OPERACE STARLITE | Okres: Vyškov |
Pořadatel akce: renegades / Dosavadní hodnocení jeho akcí Zatím bez hodnocení
Místo konání: les
GPS: 49.22572347891096,16.870093611450898 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 27.06.2018 18:00
GPS souřadnice: 49.22572347891096,16.870093611450898
Prolog:

Píše se rok 1965 a velitelé Chu Huy Man a Nguyen Huu An se ve svém štábu pod horou Chu Pong chystají uštědřit Američanům drtivou porážku. Porazili jsme Japonce, vyhnali francouzské kolonizátory a teď vyřídíme i tuhle americkou hrozbu. Podaří se Halu Moorovi a jeho 7.kavalerii zvítězit nad zkušeným 66. plukem severovietnamců? Přijde podpořit svými zbraněmi jednu či druhou stranu v bitvě o La Drang!

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Základní informace:
> místo konání: Habrovany okr. Vyškov 68201
> GPS souřadnice registrace : 49.225505, 16.870715 (louka před skalkou)

> datum: 30.06.2018 (sobota)

> vstupné: pro registrované 100,-
pro neregistrované 150,-
> (částku za vstupné mějte připravenou
přesně děkujeme)

REGISTRACE NA EMAIL : renegades.registrace@seznam.cz

Uzávěrka registrace 27.06.2018 v 18:00 hod.

Po naplnění jedné ze stran automatická registrace za nenaplněnou stranu. Po skončení registrace vyvážení stran a přerozdělení počtu od poslední registrace.

-registrace ve tvaru : - Jméno
- město odkud přijedete
- Team( pokud pojede sólo nevyplňujte)
- věk
- strana ( buď US marines nebo vietcong)

V potvrzení registrace Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budete na akci vedeni (toto číslo si zapamatujte a sdělte při registraci).


rozdělení stran si pořadatel/svolavatel vyhrazuje upravit-změnit na místě podle počtu přihlášených účastníků.

Harmonogram:
> sraz účastníků
do 7:00 - 8:00 (briefing 8:00-8:15)
po té přesun do hracího pole podle stran

> začátek hry v 9:00
> konec hry v 16:00

> povinná reflexní vesta!
> úsťová rychlost max 135m/s (tolerance +5m/s)
> úsťová rychlost pro odstřelovače max 170m/s (tolerance +5m/s)
>možné namátkové měření na akci i během hry při zjištění porušení
maximální rychlosti vyloučení ze hry bez náhrady.

Úkoly stran :

1.Jízdni divize
Pomoci vojenské sily získat kontrolu nad údolím la.Drang Vybudovat přistávací zónu X Ray. Bránit ji před útoky severovietnamců. Zachránit odříznutou četu. Chranit plukovníka Hal Moora. Dobit postaveni severovietnamců pod Chu Pong.

66.Severovietnamsky pluk
získat pomoci vojenské sily nadvládu nad la Drang a jeho okolí Dobit přistávací plochu X Ray a zamezit přisunu posil. Vybít nebo zajmout odříznutou četu. Zabit nebo zajmout plukovníka Hal Moora. Vybudovat a ubránit opěrné body pod Chu Pong.

Prohlášení zodpovědnosti

Bezpečnostní pravidla hry:
- pokud zrovna nehraješ, vybij svou zbraň nebo přepni pojistku do
polohy SAFE
- nikdy nemiř na nikoho, kdo není dostatečně chráněn
- ochranné brýle jsou nasazeny po celou doby hry (i na mrtvolini,
respawnu)
- pohybujeme se ve členitém terénu, takže buď opatrný při svém
pohybu
- každý hráč se rozmyslí, zda chce mít celoobličejovou masku, nebo brýle s rizikem zranění obličeje
- hráči pod 18-ti let smí hrát pouze se souhlasem rodičů
- za odložené věci organizátoři, svolavatelé nezodpovídají
- zákaz jakékoliv činnosti, která může ohrozit zdraví tvé, nebo zdraví
spoluhráčů
- není povolen fyzický kontakt
- zákaz používání jakékoliv pyrotechniky
- zákaz užívání jakýchkoliv kontaktních zbraní, např. nože atd.
- zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek i
alkoholu

Osvobození od zodpovědnosti Můj podpis/iniciály (zákonného zástupce) na tomto formuláři znamenají, že budu postupovat v souladu s pravidly boje se vzduchovou a cvičnou zbraní.

Prohlašuji tímto, že nemám tělesná ani jiná mentální poškození a problémy, které by mohli způsobit nebo mít za následek okolnosti, které by vedly k tomu, že bych přivodil jakoukoli škodu sobě nebo druhým a jsem si plně vědom, že hra, boj se vzduchovou zbraní vystavuje účastníky intenzivní tělesné a mentální námaze, spojenou s funkčním selháním výzbroje, výstroje, ochranných pomůcek a se zanedbáním pravidel, postupů a příkazů zodpovědných osob mnou, či jinými účastníky z jakýchkoli příčin. Tímto zbavuji zodpovědnosti všechny instituce a osoby přímo či nepřímo spojené s činností organizátora, svolavatele akce včetně dalších stran obsluhy, vlastníků, zaměstnanců, dodavatelů, pronajímatelů. Jsem si plně vědom, že na sportovní akce nastupuji pouze z vlastního rozhodnutí a jsem si vědom přiměřeného rizika, které může sportovní akce přinést. Jsem si plně vědom, že účast na hře je potencionálně nebezpečnou činností. Jsem si vědom, že hra zahrnuje možnosti tělesného poranění zahrnující i úrazy neomezující se jen na pády, popáleniny, zlomeniny, řezné rány, poškození očí, uší, hlavy, dále pak úpal, pokousání od zvířat, požehání kopřivami a následné alergické reakce. Přestože jsou účastníci chránění výstrojí a maskou či brýlemi, může dojít k poranění očí, uší, obličeje, hlavy a jiných částí těla. Četl jsem tento dokument a jsem si plně vědom, že představuje právně závaznou smlouvu. Dále souhlasím, že budu ve hře zachovávat pravidla fair-play, úřední rozhodnutí a požadavky organizátorů, svolavatelů při hře, dále úřední rozhodnutí rady sdružení. Pokud nastane změna v mém prohlášení nenastoupím do hry.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznám s bezpečnostními pravidly hry a potvrzuji souhlas se zřeknutím se zodpovědnosti organizátora, svolavatele akce za mé případné zranění či jinou škodu na mém majetku.
Dále dávám souhlas se zveřejněním fotek a videozáznamu pořízené organizátorem, svolavatelem na internetových stránkách. Prohlašuji, že doklad podepisuji za plného vědomí a bez fyzického či psychického nátlaku.

Výše uvedené Prohlášení zodpovědnosti budete podepisovat na místě registrace bez podepsaného prohlášení nebudete vpuštěni do hry.

UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem