BLACKBOX 2 | Okres: Frýdek-Místek |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Bývalá raketová základna Nové Dvory (FM)
GPS: 49.693153032695605,18.393289893865585 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 25.07.2018 20:00
GPS souřadnice: 49.693153032695605,18.393289893865585


Přinášíme pokračování akce BLACKBOX, která se uskuteční v sobotu 29.7 opět na raketové základně TTM ve Frýdku-Místku. Hráči, se rozdělí celkem na 4 strany (červení, zelení, modří a žlutí), které budou zápolit proti sobě při bojích o náhodně se objevující a zase mizející zařízení, která se budou zjevovat po celé herní zóně. Budeme rádi, dorazíte-li vybaveni vysílačkou. Podkanály tentokrát nebudou nutné pro maximální zjednodušení nastavení při brífinku.

Jednotlivé strany budou rozděleny na menší družstva tvořena pouze jednotlivými týmy nebo skupinkami, které budou ochotny spolupracovat (tak abychom zaručili maximální celistvost družstev). V každém z těchto družstev může být zastoupen jeden, či více radistů a medik, který bude nově fungovat na principu obvazů tak, jak se to osvědčilo na akci Project Pandora. Hráči, kteří nebudou mít zájem být součástí družstev k tomu nebudou nuceni a budou moci hrát sólově. Tito hráči si mohou naladit hlavní kanál pro poslech aktuálních pozic zařízení.je možná dvěma způsoby. Buď přihlášením se na akci zde na koalici nebo odesláním e-mailu. Podrobněji níže. Registrujte se prosím pouze jedním ze dvou níže uvedených způsobů, nikoliv oběma najednou. DĚKUJEME

REGISTRACE SKRZ AIRSOFTKOALICI: za registrované jsou považovaní pouze hráči, kteří zde mají účet a jejichž nick (přezdívka) se objeví v tabulce (níže).

REGISTRACE ZASLÁNÍM EMAILU: stačí zaslat email na "airsoft-akce@seznam.cz", ve kterém musí být uvedeno vaše jméno, příjmení, či přezdívka. V případě registrování skupin či týmů stačí buď název týmu a počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5) nebo výpis jmen, příjmení, či přezdívek jednotlivých hráčů.

Do předmětu mailu musíte uvést "BLACKBOX". Můžete případně napsat jestli máte zájem o klobásu, případně o kolik. Na základě vaší registrace vám přijde do třech dní vyrozumění, ve kterém bude uvedeno, zda-li byla vaše registrace přijata (skrz možné naplnění maximálního počtu registrovaných). Email je možno odeslat nejpozději do 25.7.2018. Na později odeslané emaily již nebude brán zřetel.

VSTUP BEZ REGISTRACE: je bez problému možný avšak za standardní vstupné viz níže.Kde: bývalá raketová základna Nové Dvory ve Frýdku-Místku
 - brífink i zápis hráčů proběhne na fotbalovém hřišti, na které odkazuje GPS (výše).
 - parkování vozidel bude umožněno na parkovišti skládky (nelze přehlédnout). Neparkujte prosím jinde
Kdy: sobota 28.7.2018
Omezení úsťové rychlosti: 150 m/s s kuličkami o váze 0,2g neplatí pro snipery viz info níže (max odchylka 5m/s)
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | 15-18 let pouze s potvrzením** | mladší 15 let***
Obsazení: koncipováno pro 52 - 100 hráčů (rozdělení stran proběhne na místě)
Respawn: specifický (blíže na brífinku) 
Pyrotechnika: zakázána (pokud nebude sucho, budou možná povoleny dýmovnice)
Občerstvení: ano, v případě předešlého potvrzení zájmu i oběd
Za kolik: při včasném zápisu do 9:00:
 130,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 100,- (+ 20,- vratná záloha) vstupné pro hráče přihlášené na akci zde na koalici nebo přes e-mail*

* Při nepředložení vlastní reflexní vesty při zápisu bude vstupné navýšeno o 30,- Kč (při zápisu bude možno zakoupit omezené množství vest / 50,- Kč za kus).

* Hráči, kteří přijedou pozdě a nestihnou se zapsat do 9:00, budou penalizováni o 30,- Kč vyšším vstupným a nebude jim umožněn výběr strany (v případě většího týmu reálně hrozí i jeho rozdělení).

** Hráči ve věku mezi 15 a 18 lety musí dorazit s kompletně vyplněným formulářem určeným pro mladistvé. Bez kompletně vyplněného formuláře nebudou vpuštěni do hry. Pro ověření věku také můžou být požádáni o předložení občanského průkazu. To samozřejmě není jejich povinností, bez jeho předložení však nebudou vpuštěni do areálu. Odkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_15az18let.rtf

*** Mladší 15 let můžou dorazit pouze s k tomu určeným vyplněným formulářem a za doprovodu zákonného zástupce, který bude přítomný po celou dobu akce. Bez zákonného zástupce nebo bez formuláře nebudou vpuštěni do hryOdkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_mladsi15let.rtfVýkon airsoftových zbraní (se všemi druhy povolených pohonů) použitých při hře nesmí překročit 150 m/s (měřeno s 0,2g kuličkami, tolerance 5 m/s). Výjimku tvoří pouze airsoftové opakovací pušky s manuálním nebo plynovým pohonem, které jsou omezeny limitem 190 m/s (měřeno s 0,2g bb). Zbraně se nebudou přeměřovat všem hráčům před začátkem akce, ale namátkou až během hry nebo před brífinkem. 

Berte prosím na vědomí, že při hře samotné může dojít ke střelbě na vaši osobu i na velmi krátké vzdálenosti. Důrazně tedy doporučujeme vzít si odpovídající ochranné pomůcky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývku hlavy, helmu atp. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel ani střelec neodpovídá. Adekvátní ochrana zraku ve formě ochranných brýlí určených pro airsoft, které hráči nosí po celou dobu, po kterou se budou pohybovat nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) je povinná a je považována za samozřejmost. Hráč, který si brýle během hry sundá, činí tak proti pravidlům na vlastní odpovědnost.

Zákaz všech poloautomatických a automatických zbraní s pohonem HPA. Hráči vybavení těmito zbraněmi nebudou vpuštěni do hry. Výjimka platí pouze pro opakovací pušky s HPA pohonem, které smějí být použity.

Zákaz používání všech laserových zaměřovačů a laserových ukazovátek. Berte na vědomí, že i velmi slabé lasery (class 1) mohou už při krátké expozici poškodit oční sítnici natož tak výkonné lasery, které jdou vidět za denního světla.


08:20 - 09:00 Zápis hráčů
09:05 - 09:30 Rozdělení stran a brífink
09:40 - 09:50 Začátek akce
12:00 - 12:35 Polední pauza
12:35 - 12:45 Začátek druhé části akce
15:00 - 15:30 Konec akce


Hráči, se rozdělí celkem na 4 strany (červení, zelení, modří a žlutí). Každá ze stran se následně rozdělí na dvě čety, které spolu budou kooperovat. Čtyři unikátní frekvence pro komunikaci budou rozděleny mezi jednotlivé strany a nebudou je tentokrát smět používat pouze radisté, ale i ostatní spolehliví hráči čety, kteří budou mít zájem. Bude tak zvýšena efektivita komunikace. Úkolem akce bude dobýt a držet jedno ze dvou uvedených míst (na každém z nich bude digitální zařízení, které bude sčítat čas každé ze 4 stran zvlášť). Po uplynutí doby (cca hodina) se přestane čas na daných místech počítat a všem stranám budou vysílačkou dodány koordináty k dalším bodům zájmu, které budou vždy takticky atraktivní. Všichni hráči každé ze stran budou vybaveni mapami prostoru a každá strana bude mít vlastní odlišné kótování.

Generálové tentokrát na akci nebudou přítomni. V rámci autonomizace čet, které budou vždy v páru, budeme rádi, pokusí-li se čety mezi sebou vybrat (i díky osobní přítomnosti v terénu) tu nejvhodnější taktiku. Radisté budou mít dále klíčovou úlohu při přijímání koordinátů pro nové body zájmu, které se budou přibližně každou hodinu měnit. Jedna z nejdůležitějších věcí, je nutnost povědomí čet nejen o tom, kam míří, ale i o veškerém svém okolí, včetně své šesté hodiny. Ta je jak si v poslední době všímáme, největší kámen úrazu.

Díky pohybu v nepřátelském prostředí, kde proti každé ze stran budou 3 potenciální protistrany se může nepřítel objevit opravdu všude. Předpokládáme, že četám tak nezbude stejně nic jiného, než hlídat si celých 360°. Velký počet nepřátel klade vyšší nároky na souhru v rámci každé samostatné čety. To se projeví nejvíce v okamžik, kdy některá ze stran dobude bod zájmu. Jeho udržení bude velmi náročné i v případě bude-li četa v plném počtu. Sólisté nebudou mít velkou šanci na úspěch.Všeobecná pravidla našich akcí se dočtete na webu airsoftgods.cz. Specifická pravidla jsou uvedena níže.

