zákaz ničení jakéhokoliv majetku. Např: okna, dveře a dalších věcí nacházejících se v areálu
- Zákaz přenášení věcí v areálu, barikád, zábran atd. V areálu jsou zakryty díry bílými plastovými zábrany či dveřmi a jinými věcmi. Tyto díry se nacházejí na rampách hracích budov a v okolí budov. Žádáme hráč o opatrnost v tomto ohledu. 
- Udržuj pořádek v areálu, používejte prosím koše.
- Prosíme o respektování pravidel, jak psaných tak ústně vyslovených.
- Zákaz vstupu na střechy budov.

UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
KarTooN nemám team
Rotný
adriandix Task Force…
Praporčík
Haldemar nemám team
Desátník
m4rt1ncz Pendechos
Nadrotmistr
Vocko nemám team
Četař
lenochodiss 75th Blyat…
Vojín
JerryKanadan JAROSCHteam
Nadrotmistr
VojtaJ JAROSCHteam
Rotný
OndraJK JAROSCHteam
Desátník
FilipJ JAROSCHteam
Desátník
TomasDavidek nemám team
Svobodník
Denjinl nemám team
Svobodník
r1po ISFO
Vojín
Aladeen SDK
Vojín
GrundzaFX 75th Blyat…
Vojín
Lukas02 nemám team
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem