FREEZBOX 2 | Okres: Frýdek-Místek |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: Bývalá raketová základna Nové Dvory (FM)
GPS: 49.693153032695605,18.393289893865585 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 07.03.2018 20:00
FREEZBOX 2
14.03.2018 11:32

Přidal: KUBIS

O videu:
Menší sestřih strastí žlutých..
GPS souřadnice: 49.693153032695605,18.393289893865585


Zveme vás na naši první vetší akci tohoto roku a zároveň první akci v areálu bývalé raketové základny ve Frýdku-Místku. Jedná se o druhé pokračování akce FREEZBOX, která byla první akcí série (freezbox, blackbox, icebox) a zároveň jediná, při které byli hráči rozděleni do družstev. To bude zachováno, ačkoliv funkce medika bude zrušena. Ožívání bude probíhat standardně ve čtvrthodinových intervalech na mrtvolištích s tím, že pokud se na mrtvolišti v jeden okamžik sejde alespoň dvě třetiny členů jednoho družstva, mohou okamžitě ožít. Video z předchozího dílu.

Protože je jasné, že se v tuto chvíli nedá ani náhodou odhadnout jaké bude tou dobou počasí, při přihlášení prosím počítejte s různorodými variantami. Podmínky za kterých se akce neuskuteční jsou následující: celodenní déšť nebo maximální denní teplota pod -5°C



je možná dvěma způsoby. Buď přihlášením se na akci zde na koalici nebo odesláním e-mailu. Podrobněji níže. Registrujte se prosím pouze jedním ze dvou níže uvedených způsobů, nikoliv oběma najednou. DĚKUJEME

REGISTRACE SKRZ AIRSOFTKOALICI: za registrované jsou považovaní pouze hráči, kteří zde mají účet a jejichž nick (přezdívka) se objeví v tabulce (níže).

REGISTRACE ZASLÁNÍM EMAILU: stačí zaslat email na "airsoft-akce@seznam.cz", ve kterém musí být uvedeno vaše jméno, příjmení, či přezdívka. V případě registrování skupin či týmů stačí buď název týmu a počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5) nebo výpis jmen, příjmení, či přezdívek jednotlivých hráčů.

Do předmětu mailu musíte uvést "FREEZBOX". Na základě vaší registrace vám přijde do třech dní vyrozumění, ve kterém bude uvedeno, zda-li byla vaše registrace přijata (skrz možné naplnění maximálního počtu registrovaných). Email je možno odeslat nejpozději do 7.3.2018. Na později odeslané emaily již nebude brán zřetel.

VSTUP BEZ REGISTRACE: je bez problému možný avšak s navýšením vstupného viz níže.



Kde: bývalá raketová základna Nové Dvory ve Frýdku-Místku
 - brífink i zápis hráčů proběhne na fotbalovém hřišti, na které odkazuje GPS (výše).
 - parkování vozidel bude umožněno na parkovišti skládky (nelze přehlédnout). Neparkujte prosím jinde
Kdy: sobota 10.3.2018
Omezení úsťové rychlosti: 150 m/s s 0,2g bb, výjimky pro snipery uvedeny níže
Věkové omezení: od 18 let bez omezení | 15-18 let pouze s potvrzením** | mladší 15 let***
Obsazení: koncipováno pro 30 a více hráčů (rozdělení stran proběhne na místě)
Respawn: hromadný, každá 15. minuta + specifický
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika přísně ZAKÁZÁNA!
Občerstvení: ne
Za kolik: při včasném příjezdu do 9:00:

 120,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 100,- (+ 20,- vratná záloha) vstupné pro hráče přihlášené na akci zde na koalici nebo přes e-mail*

* Při nepředložení vlastní reflexní vesty při zápisu bude vstupné navýšeno o 30,- Kč (při zápisu bude možno zakoupit omezené množství vest / 50,- Kč za kus).

* Hráči, kteří přijedou pozdě a nestihnou se zapsat do 9:00, budou penalizováni o 30,- Kč vyšším vstupným a nebude jim umožněn výběr strany (v případě většího týmu reálně hrozí i jeho rozdělení).

