GUARDIAN:9 (10TH) | Okres: Opava |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Bývalá raketová základna Březová-Leskovec
GPS: 49.78091588283721,17.915847301483154 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 05.09.2018 20:00
GPS souřadnice: 49.78091588283721,17.915847301483154


Zvu vás na další devíti vlajkový Guardian, který se uskuteční v sobotu 8.9 na raketové základně v Leskovci. Minule se nám osvědčilo snížení úsťové rychlosti na 150 m/s a tak ho samozřejmě necháme zachované. Jediná výjimka bude platit pro snipery s opakovacími puškami viz popis akce.

Těšit se můžete i na Jaggera, který bude častěji procházet prostor a uvolňovat zakempená místa. Jeho zbraň bude mít oproti jiným výrazně sníženou úsťovou rychlost.je možná dvěma způsoby. Buď přihlášením se na akci zde na koalici nebo odesláním e-mailu. Podrobněji níže. Registrujte se prosím pouze jedním ze dvou níže uvedených způsobů, nikoliv oběma najednou. DĚKUJEME

REGISTRACE SKRZ AIRSOFTKOALICI: za registrované jsou považovaní pouze hráči, kteří zde mají účet a jejichž nick (přezdívka) se objeví v tabulce (níže).

REGISTRACE ZASLÁNÍM EMAILU: stačí zaslat email na "airsoft-akce@seznam.cz", ve kterém musí být uvedeno vaše jméno, příjmení, či přezdívka. V případě registrování skupin či týmů stačí buď název týmu a počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5) nebo výpis jmen, příjmení, či přezdívek jednotlivých hráčů.

Do předmětu mailu musíte uvést "G9". Můžete případně napsat jestli máte-li zájem o klobásu, případně o kolik. Na základě vaší registrace vám přijde do třech dní vyrozumění, ve kterém bude uvedeno, zda-li byla vaše registrace přijata (skrz možné naplnění maximálního počtu registrovaných). Email je možno odeslat nejpozději do 5.9.2018. Na později odeslané emaily již nebude brán zřetel.

VSTUP BEZ REGISTRACE: je bez problému možný za standardní vstupné viz níže.Kde: bývalá raketová základna Březová-Leskovec
Kdysobota 8.9.2018
Typ akce: open game
Omezení úsťové rychlosti: AEG 150 m/s s 0,2g bb tolerance 5 m/s, neplatí pro některé snipery (info níže)
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | 15-18 let pouze s potvrzením** | mladší 15 let***
Obsazení: koncipováno pro 50 - 100 hráčů
Respawn: hromadný - každá 10. minuta
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika přísně ZAKÁZÁNA!
Občerstvení: ano vč. posezení - v případě předešlého potvrzení zájmu i oběd
Za kolik: při včasném příjezdu do 9:00:

 130,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 100,- (+ 20,- vratná záloha) zvýhodněné vstupné pro hráče řádně přihlášené zde nebo přes e-mail*

* Při nepředložení vlastní reflexní vesty při zápisu bude vstupné navýšeno o 30,- Kč (při zápisu bude možno zakoupit omezené množství vest / 50,- Kč za kus).

* Hráči, kteří přijedou pozdě a nestihnou se zapsat do 9:00, budou penalizováni o 30,- Kč vyšším vstupným a nebude jim umožněn výběr strany (v případě většího týmu reálně hrozí i jeho rozdělení).

** Hráči ve věku mezi 15 a 18 lety musí dorazit s kompletně vyplněným formulářem určeným pro mladistvé. Bez kompletně vyplněného formuláře nebudou vpuštěni do hry. Pro ověření věku také můžou být požádáni o předložení občanského průkazu. To samozřejmě není jejich povinností, bez jeho předložení však nebudou vpuštěni do areálu. Odkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_15az18let.rtf

*** Mladší 15 let můžou dorazit pouze s k tomu určeným vyplněným formulářem a za doprovodu zákonného zástupce, který bude přítomný po celou dobu akce. Bez zákonného zástupce nebo bez formuláře nebudou vpuštěni do hryOdkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_mladsi15let.rtfVýkon airsoftových zbraní (se všemi druhy povolených pohonů) použitých při hře nesmí překročit 150 m/s (měřeno s 0,2g kuličkami, tolerance 5 m/s). Výjimku tvoří pouze airsoftové opakovací pušky s manuálním nebo plynovým pohonem, které jsou omezeny limitem 200 m/s (měřeno s 0,2g bb). Zbraně se nebudou přeměřovat všem hráčům před začátkem akce, ale namátkou až během hry nebo před brífinkem. 

Berte prosím na vědomí, že při hře samotné může dojít ke střelbě na vaši osobu i na velmi krátké vzdálenosti. Důrazně tedy doporučujeme vzít si odpovídající ochranné pomůcky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývku hlavy, helmu atp. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel ani střelec neodpovídá. Adekvátní ochrana zraku ve formě ochranných brýlí určených pro airsoft, které hráči nosí po celou dobu, po kterou se budou pohybovat nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) je povinná a je považována za samozřejmost. Hráč, který si brýle během hry sundá, činí tak proti pravidlům na vlastní odpovědnost.

Zákaz všech poloautomatických a automatických zbraní s pohonem HPA. Hráči vybavení těmito zbraněmi nebudou vpuštěni do hry. Výjimka platí pouze pro opakovací pušky s HPA pohonem, které smějí být použity.

Zákaz používání všech laserových zaměřovačů a laserových ukazovátek. Berte na vědomí, že i velmi slabé lasery (class 1) mohou už při krátké expozici poškodit oční sítnici natož tak výkonné lasery, které jdou vidět za denního světla.


08:20 - 09:00 Zápis hráčů
09:05 - 09:30 Rozdělení stran a brífink
09:40 - 09:50 Začátek akce
12:00 - 12:35 Polední pauza
12:35 - 12:45 Začátek druhé části akce při které se otočí strany
15:00 - 15:30 Konec akce


Pokud znáte mód conquest z battlefieldu nemusíte herní náplň číst. Akce se bude točit okolo získávání stožárů s vlajkami, které jsou rozsety po celém hracím poli. U každého získaného stožáru se začne přičítat čas vašemu týmu (více stožárů - více času - více "bodů"). Je ale samozřejmě třeba hlídat, aby vámi těžce vybojované stožáry nezískal nepřítel, v tom případě byste se měli snažit mu je opět získat zpět. Na konci celé akce se sečtou zvlášť časy / body každé ze stran a vyhrává strana, která byla úspěšnější v útoku i v obraně.

Celá akce se rozdělí na dvě části. První část potrvá cca od 9:30 do 12:00. Ve 12:00 bude půlhodinová pauza na oběd, při které se mimo jiné můžou přesunem hráčů vyrovnat strany (tak aby byla hra co nejvyváženější), načež ve 12:30 - 12:45 začne druhá část při které se protočí strany (potrvá do 15 hod) a ta rozhodne o vítězi.

Geografie
Na herním území bude rozmístěno celkem 9 stožárů s vlajkami. Mrtvoliště budou umístěna zrcadlově tak, aby měly obě strany stejně blízko k budovám a pokud možno stejně daleko ke středovým vlajkám. Po skončení první hry se bránící a dobývající strana prohodí, načež se na úplném konci akce bude dát určit, která strana byla úspěšnější. Každý hráč dostane svou mapu, pro lepší orientaci při používání PMR, načež kótování map každé strany bude odlišné.Všeobecná pravidla našich akcí se dočtete na webu airsoftgods.cz. Specifická pravidla jsou uvedena níže.

Označení stran - strany budou označeny modrou nebo červenou páskou na obou pažích.

Číselné označení hráčů - každý hráč bude při vstupu do areálu vybaven viditelným číselným označením. To slouží k jeho identifikaci v situaci, kdyby porušoval pravidla nebo by nepřiznával. Funguje to tak, že v případě, když jste si na 100% jisti, že jste zasáhli hráče a on vám nepřiznal a ani po upozornění neodchází na mrtvolište, zvednete se a se zvednutou rukou nebo nasazenou reflexní vestou (prostě se budete chovat jako zasažený hráč), dojdete k tomuto hráči a buď si situaci vyříkáte nebo si zjistíte jeho číslo (které vysílačkou nahlásíte organizátorovi na kanálu 8 nebo si ho zapamatujete a nahlásíte ho později). Po zjištění tohoto čísla se vrátíte zpět na svoji původní pozici, sundáte reflexní vestu a hrajete dál.

