REBELOVÉ REBELŮ | Okres: Opava |
Do systému akci vložil: coboll
Místo konání: pin Airsoft AREA - 251 Masospol 251, 74735 Služovi
GPS: 49.9827140200585,17.989807252828427 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 14.09.2018 00:00
GPS souřadnice: 49.9827140200585,17.989807252828427
Rebelové rebelů
V jedné Latinskoamerické zemi se skupiny pod vedením generála Navara snaží ovládnout, pomocí drogových kartelů, celou její infrastrukturu.
Vláda chce zabránit hrozící katastrofě a s pomocí koaličních vojsk se pouští do boje proti těmto bandám rebelů.
Nastane v této zemi opět klid a pořádek ?
Naše hra se přesouvá do vesničky, kde se koaličním vojákům podařilo zlikvidovat veškerou výrobu kokainu.
Bohužel polovina této vesnice je stále v rukou rebelů.
Po prodaném kokainu zde zůstalo zlato, po kterém prahnou jak rebelové tak koaliční armáda.
Kdo nakonec ovládne toto území ?


Mód hry

A) dva týmy - rebelové "civilisté" neboli rebelové rebelů
- koaliční armáda

- area je rozdělená napůl
- každý tým má šest budov
- rebelové (A4,B4,A5,B5,A6,B6)
- koalice (A1,B1,A2,B2,A3,B3) - koalice má navíc základnu, která je v prostoru od hraniční pásky k respu až k budovám A2,B2 a na tuto základnu nesmí vstoupit civilisté.

C) - cílem hry je uzavření všech budov protivníka za získané zlato

D) - ve středové části mapy budou rozmístěny zlaté cihly 
- každý tým má svou barvu cihel
- každý hráč může momentálně přemísťovat maximálně jednu cihlu a ukládat je na středovou cestu za pásku k vlastnímu respu
- po získání šesti cihel určí velitel týmu kterou budovu protivníka uzavře
- vyzve "civilistu" který je povinen uposlechnout, uzavřít požadovanou budovu a ukořistěné cihly vrátit nazpět do hry
- hráči musí neprodleně uzavíranou budovu opustit a do ní již nemohou vstupovat

E) - "civilisté" neboli Rebelové rebelů 
1, jsou vyčlenění z týmu rebelů (obléknou si civilní svršek a tím zakryjí pásku označení)
2, počet civilistů se určí podle celkového počtu hráčů
3, musí uposlechnout výzev velitelů týmu ohledně uzavření budov
4, nesmí brát cihly ze hry, to mohou pouze označení rebelové a nebo koaliční vojáci
5, mohou, ale nemusí nosit zbraň (tu se snaží nosit skrytě a kdykoli ji mohou použít proti koaličním vojákům
6, jakmile civilista bude spatřen koaličním vojákem se zbraní v ruce může být zasažen a odchází na resp, kde se může prohodit s dalším spoluhráčem, který se oblékne jeho civilní svršek a stává se Rebelem rebelů
7, v případě, že v rukou nebude mít zbraň a přesto bude zasažen, zůstává nadále ve hře a střílející odchází na resp
8, v případě, že se přiblíží ke koaličnímu vojáku a ten se jej dotkne, získá právo civilistu prohledat (nenalezne li zbraň, civilista je propuštěn / nalezne li zbraň, civilista musí prozradit zjištěné pozice rebelů a voják mu určí místo na kterém v kleče s rukama za hlavou zůstane cca 2 minuty
9, Rebel rebelů "civilista" vyzrazuje pozice koalice svým spolu bojovníkům.

F) - Hra bude ukončena po uzavření všech budov protivníka a nebo po uplynutí časového limitu.

Hrajte týmově a takticky
Spoustu zábavy vám přeje tým
Hilvetihof

Harmonogram akce

9:00 - 9:45 zápis
9:45 - 10:00 info o hře
10:00 start hry
30 minut pauza po ukončení první hry
konec akce cca v 16:00

Vstupné 100 kč 

Pravidla:
U osob mladších 18 let ověřený podpis zákonného zástupce:
- Prosíme hráče mladší 18 let, aby měli u sebe nadepsaný nebo aby si vytiskl papír, který přinese podepsaný rodiči. 

Já níže podepsaný/á jakožto zákonný zástupce jsem seznámen s řádem, bezpečnostními pravidly hry a areálu. Souhlasím s účastí mého syna/dcery ……………………….………………………., datum narození ………………………., na airsoftové hře konané dne ………………………. ve vašem areálu. 
Občanský průkaz číslo (rodič):
Podpis rodiče:

Tento souhlas je nutný ke splnění podmínky Zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu. Dále se zavazujeme, že tyto údaje neposkytneme třetím stranám a budou použity výhradně pro naši potřebu.
U hráčů starších 18 let si přečtěte tato prohlášení, která jsou i v areálu.
Hráč svým podpisem (povinné) v provozní knize (v areálu AREA 251) potvrzuje souhlas s následujícími pravidly a také potvrzuje prohlášení o účasti na vlastní nebezpečí. 

PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Já 
prohlašuji, že se účastním hraní airsoftu po celou dobu na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a souhlasím s řádem, bezpečnostními pravidly a pokyny organizátorů, kterými se budu řídit. Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem poučen/a o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Po tomto poučení prohlašuji, že hry pořádané organizátory z týmu S.D.F. v areálu AREA 251 absolvuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při hrách vznikne. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková škoda při hře vznikne. 
Vlastnoruční podpis účastníka v provozní knize. 

Obecná pravidla hry:
- Vstup je na vlastní nebezpečí. V místě se můžou pohybovat lidé se zbraněmi.
- V herním prostoru používej neustále brýle určené pro airsoft. Na akci se může střílet.
- Po zásahu hráč oznámí zásah hlasitým MÁM nebo jinak pochopitelným oznámením. Při odchodu ze hry na mrtvolyště nebo-li respawn vytáhne si reflexní vestu nebo dá nad hlavu zásobník.
- V budovách je povoleno střílet pouze jednotlivými střelami (semi) ve venkovních prostorech může používat automat (s citem, když je někdo na 5m samozřejmě nepoužiju dávku a použiji pravidlo BANG-BANG)
- BANG-BANG: pravidlo lze použít v situaci, pokud spatřím nepřítele a usoudím, že by neměl potuchy, o tom kde jsem a tudíž by byl mnou zabit. Když mu to říkám, musím jej vidět (NEPLATÍ- pokud strkám zbraň do okna a nevím jen tuším, ne když on o mé osobě ví).
- Zákaz používání výbušné a hořlavé pyrotechniky. Dýmovnice je povoleno používat (pokud u sebe dýmovnice máte, prosím konzultujte to s organizátory)
- informujte organizátory pokud máte s sebou štít, útočné drony, naváděné rakety atd.
- Je zakázáno pohybovat se jinde než na vyznačeném území hřiště. Lidé se pak ztrácejí a nacházíme je až v Polsku.

- Hráči se silnými zbraněmi (M130 +) by do budov měli mít sekundární pistoli (opět hrajeme s citem, přece nikoho nechceme zranit)

- Zákaz ničení jakéhokoliv majetku. Např: okna, dveře a dalších věcí nacházejících se v areálu
- Zákaz přenášení věcí v areálu, barikád, zábran atd. V areálu jsou zakryty díry bílými plastovými zábrany či dveřmi a jinými věcmi. Tyto díry se nacházejí na rampách hracích budov a v okolí budov. Žádáme hráč o opatrnost v tomto ohledu. 
- Udržuj pořádek v areálu, používejte prosím koše.
- Prosíme o respektování pravidel, jak psaných tak ústně vyslovených.
- Zákaz vstupu na střechy budov.

UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
TheSonic 4 BRN Znojmo
Nadpraporčík
adriandix Task Force…
Nadpraporčík
Munk *-AirWolfs-*
Podpraporčík
chetar *-AirWolfs-*
Četař
TheVictor nemám team
Četař
Barse nemám team
Svobodník
Vitalij
Rotný
BlackStone AST Partyzáni
Rotmistr
Fejzdou X-force
Desátník
JerryKanadan JAROSCHteam
Štabní rotmistr
Kratas Fallen warrior
Nadpraporčík
Vojtek nemám team
Vojín
Denjinl nemám team
Desátník
JohnGreen797 Black Barons…
Svobodník
Spaceman 4. brigáda…
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
SPACEMAN Vojín | 4. BRIGÁDA RYCHLÉHO NASAZENÍ | 15.09.2018 16:42 | odpovědět |
Komentář akce: Rebelové rebelů
Zdravím chci se zeptat kde najdu fotky z akce ? 

R1PO Svobodník | ISFO | 15.09.2018 17:53 |
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.334193623816044&type=3
SPACEMAN Vojín | 4. BRIGÁDA RYCHLÉHO NASAZENÍ | 16.09.2018 07:32 |
Děkuji
COBOLL Svobodník | HILVETIHOF | 16.09.2018 14:05 |
facebook airsoft area 251
KRVAVADASEN Štábní praporčík | AST PARTYZÁNI | 14.09.2018 14:42 | odpovědět |
Komentář akce: Rebelové rebelů
Dorazím na akci

THEVICTOR Četař | NEMÁM TEAM | 14.09.2018 12:37 | odpovědět |
Komentář akce: Rebelové rebelů
Nejede někdo z Ovy? (odkudkoliv, dá se dojet na dané místo) - 5 lidí (odvoz zpět do Ovy je zajištěný)

JOHNGREEN797 Svobodník | BLACK BARONS AIRSOFT | 13.09.2018 18:19 | odpovědět |
Komentář akce: Rebelové rebelů
Je nějaký minimální počet lidí co musí být přihlášeni na akci aby se vůbec konala ?

COBOLL Svobodník | HILVETIHOF | 14.09.2018 09:53 |
konat se bude na area 251 jsou další 
SPACEMAN Vojín | 4. BRIGÁDA RYCHLÉHO NASAZENÍ | 10.09.2018 14:13 | odpovědět |
Komentář akce: Rebelové rebelů
Zdravím chci se zeptat jak je to s obědem jestli si mám vzít vlastní ? 
STARDAS Praporčík | 4./ JÄGERREGIMENT 1 | 12.09.2018 16:15 |
nekde se na akci vydava i jidlo? prosim kde se to deje
pokud myslis bufet tak ten byl vzdy skromnejsi (zadna grilovacka a podobne veci co na normalni denni as nemaji co delat) cili kdo se stara ten ma
COBOLL Svobodník | HILVETIHOF | 14.09.2018 09:58 |
normálne je bufet ale ted nevím