** Hráči ve věku mezi 15 a 18 lety musí dorazit s kompletně vyplněným formulářem určeným pro mladistvé. Bez kompletně vyplněného formuláře nebudou vpuštěni do hry. Pro ověření věku také můžou být požádáni o předložení občanského průkazu. To samozřejmě není jejich povinností, bez jeho předložení však nebudou vpuštěni do areálu. Odkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_15az18let.rtf

*** Mladší 15 let můžou dorazit pouze s k tomu určeným vyplněným formulářem a za doprovodu zákonného zástupce, který bude přítomný po celou dobu akce. Bez zákonného zástupce nebo bez formuláře nebudou vpuštěni do hryOdkaz na stažení příslušného formuláře: www.airsoftgods.cz/download/formular_mladsi15let.rtf



Výkon airsoftových zbraní (se všemi druhy povolených pohonů) použitých při hře nesmí překročit 150 m/s (měřeno s 0,2g kuličkami, tolerance 5 m/s). Výjimku tvoří pouze airsoftové opakovací pušky s manuálním nebo plynovým pohonem, které jsou omezeny limitem 200 m/s (měřeno s 0,2g bb). Zbraně se nebudou přeměřovat všem hráčům před začátkem akce, ale namátkou až během hry nebo před brífinkem. 

Berte prosím na vědomí, že při hře samotné může dojít ke střelbě na vaši osobu i na velmi krátké vzdálenosti. Důrazně tedy doporučujeme vzít si odpovídající ochranné pomůcky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývku hlavy, helmu atp. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel ani střelec neodpovídá. Adekvátní ochrana zraku ve formě ochranných brýlí určených pro airsoft, které hráči nosí po celou dobu, po kterou se budou pohybovat nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) je povinná a je považována za samozřejmost. Hráč, který si brýle během hry sundá, činí tak proti pravidlům na vlastní odpovědnost.

Zákaz všech poloautomatických a automatických zbraní s pohonem HPA. Hráči vybavení těmito zbraněmi nebudou vpuštěni do hry. Výjimka platí pouze pro opakovací pušky s HPA pohonem, které smějí být použity.

Zákaz používání všech laserových zaměřovačů a laserových ukazovátek. Berte na vědomí, že i velmi slabé lasery (class 1) mohou už při krátké expozici poškodit oční sítnici natož tak výkonné lasery, které jdou vidět za denního světla.


08:20 - 09:00 Přeměření zbraní a následný zápis hráčů
09:05 - 09:30 brífink s herními pravidly
09:45 - 09:55 Začátek akce
14:30 - 15:00 Konec akce


Hráči, se rozdělí celkem na 4 strany (červení, zelení, modří a žlutí). Každá ze stran se následně rozdělí na dvě družstva, která spolu budou kooperovat. Budou vybrány dvě frekvence (jedna PMR a jedna VHF) pro komunikaci (pro všechny strany), na kterých se budou pouze oznamovat koordináty nově objevených bodů zájmu. Úkolem akce bude dobýt a držet jedno ze dvou uvedených míst (na každém z nich bude digitální zařízení, které bude sčítat čas každé ze 4 stran zvlášť). Po uplynutí doby (cca hodina) se přestane čas na daných místech počítat a všem stranám budou vysílačkou dodány koordináty k dalším bodům zájmu, které budou vždy takticky atraktivní. Všichni hráči každé ze stran budou vybaveni mapami.

Generálové tentokrát na akci nebudou přítomni. V rámci autonomizace družstev, které budou vždy v páru, budeme rádi, pokusí-li se družstva mezi sebou vybrat (i díky osobní přítomnosti v terénu) tu nejvhodnější taktiku.

Díky pohybu v nepřátelském prostředí, kde proti každé ze stran budou 3 potenciální protistrany se může nepřítel objevit opravdu všude. Předpokládáme, že družstvům tak nezbude stejně nic jiného, než hlídat si celých 360°. Velký počet nepřátel klade vyšší nároky na souhru v rámci každého samostatného družstva.



Všeobecná pravidla našich akcí se dočtete na webu airsoftgods.cz. Specifická pravidla jsou uvedena níže.

Označení stran - každá ze 4 stran bude označena odlišnou barevnou páskou na obou pažích.