Označení stran - každá ze 4 stran bude označena odlišnou barevnou páskou na obou pažích.

Číselné označení hráčů - každý hráč bude při vstupu do areálu vybaven viditelným číselným označením. To slouží k jeho identifikaci v situaci, kdyby porušoval pravidla nebo by nepřiznával. Funguje to tak, že v případě, když jste si na 100% jisti, že jste zasáhli hráče a on vám nepřiznal a ani po upozornění neodchází na mrtvolište, zvednete se a se zvednutou rukou nebo nasazenou reflexní vestou (prostě se budete chovat jako zasažený hráč), dojdete k tomuto hráči a buď si situaci vyříkáte nebo si zjistíte jeho číslo (které vysílačkou nahlásíte organizátorovi na kanálu 8 nebo si ho zapamatujete a nahlásíte ho později). Po zjištění tohoto čísla se vrátíte zpět na svoji původní pozici, sundáte reflexní vestu a hrajete dál.

Komunikace, vysílačky, frekvence - užití kanálů bude omezeno pouze v případě PMR. Přesné frekvence budou oznámeny při brífinku před začátkem akce.

Kameramani, fotografové - budou označeni reflexními vestami a nesmí se do nich pochopitelně střílet. V případě že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma.Na akci si můžete kdykoliv pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraň získáte od organizátora. Cena zápůjčky na celou akci vč. baterie, točného zásobníku a záruky okamžité výměny zbraně v případě závady je 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat. Stačí napsat soukromou zprávu uživateli Henry nebo emailem na "airsoft-akce@seznam.cz".

Na akci je možné zapůjčit si i jednu z vysílaček. K dispozici je omezené množství vysílaček s podkanály (uváděný dosah 5 km) za 50,- Kč. Dále je možné zapůjčit omezené množství vysílaček jednodušší konstrukce bez podkanálů (uvedený dosah ve volném terénu 1 km) za 30,- Kč.

Občerstvení naleznete v době mezi 10. a 15. hodinou ve stánku FOOD UND DRINKS. Je zde možno zakoupit produkty uvedené níže a navíc je možno při polední pauze (přednostně pro hráče, kteří projevili zájem při registraci) zakoupit Ostravskou klobásu s chlebem a přílohou dle chuti za 35,- Kč. Ceny některého zboží byly bohužel navýšeny vlivem pořizovacích nákladů a měsíčního paušálu na EET. Děkujte Babišovi...

 - Rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 20,- Kč
 - Chlazené rozlévané nealko nápoje 0,5 l od 23,- Kč
 - Energetický nápoj v plechovce 0,25 l od 15,- Kč
 - Nealkoholické pivo plech 0,5 l od 28,- Kč
 - Káva nebo čaj 0,2 l od 18,- Kč
 - Čokoládové tyčinky a müsli tyčinky od 12,- Kč
 - Instantní nudlová polévka 0,3 l za 23,- Kč


Při zápisu hráčů, budou všichni zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce, pořádané portálem airsoftgods.cz (odkaz na tyto pravidla), ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla.

Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá.  Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Statika objektů je v obzvláště špatném stavu a hrozí jejich zřícení, proto je vstup do nich přísně zakázán stejně tak jako přibližování se k nim na méně než 2 metry. Registrací, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftgods.cz, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.