Komunikace, vysílačky, frekvence - užití kanálů bude omezeno pouze v případě PMR a to následovně. Kanály 1-3 pro modré, 4-5 pro červené a 7-8 VÝHRADNĚ PRO ORGANIZÁTORY! Děkuji předem všem, kteří budou dodržovat tuto vysílací kázeň. Odposlech cizích kanálů je povolen, ale mluvení do nich nebo jiné rušení je zakázáno.

Kameramani, fotografové - budou označeni reflexními vestami a nesmí se do nich pochopitelně střílet. V případě že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma.
Na akci si můžete kdykoliv pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraň získáte od organizátora nebo ve stánku FOOD UND DRINKS. Cena zápůjčky na celou akci vč. baterie a točného zásobníku je 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat. Pro rezervaci pište na email "airsoft-akce@seznam.cz".

Na akci je možné zapůjčit si i jednu z vysílaček. K dispozici je omezené množství vysílaček s podkanály (uváděný dosah 5 km) za 50,- Kč. Dále je možné zapůjčit omezené množství vysílaček jednodušší konstrukce bez podkanálů (uvedený dosah ve volném terénu 1 km) za 30,- Kč.

Občerstvení naleznete v době mezi 10. a 15. hodinou ve stánku FOOD UND DRINKS. Je zde možno zakoupit produkty uvedené níže a navíc je možno při polední pauze (přednostně pro hráče, kteří projevili zájem při registraci) zakoupit Ostravskou klobásu s chlebem a přílohou dle chuti za 35,- Kč.

 - Rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 20,- Kč
 - Chlazené rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 25,- Kč
 - Energetický nápoj v plechovce 0,25 l od 20,- Kč
 - Nealkoholické pivo plech 0,5 l od 25,- Kč
 - Káva nebo čaj 0,2 l od 15,- Kč
 - Čokoládové tyčinky a müsli tyčinky od 15,- Kč
 - Instantní polévka 0,3 l od 20,- Kč
 - Instantní nudlová polévka 0,3 l od 25,- Kč


Při zápisu hráčů, budou všichni zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce, pořádané portálem airsoftgods.cz (odkaz na tyto pravidla), ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla.

Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá.  Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Statika objektů je v obzvláště špatném stavu a hrozí jejich zřícení, proto je vstup do nich přísně zakázán stejně tak jako přibližování se k nim na méně než 2 metry. Registrací, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftgods.cz, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.

userodpověď 1TeamÚčast na akcíchHodnost
Henry ano AIRSOFT…
Chuck Norris
nneutronn INFIDELS
Plukovník
Host - Leonek
Přidán od: Fllypi
SKELETONS
Major
Konig NE SDK
Desátník
Jackal6 SDK
Rotmistr
Host - Uživatel1
Přidán od: Henry
nemám team
Plukovník
Host - Uživatel2
Přidán od: Henry
nemám team
Kapitán
Host - Uživatel3
Přidán od: Henry
nemám team
Nadporučík
Host - Uživatel4
Přidán od: Henry
nemám team
Poručík
Host - Uživatel5
Přidán od: Henry
nemám team
Nadpraporčík
Zichy ANO BATTLEGROUP…
Podpraporčík
Vochmot Ano Medvídci
Nadrotmistr
Rndlf BATTLEGROUP…
Četař
Fllypi 3PARA
Praporčík
Jurgen La Tuta Mace
Štabní rotmistr
Persing94 NE nemám team
Četař
Darkie Ne nemám team
Poručík
Host - Uživatel6
Přidán od: Henry
nemám team
Štabní rotmistr
Radar Xteampv
Nadporučík
themis Ano Brothers in…
Nadrotmistr
Haness NE Brothers in…
Nadporučík
lusa Ano H.A.G.L
Praporčík
Praecanatus ANO Spectres
Nadpraporčík
honehe Ano H.A.G.L
Praporčík
Disperian Ne SDK
Rotmistr
Chicker NE Spectres
Nadrotmistr
Host - Tami
Přidán od: Radar
Xteampv
Štabní rotmistr
Skot SDK
Četař
Snowman NE nemám team
Nadrotmistr
Chrostal Ano H.A.G.L
Desátník
Afli ano M.S.A.T
Rotný
Deepwalker NE nemám team
Podpraporčík
iGelit M.S.A.T
Rotmistr
Laz5 Stalkeři
Kapitán
Salieri ANO nemám team
Podpraporčík
Elzanka NE Silent Watchers
Nadrotmistr
Mika Ano M.S.A.T
Četař
Lara Stalkeři
Nadporučík
ondrapetruska ano nemám team
Poručík
Mexikan ANO BHZ
Rotný
cvalin ANO nemám team
Desátník
Parexik Ano L.A.S.T.…
Štabní rotmistr
traken222 ANO nemám team
Nadrotmistr
rodny Ano Bruh
Praporčík
Kubis ANO O.D.S.T
Praporčík
spaceing Stalkeři
Štabní rotmistr
adriandix NE W.H.A.T.…
Podpraporčík
Counter27 ANO nemám team
Rotmistr
Sumerov205 NE O.D.S.T
Štabní rotmistr
hexen Ne SPV - Comando
Četař
Nicco Ano nemám team
Četař
R0mis ANO nemám team
Vojín
Munk Ano *-AirWolfs-*
Podpraporčík
ShotValleyDead Stalkeři
Svobodník
rimidalv W.H.A.T.…
Rotný
Fiky ANO UDO.BC4MILITARY
Četař
Stoun Ano LRFG DELTA
Nadrotmistr
Ades Ano LRFG DELTA
Rotný
Zipox Ano CCO
Rotný
EpiQfaiL Ano W.H.A.T.…
Desátník
ponoznik Bravinné Team
Rotmistr
Potkan ANO Stalkeři
Rotný
IamPhate ANO M.S.A.T
Rotný
m4rt1ncz Pendechos
Nadrotmistr
ahiecek ANO Delta Team…
Rotmistr
Dandys SOGOS
Rotmistr
Greg Ne SOGOS
Rotný
Deka ano *-AirWolfs-*
Rotmistr
Kocur nemám team
Svobodník
Sunrel ano SOGOS
Desátník
Vocko NE nemám team
Četař
Thorstir ANO X-Force
Vojín
Domik X-Force
Vojín
Hansovic ANO X-Force
Vojín
c0h3n ANO CCO
Desátník
Ewok Ano nemám team
Svobodník
Ambitious ANO SOGOS
Desátník
Lucyntra ANO nemám team
Vojín
Drulman ANO Black Barons…
Desátník
Arcangel ANO Black Barons…
Desátník
Drake ANO Black Barons…
Svobodník
JohnGreen797 Black Barons…
Svobodník
beny23 nemám team
Vojín
Ljutajev Ратник (RATNIK)
Desátník
Stasenko ANO Ратник (RATNIK)
Svobodník
JiriSkop ANO Black Barons…
Vojín
Honza007 nemám team
Vojín
Kikov nemám team
Svobodník
NikoRough Ano SOGOS
Vojín
Aladeen Ne SDK
Vojín
eragon ne nemám team
Vojín
Dyzko nemám team
Vojín
MILAN1963 ano
Vojín
Hampi Ghost recon
Vojín
gulas nemám team
Svobodník
ghost97 nemám team
Svobodník
LandroverD4 NE nemám team
Vojín
NovecPV NE nemám team
Vojín
Tomcher ANO X-Force
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 10.09.2018 23:21 | odpovědět |
Komentář akce: GUARDIAN:9 (10th)
Děkujeme za účast všem hráčům, kteří přišli na sobotní devítivlajkový Guardian, ale i těm co přišli na nedělní Guardian:3 pro omezený počet hráčů. Hlavně ale děkujeme, za dodržování pravidel a neobvykle nízký počet incidentů. Výsledky obou akcí včetně našich fotek naleznete jako obvykle na tomto odkazu: http://www.airsoftgods.cz/index?page=news
ARCANGEL Desátník | BLACK BARONS AIRSOFT | 09.09.2018 13:22 | odpovědět |
Komentář akce: GUARDIAN:9 (10th)
Fotky z akce od týmu Black Barons. Děkujeme Henrymu a všem zúčastněným za skvělou akci.
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1060157660831892&type=3

HANSBODA Vojín | BODAIRSOFT | 09.09.2018 09:55 | odpovědět |
Komentář akce: GUARDIAN:9 (10th)
Jak se jmenoval nejpočetnější tým na akci
PETRY Vojín | | 11.09.2018 08:58 |
Bojová skupina Karpaty doplněná o nováčky z Branných oddílů ČR