ICEMAN | Okres: Bruntál |
Pořadatel akce: Henry / Dosavadní hodnocení jeho akcí
Místo konání: bývalá restaurace Rázová a přilehlý les
GPS: 49.91929079393519,17.527286410331726 | Google Maps
Pro přihlášení na akci musíte být přihlášen. Registrujte se!
Přihlaste se do systému je to ZDARMA!
Uzavření registrace: 18.01.2017 20:00
ICEMAN
23.01.2017 09:34

Přidal: MALEJHANZ

O videu:
ICEMAN (AIRSOFTGODS.CZ)
27.01.2017 12:10

Přidal: HENRY

O videu:
Několik záběrů z airsoftové akce ICEMAN, která se odehrála 21.1.2017
GPS souřadnice: 49.91929079393519,17.527286410331726

Po mnohých dotazech jsme se rozhodli pokusit se uspořádat jednu taktickou akci určenou především pro "hardcore hráče" i přes zimu. Akce se uskuteční 21.1.2017 v bývalé restauraci Rázová a přilehlém lese (okres Bruntál). Hráči si před registrací musí dát pozor na několik omezení. Úsťová rychlost pro všechny zbraně bude omezena na 130 m/s (všechny zbraně budou přeměřeny s 0,2g kuličkami), bude se hrát pouze s tlačnými zásobníky a pravděpodobně bude omezeno maximální množství munice, které bude moci každý hráč nosit s sebou.

Protože je jasné, že se v tuto chvíli nedá ani náhodou odhadnout jaké bude tou dobou počasí, budeme rádi, když se přihlásí pouze hráči, kteří jsou ochotni přijet za každých meteorologických podmínek (dle dotazníků jich nebylo málo). Samozřejmě budou stanoveny podmínky, za kterých se akce neuskuteční. Bude to celodenní déšť nebo maximální denní teplota pod -5°C

V době vložení akce bylo předem formou emailu registrováno 18 hráčů.je možná dvěma způsoby. Buď přihlášením se na akci zde na koalici nebo odesláním e-mailu. Podrobněji níže.
Registrujte se prosím pouze jedním z níže uvedených způsobů, nikoliv oběma najednou. DĚKUJI

Registrace skrz koalici: nejjednodušší způsob, je přihlásit se na akci zde na koalici. Za registrované jsou považovaní pouze hráči, kteří zde mají účet a jejichž nick (přezdívka) se objeví v tabulce (níže).

Registrace skrz email: chcete-li registrovat sebe nebo tým, jehož většina členů nemá účet zde na koalici, můžete registraci provést odesláním emailu na "airsoft-akce@seznam.cz". V tomto mailu musí být uveden pouze název týmu a počet hráčů, kteří dorazí (od-do např. 3-5). V případě jednotlivců uveďte jejich přezdívky nebo jména, či příjmení. Do předmětu mailu musíte uvést "ICEMAN". Na základě vaší registrace vám přijde do dvou dní vyrozumění, ve kterém bude uvedeno, zda-li byla vaše registrace přijata (skrz možné naplnění maximálního počtu registrovaných). Email je možno odeslat nejpozději do 18.1.2017. Na později odeslané emaily již nebude brán zřetel.Kde: bývalá restaurace Rázová (okres Bruntál) a blízké okolí
Kdy: sobota 21.1.2017
Omezení úsťové rychlosti: 130 m/s s 0,2g bb pro všechny zbraně (odstřelovačky zakázány)
Další omezení: povoleny pouze tlačné zásobníky (točáky a bubny zakázány)
Věkové omezení: určeno pouze pro hráče starší 18 let
Obsazení: koncipováno pro 20 - 35 hráčů (rozdělení stran proběhne na místě)
Respawn: specifický
Pyrotechnika: veškerá pyrotechnika přísně ZAKÁZÁNA!
Občerstvení: ne
Za kolik: při včasném příjezdu do 9:00:

 180,- (+ 20,- vratná záloha) standardní vstupné pro neregistrované hráče*
 100,- (+ 20,- vratná záloha) vstupné pro hráče přihlášené na akci zde na koalici nebo přes e-mail*

* Hráči, kteří přijedou pozdě a nestihnou se zapsat do 9:00, budou penalizováni o 30,- Kč vyšším vstupným, budou muset počkat u vstupu na přesun pozdě příchozích, který proběhne cca v 9:45 a nebude jim umožněn výběr strany (v případě většího týmu reálně hrozí i jeho rozdělení). Proto doporučuji dorazit včas.08:20 - 09:00 Přeměření zbraní a následný zápis hráčů
09:05 - 09:20 Primární brífink s herními pravidly
09:20 - 09:45 Sekundární brífink zvlášť pro každou ze stran s úkoly jednotlivých stran
09:50 - 10:00 Začátek akce
14:30 - 15:00 Konec akceHerní náplň bude uvedena při sekundárním brífinku. Každá ze stran dostane odlišné informace, proto není možné je ventilovat předem. Upozorníme však, že prostor je rozdělen na cca 40% CQB a 60% les. Prosíme abyste se tedy podle toho zařídili a v případě obavy ze zranění jste dorazili s odpovídajícími ochrannými pomůckami jako jsou taktické rukavice, obličejová maska atp.

Na akci budou hráči rozděleni do čet čítajících 4-6 hráčů. Každý hráč obdrží svoji mapu. Každá ze stran bude mít svého generála. Prosíme tedy abyste dorazili vybaveni vysílačkou, pokud ji máte. Pokud ne, k zápůjčce bude několik ks vysílaček, viz níže.Všeobecná pravidla našich akcí se dočtete na webu airsoftgods.cz. Specifická pravidla jsou uvedena níže.

Označení stran - jedna ze stran bude označena výraznou rozlišovací páskou, druhá bude bez označení.


Omezení úsťové rychlosti - před začátkem samotné hry budou přeměřeny všechny zbraně (vyjma pistolí a brokovnic). Žádná z použitých zbraní nesmí s užitím kuliček o váze 0,2 g přesáhnout úsťovou rychlost 130 m/s (tolerance měření je 5 m/s). Zbraně které neprojdou měřením nebudou označeny a jejich použití při hře bude zakázáno. Odsřelovačky povoleny pouze do limitu 130 m/s


Omezení množství munice - během akce bude pravděpodobně omezeno maximální množství munice, které může mít každý hráč u sebe. Tímto opatřením chceme co nejvíce zabránit bezduchému plýtvání municí a docílit jejímu co nejefektnivnjší využití. Pro toto opatření necháme před začátkem akce hlasovat, takže o jeho využití rozhodnou přítomní hráči. Pokud bude odsouhlaseno, každý hráč dostane před začátkem akce určité množství sáčků s klipem, do kterých si dodanými odměrkami naměří vždy po třechstech vlastních kuliček.

Tyto sáčky, které si každý popíše vlastním číslem pak budou nachystány na k tomu určeném místě, kde tuto munici bude vydávat jeden z organizátorů. V každé četě pak může být dedikován jeden z hráčů (supplier), který smí nosit munici spoluhráčů a postupně jim ji vydávat. Vydání ať už organizátorem, nebo supplierem může být provedeno pouze v okamžik, kdy daný hráč vystřílí veškerou munici, kterou má u sebe. Bude se jednat o 300 kuliček a je jedno, jestli budou v tlačácích, ládovačkách nebo jiných sáčcích apod. Během hry budou probíhat namátkové kontroly hráčů. Pokud se objeví hráč, který poruší toto pravidlo, bude nejprve upozorněn a odslán na mrtvoliště. Při opětovném porušení bude vyloučen ze hry. Při výrazném překročení povoleného množství munice bude okamžitě vyloučen ze hry.

Číselné označení hráčů - každý hráč bude při vstupu do areálu vybaven viditelným číselným označením. To slouží k jeho identifikaci v situaci, kdyby porušoval pravidla nebo by nepřiznával. Funguje to tak, že v případě, když jste si na 100% jisti, že jste zasáhli hráče a on vám nepřiznal a ani po upozornění neodchází na mrtvolište, zvednete se a se zvednutou rukou nebo nasazenou reflexní vestou (prostě se budete chovat jako zasažený hráč), dojdete k tomuto hráči a buď si situaci vyříkáte nebo si zjistíte jeho číslo (které vysílačkou nahlásíte organizátorovi na kanálu 8 nebo si ho zapamatujete a nahlásíte ho později). Po zjištění tohoto čísla se vrátíte zpět na svoji původní pozici, sundáte reflexní vestu a hrajete dál.