userodpověď 1TeamÚčast na akcíchHodnost
Henry PMR s podkanály AIRSOFT…
Chuck Norris
nneutronn INFIDELS
Brigádní generál
Spec Ne INFIDELS
Generál major
Azzy SKELETONS
Četař
Leonek Pmr SKELETONS
Plukovník
L.J. PMR SKELETONS
Praporčík
Host - Uživatel1
Přidán od: Henry
nemám team
Generál major
Host - Uživatel2
Přidán od: Henry
nemám team
Plukovník
Host - Uživatel3
Přidán od: Henry
nemám team
Major
Host - Uživatel4
Přidán od: Henry
nemám team
Kapitán
Cain PMR BLACK RAVENS
Podplukovník
Vochmot Pmr s Medvídci
Podpraporčík
psycho PMR Blackwater
Vojín
Jurgen Pmr La Tuta Mace
Podpraporčík
Malmerg PMR Fox Hound
Major
Pupikus PMR s podkanály O.D.S.T
Generál poručík
JokerNemo SPECNAZ
Četař
Midas PMR s podkanály O.D.S.T
Nadporučík
Snowman nemám team
Nadrotmistr
Deepwalker PMR s podkanály Guláš-GTC
Poručík
Lechoslaw PMR SAC
Štábní praporčík
iGelit PMR s podkanály M.S.A.T
Nadrotmistr
Host - Manituu22
Přidán od: iGelit
M.S.A.T
Rotný
Laz5 Ano Stalkeři
Major
palo99 Pmr s podkanaly SAC
Rotmistr
Boban9AD PMR s podkanaly SAC
Nadrotmistr
stanley PMR UHF VHF F.A.D.
Štábní praporčík
Lara Stalkeři
Nadporučík
ondrapetruska pmr 3 PARA
Nadporučík
spaceing ANO nemám team
Podpraporčík
FranceLtPierre 2e Regiment…
Rotný
Filip2410 PMR nemám team
Podpraporčík
IngBanana PMR s podkanály Hydra Squad
Podpraporčík
Sumerov205 UV-5R nemám team
Podpraporčík
Section Pmr Fox Hound
Praporčík
Sewen nemám team
Štabní rotmistr
MrSmity nemám team
Rotný
Munk Uhf AW-AirWolfs
Nadpraporčík
ZePi ANO U.T.A.H.
Rotný
Roodgi ano baofeng
Nadrotmistr
Dominastor Hydra Squad
Rotmistr
HansBODA PMR BODAIRSOFT
Vojín
IamPhate PMR s podkanály nemám team
Rotný
Smrtka
Četař
Hanzi PMR SAC
Štabní rotmistr
Maxjacz nemám team
Desátník
daromirbonev ANO SAC
Četař
Frogman PMR, UHF, VHF SEAL Team 10
Podporučík
Rajca97 PMR SAC
Štabní rotmistr
Yury PMR s podkanály
Svobodník
Host - Dawre
Přidán od: Munk
*-AirWolfs-*
Desátník
Jerryky Ano nemám team
Rotmistr
ahiecek PMR s podkanály Delta Team…
Nadrotmistr
Ligooo nemám team
Nadrotmistr
Dandys UHF, PMR SOGOS
Praporčík
shelian nemám team
Svobodník
Greg UHF, PMR SOGOS
Praporčík
kazo1 PMR SAC
Štábní praporčík
Deka Ne AW-AirWolfs
Podporučík
Sunrel SOGOS
Rotmistr
Barbarfifty 2e Regiment…
Vojín
MartinDTH PMR Delta Team…
Desátník
VojtaJ JAROSCHteam
Rotmistr
RaAdyn PMR nemám team
Rotný
OndraJK JAROSCHteam
Rotný
FilipJ JAROSCHteam
Rotný
PhilS SOGOS
Četař
Tipecek AW-AirWolfs
Rotný
HonzaPytel nemám team
Rotný
Info AST Partyzáni
Četař
jakub0147 nemám team
Vojín
BlackFOX nemám team
Vojín
FranceSgtHelen PMR s podkanály 2e Regiment…
Vojín
Pindour AW-AirWolfs
Rotný
HerrMira PMR nemám team
Vojín
adrianko69 nemám team
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
FRANCELTPIERRE Rotný | 2E REGIMENT ETRANGER DE PARACHUTISTES - PESTE DU C | 01.08.2018 20:28 | odpovědět |
Komentář akce: BLACKBOX 2
Ahoj. Nenašel prosím někdo čiré bríle ESS Ice? Pří odchodu z hřiště. díky

HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 29.07.2018 23:21 | odpovědět |
Komentář akce: BLACKBOX 2
Děkujeme všem hráčům za bezproblémovou hru s minimem incidentů. Bodové hodnocení jednotlivých stran a naše fotky naleznete na tomto odkazu: http://www.airsoftgods.cz/index?page=news
JERRYKANADAN Štabní rotmistr | JAROSCHTEAM | 29.07.2018 15:27 | odpovědět |
Komentář akce: BLACKBOX 2
Super akce...Díky Jokerovi se mí mladí zase něco dozvěděli z oblasti sexuální výchovy...
Škoda, že jsme nebyli do konce - mladí odpadli...
Díky Henry!
DANDYS Praporčík | SOGOS | 29.07.2018 10:42 | odpovědět |
Komentář akce: BLACKBOX 2
Zdarec, posílám pár fotek z akce.
https://janie19.rajce.idnes.cz/BLACKBOX_2_Frydek-Mistek%2C_28.7.2018/
KAZO1 Štábní praporčík | SAC | 28.07.2018 22:23 | odpovědět |
Komentář akce: BLACKBOX 2
jj, myslím, že nemá cenu tady zbytečně diskutovat   asi se shodneme, že akce byla super a jakožto červení jsme to vyhráli
 a když bude blackbox zase ve Frýdku, tak stejně zase příjdu