Číselné označení hráčů - každý hráč bude při vstupu do areálu vybaven viditelným číselným označením. To slouží k jeho identifikaci v situaci, kdyby porušoval pravidla nebo by nepřiznával. Funguje to tak, že v případě, když jste si na 100% jisti, že jste zasáhli hráče a on vám nepřiznal a ani po upozornění neodchází na mrtvolište, zvednete se a se zvednutou rukou nebo nasazenou reflexní vestou (prostě se budete chovat jako zasažený hráč), dojdete k tomuto hráči a buď si situaci vyříkáte nebo si zjistíte jeho číslo (které vysílačkou nahlásíte organizátorovi na kanálu 8 nebo si ho zapamatujete a nahlásíte ho později). Po zjištění tohoto čísla se vrátíte zpět na svoji původní pozici, sundáte reflexní vestu a hrajete dál.

Komunikace, vysílačky, frekvence - užití kanálů bude omezeno pouze v případě PMR. Jejich rozdělení proběhne na brífinku, kanál 8 však bude určen VÝHRADNĚ PRO ORGANIZÁTORY! Odposlech cizích kanálů je povolen, ale mluvení do nich nebo jiné rušení je zakázáno. Děkujeme předem všem, kteří budou dodržovat tuto vysílací kázeň.

Kameramani, fotografové - budou označeni reflexními vestami a nesmí se do nich pochopitelně střílet. V případě že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma.



Na akci si můžete kdykoliv pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraň získáte od organizátora. Cena zápůjčky na celou akci vč. lipol baterie a točného zásobníku je 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat a to odesláním emailu s žádostí na "airsoft-akce@seznam.cz". Prodej občerstvení tentokrát nebude k dispozici.


Při zápisu hráčů, budou všichni zúčastnění vyzvaní k podpisu, kterým stvrdí nejen znalost všech všeobecných pravidel, kterými se řídí všechny akce, pořádané portálem airsoftgods.cz (odkaz na tyto pravidla), ale i znalost na této stránce uvedených pravidel k dané akci, která rozšiřují výše uvedená všeobecná pravidla.

Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, při které po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu nejen na hřišti, ale i na brífinku na parkovištích, na mrtvolištích a v přilehlých prostorech) důrazně doporučujeme vzít si i odpovídající ochranné prostředky jako jsou obličejová maska, taktické rukavice, šátek chránící krk, pokrývka hlavy, helma nebo další ochranné prostředky v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Nevyužijete-li výše uvedené a jiné ochranné prostředky, vystavujete se dobrovolně riziku zranění, za které pořadatel neodpovídá.  Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění nad rámec běžných zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a budou se v něm pohybovat s nejvyšší opatrností. V případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na mnoha místech se zde vyskytují neoznačené: pařezy, díry, zákopy, výkopy, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, sutiny a velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím. Statika objektů je v obzvláště špatném stavu a hrozí jejich zřícení, proto je vstup do nich přísně zakázán stejně tak jako přibližování se k nim na méně než 2 metry. Registrací, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce i všeobecnými pravidly airsoftgods.cz, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím všech výše uvedených rizik.