Komunikace, vysílačky, frekvence - užití kanálů bude omezeno pouze v případě PMR. Jejich rozdělení proběhne na brífinku, kanál 8 však bude určen VÝHRADNĚ PRO ORGANIZÁTORY! Odposlech cizích kanálů je povolen, ale mluvení do nich nebo jiné rušení je zakázáno. Děkujeme předem všem, kteří budou dodržovat tuto vysílací kázeň.

Kameramani, fotografové - budou označeni reflexními vestami a nesmí se do nich pochopitelně střílet. V případě že se aktivně nezúčastní akce, mají vstup zdarma.
Na akci si můžete kdykoliv pronajmout jednu z mnoha zbraní (AEG), které budou k dispozici. Zbraň získáte od organizátora. Cena zápůjčky na celou akci vč. baterie a dvou tlačných zásobníků je 300 Kč. Zbraň si případně můžete i předem rezervovat. Stačí napsat na email "airsoft-akce@seznam.cz".

Na akci je možné zapůjčit si i jednu z vysílaček. K dispozici je omezené množství vysílaček s podkanály (uváděný dosah 5 km) za 50,- Kč. Dále je možné zapůjčit omezené množství vysílaček jednodušší konstrukce bez podkanálů (uvedený dosah ve volném terénu 1 km) za 30,- Kč.

Na akci tentokrát nebude k dispozici žádné občerstvení ani polední pauza.Na akci ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou akci, kde po sobě účastníci střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá či krvácivá zranění a dokonce i fatální poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu akce a to i na mrtvolišti) důrazně doporučuji i nošení obličejové masky a dalších ochranných prvků v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.

Dále je nutné dbát při pohybu po prostoru zvýšené opatrnosti, protože prostor ve kterém se akce odehraje není ideální a vyskytují se na něm níže uvedené neoznačené závady. Všichni hráči do prostoru vstoupí na vlastní nebezpečí a tak v případě, že se kterýkoliv z hráčů zraní vlivem své neopatrnosti, pořadatel za to nenese odpovědnost. Na několika místech se zde vyskytují neoznačené: díry, kanály bez poklopů, kameny, kluzká místa, příkopy, vstupy do podzemních prostor, trčící železa, desky na zemi s trčícími rezavými hřebíky, velmi nebezpečná neoznačená výšková převýšení nezabezpečená zábradlím a statika objektů je v obzvláště špatném stavu. Přihlášením, zapsáním se a vstupem do prostoru potvrzujete, že se budete řídit pravidly akce, že všechny výše uvedené skutečnosti berete na vědomí a že se akce chcete zúčastnit i s vědomím výše uvedených rizik.

UživatelTeamÚčast na akcíchHodnost
Henry AIRSOFT…
Chuck Norris
Spec INFIDELS
Generál major
Host - Dave
Přidán od: malejhanz
Funny Company
Brigádní generál
Host - KOMTEKK
Přidán od: malejhanz
Fighting…
Nadporučík
Host - Haness
Přidán od: mrmla
Brothers in…
Nadporučík
malejhanz Fighting…
Štábní praporčík
VeVerKy Fighting…
Nadrotmistr
Host - Kozicson
Přidán od: Haness
Brothers in…
Desátník
MicKos ATB B&W
Praporčík
Strejsik Funny Company
Praporčík
Pain INFIDELS
Četař
Davids INFIDELS
Desátník
zdexy nemám team
Svobodník
*Host - účastník přidaný ověřeným uživatelem
STOUPALUTIN Vojín | NEMÁM TEAM | 24.01.2017 22:17 | odpovědět |
Komentář akce: ICEMAN
Ahojte lidi,
děkuji Henrymu za bezva akci (aspoň mě se líbila) a posílám nějaké fotky, jak avizoval Henry.

https://www.zonerama.com/stoupa/Album/2620243

Pokud se líbí, tak mi dejte vědět až se zase bude někde něco zajímavého konat - rád zas budu otravovat s fotákem s ruce.