FROGMAN Podporučík | SEAL TEAM 10 | 28.07.2018 22:35 |
To každopádně
LIGOOO Nadrotmistr | NEMÁM TEAM | 28.07.2018 18:23 | odpovědět |
Komentář akce: BLACKBOX 2
Super akce Henry chtěl bych se tě na něco zeptat a snad mě tady neukamenujou. Neplánuješ na více akcích nastavit limit 130m/s (+-5m/s) + tlačné zásobníky pro aeg + plynovky a snipy kolem 190m/s? Minulý rok proběhl jeden Guardian s těmito pravidly a byla to podle mě jedna z nejlepších akcí na kterých jsem od tebe byl (baví mě každá akce takže těžko říct ). S těmi 150ms mi přijde, že se vytváří takové 3 skupiny hráčů a to ti co se pohybují někde kolem 120 - 135m/s, kteří jsou ovšem znevýhodněni právě proti těm, kteří mají 150m/s ale totožné možnosti střelby, respu atd. a také zmenšují tu "propast" která by měla výrazně zvýhodnit snipery. Myslím si, že například dnešnímu Blackboxu by ten limit 130 slušel vzhledem k počtu lidí a čtyřem soupeřícím stranám. Tím nechci říct, že by akce byla špatná. Je to jen můj pohled na věc.
FROGMAN Podporučík | SEAL TEAM 10 | 28.07.2018 21:41 |
Musím pouze souhlasit. Akce byla výborná, ale věřím tomu, že kdyby bylo omezení úsťovky na max 130m/s s rozumnou tolerancí, tak to Henryho akcím ještě víc prospěje. Snipeři a lidi s kulometem budou mít mnohem větší váhu a nebude to jenom o tom jestli mám 150m/s nebo 110m/s  . Ale jak říkám, co člověk to názor a určitě se v tom neshodneme všeci, ale za zkoušku by to určitě stálo. Protože Henryho akce označené safety games (do 130m/s) jsou parádní. Každopádně děkuji za dnešní akci a těším se na další.
KAZO1 Štábní praporčík | SAC | 28.07.2018 21:49 |
Hm, tak mám pocit, že bys chtěl být sniper co?  Henryho akce mají už několikaletou tradici v ustových rychlostech a asi to má nějaký smysl...(jsem aeg cca 14m/s) a stejně jsem si to užil jako prase   Do ústovky bych nějak zbytečně nerýpal, protože se i snipeři mohou dostat tam, kde by nechtěli...Akce byla super...
příště příjdem zas
FROGMAN Podporučík | SEAL TEAM 10 | 28.07.2018 22:05 |
Kde si přišel na to že chci být sniper? To sotva... Sniper není jen o úsťovce... Ale lidi kteří dělají airsoft už nějakou dobu tak se určitě shodnou na tom, že když byly doby typu "ty máš 120m/s a seš pánbůh" bylo to o něčem jiném  .. Henryho tradice beru a jeho akce mám opravdu rád.. Řekl bych jen, že tu říkáme svůj názor na dnešní dobu. To je vše, to že jsem si akci i tak užil přece o něčem svědčí  samozřejmě že to není jen o úsťovce, to tu nikdo nepíše..
NEMO Svobodník | NEMÁM TEAM | 30.07.2018 19:41 |
Připojuji se! Za mne jednoznačně nemá smysl zvedat úsťové rychlosti nad 130 m/s. Sniperům to rozhodně pomůže. A nejde jen o nějaké zvýhodňování. Je rozdíl zasáhnout jedním výstřelem nebo poslat do křoví ze stejné vzdálenosti nahrubo mířenou salvu střel … CODkaři budou samozřejmě reptat, ale ...
MARTINDTH Desátník | DELTA TEAM HAVÍŘOV | 28.07.2018 08:19 | odpovědět |
Komentář akce: BLACKBOX 2
Omlouvám se, ale ze zdravotních důvodů dnes nemůžu dorazit. 
FILIP2410 Podpraporčík | NEMÁM TEAM | 27.07.2018 19:55 | odpovědět |
Komentář akce: BLACKBOX 2
Sorry Henry, ale ze zdravotních důvodů bohužel nedorazím.
LAZ5 Major | STALKEŘI | 26.07.2018 20:32 | odpovědět |
Komentář akce: BLACKBOX 2
Nedorazim,ani Lara jedeme jinam....