userodpověď 1TeamÚčast na akcíchHodnost
Henry PMR, VHF AIRSOFT…
Chuck Norris
Mates PMR L.A.S.T.…
Poručík
Jackal6 VHF SDK
Nadrotmistr
Host - Uživatel1
Přidán od: Mates
nemám team
Brigádní generál
Host - Uživatel2
Přidán od: Henry
nemám team
Podplukovník
Host - Uživatel3
Přidán od: Henry
nemám team
Kapitán
Host - Uživatel4
Přidán od: Henry
nemám team
Nadporučík
Host - Uživatel5
Přidán od: Henry
nemám team
Podporučík
Malmerg PMR Fox Hound
Major
Rezreus Sons of Odin
Rotmistr
Pupikus uhf,vhf O.D.S.T
Brigádní generál
Host - Uživatel6
Přidán od: Henry
nemám team
Praporčík
Host - Uživatel7
Přidán od: Henry
nemám team
Štabní rotmistr
Host - Uživatel8
Přidán od: Henry
AIRSOFTKOALICE…
Nadrotmistr
danpv pmr , vhf , uhf Grey Ghost…
Generál major
Lampino Ne nemám team
Desátník
Karl UHF, VHF Cobra team…
Podpraporčík
Stardas 4./…
Praporčík
Midas VHF,PMR O.D.S.T
Poručík
Bengi PMR,VHF,UHF nemám team
Štábní praporčík
Honzys ANO C.A.A.S.
Podplukovník
Vonka Pmr
Štabní rotmistr
TomasST A.T.P.
Rotmistr
Afli UHF, VHF, FM, PMR M.S.A.T
Nadrotmistr
AlikCT uhf vhf
Rotný
Lechoslaw PMR SAC
Nadpraporčík
Boban9AD PMR s podkanaly SAC
Rotmistr
Archer PMR Fox Hound
Podporučík
stanley PMR, VHF F.A.D.
Štábní praporčík
Salieri PMR Pendechos
Podporučík
PredatorUA Bruh
Štábní praporčík
ondrapetruska pmr 3 PARA
Nadporučík
Parexik Pmr L.A.S.T.…
Štabní rotmistr
Nosic
Vojín
Kubis UHf,VHF O.D.S.T
Štábní praporčík
Magy pmr, vhf, uhf Black Ghost
Podporučík
Filip2410 PMR, VHF, UHF nemám team
Podpraporčík
adriandix pmr, vhf, uhf Task Force…
Nadpraporčík
IngBanana PMR Hydra Squad
Podpraporčík
toomoot Nope nemám team
Četař
AnetaV nemám team
Rotmistr
Counter27 PMR Pendechos
Štabní rotmistr
tecnikal2 nemám team
Desátník
Sumerov205 Ano nemám team
Podpraporčík
Host - Section
Přidán od: Malmerg
Fox Hound
Podpraporčík
Sewen nemám team
Nadrotmistr
MrSmity nemám team
Rotný
Tr00p3r L.A.S.T.…
Desátník
Munk UHF *-AirWolfs-*
Praporčík
rimidalv PMR W.H.A.T.…
Rotný
chetar PMR, UHF *-AirWolfs-*
Rotný
Stoun PMR LRFG DELTA
Podpraporčík
Dominastor Hydra Squad
Rotný
konop PRO-GARDISTI
Rotmistr
Ades PMR LRFG DELTA
Štabní rotmistr
Zipox Vhf, uhf, pmr CCO
Nadrotmistr
ponoznik Bravinné Team
Nadrotmistr
Doktor83 PMR,VHF *-AirWolfs-*
Svobodník
P4ros Uhf nemám team
Vojín
HansBODA BODAIRSOFT
Vojín
Tycka L.A.S.T.…
Svobodník
KlarkaBODA BODAIRSOFT
Vojín
daromirbonev PMR SAC
Četař
Frogman PMR, VHF SEAL Team 10
Praporčík
Rajca97 PMR SAC
Štabní rotmistr
Zemi PMR, UHF, VHF SEAL Team 10
Rotmistr
KEFA SAC
Četař
m4rt1ncz PMR Pendechos
Praporčík
Host - MichailChilikin
Přidán od: Munk
*-AirWolfs-*
Desátník
Martin86 *-AirWolfs-*
Rotný
daag VHF SBO
Rotný
Jerryky VHF nemám team
Rotmistr
Vitalij
Rotmistr
Ligooo nemám team
Nadrotmistr
PAVLOSS133 PRM L.A.S.T.…
Desátník
Dino55 Pmr, vfm Six Guns Crew
Praporčík
Skopi Fox Hound
Četař
Pajen37 VHF, PMR, UHF Funny Company
Nadrotmistr
Flatback pmr Fox Hound
Desátník
Honza92 PMR Guerrilla
Vojín
TomisH Vsechny 3 nemám team
Svobodník
lintrom NEVÍM Special…
Rotný
Zelenej nemám team
Četař
Buchly TASK FORCE 11
Svobodník
DatBoi nemám team
Rotný
Vasil23 ne nemám team
Svobodník
VikvixCZ nemám team
Vojín
arttatus Nope FAT Zadymiarze
Vojín
GregSad no
Vojín
HerDoctor nemám team
Desátník
Patrikzmoravky nemám team
Vojín
kazo1 PMR SAC
Praporčík
Prime nemám team
Svobodník
Deka nemám team
Nadpraporčík
Fid0rka
Svobodník
Koudy1 nemám team
Vojín
MrYouda nemám team
Vojín
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
AFLI Nadrotmistr | M.S.A.T | 12.03.2018 08:32 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 2
Dobrá akce, jako vždy a k tomu Henry objednal suprové počasí
NAVRCBORECZ Svobodník | AIRFROST | 12.03.2018 02:32 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 2
chlapy kde najdu foto z akce
ZDENY Štabní rotmistr | 6. SKUPINA SPECIÁLNÍCH SIL TIŠNOV | 12.03.2018 08:02 |
Fotky jsou zde: http://stalk3r.rajce.idnes.cz/2018-03-10_-_FREEZBOX_2/
KUBIS Štábní praporčík | O.D.S.T | 11.03.2018 16:08 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 2
Ahoj, už jsem zahájil práce na sestřihu z akce. Video bude začátkem týdne. Henry, díky za akci.
HANSBODA Vojín | BODAIRSOFT | 11.03.2018 15:32 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 2
kde najdu fotky z akce ?
RAVEN Desátník | | 10.03.2018 21:36 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 2
Jako vždy super akce HENRY!! 
Díky!
DEEPWALKER Štábní praporčík | NEMÁM TEAM | 08.03.2018 08:47 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 2
Chlapi, poptávám volná místa v autě (jedno i více) z Brna. Na benzín samozřejmě přispěju. Kdo by věděl, tak se neváhejte ozvat. Díky.

HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 07.03.2018 23:43 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 2
English version of basic game rules can be found on this link: http://www.airsoftgods.cz/index?page=news

Na akci je přihlášeno několik týmů z Polska, které pravděpodobně kompletně zaplní jednu ze 4 herních stran.
HONZA92 Vojín | GUERRILLA | 05.03.2018 10:41 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 2
Pokud nebude kosa a akce bude realizována, tak pojedu autem z Ostravy, mám volné 3 místa tam i zpět.
LIGOOO Nadrotmistr | NEMÁM TEAM | 05.03.2018 16:37 |
Možná bych se přidal. Ještě dám vědět
ONDRAPETRUSKA Nadporučík | 3 PARA | 06.03.2018 06:12 |
pokud by to šlo,taky bych se taky přidal
HONZA92 Vojín | GUERRILLA | 06.03.2018 06:34 |
Ok, dejte vědět ke konci pracovního týdne jestli s váma mám počítat
SONN61 Rotmistr | NEMÁM TEAM | 04.03.2018 09:39 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 2
kolik má být *c ?

STARDAS Praporčík | 4./ JÄGERREGIMENT 1 | 04.03.2018 13:08 |
prilis mnoho, pocital bych realne +5°C, bude pekna bazinaaz roztaje snih a pokud bude fakt prset
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 04.03.2018 14:57 |
Předběžně hlásí až +10°C a sníh bude o víkendu všechen už dávno pryč, protože má být celý týden nad nulou a to i v noci.
FLLYPI Nadpraporčík | 3PARA | 07.02.2018 13:44 | odpovědět |
Komentář akce: FREEZBOX 2
Usťovku pro semi DMR jako zvláštní katergorii asi neuděláš co? ( AEG 150 . DMR 160 , Snipe 200 )
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 07.02.2018 18:24 |
Když jsem jako jeden z prvních na Moravě zakázal HPA, byl jsem za hajzlíka a teď to zakazuje většina pořadatelů. To, že se v ČR povolují poloautomatické DMR s vyšší úsťovkou zní opravdu hezky a z pohledu hráče by se mi to asi líbilo. Jako pořadatel se na to ale dívám spíše z funkčního hlediska a to už mi v globálu nepřipadne až tak fajn. Vím o několika lidech včetně tebe, kteří by s tímto typem zbraně při povolení hráli tak jak se patří. Když to však povolím, na akci s tím může přijít kde jakej kinder a co si budeme povídat - rychlý prsty dokážou s jednotlivkama vytvořit téměř dávku.

Pro větší akce jsem spíš zastánce zastropování úsťovky na jedné úrovni tak aby byly co nejvyrovnanější podmínky (s výjimkou pouze pro snipery s opakovacími puškami). Tuším, že na Moravě je DMR povolený jen v ketkách no a slýchám, že tam s tím někteří jsou schopni nastřílet podobná kvanta munice jako s AEG, nebo že tam s tím po sobě lidi střílí na 15 metrů. Je mi líto, ale z mého pohledu je to na větších akcích nezvladatelné. Budu uvažovat, že bych to možná v budoucnu povolil na drobných akcích do 30 lidí, ale i tak by to ještě bylo věcí hlasování.