díky
Stoupa (www.fotit-me-bavi.cz)
PETRSON77 Vojín | NEMÁM TEAM | 25.01.2017 09:53 |
Moc dakujem ya fotky, velmi pekne.
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 23.01.2017 01:10 | odpovědět |
Komentář akce: ICEMAN
Děkuji všem účastníkům sobotní akce a omlouvám se za několik chyb, které výrazně znesnadnily dobytí budovy. O focení se postaral Stoupa, kterému tímto děkuji. Předpokládám, že by fotky mohly být cca do týdne, jestli bude mít čas. Na následujícím odkazu je možné dočíst se jak měla akce po dobytí budovy pokračovat, či zhlédnout video http://airsoftgods.cz/index?page=news . Díky uživateli "malejhanz" za možnost použít záběry z drona.
KUBIS Podporučík | O.D.S.T | 22.01.2017 10:45 | odpovědět |
Komentář akce: ICEMAN
Zdravím všechny, bohužel se mi podařilo ztratit obal na brýle od firmy ess ice i s tmavým a žlutým náhradním zorníkem. Pokud ho někdo našel, prosím ozvěte se buď Henrymu nebo napište zde na koalici. Děkuji všem za hru a Henrymu za nelehkou organizaci.

HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 18.01.2017 23:21 | odpovědět |
Komentář akce: ICEMAN
Registrace je uzavřena a jen připomínám, že se akce uskuteční za každého počasí. Aktuálně hlásí polojasno s maximální denní teplotou -2°C. V době příjezdu se bude pravděpodobně pohybovat mezi -6 a -4°C. V rámci urychlení brífinku na akci nezazní příběhové pozadí. Pokud vás zajímá o co půjde, klikněte na následující odkaz: http://airsoftgods.cz/index?page=news
MARIOPABLO Podpraporčík | ATB B&W | 16.01.2017 18:51 | odpovědět |
Komentář akce: ICEMAN
Starostu obce Razová jsem písemně informován o pořádané airsoftové akci na 21.01.2017.  Pokud mi to čas v práci dovolí, tak bych se tam na chviličku objevil. Jinak přejí vše příjemnou zábavu.
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 15.01.2017 21:55 | odpovědět |
Komentář akce: ICEMAN
Upozorňuji, že bylo na akci výrazně zvýšeno vstupné pro neregistrované hráče. Předem bych tento krok rád vysvětlil, aby nedošlo k narážkám na osobní obohacování Z minulosti vím, že když se zakáže vstup pro neregistrované hráče, stejně vždy více či méně neregistrovaných dojede (no a posílejte je domů...). Zavedl jsem tedy vyšší vstupné pro neregistrované hráče, jako demotivační faktor - jednoduše řečeno aby si rozmysleli jestli se jim za vyšší částku vyplatí dojet. Zpravidla se tedy snažím najít ideální částku, která odrazuje hráče, ale zároveň není až tak hrozná v případech, kdy se nestihne registrovat jeden člen čtyřčlenné jednotky, který se se svými spoluhráči chce zúčastnit. Nyní mám však zprávy o tom, že má zájem dorazit vysoké množství neregistrovaných hráčů a to je bohužel v souvislostí s kapacitou areálu a typem hry nepřípustné. Tyto hráče tedy chci odradit tímto opatřením.
MARŤASS Podporučík | H.A.G.L | 17.01.2017 11:00 |
Alespoň se někteří naučí pravidlům . To není nikdy na škodu
COUNTER27 Podpraporčík | PENDECHOS | 12.01.2017 19:38 | odpovědět |
Komentář akce: ICEMAN
Henry . Díky za odpověď . My býváme s tvými akcemi spokojení. Odpověď byla přesně to co jsem chtěl vědět. Nebyla to narážka že by bylo něco špatně jak to tady někteří nepochopily. Ok? 

HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 12.01.2017 23:47 |
V pohodě
COUNTER27 Podpraporčík | PENDECHOS | 12.01.2017 16:11 | odpovědět |
Komentář akce: ICEMAN
Organizovat as akci Je! zadara Víceméně organizátor to děla protože ho to těší a baví pořádat akce . Jelikož na této akci Organizátor nemusí chystat areál , nemusí ho platit ! nebude pořádat občerstvení a benzín plati stejně všichni protože tam taky jednou.. A domluvit se na tom kdo bude u kterého teamu , jak budou respy v kolik se hraje a co se hraje zvládneš i ty. Tvůj sockoidní názor nechápu. Mě nejde o sto kaček. Mi jde o to, a to taky byla i otázka . Že za co se ty peníze vybírají když areál je free. Děkuji

TIB | 13.JUDE PRAPOR AIRSOFT ŽDÁNICE | 12.01.2017 18:49 |
Kvér a vybavení za tisíce, a když organizátor dá kilo vstupný, tak vyhlašuješ skoro osobní bankrot. I kdyby org. neměl žádné výdaje, tak to vstupný zaplatím už jen proto, že tu akci uspořádá, investuje do toho nemálo času a taky tam nepoleze každej "tydýt". Osobně jsem pořádal pár kropiček jen pro známé, a dobře vím co to všechno obnáší a kolik času to zabere, ještě při zaměstnání. Není nic jednoduššího začit pořádat svoje akce zdarma, a na promyšlené a placené akce nejezdit.

COUNTER27 Podpraporčík | PENDECHOS | 12.01.2017 15:13 | odpovědět |
Komentář akce: ICEMAN
Čest. Mohu se zeptat proč se vybírá vstupné když areál je free ? A jde jenom o domluvu s majitelem a okolnímy zahradkáři . Diky
LUKAPRES Štabní rotmistr | NEMÁM TEAM | 12.01.2017 15:35 |
Však tě tam nikdo nenutí chodit... Si tam zajdi když to bude free jako my. Ostatně si myslíš, že organizovat as akci je zadara? Benál pořadatele, jeho čas? Ty pak jen přijedeš, vytáhneš kvér a hraješ o nic se nemusíš starat... Bože ne nadarmo se začíná říkat jaký jsou airsofťáci socky.
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 12.01.2017 17:19 |
Counter27: Tvoje otázka je s ohledem na skutečnost, že se za areál neplatí nájemné samozřejmě na místě a rád ti ji tedy zodpovím. Akci jsem uspořádal přednostně pro členy airsoftgods.cz, kteří mají všichni vstup zdarma. Nevěděl jsem však jestli zaplní všech 30 míst a tak jsem umožnil registraci i ostatním hráčům, kteří členy nejsou s tím, že pokud budou mít o účast zájem, přispějí na pokrytí nákladů spojených s organizací akce. V prostoru jsem bohužel nikdy předtím nebyl, proto jsem musel místo navštívit předem, abych si prohlédl místní situaci a vybral si body zájmu (respawny, vhodná místa pro rekvizity, kolizní prostory apod.) Znamená to pro mě tedy 2x cestu tam a zpět (přes 300 km) a protože nebudu hrát ale pouze se starat o hru, nemám z akce osobní užitek v podobě účasti v samotné hře, ale pouze starosti. Dále je třeba zaplatit 2 generály, kteří se budou s vysílačkama u map starat o to aby fungovaly všechny čety tak jak mají. Domnívám se že bude akce poměrně propracovaná, takže budou lidé, kteří to dokáží ocenit ochotni odměnit pořadatele tímto "příspěvkem za organizaci". Snad ti tato vyčerpávající odpověď stačí, no a jak psal lukapres pokud se ti vstupné nelíbí, doporučuji navštívit v prostoru jinou akci, nebo ještě lépe si tam uspořádat svou, která bude ještě lepší
MARŤASS Podporučík | H.A.G.L | 13.01.2017 09:28 |
Protože každá sranda něco stojí. to by byl Henry blázen kdyby si nic nevzal. Platíš za kvalitu a pokud se ti to zdá moc zorganizuj si akci sám a pak poznáš o co jde
AR3US Nadrotmistr | AST PARTYZÁNÍ - SHARPSHOOTERS | 09.01.2017 21:52 | odpovědět |
Komentář akce: ICEMAN
Přihlašoval jsem se předem, ale bohužel nemohu dorazit, tak uvolněte prosím 1 místo, pokud jste se mnou počítali. Díky předem (Neuvědomil jsem si, že už ten den něco mám)
HENRY Chuck Norris | AIRSOFT KOALICE | BLACK SQUAD | 09.01.2017 22:26 |
S tebou jsme nepočítali, takže počet registrovaných zůstává stejný. MarioPablo mi psal, že hráči z týmu ATB B&W, kteří budou mít zájem o účast se nakonec stejně regnou na koalici. Z toho vyplývá, že kdo není registrovaný oficiální cestou, není registrovaný vůbec.
AR3US Nadrotmistr | AST PARTYZÁNÍ - SHARPSHOOTERS | 13.01.2017 23:27 |
Já jsem zase počítal s tím, že počet účastníků dá tobě.... takže taky paráda, aspoň vím, že se příště mám prostě spolehnout sám na sebe, nic o registraci mi totiž řečeno nebylo, tak proto jsem psal....